Archiv soutěží: 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·

Archiv 2015

Hodnocení veřejnosti

Výsledek

74.

Česká obchodní inspekce

Otevřená data

Instituce již od roku 2013 pravidelně zveřejňuje databáze kontrol, sankcí, pokut, zajištění a další informace, kterou jsou ze zákona dané ve formátu RDF včetně metadat.

Popis pro porotu

Od roku 2013 pokračuje v pravidelném zveřejnění databáze kontrol a jejich zaměření, sankcí, pokut, zákazů prodeje, zajištění zboží a další informace, ve formátu otevřených dat. Jako jediná česká instituce je zveřejňuje ve formátu RDF, včetně metadat.  Současně pravidelně reaguje na připomínky ze stran veřejnosti a vylepšuje kvalitu svých dat.

Hodnocení organizátora

Průkopník otevřených dat pokračuje v systematickém zveřejňování. Datasety umožňují vzájemnou kontrolu mezi jednotlivými orgány ČOI a kontrolory, jaké jsou zákazy a sankce, zlepšuje se tak i vnitřní fungování úřadu. Formát RDF významně usnadňuje analytické zpracování libovolnými uživateli, pomáhá propojovat  data napříč dalšími kontrolními orgány v České republice spolu s dalšími subjekty veřejné správy  a institucemi, zefektivňuje jejich činnost. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Sazebník: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano. Včetně příloh. 
Hodnocení: 1

Více

200 hlasů

81.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Otevřená data

IPR na základě konzultací s odbornou veřejností při přípravě směrnice pro Otevřená data zveřejnil velké množství geografických otevřených dat z Geoportálu Prahy.

Popis pro porotu

IPR konzultoval Interní směrnici pro publikaci Otevřených dat včetně technické publikace geografických dat s odbornou veřejností, pak publikoval velké množství geodat a zpřístupnil je vývojářům, firmám, hackerům. Pravidelně konzultuje publikaci dat s veřejností a přidává další datové sady, kterých je momentálně kolem stovky. Je otevřen veřejnost v konzultacích a otevírání dalších datových zdrojů. Dobře komunikuje na sociálních síti, byl nominován na prestižní mezinárodní cenu Open Data Awards 2015 v kategorii Publisher Award, kde se dostal do užšího výběru.

Hodnocení organizátora

IPR slouží jako příklad dobré praxe pro městské části, obce, města v oblasti publikování otevřených dat. Rozsah nabídky je unikátní.

Směrnice se zatím nevypořádala s právním rámcem (u poskytování Otevřených dat podléhá Infozákonu) a proto v některých pasážích zčásti omezuje přístup k informacím (neoprávněně požadované podmínky, neoprávněná výše úhrady).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Rozpočet: ano
Výroční zprávy: ano
Sazebník: ano, ale se zásadními vadami:
1) bez právního důvodu vyjímá poskytování dat a výstupů z datových souborů ze Sazebníku a určuje je podle "Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů", který je zčásti mimo právní rámec a  v některých pasážích zčásti omezuje přístup k informacím.
2) neoprávněně požaduje úhradu 100 Kč /15 min za každé vyhledávání
Zveřejnění odpovědí:ano
Hodnocení: 3

Více

99 hlasů

77.

Nejvyšší kontrolní úřad

Otevřená data

NKU zveřejňuje ve formátu otevřených dat mnoho zajímavých datasetů o kontrolní a další činnosti, včetně personální oblasti (v ČR neobvyklé).

Popis pro porotu

NKU zveřejňuje ve formátu otevřených dat seznamy všech plánovaných kontrol, Přehled kontrolovaných osob, auditů, data z personální oblasti, rozpočet a jeho plnění, přehled členů kolegia, počet žádostí o součinnost od orgánů činných v trestním řízení a další. Uvádí licence použití včetně struktury metadat. viz. http://data.nku.cz/

Hodnocení organizátora

Umožňuje kontrolovat a zjišťovat si informace o kontrolovaných subjektech a fungování úřadů. NKU ukazuje možnosti vyžívání otevřených dat a výhody při publikování ve formátu otevřených dat v ostatních státech EU, což by umožnilo větší přeshraniční kontrolu a spolupráci.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Sazebník: Ano. 
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Hodnocení: 1

Více

95 hlasů

82.

Děčín

Otevřená data

Jedno z mála českých měst publikující část svých dat ve formátu otevřených dat na svém lokálním katalogu otevřených dat i v Národním katalogu otevřených dat.

Popis pro porotu

Děčín patří mezi průkopníky otevřených dat mezi městy a dlouhodobě zveřejňuje rozpočet, finanční data, grafická a mapové data, data z benchmarkingu, účetní výkazy, SWOT analýzy ve formátu otevřených dat na svém lokálním open data katalogu postaveném na technologii DKAN. http://data.mmdecin.cz/. Datová sada o rozpočtu Děčína je jediná mezi datasety z řad města a obcí registrována v Národním katalogu otevřených dat.

Hodnocení organizátora

Pokračuje aktivní zveřejňovaní datasetů a přibývají některé další. Nově se zveřejňuje Výslednost Městské policie Děčín, Benchmarking 2010 – 2013 nebo výsledky SWOT analýzy 2013, posuzující v číselných zpracovatelných hodnotách různé aspekty života ve městě.
Bohužel datasety nejsou moc aktuální.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva:Ano.  
Sazebník: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Bez příloh. 
Hodnocení: 2
 

Více

72 hlasů

79.

Ministerstvo financí

Otevřená data

MF ČR jako první ministerstvo v České republice začalo publikovat své informace ve formátu otevřených dat na vlastním portálu otevřených dat.

Popis pro porotu

Od ledna 2015 MF ČR jako první ministerstvo systematicky publikuje otevřená data, včetně metadat, podmínek užití a katalogizačních záznamů. Sbírá podněty od veřejnosti a na jejich základě vybraná data publikuje, jako jedni z mála používají výborný systém DKAN. Publikují seznam smluv, faktur, objednávek, provozní náklady MF, daňové statistiky, daňové úlevy, fiskální výhledy, makroekonomické predikce, seznamy technických zařízení, seznamy provozovatelů herních zařízení, daňové a různé další finanční statistiky. Velkým počinem je zveřejňování informací Centrálního registru administrativních budov (CRAB). 

Hodnocení organizátora

Jedno z nejkomplexnějších i technicky a organizačně nejpropracovanější publikování otevřených dat. Pravidelná komunikace s veřejností jej průběžně upřesňuje a zlepšuje. Zveřejnění dat CRAB poprvé umožnilo celkový pohled veřejnosti na administrativní budovy ve vlastnictví státu, včetně výdajů ze státního rozpočtu za jejich provoz a údržbu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano.
zveřejnění odpovědi: Pouze zlomek.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3

Více

56 hlasů

84.

Kraj Vysočina

Otevřená data

Kraj Vysočina zveřejňuje databáze z jednání zastupitelstva, metropolitní sítě, informace o příspěvkových organizací Kraje, seznamy zastávek a geografická data ve formátu otevřených dat.

Popis pro porotu

Zveřejňuje ve formátu otevřených dat metropolitní sítě (přehled optických sítí v kraji), informace o příspěvkových organizacích, seznamy zastávek a geografická data, účetní výkazy, veřejné zakázky a další ve formátu otevřených dat. Zveřejňuje též databáze z jednání zastupitelstva v html, pdf, doc formátu,  tudíž je sice volně dostupná a zčásti zpracovatelná, ale nejedná se o otevřená data.

Hodnocení organizátora

Sestava datasetů je zaměřena i na praktické využití – například přehled zastávek obsahuje zeměpisné souřadnice a lze je využít k mobilním aplikacím. Výsledovky a rozvahy příspěvkových organizací umožňují analyzovat jejich hospodaření.    

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Sazebník: Ano. 
Zveřejnění odpovědí: Kompletní přehled, ale bez příloh. 
Hodnocení: 2 

Více

47 hlasů

78.

Český telekomunikační úřad

Otevřená data

ČTU pokračuje v systematickém zveřejňování datasetů se všemi metadaty, podmínky užití a většina datasetů je registrována v Národním open data katalogu.

Popis pro porotu

Úřad opět v r. 2014/15 rozšířil pod samostatnou záložkou katalog otevřených dat ze své činnosti, například Ceny za vybrané maloobchodní a regulované velkoobchodní služby, Přehled televizních vysílačů ad. Data jsou na jednom místě ve vlastním katalogu otevřených dat. Úřad jasně definuje podmínky jejich užití. Rovněž sbírá podněty od návštěvníků stránek, aby i oni psali zpětnou vazbu a navrhovali, jaká konkrétní data by měl úřad publikovat.

Hodnocení organizátora

Umožňuje informovat o činnostech ČTU, fungování úřadu včetně jeho agendy. Každý subjekt má přístup do databází přidělených kmitočtů, přehledy udělených licencí a tudíž si může okamžitě ověřit platnost udělení licence i zda dané vysílače nejsou nelegální atd. Současně může uživatel dat ověřit statistiky kvality pokrytí sítě v ČR poskytovanou operátory atd.  Dobý příklad úřadu, který v určité strategii postupně zveřejnil množství dat zajímavých pro podnikání i veřejnost. 
Současně ČTÚ podporuje vznik nových aplikací nad svými otevřenými daty, např. Interaktivní mapu využití radiového spektra, která usnadňuje jeho efektivní plánování i kontrolu efektivního hospodaření s kmitočtovými pásmy.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano.
zveřejnění odpovědi: Ano.
sazebník: Ano.
hodnocení: 1

Více

34 hlasů

Výsledek

18.

Litomyšl

Sloučené

Zveřejňuje na webu výběrová řízení, podrobný rozpočet s komentáři, dotační programy, rezervační systém.

Popis pro porotu

Na  webu města je podrobný rozpočet města s vysvětlivkami. Město též rozšířilo Rezervační systém městského úřadu o agendu pasů, takže nyní nabízí rezervaci v agendách řidičských průkazů, registru vozidel, cestovních pasů a občanských průkazů.

Hodnocení organizátora

Zveřejněn rozpočet, který je podrobný a informativní – položky popisuje pro občana srozumitelně a konkrétně (například 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - Příspěvek na pořádání MOF Smetanova Litomyšl (1.730 tisíc Kč).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Litomyšl byla podobně nominována již v r. 2012 (veřejné zakázky, dotace, podrobné zápisy zastupitelstva), kdy získala cenu veřejnosti, v hlasování poroty získala 6. místo. Nyní se nově nominuje rozpočet a rozšíření rezervačního systému, ostatní části nominace již nelze nominovat znovu a nebyly proto zařazeny. 

Výroční zpráva: Ano. 15 poskytnuto, 0 zamítnuto
Zveřejnění odpovědí: Pouze zlomek zveřejněn (za rok 2014 2 odpovědi)
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2 – 3
 

Více

134 hlasů

131.

Michal Berg

Sloučené

Opoziční zastupitel Vsetína prosadil mnoho prvků vstřícné, otevřené a transparentní obce, např. elektronické podklady zastupitelstva nebo zveřejnění majetkových přiznání.

Popis pro porotu

Díky jeho iniciativě se za poslední půlrok výrazně mění fungování vsetínské samosprávy k otevřenosti vůči občanům. Ač opozice, inicioval, podpořil a prosadil 1) zveřejňování elektronických podkladů k jednání zastupitelstva (dříve podklady nebyly přístupné občanům v žádné podobě), 2) přesun zastupitelstva na 15:00 (dříve 10:00), 3) veřejné videozáznamy a textové online přenosy zastupitelstva (od září bude realizovat město, dříve pouze kusý zápis z jednání), 4) dobrovolné zveřejnění majetkových přiznání takřka u všech zastupitelů, 5) změny jednacích řádů kontrolního a finančního výboru k otevřenosti (dříve jednání neveřejná), 6) zveřejnění veškerých smluv na Centrálním registru, 7) zřízení a předsedání komise rady města pro otevřenost.

Vedle toho dlouhodobě pracuje na tématu transparentní veřejné správy a otevřených dat.

Hodnocení organizátora

Nutno ocenit, že vedle věcné a odborné znalosti bylo potřebné i vyjednávání a schopnost přesvědčit z pozice předsedy opozičního klubu koalici, aby uvedené změny přijala a ztotožnila se s nimi. Případ ukazuje, že otevřenost lze prosadit i bez výkonných pravomocí.

Nominaci podal blízký spolupracovník M. Berga ze Strany zelených.

Více

109 hlasů

91.

Mnichovo Hradiště

Sloučené

Transparentní účet města a mnoho dalších nových prvků otevřené komunikace s občany, zaváděné starostou

Popis pro porotu

Mnoho prvků komunikace s občany: podklady pro zastupitelstva zveřejněny před jednáním (současně kdy obdrží zastupitelé), zápis se jmenovitým hlasováním, videozáznamy, diskuse s vedením na facebooku, nově městské noviny. Dále transparentní účet, zpřehlednění webu na základě ankety a testovací skupiny občanů, další ankety.

Hodnocení organizátora

Velmi hodnotné jsou podklady zastupitelstva zveřejněné v předstihu, anebo transparentní účet, kde lze vidět všechny výdaje města (např: „20. 8. 2015 Bc.Tomas Velich-architekt, sadove upravy u kaplicky na Sychrove - 28 956,51 Kč). Celkově viditelný zásadní obrat k vysoké transparentnosti zaměřené na komunikaci s občany.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

povinné informace známka 2

Více

89 hlasů

75.

Nejvyšší správní soud

Sloučené

NSS zrušil chybný rozsudek MS Praha, že na informace o odměnách vyšších úředníků obce nemají občané právo.

Popis pro porotu

Podle Městského  soudu  v Praze  vedoucí odborů velké městské části (Praha 6, 100 000 obyvatel) „nejsou veřejně známými osobami“, jsou „řadovými zaměstnanci“ a „úředníky na nejnižší úrovni státní správy“. Proto prý úřad správně provedl tzv. test proporcionality, podle nějž právo na soukromí převažuje, a informace se neposkytnou. NSS však rozhodnutí změnil a ve smyslu své dlouhodobé judikatury rozhodl, že tito zaměstnanci zcela nepochybně patří do výčtu osob, o jejichž platech je třeba informace poskytnout bez dalšího. MS Praha poté „obrátil“, nařídil informace poskytnout, což se nakonec stalo.

Hodnocení organizátora

Projev sjednocujícího působení NSS, který svou judikaturou „ukázňuje“ poněkud zpozdilé rozsudky některých krajských soudů. NSS z dopadu práva na informace vyloučil jen odměňování zaměstnanců na nejnižší, tj. pomocné a servisní úrovni.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano.
zveřejnění odpovědi: Ano.
sazebník: Ano.
hodnocení: 1

Více

79 hlasů

13.

Klášterec nad Ohří

Sloučené

Město má více prvků otevřenosti – zapojení občanů do hodnotících komisí, podrobné zápisy rady, dotazy a odpovědi na facebooku ad.

Popis pro porotu

Web v kontaktech nabízí fotografie zaměstnanců, facebookový profil města s dotazy a odpověďmi (např. chat se starostou, ředitelem příspěvkové organizace), zápisy a další informace rady, podle předpisu k veřejným zakázkám jsou občané v hodnotících komisích.

Hodnocení organizátora

Ocenit lze zejména úplnost a přehlednost informací o jednání Rady i Zastupitelstva – u každého je uvedeno na samostatných záložkách: členové, jednací řád, usnesení, komise, plán zasedání, zápisy. Zápisy rady jsou obsažné, s popisem argumentace, zvyšují odpovědnost členů rady a umožňují občanům znát důvody rozhodnutí, a dále plán zasedání na celý rok. Zveřejněním fotografií pracovníků úřadu vystoupili z anonymity, což  přineslo i vyšší vstřícnost.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano. (všech 8 odpovědí zveřejněno)
Sazebník: Ano. Některé částky v sazebníku (50 Kč za technický nosič dat) se zdají lehce nadsazené, ale informace v roce 2014 byly poskytnuty bez poplatku.
Hodnocení: 1

Více

53 hlasů

10.

Mgr. Milan Polehla, soudce Okresního soudu ve Zlíně

Sloučené

Formuloval rozsudek o zadostiučinění za dvouletou obstrukci ve výši 40 000 Kč, který zlepší vymahatelnost práva na informace.

Popis pro porotu

Od září 2012 žádám Krajský úřad Zlínského kraje o informace o platech a odměnách ředitele a vedoucích odborů. 15 x odmítnuli v rozporu s nadřízeným orgánem. V únoru 2015 jsem podal žalobu o přiznání zadostiučinění za nesprávný úřední postup. Soudce stanovil pravidlo pro výpočet zadostiučinění, přiznal částku 15 tisíc korun za rok do vydání jednoznačného rozsudku NSS o platech, a poté 20 tisíc korun, zvýšenou o 50% za dobu, kdy byla definitivně postavena na jisto vadnost přístupu KrÚ, tedy 30 tisíc korun za rok. Odsoudil úřad k zaplacení zadostiučinění 40 tisíc korun. Pokud by se v rámci regresu vymáhalo od pracovníků, kteří nezákonná rozhodnutí vydali, bude to významný průlom v přístupu k informacím, často blokovaném osobní umanutostí úředníků.

Hodnocení organizátora

Velmi významný a velmi dobře odůvodněný rozsudek, jenž může značně přispět k vymahatelnosti práva na informace. Soudce v odůvodnění prokázal, že se dokonale seznámil s věcným obsahem sporu o informace, uplatnil všechny zásadní závěry klíčového rozsudku NSS o platech. Uvedl, že „nemajetková újma vzniká v důsledku nepřiměřené délky řízení, … spočívá ve stavu nejistoty ohledně výsledku řízení, do níž byl poškozený v důsledku nepřiměřeně dlouze vedeného řízení uveden“. K otázce, zda by postačilo jen konstatování porušení práva a omluva, uvedl „toto řešení by jistě přicházelo v úvahu v době, kdyby soud rozhodoval poté, co odvolací orgán poprvé zrušil rozhodnutí žalovaného, tedy časově někdy v polovině listopadu 2012, nikoliv až v dubnu 2015 po šestnácti takových zrušovacích rozhodnutích !!!“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Poslední výroční zpráva zveřejněna za rok 2011.
Zveřejnění odpovědí na žádosti: Nejsou zveřejněny.
Sazebník: Ne.
Hodnocení: 5
 

Více

49 hlasů

109.

Sdružení INDOC

Sloučené

Sdružení INDOC úspěšně žalovalo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který utajoval svá nepravomocná rozhodnutí.

Popis pro porotu

Právní názory ke konkrétním případům ÚOHS jsou nepřehledné, kupí se nepravomocná rozhodnutí, následně rušena a popírána rozklady. Rozhodování se zacyklí, dobrat se k pravomocnému rozhodnutí trvá měsíce i roky. ÚOHS žádné z mezitímních rozhodnutí nepublikuje až do pravomocného ukončení. O dvě z nich jsme požádali, ÚOHS žádost i odvolání odmítl. Žalobě Krajský soud v Brně vyhověl a vyslovil, že ÚOHS má nepravomocná rozhodnutí poskytnout. Uvedl např., že ani § 123 zákona o veřejných zakázkách, ani neveřejnost správního řízení, ani žádný jiný legitimní cíl neznemožňuje poskytování nepravomocných rozhodnutí.

Hodnocení organizátora

Tajení nepravomocných rozhodnutí přiživuje nekonzistenci a netransparentnost rozhodování ÚOHS. Proto je užitečné vidět, jak některá nepravomocná rozhodnutí vypadají. INDOC vybojoval rozsudek, který bude mít precedenční dopad a přispěje k transparentnosti rozhodování ÚOHS.

Více

47 hlasů

112.

Úvaly

Sloučené

Zveřejňuje mnoho informací o hospodaření, vstřícně komunikuje s občany, kteří mají možnost spolurozhodovat.

Popis pro porotu

Město zveřejňuje neobvyklý rozsah informací: smlouvy, objednávky, faktury, Seznam projektů od začátku roku 2010 nebo Plánované investice Města, s podrobnými popisy zamýšlených akcí. K disposici jsou záznamy všech veřejných projednávání a diskusí, např.  k projektu "Lesní čtvrť v Úvalech" z 8.6.2015. Funkční a živá je i sekce Ptáte se starosty, jenž odpovídá bez průtahů (i ten den, nebo druhý den po vložení dotazu), v případě stížností uzná nedostatek, případně se omluví, odpovědi jsou pozitivně laděny, poučené a konkrétní, žádné vytáčky nebo obecnosti. Oceňuji také periodikum měsíčník Život Úval (ŽÚ), včetně příspěvků nesouhlasných, bez sebechvály radnice.

Hodnocení organizátora

Zveřejňují se také podklady pro zastupitelstvo (včetně smluv, mapových podkladů ad.), zápisy včetně jmenovitého hlasování.

Jde o vysoce nadstandardní rozsah zveřejňovaných informací. Občané mají možnost skutečné kontroly jak hospodaření, tak též rozhodování vedení města.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Povinné informace: známka 2

Více

32 hlasů

96.

Městská část Praha 5

Sloučené

Jednání komisí a výborů je veřejné, zveřejňují se náhrady zastupitelů, odměny poradců.

Popis pro porotu

Jednání komisí a výborů je veřejné, občané se na nich mohou účastnit diskuse. Úřad také na webu uveřejňuje náhrady zastupitelů, zveřejnil i rámcové platy tzv. poradců radních. 

Hodnocení organizátora

Aktivní zveřejnění některých informací o odměňování je významným pozitivním krokem. Bohužel zároveň tajemník v květnu 2015 odmítl zveřejnit platy a odměny vedoucích pracovníků úřadu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

U některých zveřejněných anonymizovaných dotazů text (osobní údaje) čitelný i po anonymizaci. 
Odpovědi zveřejněny bez příloh. 
Výroční zpráva: Ano
Sazebník: Ano. 
Hodnocení: 2 -
 

Více

27 hlasů

108.

Poslanec Martin Novotný

Sloučené

Poslanec nasazuje autoritu pro získání informací, umožňujících odlišit zneužívání cannabis (konopí) od jejího povoleného (netrestného) využití k léčebným a výzkumným účelům.

Popis pro porotu

Snaží se, aby stát podal jasné informace, umožňující odlišit zneužívání cannabis (konopí) od jejího povoleného (netrestného) využití k léčebným a výzkumným účelům. Pomocí interpelace a dopisů představitelům státních složek se snaží získat jasné informace vyjasňující netransparentní a nepředvídatelný zákon o návykových látkách a trestní zákoník, i jejich souvislost v rámci mezinárodních smluv a evropské judikatury.

Hodnocení organizátora

Policie represivně zasahuje proti growshopům a pěstitelům pro léčebné účely, zabavuje majetkové hodnoty, což narušuje i léčebné postupy konkrétních osob. Proto je mimořádně důležité vyjasnit nejen přesný výklad českých předpisů a metodik, ale i to, zda a v jaké míře se oprávněně opírají o mezinárodní dohody, evropskou judikaturu, zda a jak je možno podrobit kroky české exekutivy a zákonodárství přezkumu. Získání těchto informací poslanec napomáhá svou autoritou, protože veřejné úřady běžnému žadateli příliš jasně a přesně neodpovědí.
 

Více

24 hlasů

68.

Cheb

Sloučené

Úřad zveřejňuje na webu kompletní dokumenty zastupitelstva a rady města, včetně zápisů z jednání výborů a komisí a hlasování ve formátu umožňujícím vyhledávání.

Popis pro porotu

Rada na žádost občana začala od ledna 2015 zveřejňovat zápisy z komisí RM, na její doporučení pak zastupitelstvo zveřejňuje zápisy z výborů, na opoziční návrh v otevřeném formátu umožňujícím vyhledávání. Cheb zveřejňuje též kompletní podklady pro jednání rady i zastupitelstva, termíny zasedání, usnesení, pozvánky, zápisy, zvukové záznamy, hlasování, vše ve formátu umožňujícím vyhledávání. 

Hodnocení organizátora

Velmi dobrý další krok k otevřenosti, protože na úrovni komisí a výborů se nejvíce veřejnost může seznámit s věcnou stránkou řešených otázek. Zveřejnění jmenovitých hlasování zastupitelstva zvyšuje odpovědnost zastupitelů.
Podklady pro jednání rady jsou bohužel v nečitelném pdf v jednom, velmi velkém souboru, což komplikuje vyhledávání.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: 53 žádostí, 33 zodpovězeno, 9 částečně
zveřejnění odpovědi: ano
sazebník: ano
hodnocení: 1 

Více

23 hlasů

129.

Praha 8

Sloučené

Nově založená městská firma MČ Praha 8 byla schválena s nadstandardními stanovami, které posilují její transparentnost a odpovědnost radě i zastupitelstvu.

Popis pro porotu

Městská část založila společnost s ručením omezeným Správa tepelného hospodářství a v zakládací listině zakotvila několik prvků, zajišťujících transparentnost: s.r.o. je výslovně povinným subjektem dle Infozákona, jednatel je povinen informovat na žádost finanční výbor MČ, zakázky malého rozsahu je povinen realizovat podle předpisu MČ. Je povinen nadstandardně informovat radu i zastupitelstvo o významných skutečnostech.

Hodnocení organizátora

Na podobě zakladatelské listiny společnosti spolupracovala MČ Praha 8 s iniciativou Oživení. Stanovy společnosti posílí informovanost občanů i obce o hospodaření společnosti, definují nadstandardním způsobem povinnosti jednatele, omezí jeho pravomoci a posílí je naopak politicky zodpovědné radě městské části.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1    

Více

23 hlasů

23.

Liberecký kraj

Sloučené

Sestava prvků otevřenosti, např. informace o hospodaření, podrobné zápisy rady vč. hlasování.

Popis pro porotu

Kraj zveřejňuje množství informací o hospodaření, například formou klikacího rozpočtu, evidenci smluv a objednávek, též informace o podřízených organizacích, např. transparentní účet SPRÁVY SILNIC, veřejné zakázky nemocnice. Zveřejňuje zápisy rady včetně jmenovitého hlasování, zápisy výborů a komisí. 

Hodnocení organizátora

Poměrně solidní sestava zveřejňovaných informací. Ocenitelné je, že ovládané organizace respektují, že jsou povinnými subjekty a zveřejňují povinné informace o sobě. Velmi podrobné zápisy rady s uváděním příspěvků,  argumentace a jmenovitým hlasováním.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano. V roce 2014 bylo podáno celkem 54 žádostí o poskytnutí informace podle Infozákona, vydána 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1     

Více

21 hlasů

53.

Krajský soud v Praze

Sloučené

Krajský soud Praha urychleně a správně rozhodl o nezákonném postupu Městského soudu, který obstruoval poskytnutí informace.

Popis pro porotu

Městský soud Praha požadoval úhradu za informaci, žadatel podal stížnost, nadřízený orgán (MSpr) bylo nečinné, soud po 60 dnech žádost pro nezaplacení úhrady žádost odložil, ač po dobu vyřizování stížnosti lhůta pro zaplacení neběží. Vyvolal tak časově náročnou obstrukci, protože neexistuje opravný prostředek, pouze žaloba. Tu naštěstí Krajský soud Praha projednal ve zkrácené době (vč. přikázání do 4 měsíců), jako by se jednalo o žalobu proti nečinnosti. Zrušil vadné rozhodnutí a přikázal do 15 dnů informaci poskytnout nebo věc nově projednat.

Hodnocení organizátora

Vedle svižného přístupu Krajského soudu Praha je třeba ocenit jeho vyjasnění, že při nečinnosti nadřízeného orgánu u stížnosti proti výši úhrady nelze věc odložit, šedesátidenní lhůta pro zaplacení úhrady nákladů počíná běžet až po vydání rozhodnutí. Krajský soud též správně naznačil Městskému soudu, že v případě nečinnosti nadřízeného orgánu by měl konat a najít cestu, jak vyhovět ústavnímu požadavku na přístup k informacím (například informace poskytnout a úhrad nežádat anebo ponechat na dalším vývoji).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano. (112 vyřízeno, žádná odmítnuta v roce 2014)
zveřejnění odpovědi: Ne.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3

Více

19 hlasů

56.

Městský soud v Praze, senát 6A

Sloučené

Soud zrušil nezákonné rozhodnutí Magistrátu k odmítnutí informací o platech a odměnách vedoucích představitelů úřadu Prahy 4.

Popis pro porotu

Soud rozsudkem 6A 179/2012-90 z 18.12.2014 zrušil nezákonné rozhodnutí Magistrátu, které potvrdilo odmítnutí informací o platech a odměnách vedoucích představitelů úřadu Prahy 4. To uvádělo, že § 8b Infozákona míří jen na různé dotace, ne však na platy, že právo na soukromí převažuje, že věc je již upravena zákonem o střetu zájmů ad. Soud tyto argumenty odmítl a plně aplikoval klíčový rozsudek NSS o platech.

Hodnocení organizátora

Dnes již v zásadě standardní rozsudek, navazující na klíčový rozsudek NSS o platech, který odmítá veškeré pseudoargumenty, které Magistrát, městské části a mnoho dalších úřadů v mezidobí vytvořily. Odmítl zejména test proporcionality, protože je u úrovně vedoucích odborů nepotřebný a vyřešený již přímo v Infozákonu. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano. (497 podáno, 390 vyřízeno kladně)
zveřejnění odpovědi: Pouhý zlomek na Infodesce.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3

Více

19 hlasů

65.

Obvodní soud pro Prahu 4

Sloučené

Soud bezproblémově poskytl informaci o počtu prodlužování lhůty pro odůvodnění rozsudků, což ostatní soudy nesmyslně odmítají.

Popis pro porotu

Obvodní soud pro Prahu 4 poskytl informace „počet prodloužení prodloužena lhůta pro vypracování rozhodnutí v senátu 29C v roce 2015, sdělení sp.zn., důvodu prodloužení, data rozhodnutí o prodloužení a délky prodloužení, samotných kopií těchto rozhodnutí.“
Soud tyto informace bez problému poskytl tím, že poskytl kopie schválených 14 „žádanek“ soudců o prodloužení, které všechny požadované informace automaticky obsahovaly. Ostatní soudy (např. OS Praha 2) takovou informaci odmítají s tím, že ji neevidují v systému a musely by ji vyhledávat.

Hodnocení organizátora

Velmi rozumný přístup místopředsedy soudu, protože žádané informace není třeba „tahat“ z informačního systému, když jsou k disposici tímto snadným technický způsobem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano. 97 podáno, 88 vyhověno.
zveřejnění odpovědi: Ne.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3

Více

18 hlasů

138.

Chomutov

Sloučené

Zveřejňuje množství informací o hospodaření, smlouvách, zakázkách, ratingu, účetní a rozpočtové výkazy a další.

Popis pro porotu

V přehledných strukturách a u tabulek ve využitelných formátech (xls) město zveřejňuje řadu jinak neobvyklých údajů a informací: audity, finanční zdraví města, rating hospodaření, rozklikávací rozpočet, rozpočtové výhledy, smlouvy v členění na několik skupin včetně podrobně strukturovaných dotací, účetní výkazy.

Hodnocení organizátora

Jde o relativní nadstandard z hlediska typů aktivně zveřejňovaných informací o hospodaření. Data sice nejsou poskytována ve kvalitě otevřených dat, ale tabulková podání umožňují další zpracování. Přidanou hodnotou je přehledné členění podle různých účelů, například smlouvy o dotacích jsou ve skupinách 1) podporované sporty 2) na projekt/činnost 3) dotace rady 4) granty ad. 5) mim granty 6) dary.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano. Ze 40 38 vyřízeno kladně.
zveřejnění odpovědi : Ano.
sazebník: Ano.
hodnocení: 1

Více

18 hlasů

11.

Čebín

Sloučené

Starosta obce Tomáš Kříž se zasloužil o zvýšení informovanosti o činnosti úřadu a dění v obci s vysokou mírou transparentnosti.

Popis pro porotu

Dříve bylo pouze hlášení obecního rozhlasu, které málokdo slyšel (cca 10x měsíčně). Od r. 2014 (nový starosta Kříž) přibyly tyto informační kanály: 1) hlášení rozhlasu vyvěšena na internetových stránkách, 2) možnost si na stránkách obce zvolit rubriky oblasti a nechat si posílat na e-mail nejenom hlášení ale i  další informace a dokumenty, 3) Čebínský zpravodaj i do minulosti nově dostupný na internetových stránkách obce. 

Může to vypadat, že se jedná o informovanost v dnešní době již běžnou.  Kladně hodnotím její otevřenost, srozumitelnost pro všechny i praktické informace navíc (např. rubrika právnických rad ve zpravodaji). 

Hodnocení organizátora

Snadná dostupnost informací nenásilně vede k zájmu o dění v obci i k případné osobní angažovanosti.Začaly se zveřejňovat i zápisy zastupitelstva, bohužel však posledních pět chybí.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Povinné informace: známka 4

Výroční zpráva: Nedohledatelná.
Zveřejnění odpovědí: Ne.
Sazebník: Ne.
Hodnocení: 5
 

Více

16 hlasů

55.

Městské státní zastupitelství v Praze

Sloučené

Městské státní zastupitelství poskytlo informace o trestně stíhaných advokátech

Popis pro porotu

V červnu 2015 poskytlo Městské státní zastupitelství na žádost podanou v říjnu 2012 (po prohraném soudním sporu a vyčerpání mnoha opravných prostředků) jmenovité informace o trestně stíhaných advokátech.

Hodnocení organizátora

Kladně lze hodnotit, že MSZ nadále upustilo od případných obstrukcí a přehled advokátů, byť jej dosud považovalo za cosi „tajného“, poskytlo včetně jmen (anonymizovalo pouze další osobní údaje, jako data narození a adresy advokátů). Nicméně vyřízení žádosti tak trvalo 2,5 roku. Navíc MSZ stále poskytnuté informace řádně nezveřejňuje na webu podle § 5/3 InfZ (nominace v OxZ 2011). 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MSZ stále pouze částečně a nepřehledně zveřejňuje poskytnuté informace na webu podle § 5/3 InfZ (nominace v OxZ 2011 za nezveřejňování).

výroční zpráva: Ano, z 28 žádostí vyhověno 20.
zveřejnění odpovědi: Zveřejněna pouze část na Infodesce.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3
 

Více

16 hlasů

50.

Brandýs n.L.

Sloučené

Úřad rychle reaguje na podnět občana pomocí webu „Lepší místo“ a odstranil skládku.

Popis pro porotu

Narazil jsem na černou skládku a v aplikaci Lepší místo umístil odkaz. Po 5 dnech reagoval zástupce firmy AVE CZ odpadové hospodářství a do měsíce zástupce MěÚ ve spolupráci s firmou skládku odstranili. Volali na mobil, aby dohledali přesné místo. 

Hodnocení organizátora

Dobrý příklad jak výměny informací, tak zapojení veřejnosti do činnosti radnice (a organizace služeb), při využití moderního elektronického nástroje.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano.
zveřejnění odpovědi: Kompletně zveřejněno.
sazebník: Ano.
hodnocení: 1

Více

15 hlasů

54.

Městský soud v Praze, senát 9A

Sloučené

Soud zrušil rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Praze odmítnout informace k trestné činnosti advokátů.

Popis pro porotu

Soud rozsudkem 9A 184/2012-107 z 19.12.2014 zrušil nezákonné rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Praze, které potvrdilo odmítnutí žádosti o informace o trestné činnosti advokátů Městským státním zastupitelstvím v Praze. To tvrdilo, že jde o neexistující informace, ačkoliv trestní řád je výslovně ukládá vytvářet a poskytovat ministrovi a předsedovi advokátní komory.

Hodnocení organizátora

Soud vadné rozhodnutí zrušil kvůli rozpornosti a tedy nepřezkoumatelnosti, protože MSZ i VSZ uváděl zároveň, že informace neexistují, zároveň že kdyby je sestavili, „vyžadovalo by to dlouhé a pracné vytváření informací prohlížením všech dozorových spisů“, a zároveň z trestního řádu plyne povinnost takové informace vytvářet a předávat.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano. (497 podáno, 390 vyřízeno kladně)
zveřejnění odpovědi: Pouhý zlomek na Infodesce.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3

Více

11 hlasů

Výsledek

72.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Svoboda projevu

Úřad podporuje utajení sponzorů politických stran

Popis pro porotu

Úřad nesouhlasil se zveřejněním sponzorů politických stran na internetu bez jejich souhlasu s odůvodněním, že se jedná o citlivé informace. A to navzdory faktu, že tyto informace jsou podle zákona 424/1991 Sb. veřejně dostupné v parlamentní knihovně, a navzdory tomu, že podpora pol. stran je veřejnou činností, na kterou pamatuje výjimka z ochrany osobních údajů (§ 5/2/f zák, o ochraně OÚ)
Údaje jsme na politickefinance.cz zveřejnili navzdory stanovisku úřadu, a dali to úřadu na vědomí. V souladu se svým předchozím stanoviskem nekonal, ale ani nevyjádřil opačný názor.

Hodnocení organizátora

ÚOOÚ pravidelně vyjadřuje podivně neformální stanoviska, že se nic nesmí zveřejnit, zastrašuje, a přitom vždy opomine uplatnit některou ze zákonem předvídaných výjimek z ochrany OÚ. Postupy ÚOOÚ jsou vědomě či nevědomě zřetelně zaměřeny na podporu korupce, klientelismu. Skrytě podporuje některé politické postoje, například z programů politických stran. ÚOOÚ dlouhodobě selhává ve schopnosti rozlišovat mezi ochranou osobních údajů v soukromé sféře od oblasti, kdy jde o vstup soukromých osob do veřejného prostoru.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ne.
Hodnocení: 3

Více

295 hlasů

71.

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka

Svoboda projevu

Ředitel školy Eduard Klezla v pracovním řádě protiprávně zavázal zaměstnance mlčenlivostí, jejíž porušení je považováno za závažné porušení pracovní kázně.

Popis pro porotu

Před zvolením ředitel Klezla uvedl: „Naprosto otevřená a transparentní komunikace je základem klidné a tvůrčí práce na půdě této instituce.“ Později však odmítl zveřejnit svou koncepci rozvoje školy. Magistrát ji proto odepíral, poskytl ji až po více než roku obstrukcí a po sedmi rozhodnutích Ministerstva vnitra.
Navíc v Pracovním řádu školy, v rozporu se zákoníkem práce a se svobodou projevu podle Listiny, nutí ředitel zaměstnance zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám“, porušení se prý považuje za závažné porušení pracovní kázně. Navíc si „vyhrazuje právo kontroly e-mailové korespondence zaměstnance, pokud má důvodné podezření na únik důvěrných informací ze školy“.

Hodnocení organizátora

Kauza magistrátu odpírajícího vítěznou koncepci školy byla úspěšně nominována v loňském ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno. Mlčenlivost nelze ukládat pracovním řádem nad rámec zákonů. Ředitel v obou případech omezuje transparentnost, kterou před zvolením proklamoval. Kontrola e-mailů kvůli úniku důvěrných informací v prostředí školy je absurdní a protiprávní.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne.
Zveřejnění odpovědí: Pouze 2 za rok 2015.
Sazebník: Neúplný.
Hodnocení: 4

Více

68 hlasů

25.

Kladno

Svoboda projevu

Koalice vyhrožuje opozičnímu zastupiteli odvoláním z výboru za to, že zveřejnil jinak zcela veřejný a banální dokument.

Popis pro porotu

Zastupitel města T. Meisner zveřejnil na facebooku dokument „Rozpočtová změna“ o vyčlenění 990 tis. Kč na údržbu chodníků, který obdržel jako člen finančního výboru. Předseda výboru Bureš mu následně zaslal dopis, v němž ho vyzýval ke stažení a zakazoval cokoli z výboru zveřejňovat, a vyhrožoval odvoláním z výboru. O dokumentu psal jako o „neveřejném dokumentu z neveřejného jednání“ a tvrdil, že zveřejněním byl porušen § 69 a § 89 zákona o obcích a jednací řád. O zveřejnění dokonce za peníze města nechal sepsat notářský zápis.

Hodnocení organizátora

Všechny dokumenty, projednávané na výborech, jsou z principu veřejné, pouze pokud by obsahovaly skutečně chráněné informace (např. osobní údaje), což se tohoto dokumentu naprosto netýká. Představa, že v jednacím řádu lze uložit zákaz šířit určité informace, je ztřeštěná a vypovídá o neznalosti ústavního zakotvení práva na svobodné šíření informací. Odkazy na § 69 a § 89 (slib zastupitele, povinnost hájit zájmy občanů) jsou irelevantní. Výhrůžka odvoláním je vážným zásahem do ústavně chráněného práva na svobodu projevu a mohla by dosáhnout intenzity zneužití pravomoci úřední osoby. Listina v čl. 3 odst. 3 uvádí, že „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Částečné (8 chybí). U některých nelze zjistit obsah informace (jde o zkopírovanou korespondenci bez přílohy).
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

58 hlasů

111.

Újezd n.L. - Praha 21

Svoboda projevu

Periodikum se s novou radnicí mění v manipulativní nástroj a PR tiskovinu místního hnutí ANO a loajálních zájmových skupin.

Popis pro porotu

Po změně vedení radnice se změnila redakce i redakční rada periodika. Šéfredaktor ihned zveřejnil, že „nebude prostor pro vulgarismy a podlé osobní útoky“ a zároveň zařadil článek starosty, který bez možnosti současné reakce bulvárně napadl spolek, který se stará o životní prostředí. Periodikum posílilo „lifestylový“ charakter, přičemž v rámci něj se preferuje spolky loajální k současnému vedení (rozsáhlé články v posledních číslech). Neotiskl však tradičně zveřejňovanou pozvánku k pravidelnému úklidu lesa, pořádanému neloajálním spolkem.

Hodnocení organizátora

Začaly se objevovat oslavné články starosty (např. rozhovor „Chci něco vybudovat“ v 6/2015). Napadení spolku, že prý má uklízet odpadkové koše z parku, který prosadil a o který pečuje, je trapné. Zároveň nutno uznat, že se stále (jako dříve) otiskují i opoziční a kritické názory ve vymezeném rozsahu, ovšem periodikum se spíše stává manipulativním nástrojem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ne (v naprosté většině zveřejněny pouze otázky ve výroční zprávě).
Sazebník: Ano. Podle sazebníku se účtuje jakékoli vyhledání informací (ačkoli podle výročky byla zpoplatněna pouze jedna odpověď). Úřad si navíc účtuje absurdní poplatek za odeslání informace elektronickou poštou.
Hodnocení: 4

Více

55 hlasů

46.

Čelákovice

Svoboda projevu

Redakční rada odmítla otisknout článek kritizující vyúčtování dotace.

Popis pro porotu

Chtěl jsem zveřejnit článek ve Zpravodaji města Čelákovice o udělování dotací, ale byl zamítnut, údajně pro to, že „nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se osobních sporů občanů či skupin občanů“. Článek popisuje z mého pohledu nesprávné vyúčtování dotace udělené městem, nejde o osobní spor. Redakční radu vede místostarosta Ing. Petr Studnička, který připravoval podklady pro schválení předmětného usnesení, a zasedá v ní také člen dotyčného spolku.

Hodnocení organizátora

V článku není nic o „osobních sporech občanů či skupin občanů“, naopak kritika se týká poskytování veřejných prostředků a jejich vyúčtování. Ustanovení „Zásad pro vydávání Zpravodaje“ byla překroucena a použita pro cenzuru nepohodlného tvrzení, osoby v redakční radě byly ve střetu zájmů, aniž by splnily povinnost dle zákona o obcích a upozornily na to.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano, ale např. chybí důvody podání a popis vyřízení stížnosti.
Zveřejnění odpovědí: Jen částečné. Navíc jde často o pouhé konstatování, že informace byla poskytnuta.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

44 hlasů

42.

Praha 3

Svoboda projevu

Nezávislost radničních novin se snížila zmenšením rozsahu pro opozici a přesunem pravomoci k radě MČ.

Popis pro porotu

V předchozím volebním období výslednou podobu novin schvalovala redakční rada, po volbách 2014 výslednou podobu schvaluje rada městské části. Prostor na vyjádření každého zvoleného subjektu byl omezen z 2500 na 1500 znaků.

Hodnocení organizátora

Jde o systémové zhoršení, není však jasné, zda se promítá do realizované různosti názorů. Směřování by mělo být opačné, k odstínění vlivu exekutivy na redakci. Členové RMČ by měli své připomínky vznášet přes redakční radu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale včetně jmen žadatelů.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

43 hlasů

30.

Strančice

Svoboda projevu

Radniční noviny jsou otevřeně cenzurovány starostou obce, zastupiteli odmítá uveřejnit uměřené články, např. o jednání zastupitelstva.

Popis pro porotu

Rada obce zavedla usnesením cenzuru radničních novin tím, že pověřila starostu dohledem nad finální verzí obsahové a vizuální stránky Strančického zpravodaje. Jako zastupiteli obce mi odmítli otisknout články komentující výsledky veřejného zasedání či fakta o trestním stíhání bývalého místostarosty. Pracovnice úřadu to odůvodnila tím, že „obsahují dle názoru redakční rady zpravodaje některé nepřesnosti a také např.  informace, které by mohly zavdat dojem, že jde o vědomou dehonestaci (causa bývalého  místostarosty Strančic). Informace z jednání zastupitelstva navíc uvádí starosta obce ve svém úvodním slově na první straně zpravodaje.“ Obec neotiskla ani doplňující informaci podle § 11a tiskového zákona - bez odůvodnění.

Hodnocení organizátora

Vydavatel radničního periodika nemůže odepřít zastupiteli právo zveřejnit stanoviska. Důvodem nemůžou být údajné „nepřesnosti“ (ty lze nanejvýše korigovat doplňujícím sdělením). V článku o bývalém místostarostovi nebyla obsažena žádná dehonestace. Zveřejnění nelze odmítnout ani proto, že již starosta údajně o jednání zastupitelstva a informuje – jeho podání může být odlišné.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

40 hlasů

Výsledek

89.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Účast na rozhodování

Antimonopolní úřad odmítl poskytnout zásadní metodickou informaci, na které závisí úspěšnost podání, a která ze zákona nijak srozumitelně neplyne.

Popis pro porotu

Stížnost lze u ÚOHS podat jen s kaucí odvozenou procentem z ceny zakázky, zákon však nespecifikuje, zda s DPH nebo bez DPH. Jde o zásadní otázku, není-li kauce složena v pořádku, ÚOHS přezkum zastavuje. Požádali jsme o její zodpovězení, ÚOHS v květnu 2015 žádost zamítl s tím, že nemá povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory. Postup byl nepochopitelný, snahou Úřadu by mělo být informovat navrhovatele, jak mají skládat kauce a vyhnout se tak riziku, že správní řízení bude zastaveno.

Hodnocení organizátora

ÚOHS po odmítnutí žádosti následně k věci vypracoval stanovisko a jeho zveřejněním informaci (konečně) poskytl. Ovšem i v tomto mezidobí měl respektovat základní zásady činnosti správních orgánů („veřejná správa je službou veřejnosti“ a „správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.“) Tím, že Úřad formalisticky odmítl poskytnout základní a zásadní informaci, postupoval v rozporu s účelem, pro který byl zřízen. Navíc šlo o informaci, bez které nemohl vykonávat svou působnost, takže i kdyby ji formálně neměl („na papíře“), byl povinen ji vytvořit a poskytnout, jak plyne z judikatury NSS k „neexistující informaci“.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano. Sazba za mimořádné vyhledávání je přemrštěná (činí 238 Kč za každou započatou půlhodinu).
Hodnocení: 1

Více

189 hlasů

8.

Praha 13

Účast na rozhodování

Koalice ODS, ANO a ČSSD brání části opozice v účasti na rozhodování a kontrole, brání vyšší informovanosti a zapojení veřejnosti.

Popis pro porotu

Koalice ODS, ANO a ČSSD na Praze 13 vyřazuje z kontrolních procesů a účasti na rozhodování část opozice (klub Zelení a Piráti pro 13, 5 z 35 mandátů), účasti v radničních mediích. Nikdo ze zastupitelů ZaP13 nebyl vpuštěn do žádného výboru ZMČ, ani kontrolního a finančního, ani v redakční radě.
Koalice odmítla zavedení online přenosů ze ZMČ.

Hodnocení organizátora

Umožnit opozici účast v poradních orgánech je sice nepsané, ale velmi důležité pravidlo demokracie. Zejména kontrolní výbor má být veden opozicí.
On-line přenosy nepředstavují žádný problém, nejde o zpracování osobních údajů a technické řešení je snadné. Mnoho měst přenosy nabízí.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Pouze zhruba třetina odpovědí. Navíc Úřad zveřejňuje žádosti s osobními údaji žadatele (adresa, podpis, datum narození), popř. anonymizováné takovým způsobem, že údaje lze přečíst.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 3

Více

81 hlasů

31.

Strančice

Účast na rozhodování

Vítězná strana ignoruje opozici: obsadila všechna místa v komisích i výborech členy jedné strany, znemožňuje opozici i ověřovat zápis jednání zastupitelstva.

Popis pro porotu

Vítězná strana obsadila všechny orgány (komise i výbory, a to i kontrolní), nezvolila do nich ani jednoho člena z opozice. Odmítá zvolit člena opozice i jako ověřovatele zápisu ze zasedání ZO, když se to jednou podařilo prosadit, odmítla mu zápis poslat ke kontrole elektronicky, že se musí ověřit fyzicky na úřadě, a znemožnila mu tak zápis včas ověřit.

Hodnocení organizátora

Umožnit opozici účast v poradních orgánech je sice nepsané, ale velmi důležité pravidlo demokracie. Zejména kontrolní výbor má být veden opozicí. Stejně tak role ověřovatele bývá svěřena opozici. Neschopnost či neochota zaslat ověřovateli elektronicky návrh zápisu včas k ověření znamená další blokování transparentního rozhodování, které může opozice sledovat a kontrolovat.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

71 hlasů

6.

Litoměřice

Účast na rozhodování

Rada města váhala zařadit včas podané návrhy opozice na jednání zastupitelstva

Popis pro porotu

Rada města Litoměřic nejprve nezařadila na zastupitelstvo čtyři body navržené včas a podle jednacího řádu opozičními zastupiteli (zveřejňování zápisu zastupitelstva, zřízení redakční rady, audit Zahrady Čech a zveřejňování jmenovitého hlasování zastupitelů). O nezařazení se zastupitelé dozvěděli až z programu zastupitelstva.  Body rada zařadila až na mimořádném jednání rady po odeslání stížnosti a dotazech novinářů. Podle vedení města byla důvodem „nejasnost dopadu návrhů na organizační strukturu městského úřadu a ekonomiku města.  Po doplnění chybějících informací byly všechny body doplněny, a stížnosti to neměly žádný vliv.“

Hodnocení organizátora

Povinností Rady je zařadit navržené body bez ohledu na to, co nich soudí – to musí posoudit až zastupitelstvo.

Podklady včetně navrženého doplnění byly ale nakonec včas zveřejněny v rámci podkladů pro jednání zastupitelstva, což je vysoce nadstandardní postup.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale některé bez příloh nebo skutečného obsahu (např informace o platech).
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

48 hlasů

103.

Újezd n.L. - Praha 21

Účast na rozhodování

Po změně na radnici se výrazně snížilo zapojení veřejnosti, komunikace s ní a transparentnost úřadu.

Popis pro porotu

Došlo ke  zhoršení otevřenosti: významně klesl počet veřejně projednaných projektů, skončily neformální diskuse občanů se starostou („Čaj o páté se starostou“, 1-2x měsíčně), omezily se aktivity MA21. Zhoršilo se zastoupení spolků v komisích, včetně selektivního vyřazení osob, které v komisích dlouhodobě viditelně pracovali, ale podpořili jiné uskupení. Snížila informační hodnota zápisů zastupitelstva - jsou jen seznamem jmen vystupujících, zkreslují obsah – vynechává například kritické připomínky k řízení schůze (březen 2015), kvůli neshodám ověřovatelů (o úplnosti obsahu) zveřejněn až velmi opožděně. Tajemník, vedoucí dvou odborů i další referenti jsou aktivní politici (kandidovali i na vyšších místech).

Hodnocení organizátora

Újezd v minulém období (starosta za Otevřený újezd) zásadně zvýšil otevřenost a zapojení občanů do rozhodování. Po odchodu do opozice (volby 2014) opouští radnice mnoho vytvořených nástrojů transparentnosti a mění se v stranicko-politicky řízený úřad. Do změny byly zápisy ZMČ zřetelně informativnější, uváděly stručně věcný obsah projednávaných bodů a předkládaných návrhů. Změna znemožňuje občanům ze zápisů zjistit, jak a o čem zastupitelstvo rozhoduje.

Složení komisí by nemělo podléhat politickému klíči, aktivní občané, kteří to prokázali velkou předchozí dobrovolnou činností, by měli mít i přes politické rozdíly možnost participovat na práci poradních orgánů.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ne (v naprosté většině zveřejněny pouze otázky ve výroční zprávě).
Sazebník: Ano. Podle sazebníku se účtuje jakékoli vyhledání informací (ačkoli podle výročky byla zpoplatněna pouze jedna odpověď). Úřad si navíc účtuje absurdní poplatek za odeslání informace elektronickou poštou.
Hodnocení: 4

Více

45 hlasů

61.

Moravský Beroun

Účast na rozhodování

Starostka porušuje povinnost zveřejnit 7 dní předem program zastupitelstva tím, že zveřejní jen obecnou strukturu programu, a skutečný program, mnohonásobně obsáhlejší, předloží až těsně před jednáním.

Popis pro porotu

Starostka namísto 7 dní předem zveřejněného programu zastupitelstva zveřejňuje pouze obecnou strukturu programu. Pod „Ekonomické a majetkové záležitosti“ se skrývá okolo 20 bodů, např. závěrečný účet, rozpočtová opatření, převod nemovitostí, smlouva o zřízení svazku obcí. Zastupitelé obdrží podrobný návrh programu e-mailem až ráno v den zastupitelstva, občané až papírově na zastupitelstvu. Nemají možnost se seznámit s navrženými body, zapojit se do jednání. Nepoměr mezi strukturou a body programu je ZŘETELNÝ: např. na  pozvánce je 7  bodů, schválený program má 35 bodů. Jde o pravidelný stav, přesto že zastupitel opakovaně žádal usnesením o podrobný program 7 dnů před jednáním.
 

Hodnocení organizátora

Jde o porušení povinnosti podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, zejména kvůli zásadnímu nepoměru mezi zveřejněnou strukturou a skutečným programem.  Veřejnost jednání zastupitelstva je narušena, je zpochybněna legitimita a legalita zastupitelstva, přijatá usnesení lze zpochybňovat. Ústavní soud vyslovil, že ust. § 94 zákona o obcích má být z důvodů transparentnosti a možnosti účasti občanů při projednávání ad hoc vznesených  návrhů  využíváno zdrženlivým  a uváženým  způsobem, nevzbuzujícím  podezření  o  jejich  účelovém  předkládání  "na  poslední  chvíli".“ Není podstatné, zda k nedostatku dochází úmyslně nebo při dobré vůli kvůli nevhodné organizaci přípravy.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

44 hlasů

41.

Praha 3

Účast na rozhodování

Úřad odmítá poskytovat prostory budov městské části pro setkávání opozičních zastupitelů s veřejností.

Popis pro porotu

Vedení MČ Praha 3 zamítlo žádost opozičních zastupitelů klubu Žižkov nejen sobě na využití sálu v radnici pro setkání opozice s veřejností dne 20. 5. 2015. Tajemník napsal, že je lze využít jen pro akce pořádané přímo městskou částí. Přitom dříve bylo možné místnosti využít pro setkání s voliči.

Hodnocení organizátora

Majetek obce nepatří jen koalici či úřadu, ale též zastupitelstvu včetně opozice. Proto by měla mít možnost v rámci otevřenosti využít prostory i pro své akce, zejména setkání s veřejností. Jde o zhoršení dobré praxe, která již dříve fungovala.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale včetně jmen žadatelů.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

43 hlasů

119.

Prostějov

Účast na rozhodování

Primátor nepřipustil vystoupení občana v bodě Dotazy zastupitelů k závažnému majetkovému rozhodnutí.

Popis pro porotu

Koalice po nepřehledném řízení schůze s nápovědou neznalé právničky města hodinu řešila, zda občan smí vystoupit ke schvalování programu. Primátor poté, co ho opozice upozornila na rozsudek Nejvyššího správního soudu, nakonec toto právo uznal. Bod navržený opozičními zastupiteli – záměr zbourat či naopak rekonstruovat Jezdecká kasárna -  koalice nezařadila. O věci hovořili zastupitelé v bodě Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva, ovšem primátor v tomto bodě nepřipustil vystoupení občanů (např. studenta architektury, který na možnost vystoupit čekal 11 hodin).
 

Hodnocení organizátora

Významné investice, které vzbuzuji kontroverze, by nepochybně měly být předmětem veřejné debaty a to zvlášť v případě, že se sami občané hlásí o slovo. I v bodě Dotazy členů zastupitelstva mají občané právo vystoupit. Ve vyjádření pro Otevřenou společnost primátor uvedl, že materiál, pokud jej autor předloží k projednání prostřednictvím některého člena zastupitelstva města, bude zaslán členům zastupitelstva a v příslušném bodu projednán.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, u některých odpovědí chybí obsah, ale většinou zveřejněny odpovědi včetně příloh, např. smlouv.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

43 hlasů

136.

Hradec Králové

Účast na rozhodování

Urychlený postup při řešení vlekoucího se řešení fotbalového stadionu za 400 mil. Kč snižuje transparentnost a vylučuje odbornou i laickou veřejnost.

Popis pro porotu

Vedení města chce rychle řešit dlouho se vlekoucí přestavbu stadionu po odstoupení partnera. Transparentnost se tak snižuje: zadání studie proveditelnosti, projednání postupu projednáno jen s předsedy klubů (namísto výboru, navíc jeden uvádí, že nebyl osloven), bod byl na jednání zastupitelstva zařazen dvakrát jako mimořádný, veřejnost je tak hůře informována, neprošel obvyklým schvalováním ve výboru pro územní plánování a rozvoj. Zastupitel a člen představenstva FC Hradec Králové V. Víška napadl vystoupení občana (prosazujícího architektonickou soutěž), že citoval z důvodové zprávy, ke které by občané neměli mít před jednáním přístup. O dopisu ČKA s výzvou k soutěži o návrh nebyli zastupitelé dostatečně informováni.

Hodnocení organizátora

Vedení argumentuje zrychlený postup tím, že město má za 20 let řešení k dispozici již několik studií, z nichž má jasnou vizi, mnohokrát projednanou v pracovních skupinách, výborech a komisích . Architektonická soutěž by znamenala náklady, zdržení a přerušení kontinuity, zkušenost s ní není jen pozitivní. O rychlém postupu rozhodlo zastupitelstvo prakticky jednomyslně. Nyní probíhá soutěž na projektanta (otevřené nadlimitní řízení).
I přes uvedené problémy není vhodné, že projednání se na zastupitelstvo zařazuje mimořádně, takže veřejnost o něm není dostatečně informována. Podkladové materiály (důvodová zpráva) má být veřejně dostupná.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

39 hlasů

Výsledek

38.

Kancelář prezidenta republiky

Přístup k informacím

Kancelář prezidenta republiky tají minulost prezidentova poradce Martina Nejedlého.

Popis pro porotu

KPR setrvale odmítá zveřejnit životopis prezidentova blízkého spolupracovníka a poradce  (nejen) pro energetiku Martina Nejedlého. I jako externí poradce má Nejedlý na Hradě významnou pozici. Aktivně se účastní mezinárodních jednání, má vliv na prezidenta republiky a přitom není jasné, čím se v minulosti zabýval, není nic známo o podstatě jeho působení v Rusku...

Hodnocení organizátora

KPR v této i v dalších věcech s arogantní neznalostí porušuje právo na informace, zde například podřazuje životopis pod utajované skutečnosti. Ústavní soud dovodil, že soudy, i když nemají údaj o soudci, zda byl v KSČ, jsou povinny se jej na to doptat a informaci poskytnout. Obdobně i v případě „externího“ poradce, byť není zaměstnancem Hradu, je povinnost mít k disposici údaje o takto významných pozicích a poskytovat je veřejnosti. Pokud Hrad umožňuje zásadní vliv osob, o nichž nemá oficiální informace, šlo by též o vážné bezpečnostní riziko.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano. Ale neúplné informace ohledně stížností.
Zveřejnění odpovědí: Zveřejněn jen zlomek odpovědí.
Sazebník: Ano. Sazba 300 Kč/hod za mimořádné vyhledávání je neúměrně vysoká v porovnání s obvyklou částkou.
Hodnocení: 4

Více

125 hlasů

32.

Exekutorská komora

Přístup k informacím

Zcela nedostatečně zveřejňuje povinné informace.

Popis pro porotu

Exekutorská komora porušuje svou povinnost, když nezveřejňuje řadu povinných informací. Například informace poskytnuté na žádost nebo výroční zprávy o počtu žádostí o informace. Již několik let namísto toho uvádí -sekci připravujeme-. Naopak „ceník za poskytování informací“ samozřejmě nechybí, obsahuje však neoprávněnou položku – poplatek 105 Kč za jakékoliv vyhledání informace, resp. 210 za hodinu vyhledávání. Prakticky neexistují ani informace o rozpočtu. Není zveřejněn rozpočet na rok 2015, roky 2014 a 2013 jsou skryty v Sekci "Aktuality", a navíc obsahují pouhá 3 čísla (Příjmy, Výdaje a rozdíl těchto dvou čísel).

Hodnocení organizátora

Zveřejnění povinných informací je vizitkou otevřenosti instituce – EK zjevně tuto stránku opomíjí. Veřejnost má právo znát podrobnější rozpočet, na jaké informace se komory lidé tážou. Chybné položky sazebníku mají odstrašit žadatele od zájmu. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne. "Sekce se připravuje"
Zveřejnění odpovědí: Ne. "Sekce se připravuje"
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 4

Více

82 hlasů

117.

Bývalá náměstkyně MV Adriana Krnáčová

Přístup k informacím

Z pozice náměstkyně MV v létě 2014 Adriana Krnáčová vedla přípravu koaličního návrhu zákona o registru smluv, který by oproti původní verzi umožnil zveřejňování začerněných smluv.

Popis pro porotu

U dlouho projednávaného návrhu zákona o registru smluv se v červenci 2014 koalice shodla na výsledné úpravě. Zapracováním změn do zákona pověřil premiér Ministerstvo vnitra, v kompetenci náměstkyně A. Krnáčové. Po odkladech MV připravilo zcela pozměněnou verzi v rozporu se zadáním.  Rezignovala na strojově zpracovatelný formát, nechránila některé zákonem chráněné informace, narušovala samovynutitelný mechanismus neplatnosti a vyjmenovaný okruh metadat (konkrétních údajů ze smlouvy) již neměl být podmínkou zveřejnění. To znamenalo volnou cestu k obejití zákona, neboť by umožňovalo zatajit i zcela základní informace (smluvní strana, cena, předmět smlouvy) a uveřejňovat tak pouze „prázdný papír“. Návrh obsahoval další změny, snižující účinnost úpravy.

Hodnocení organizátora

Organizátor, jelikož se podílel na komentování uvedeného sporu, neuvádí zde pro střet zájmů své hodnocení.
A. Krnáčová reagovala na spor např. ZDE.

Více

64 hlasů

110.

Thermal Pasohlávky a.s.

Přístup k informacím

Thermal Pasohlávky a.s. (hlavní akcionář JM Kraj – zástupce akcionáře hejtman Hašek) nevydává informace ani po dvou rozsudcích soudu. Hejtman Hašek také mlčí.

Popis pro porotu

Na mnohonásobně opakované žádosti o informace veřejnoprávní subjekt Thermal Pasohlávky a.s. (zástupce hlavního akcionáře – hejtman jihomoravského kraje Hašek) buď nereagoval nebo informace neposkytnul. Nejvyšší správní soud v souladu s ustálenou judikaturou potvrdil, že Thermal Pasohlávky a.s. je povinným subjektem. Toto rozhodnutí soudu povinný subjekt nadále zcela ignoruje i v letech 2014 a 2015. Na nově podané žádosti o informace povinný subjekt ani nereaguje. Za 6 let nevydal ani jednu informaci, ani jeden list dokumentu.

Hodnocení organizátora

Rozsáhlá a dlouhodobá obstrukce, akciová společnost i přes rozsudky NSS neuznává, že je povinným subjektem. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne.
Zveřejnění odpovědí: Ne.
Sazebník: Ne.
Hodnocení: 5

Více

48 hlasů

44.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Přístup k informacím

Úřad často chybně odepírá informace: např. nepravomocná rozhodnutí o veřejných zakázkách, důvody rozhodnutí, proč je konkrétní veřejná zakázka v pořádku, či "výhružné dopisy", jimiž prý Praze hrozil, že nemůže zakázat velkoplošnou reklamu.

Popis pro porotu

1) žádost o nepravomocné rozhodnutí o přezkumu veřejné zakázky ÚOHS odmítl, že mu to zákon o VZ zakazuje, když mu ukládá (§ 123 ZVZ) uveřejňovat pravomocná rozhodnutí. Předseda ÚOHS postup potvrdil. Mezitím jiný žadatel o nepravomocné rozhodnutí uspěl s žalobou, soud rozcupoval argumentaci Úřadu.
2) Podal jsem podnět k prošetření veřejné zakázky za tři čtvrtě miliardy, jejíž podivný průběh byl doložen i nezávislým posudkem Frank Bold. Po osmi měsících ÚOHS odpověděl, že neshledal důvody k zahájení správního řízení. Požádal jsem dvakrát o jakékoliv zdůvodnění. Podle Úřadu však zdůvodnění neexistuje, požadovanou informaci nemůže poskytnout.
3) ÚOHS odmítl poskytnout čtyři "výhružné dopisy", jimiž dle nám. Stropnického Praze hrozil, že zákaz velkoplošné reklamy v Pražských stavebních předpisech by ohrozil hospodářskou soutěž a platnost předpisů. Dopisy prý obsahují citlivé informace, které by zmařily předběžné šetření.

Hodnocení organizátora

1) Odmítnutí nepravomocného rozhodnutí kvůli aktivně zveřejněným pravomocným rozhodnutím je překroucení zákona. Hraničí s obstrukcí, je iracionální a porušuje elementární logiku, jak uvedl soud. ÚOHS nechápe princip publicity, když odepření formuluje tak, že „není oprávněn“ poskytnout, aniž by uvedl, co mu poskytnutí zakazuje. 
2) Postup ÚOHS je sice formálně správný, požadované odůvodnění není. Ovšem žádost odhalila těžko přijatelnou situaci: vůbec neexistuje odůvodnění, proč úřad shledal zadání veřejné zakázky v pořádku. Není žádný záznam, z jakých podkladů vycházel a jakými úvahami se v rámci správního uvážení řídil. To je v rozporu s požadavkem transparentnosti veřejné správy.
3) Nelze si představit, jaké citlivé informace, ohrožující účel šetření, mohly dopisy obsahovat, zejména ve vztahu k přípravě obecných předpisů. ÚOHS to v odmítnutí ani nenaznačuje. Argumentuje neveřejností řízení, která však podle judikatury nebrání poskytnutí informací. Odůvodnění působí jako účelové.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

ÚOHS v chybné praxi pokračuje i po prohraném soudním sporu, sdělil, že „se s rozsudkem Krajského soudu v Brně obecně neztotožňuje a podal proti němu kasační stížnost. Zveřejněním rozhodnutí, které není z právního hlediska finální, by mohla být podstatně narušena procesní práva účastníků řízení.“
 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano. Sazba za mimořádné vyhledávání, která činí 238 Kč za každou započatou půlhodinu, je přemrštěná.
Hodnocení: 1


 

Více

41 hlasů

116.

Karviná

Přístup k informacím

Primátor a členové rady obviňují žadatele o informace z „buzerace“ a vyvolání nákladů, přitom odpovídají poštou namísto elektronicky, aby se informace nemusely zveřejnit na webu.

Popis pro porotu

Primátor na Zastupitelstvu (30. 4. 2015) obvinil spolek S.O.S. Karviná že obtěžuje záplavou dotazů podle Infozákona, zneužívá zákon, paralyzuje a neúměrně finančně zatěžuje magistrát, že jen informace pro spolek za rok 2014 a 2015 vyšly magistrát na poštovném na 15 000 Kč. Spolek za uvedený rok a půl však podal jen 14 žádostí, které se měly vyřídit elektronicky bez poštovného. Většinu si spolek osobně vyzvedl na CD. Celkově v r. 2014 bylo k magistrátu podáno 43 žádostí, za 1. pololetí 2015 46 žádostí. Magistrát přitom některé informace nedoručuje elektronicky, aby je nemusel zveřejnit na webu (např. důvodové zprávy k podkladům Rady).
Rada odmítla zveřejňovat důvodové zprávy ke svým usnesením kvůli náročnosti anonymizace.

Hodnocení organizátora

Vedení města démonizuje žadatele o informace, přitom velkou část nákladů vyvolává samo svým neznalým a nepružným postojem. Některá města důvodové zprávy Rady zveřejňují, jen malá část vyžaduje anonymizaci (např. Praha 6, Kuřim). 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale často bez příloh (zejména z roku 2014).
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

38 hlasů

51.

Český rozhlas

Přístup k informacím

Vedení instituce neoprávněně odmítá poskytnout informace o platech a odměnách náměstků gen. ředitele a šéfredaktorů stanic i další informace.

Popis pro porotu

Požádal jsem o informace o platech náměstků GŘ ČRo a šéfredaktorů celoplošných stanic. Nejprve právní odbor arogantně a zmateně sdělil, že nejde o žádost. Pak ČRo žádost odmítl. Odvolání gen. ředitel zamítl. ČRo argumentuje, že "mzda zaměstnanců ČRo je vyplácena nikoliv ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů ČRo.“, a že nemá souhlas uvedených zaměstnanců.

ČRo odmítá poskytovat i jiné informace – například počet odehrání písní Zory Jandové na stanici Rádio Junior, jíž paní Jandová vede, a v programu stanic ČRo 2013 a 2014, ČRo původně odmítl, což odůvodnil mlčenlivostí vůči kolektivnímu správci.

Hodnocení organizátora

Neznalost či nesprávný postup ČRo je podtržen tím, že v prakticky stejné věci (platy vrcholných manažerů) soud u České televize jednoznačně rozhodl, že koncesionářské poplatky jsou veřejnými prostředky a že informace o odměňování vrcholného managementu je nutno poskytnout. Argumentace, se kterou ČRo informace odepírá, je nezákonná. Mlčenlivost ke kolektivnímu správci je absurdita, což se prokázalo, když ČRo následně informace poskytl. ČRo i v dalších věcech protiprávně odmítá poskytovat informace.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano. Podrobně navíc informuje o důvodech, na základě kterých byly jednotlivé žádosti odmítnuty.
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

36 hlasů

124.

Magistrát hl. města Prahy

Přístup k informacím

Magistrát obstruuje poskytování informací i jako nadřízený orgán městských částí - opakovaně překračuje lhůtu pro rozhodnutí o odvolání, „inspiruje“ povinný subjekt, jak dále informace obstrukčně odepírat.

Popis pro porotu

O odvolání proti odmítnutí žádosti o informace úřadem městské části Magistrát rozhodl až o 20 dní po lhůtě, zrušil sice napadené rozhodnutí (jinak ani nemohl), ale v odůvodnění nabídl MČ důvody pro další neposkytnutí požadovaných informací. Žádala jsem výkaz práce, na jehož základě byly vyplaceny odměny externistovi, a magistrát rozvinul úvahu, že takový výkaz ani nemusí existovat.

Hodnocení organizátora

Překračování lhůty je opakované, za 1. čtvrtletí 2015 překročil odbor kontrolních činností lhůty o cca 20 dní v téměř polovině případů (celkově jde o cca 1/3 případů). Na nedodržování Infozákona magistrátem upozorňovali opakovaně zastupitelé.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale často uvedeno pouze konstatování, že byla informace poskytnuta (typicky platy), jiné odpovědi zveřejněné i s přílohami.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

33 hlasů

100.

Praha 12

Přístup k informacím

Starostka odmítla zastupitelce poskytnout informace o postavení a smlouvě nového pracovníka a pak o jeho výběru tajemníkem.

Popis pro porotu

1) Výběrové řízení na tajemníka bylo naporpvé diskriminační, napodruhé zase s výjimkou z VŠ vzdělání, která se pak opravdu použila. Zastupitelka požádala nahlédnout do podkladů.  Úřad odmítl, že  informace se nevztahují k výkonu její funkce, obsahují osobní údaje, vylučuje to zákon o úřednících, „test proporcionality“ a domněnky o úmyslech zastupitelky využít informace šikanózně k „politickému potýkání“, „vyprovokování nenávisti“ a „zneužití informací“.
2) V kanceláři nové starostky se objevil nový „pracovník“, účastnil se pohovorů se zaměstnanci  (nahlížel i do osobních složek), zpracovával úkoly pro zaměstnance. Požádala jsem o informace o jeho vztahu k Úřadu, o odměně a náplni práce, vč. výkazu práce. Úřad mimo sdělení o dohodě o provedení práce, DPP) vše odmítl, což odůvodnil nesouhlasem pracovníka a mlčenlivostí. Nadřízený orgán rozhodnutí zrušil, úřad obstruoval požadavkem upřesnit žádost s tím, že neví, co je to „výkaz práce“. Po upřesnění opět zamítl žádost s absurdním zdůvodněním, že se jedná o šikanózní výkon práva, protože bych údaje použila k vyvolání nenávisti.

Hodnocení organizátora

1) Neoprávněné odepření informací o významném výběrovém řízení. Zastupitel má přístup i k chráněným osobním údajům. Část jich ani nepodléhá ochraně, navíc je šlo anonymizovat. Zákon o úřednících přístup ke zprávě o VŘ nevylučuje. Test proporcionality nebyl namístě. Neoprávněné jsou i fantazijní důvody – údajné úmysly žadatelky.
2) Závažná obstrukce, překroucení právních předpisů a související judikatury, ke zcela opačnému výkladu. Úřad od počátku postupuje chybně, neměl žádat pracovníka o souhlas s poskytnutím údajů o tom, co vlastně vykonává za práci (!). Argumentace zneužitím práva je absurdní – žadatelka je opoziční zastupitelkou, přirozeně se dotazuje na výdaje radnice. Nejde o šikanu, využití v politické polemice je oprávněné, odepření popírá funkci zastupitelstva, zahrnující též opozici s jejím právem na informace.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 aktuálně zavádí více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností). Odepření informací o výběrovém řízení na tajemníka je součástí „boje“ mezi starým a novým vedením, kdy nové vedení se obává, že informace se zneužijí k destabilizaci řízení úřadu.
Povinné informace: známka 1

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

32 hlasů

106.

Ministerstvo dopravy

Přístup k informacím

2 roky obstruuje při vyřízení žádosti o vstupy a výstupy z dopravního modelu republiky. Ministr Ťok definitivně rozhodl dopravní model za 19 milionů utajit.

Popis pro porotu

Pro porotu:

Dopravní model sloužící k prioritizaci staveb za mnoho desítek miliard korun vznikl za veřejné prostředky. Ministerstvo dopravy opakovaně (cca 7x) odmítlo vydat vstupy a výstupy (např. intenzity osobní dopravy ) s různými výmluvami (mlčenlivost, že jej nemá apod.). Předchozí ministři vadná rozhodnutí však vždy zrušili. Ministr Ťok však potvrdil odepření, vadně odůvodněné popletením, co je vstup, co výstup a co samotný zpracovávající software, nesprávným uplatněním autorské ochrany, chybným uplatněním individuálních statistických údajů. 

Hodnocení organizátora

Důvody odepření jsou zřetelně chybné, požadované vstupy a ýstupy nemají žádnou autorskou ochranu, na vstup se jistě používají agregované a ne individualizované údaje. Zadavatel by podle smlouvy měl disponovat majetkovými právy. Pokud byly některé pojmy nejasné, mělo ministerstvo vyzvat k upřesnění.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

32 hlasů

73.

Újezd n.L. - Praha 21

Přístup k informacím

Přístup k informacím se za nového vedení zřetelně zhoršil, odepírá informace zastupitelům, rezignovalo na výroční zprávy o činnosti odborů.

Popis pro porotu

1) Sekretariát starosty mi jako členu zastupitelstva upírá přílohy usnesení RMČ. Tvrdí, že materiály rady se nevztahují k výkonu mé funkce. Přitom jde o typickou samostatnou působnost, jako uzavírání smluv či odvolání ředitele školy. V seznamu smluv na webu obce některé chybějí, méně se aktualizuje.

2) V letech 2011-2013 úřad informoval veřejnost výročními zprávami o činnosti odborů, příslušné usnesení Rady stále platí, ale po volbách – přes předvolební sliby transparentnosti - už novou zprávu nevydal. Zastupitelstva se nyní konají méně často (na „minimum“), takže otázku výroční zprávy se nestíhá projednat. Jednání se přeruší a nečekaně svolá tak, že nekoaliční zastupitelé nemohli přijít, takže otázka výroční zprávy 2014 „šla do koše“.

Hodnocení organizátora

Nepochybné porušení zákona o hl.m. Praze a práva zastupitele na veškeré informace, včetně osobních údajů a obchodního tajemství. Nové vedení radnice obstruuje přístup k informacím a maří další prvky transparentnosti. Je to špatný trend poté, kdy Újezd v minulém období zažil zlepšení

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ne (v naprosté většině zveřejněny pouze otázky ve výroční zprávě).
Sazebník: Ano. Podle sazebníku se účtuje jakékoli vyhledání informací (ačkoli podle výročky byla zpoplatněna pouze jedna odpověď). Úřad si navíc účtuje absurdní poplatek za odeslání informace elektronickou poštou.
Hodnocení: 4

Více

31 hlasů

57.

Magistrát hl. m. Prahy

Přístup k informacím

Magistrát už od roku 2012 rebeluje a odmítá žádosti o platy a odměny ředitelů pražských institucí.

Popis pro porotu

Magistrát i přesto, že ho k tomu vyzval kontrolní výbor Zastupitelstva a kdy poskytování přislíbila primátorka na zastupitelstvu a uvedla, že dala pokyn k poskytování informací, se odmítá řídit zákonem, judikátem Nejvyššího správního soudu a závazným právním názorem v rozhodnutí Ministerstva vnitra a stále obstruuje poskytování informací o platech vysokého managementu. Dokonce už ani nepíše nová rozhodnutí, ale doslovně kopíruje text svých předchozích rozhodnutí, která byla zrušena pro nezákonnost.
Konkrétně v případě jedné žádosti už tak vydal 16 opakovaných rozhodnutí, která byla Ministerstvem vnitra zrušena pro nezákonnost. Odmítá poskytovat informace i v případě ředitelky, která s tím souhlasila.

Hodnocení organizátora

Postup magistrátu je svévolnou rebelií, dosahující úrovně trestného činu maření úkolu úřední osoby. Svévole úředníků vzdoruje i pokynům nadřízených, primátorka asi nemá schopnost rebelii překonat a potrestat.
Magistrát byl za tento postup již několikrát negativně hodnocen v soutěž Otevřeno x Zavřeno.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale často uvedeno pouze konstatování, že byla informace poskytnuta (typicky platy), jiné odpovědi zveřejněné i s přílohami.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

28 hlasů

60.

Moravský Beroun

Přístup k informacím

Starostka a zastupitelstvo nesprávně vykládá zákon o obcích, porušuje právo zastupitelů na odpověď do 30 dnů.

Popis pro porotu

Zastupitelstvo na návrh starostky odložilo odpovědi (tzv. „vypořádání“) na dotazy, které vznesli zastupitelé na minulém zastupitelstvu, až na další zastupitelstvo, tedy za 90 dnů. Přitom na dotaz zastupitele dopadá podle § 82 zák. o obcích povinnost odpovědět mu do 30 dnů, na což před hlasováním upozornil předseda kontrolního výboru.

Starostka to vysvětluje uplatněním ustanovení, které se vztahuje na podněty občanů, a konzultací regionálním pracovníkem MV. Za r. 2015 vyřídili 110 žádostí podle § 82 v zákonné lhůtě.

Hodnocení organizátora

Povinnost odpovědět zastupiteli do 30 dnů je v zákoně zřetelná, jak potvrdilo také stanovisko ODK MV. Zodpovězení až po delší době znesnadňuje zastupitelům přístup k informacím, které potřebují v souvislosti s výkonem své funkce. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

26 hlasů

121.

Poslanec Milan Urban

Přístup k informacím

Předložil pozměňovací návrh k zákonu o registru smluv, který – ač vypadá hezky – je nášlapnou minou a nefunkčností by zákon poškodil.

Popis pro porotu

U dlouho projednávaného návrhu zákona o registru smluv se v červenci 2014 koalice shodla na výsledné úpravě. Poslanec Urban (ČSSD) předložil pozměňovací návrh, který sice na první pohled rozšiřuje okruh zveřejňování, ale jde o nášlapnou minu. Všechny své smlouvy by musela zveřejňovat i firma, která „v rozpočtovém roce bude hospodařit s finančními prostředky z veřejných rozpočtů v celkové výši nad 20 milionů Kč.“  Přitom smlouvy o dotacích by se již stejně zveřejňovaly. Návrh tedy nutí soukromé příjemce dotací zveřejňovat pouze všechny ostatní smlouvy, které s veřejnými prostředky nesouvisejí. Znamená právní nejistotu, obchodní společnosti by musely předvídat budoucnost - nevědí, zda v rozpočtovém roce obdrží nebo budou hospodařit s dotací. Návrh tak ve skutečnosti může sloužit pro zamítnutí celého návrhu zákona.

Hodnocení organizátora

Nadbytečný návrh, který v praxi legislativního procesu a náročného získávání konsensu o podobě zákona může sloužit spíše jako rozbuška a znemožnit přijetí zákona. Přitom předkladatel může tvrdit, že jeho cílem je naopak zákon „zlepšit“.

Více

22 hlasů

130.

Praha 10

Přístup k informacím

Tajemník vydal protiprávně omezující příkaz, jak (ne)poskytovat informace obce členům zastupitelstva.

Popis pro porotu

Tajemník nezákonně omezil opozičním zastupitelům přístup k informacím o fungování úřadu. Příkazem z 29.1. t.r. vyloučil z poskytnutí materiály předkládané Radě (do projednání), materiály Rady v minulých volebních období, zápisy z jednání Rady, interní normy a pracovně právní vztahy zaměstnanců úřadu. Pod záminkou ochrany osobních údajů či obchodního tajemství se dokumenty předkládané zastupitelům měly dále anonymizovat a upravovat. Zpřístupnění dokumentů podmínil podpisem poučení, ve kterém se zastupitelé měli zavázat k mlčenlivosti a podepsat kalkulaci nákladů na vyhledání a zpracování informací. Tajemník příkaz posléze odvolal.

Hodnocení organizátora

Omezit přístup k informacím nelze příkazem tajemníka, pouze zákonem. Na uvedené typy informací mají zastupitelé právo, na většinu má dokonce právo každý žadatel. Zastupitelé mají přístup i k osobním údajům a obchodnímu tajemství, anonymizace tedy není nutná. Přístup nelze podmiňovat závazkem mlčenlivosti, ta plyne ze zákona. Pokud nejde o velký rozsah, mají zastupitelé právo na informace bezplatně.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano, ale zpoplatnění každé anonymizované stránky je sporné, zvlášť pokud Úřad anonymizuje v přehnané míře (viz nominace).
Hodnocení: 2

Více

19 hlasů

7.

Zlínský kraj

Přístup k informacím

V jedné z nejrozsáhlejších rebelií proti právnímu státu úřad 3 roky odepírá informace o odměnách vedoucích odborů a ředitele úřadu, nerespektuje zákon, nadřízený orgán ani soudy.

Popis pro porotu

Úřad 17x protiprávně odepřel informace o odměnách vedoucích odborů a ředitele. Všechna jeho rozhodnutí nadřízený orgán (MV) vždy zrušil, úřad však zcela ignoroval jeho právní názor, že má informace poskytnout. V nyní podané žalobě mířící k rozseknutí obstrukčního ping-pongu samo žalované MV navrhuje žalobě vyhovět a kraji nařídit poskytnout informace.
Zároveň se žadatel domáhá finančního zadostiučinění za nesprávný úřední postup a rozsudek 1. stupně mu přiznal 40 000 Kč.

Hodnocení organizátora

Jedna z nejrozsáhlejších obstrukcí a rebelií úřednictva proti právnímu státu. Svévole a pohrdání právní povinností řídit se právním názorem nadřízeného orgánu dosáhla rozsahu trestného činu maření úkolu úřední osoby. Výše zadostiučinění přiznaného nezávislým soudem ukazuje hloubku porušení nejen právních, ale i společenských povinností úřadu, který je primárně službou veřejnosti.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Již loni byl krajský úřad nominován s touto kauzou, která letos gradovala tím, že v říjnu 2014 bylo vydáno rozhodnutí rozšířeného senátu NSS, již zcela jednoznačně vyjasňující otázky informací o platech. Neustoupil ani poté, co prohrál (zatím nepravomocně) soud o zadostiučinění.

Výroční zpráva: Ne. Poslední zveřejněná za rok 2013.
Zveřejnění odpovědí: Často zveřejněno pouze konstatování, že informace byla poskytnuta (např. výše odměn ředitele Úřadu). Úřad zveřejňuje osobní informace žadatelů včetně adresy a čísla datové schránky (většinou pouze naskenuje odpověď na žádost).
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 5

Více

18 hlasů

48.

Divišov

Přístup k informacím

Úřad po rozsáhlé obstrukci poskytl informace o odměnách za dohody o práci až po téměř 4 rocích, další informace po několikerém odmítání skartoval a znemožnil tak poskytnutí.

Popis pro porotu

Žádost o nahlédnutí do dohod za práci za rok 2010 (šlo i o rodinné příslušníky starosty) byla celkem 20x odmítnuta, což 20x nadřízený orgán (KUSK) vždy zrušil a vrátil. Úřad po celou dobu nerespektoval právní názor odvolacího orgánu. Informace poskytl až po téměř 4 letech - 1357 dnech (v lednu 2015). Úřad následně neuznal náhradu nemajetkové újmy za nesprávný úřední postup, což má další pokračování.
I další obdobnou žádost dlouhodobě obstruoval. Část poskytl až napotřetí (po zrušení nadřízeným orgánem), ale část informací měsíc po podání žádosti skartoval.

Hodnocení organizátora

Jedna z nejrozsáhlejších obstrukcí, které jsou známy. Její rozsah má povahu trestného činu maření úkolu úřední osoby. Rebelie bývalého starosty a jeho úřadu skončila až změnou vedení radnice.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Úřad vůbec nezveřejňuje výroční zprávy ohledně InfZ a ani poskytnuté informace, porušuje tak povinnost stanovenou Infozákonem.

Výroční zpráva: Ne.
Zveřejnění odpovědí: Ne.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 5

Více

18 hlasů

80.

Magistrát hl. m. Prahy

Přístup k informacím

MHMP řadu let nekontroloval poskytování informací městskými částmi, umožnil tak roky zacyklené administrativní ping-pongy, kdy bezvýsledně ruší dokola opakovaná vadná rozhodnutí.

Popis pro porotu

V případě žádosti z dubna 2013 o „Zprávu o vyřizování stížností a petic 2012“ a „Zprávu o provedených vnějších kontrolách“ MHMP 8x zrušil vadné rozhodnutí ÚMČ Praha 6, odůvodněné např. tím, že jde o vnitřní informace či mlčenlivostí. Z toho musel být MHMP 5x „postrčen“ podáním stížnosti proti nečinnosti (nadřízené MV vždy vyhovělo). P6 poskytla informaci až po 23 měsících, navíc v technicky nevyhovující podobě (bez možnosti automatického vyhledávání), s přehnanou anonymizací, bez rozhodnutí o důvodech anonymizace.

Primátorka uznala nedostatek v kontrole a přislíbila nápravu.

Hodnocení organizátora

I když nyní vedení MHMP přislibuje zlepšení, nelze se divit „nedostatečné kontrole“, když MHMP (stejné úřední osoby) roky torpedovaly a obstruovaly poskytování informací a i nyní v rozhodnutích stále zařazují zmínky, zpochybňující správné poskytování informací. MHMP tak fakticky k chybné praxi spíše podněcoval a inspiroval městské části. Například v posledním rozhodnutí v uvedené věci nerespektuje ust. § 4 odst. 3 InfZ, které ukládá poskytovat informace ve strojově čitelném formátu a ironizuje žadatele „dle InfZ se poskytují informace, všem osobám (žadatelům), nikoliv všem strojům“.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale často uvedeno pouze konstatování, že byla informace poskytnuta (typicky platy), jiné odpovědi zveřejněné i s přílohami.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

18 hlasů

99.

Praha 4

Přístup k informacím

Úřad finguje absenci spisu, aby nemusel poskytnout informace o platech, obstruuje 3 roky.

Popis pro porotu

Žádost ze srpna 2012 o výši platu a odměn a jejich odůvodnění u vedoucích odborů a tajemníka úřad odmítl a nadřízený orgán (Magistrát) to potvrdil. Soud poté zrušil rozhodnutí nadřízeného a ten zrušil své potvrzení, a uložil úřadu oslovit též účastníky (dotčené osoby). Úřad poté „vymyslel “ nový typ obstrukce: nejprve prodloužil lhůtu o 10 dní a poté řízení nezákonně přerušil s lživým odůvodněním, že nedostal spis zpět od MHMP, a též že „vyřízení si vyžádá obsáhlé vyhledávání z více odborů a od třetích osob“. Ovšem MHMP vzápětí sdělil, že spis si úřad ponechal a MHMP pracoval jen s kopiemi, takže nebylo co vracet. InfZ nepřipouští prodloužení lhůty nad 10 dnů.

Hodnocení organizátora

Přerušení řízení není v případě vyřízení žádosti o informace vůbec přípustné, toto ustanovení správního řádu je výslovně vyloučeno v § 20 InfZ. Lhůtu nelze dále prodlužovat. Poskytnutí žádaného typu informací běžně úřady vyřizují ve lhůtě. Jde o obstrukční postup, jehož cílem je vyhnout se splnění povinnosti informaci poskytnout.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale místo odpovědi je vždy pouze konstatováno, že "informace byly žadateli poskytnuty".
Sazebník: Ano. (Některé sazby lehce nadsazené)
Hodnocení: 3

Více

17 hlasů

88.

Zlínský kraj

Přístup k informacím

Úřad 2,5 roku 15x nezákonně odpírá informace o platech a odměnách předsedy a místopředsedy své 100% vlastněné společnosti Industry Servis a.s.

Popis pro porotu

Žadatel 27.12.2012 podal žádost o informace. Úřad 15x rozhodl o odepření žádosti, žadatel se 15x odvolal, nadřízený orgán 15x rozhodnutí povinného subjektu zrušil a dramatickými formulacemi ho nabádá k dodržování zákona. Nadřízený orgán (MV) například uvádí: „Jednání Povinného subjektu, který dané informace v rozporu s informačním zákonem a v rozporu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zadržuje, je naprosto neudržitelné a skandální.“

Hodnocení organizátora

Jedna z mnoha skandálních rebelií proti právnímu státu, které se dopouštějí zřetelně nekvalifikovaní úředníci Zlínského kraje. Nadřízený orgán též upozornil na nedávný rozsudek, který uložil Zlínskému kraji v prakticky totožné věci uhradit nemajetkovou újmu žadateli za obstrukční postup, a uvádí že povinný subjekt nejen „brání veřejné kontrole nakládání s veřejnými prostředky, ale zároveň tímto přístupem ohrožuje stav jemu svěřených veřejných prostředků zvyšujícím se rizikem četnějších civilních či správních žalob souvisejících s obstrukčním jednáním Povinného subjektu.“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne. Poslední zveřejněná za rok 2013.
Zveřejnění odpovědí: Často zveřejněno pouze konstatování, že informace byla poskytnuta (např. výše odměn ředitele Úřadu). Úřad zveřejňuje osobní informace žadatelů včetně adresy a čísla datové schránky (většinou pouze naskenuje odpověď na žádost).
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 5

Více

16 hlasů

98.

Městský soud v Praze

Přístup k informacím

Soud dlouhodobě nestíhá řešit případy tak, aby právo na informace ještě mělo smysl, postupuje neefektivně, když nevyužije shodných rozsudků.

Popis pro porotu

Městský soud v Praze již 1,5 roku „nestíhá“ zrušit zjevně nezákonné rozhodnutí správního orgánu o "preventivním" odložení žádosti. Jiný soud - Krajský soud v Praze ve zcela obdobné věci dokázal rozhodnout za 3 měsíce. MS v Praze argumentuje tím, že zatím rozhoduje žaloby z roku 2010 (přes 4 roky) a ani triviální věci nelze vyřídit dříve. Tato pomalost řízení degraduje právo na informace, které je takto zcela nevymahatelné v přiměřené lhůtě.

Hodnocení organizátora

Problém přetížení MS Praha je známý. Je však pravda, že doba 19 měsíců oproti 3 měsícům u méně zatíženého KS Praha je neobhajitelná, zejména proto, že shodnost případů umožňuje soudci ušetřit formulační a interpretační úsilí a do značné míry rozsudek KS Praha převzít (jde o spletitou otázku předčasného odložení žádosti pro nezaplacení úhrady).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Nedohledatelné.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 3

Více

15 hlasů

123.

Státní úřad inspekce práce

Přístup k informacím

Požaduje z velkého vzorku (1071) povinných subjektů extrémně nejvyšší hodinovou sazbu za vyhledání informací – 800 Kč/h.

Popis pro porotu

Infozákon umožňuje požadovat po žadateli náklady za vyhledání informace, pokud je rozsáhlé. Podle studie Informace za zlato je SUIP subjektem s nejdražší položkou za hodinové vyhledávání. Oproti průměru (140 Kč/hod), který odpovídá i průměrné hodinové mzdě ve státní sféře si tento subjekt účtuje 800 Kč ! 

Hodnocení organizátora

Není pravděpodobné, že zaměstnanci SUIP jsou excelentními odborníky s velice nadprůměrnou mzdou, spíše se jedná o obstrukci a zastrašování tazatele neúměrně vysokým poplatkem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, většinou včetně příloh.
Sazebník: Ano, účtuje si však neúměrných 800 Kč/hod za mimořádné vyhledávání (viz nominace).
Hodnocení: 3

Více

14 hlasů

86.

Ministerstvo životního prostředí

Přístup k informacím

5 měsíců průtahů, včetně nečinnosti, trvá vyřízení žádosti o důvodech odstoupení dvou ekologických odborníků od posuzování vlivů jezu u Děčína.

Popis pro porotu

Na žádost o „doklady, které způsobily odstoupení dvou odborníků z procesu hodnocení vlivů stavby jezu u Děčína na životní prostředí“ MŽP „poskytlo“ informace, o které žadatel nežádal (že odborníci po dohodě s MŽP odstoupili od smlouvy). Po rozkladu následuje nečinnost ministra, pak vadné rozhodnutí ruší. Poté MŽP poskytlo jen „dohodu o ukončení smlouvy“ s tím, že jiné doklady nemá, přitom z dohody plyne, že k ní vedla žádost zpracovatele o odstoupení.

Hodnocení organizátora

MŽP vyřizování jednoduché žádosti zbytečně protahuje. Poskytování „salámovou metodou“ pouze některých požadovaných dokumentů zejména poté, kdy smysl žádosti žadatel zřetelně vyjasnil v rozkladu, obchází zákon. Pokud požadovaná informace neexistuje fyzicky, je třeba k tomu podat doprovodnou informaci, např. že žádost byla ústní.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale bez příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

11 hlasů

87.

Nýdek

Přístup k informacím

Obec zprvu protiprávně odepřela zvukový záznam zastupitelstva, zakazuje pořídit si videozáznam zastupitelstva.

Popis pro porotu

Jako občanovi obce mi úřad zprvu odepřel zvukový záznam ze zastupitelstva. Nejprve po nečinnosti, kterou musel překonat nadřízený kraj, obec záznam odmítla, kraj rozhodnutí zrušil a uvedl, že záznam je nutno poskytnout, obec jej vzápětí poskytla. Zastupitelstvo též „zakazuje“ usnesením pořizovat občanovi videozáznam.
 

Hodnocení organizátora

Zvukový záznam jako každou informaci musí úřad poskytnout, občanovi obce navíc není třeba anonymizovat prakticky žádný obsah. Po vyjasnění nadřízeným orgánem obec záznam ve lhůtě  poskytla. Pořizování videozáznamu občanem nemůže zastupitelstvo omezovat, nemá kompetenci k takovému rozhodování, jak opakovaně plyne z judikatury, metodiky MV i odborné literatury.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Za rok 2014 chybí.
Zveřejnění odpovědí: Ne.
Sazebník: Ne. Navíc jediné sdělení týkající se úhrady nákladů odporuje InfZ.
Hodnocení: 5

Více

10 hlasů

22.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Přístup k informacím

Úřad odmítá poskytnout elektronická data cenových údajů z katastru nemovitostí na žádost dle Infozákona, který se prý na tyto informace nevztahuje. Požaduje postup jen podle katastrálního zákona - prokázat právní zájem.

Popis pro porotu

Úřad odmítl žádost poskytnout databázový výstup z katastru nemovitostí s cenovými údaji bez osobních údajů v elektronické podobě v běžném datovém strojově zpracovatelném formátu za katastr obce Teplice. Katastrální zákon prý vylučuje uplatnění Infozákona. I rozklad s podrobnou argumentací předseda ČÚZK odmítl, Úřad nabízí pouze listinnou podobu v rozsahu 1600 stran za cca 80.000,-Kč bez možnosti filtrace, aneb postup podle vyhlášky, kdy žadatel musí prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod.

Hodnocení organizátora

Předseda ČÚZK nesprávně uvádí, že „Katastr je zdroj informaci, který může sloužit pouze k zákonným účelům vyjmenovaným v ust. § 1 odst. 2 katastrálního zákona.“ Ve skutečnosti jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace z celého rozsahu informaci, které mají, nikoli jen ty, jejichž specifický postup poskytování je popsaný ve zvláštním zákonu. Katastrální úřad je povinen poskytnout i různé jiné elektronické sestavy údajů, což mu umožňuje elektronicky vedená databáze.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

9 hlasů

47.

Praha 19

Přístup k informacím

Úřad přehnaně anonymizuje i údaje, které jsou veřejné, např. jméno a příjmení starosty.

Popis pro porotu

Úřad v rámci zveřejněných dokumentů rady provádí důslednou anonymizaci a to včetně jmen zastupitelů, radních, členů komisí, zaměstnanců úřadu či podnikatelů. Jde o absurdní postup, např. u

·         Usnesení č. 31/2014 /OOS – Pověření oddávajících: Rada souhlasí a pověřuje výše uvedené: pana J. P., Mgr. J. H., Ing. J. B. a Ing. R. P. jako oddávající členy zastupitelstva MČ Praha 19.

·         Rada zřizuje Komisi dopravy v tomto složení: Předseda: L. B., Členové: M. N., I. D., Ing. P. P., A. L., Bc. P. K., Ing. M. H., Z. M., J. P., Tajemník: V. B.

Takto se anonymizuje i v rámci výběrových řízení: Usnesení č. 872/2013/OŽPD Doprava v klidu: Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele projektové dokumentace parkoviště Novákova zahrada. Byly doručeny tři nabídky: 1 Ing. T. H., 150 00 Praha 5, IČO 70542881, 67.760,- Kč atd.

Hodnocení organizátora

Jde o zcela zbytečnou a přehnanou anonymizaci. Komické je, že na jiném místě jsou na webu či v zápisech zastupitelstva tyto údaje plně zveřejněny.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano. (S upozorněním, že Úřad nemá povinnost ji zveřejňovat.)
Zveřejnění odpovědí: Ne. Ve výroční zprávě jsou pouze shrnuta témata všech tří žádostí.
Sazebník: Ano. Za prvních započatých 15 min vyhledávání a zpracovávání informací si Úřad účtuje 100 Kč, za každých dalších 15 min 50 Kč. Takové stanovení poplatku, navíc neúměrně vysokého, má zřejmý účel odradit žadatele a odporuje zákonu, úhradu si může úřad účtovat jen ve výjimečných případech mimořádně rozsáhlého vyhledávání.
Hodnocení: 4

Více

9 hlasů

128.

Úlibice

Přístup k informacím

Obec nesplnila povinnost zveřejnit informace o rozsudcích a svých výdajích, které jí vznikly exekucí kvůli neposkytnutí informace.

Popis pro porotu

Obec tají před občany rozsudky a náklady, které vyvolala soudní exekuce na vymožení informací. Údaje o tom mají být povinně na webu ve výroční zprávě. Zpráva za rok 2014, kdy byly vydány rozsudky, přikazující uhradit více než 10 000 Kč, obsahuje namísto toho jen odkaz, že byly vyvěšeny na webu, kde je však nelze najít. Zpráva za r. 2013, obsahující rozsudky ze začátku r. 2014, byla na webu skryta.

Hodnocení organizátora

Náklady exekuce, na níž se chybným postupem spolupodíleli starosta a místostarosta, tají před občany. Nejde jen o porušení povinnosti o obsahu Výroční zprávy, ale také o manipulaci, která zastírá osobní odpovědnost za zbytečné náklady obce.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano, ale neúplná (viz nominace).
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale včetně osobních údajů žadatelů (jméno, adresa, podpis).
Sazebník: Ano, přestože částky nejsou přemrštěné, Úřad z nich vždy vypočte neúměrně vysokou částku.
Hodnocení: 4

Více

9 hlasů

29.

Strančice

Přístup k informacím

Úřad odmítá zveřejňovat zápisy komisí a výborů, ač na to zřídil na webu příslušné rubriky, informace poskytnuté na žádost zveřejňuje chaoticky.

Popis pro porotu

Na webu jsou zveřejněné zápisy výborů a komisí z r. 2010 a 2011, pak ale toto zveřejňování přestalo, ani v novém volebním období nebylo obnoveno. Přes požadavky zastupitelů a veřejnosti je vedení obce nadále odmítá zveřejňovat.

Hodnocení organizátora

Jde o výrazné snížení již dosažené dobré praxe, občané by přivítali možnost seznamovat se podrobněji s jednáním poradních orgánů radnice.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

8 hlasů

39.

Ministerstvo vnitra

Přístup k informacím

Při poskytnutí pokynu jak nakládat s DNA cenzuruje velkou část obsahu bez právního i jakéhokoliv rozumného důvodu.

Popis pro porotu

V prosinci 2013 jsme zažádali o pokyn policejního prezidenta č. 250/2013, který upravuje nakládání s DNA. Nejdříve zcela odmítli, po odvolání pak Policejní prezidium poskytlo pokyn v cenzurované verzi, další naše odvolání MV odmítlo. Správní žalobou se domáháme necenzurované verze pokynu.
Policejní prezidium a MV nesmyslně z poskytnutého pokynu cenzuruje množství banálních pasáží (např. definice pojmů nebo na co se předpis nevztahuje), jen proto, že se netýkají DNA, které však nelze z žádného důvodu odepírat. Žádná z vypuštěných pasáží není schopna ohrozit plnění úkolů Policie, jak PP a MV uvádějí, aniž to jakkoliv doložily. Zároveň není jasné, jaké části se odmítají podle dvou uváděných právních důvodů (§ 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 6 InfZ). Tvrzení, že se tyto důvody vzájemně prolínají, je v řadě případů nesmysl. Rozhodnutí je tak nepřezkoumatelné, nevíme, z jakého důvodu konkrétně bylo jaké ustanovení pokynu odmítnuto.
 

Hodnocení organizátora

MV akceptovalo, že pouhá znalost některých organizačních postupů, například které pracoviště zaznamená údaje do systému, může ohrozit plnění úkolů a snížit efektivitu odhalování trestné činnosti. To je přehnaný nesmysl. Začerňování banálních pasáží působí komicky. Naopak transparentnost nakládání se vzorky DNA je mimořádně důležitá. Nelze utajovat předpisy, kterými se řídí nakládání s tak citlivými osobními údaji, jako jsou vzorky a profily DNA. Může jít o snahu policie co nejvíc pravidel stanovovat neveřejně, aby se o jejich případném porušení veřejnost nedozvěděla.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano. Sazba 251 Kč za  mimořádně rozsáhlé vyhledávání se za první hodinu promíjí. (Z téměř 300 dotazů zpoplatněn navíc pouze 1.)
Hodnocení: 1

Více

8 hlasů

97.

Industry Servis ZK, a.s.

Přístup k informacím

Společnost vlastněná Zlínským krajem téměř 3 roky odpírá informace o platech a odměnách svého předsedy a místopředsedy.

Popis pro porotu

Spolek Za zdravé a krásné Holešovsko požádal 8.11.2012 o informace o platu a odměnách předsedy a místopředsedy představenstva 100% krajem vlastněné akciové společnosti, která ji odmítla. Po marném odvolání Krajský soud nařídil informace poskytnout. Povinný subjekt se bránil kasační stížností, jež ale nemá odkladný účinek. NSS ji 23.4.2015 zamítl. Přestože právo žadatele bylo potvrzeno dvěma rozsudky, povinný subjekt mu informace vydal až po otálení.

Hodnocení organizátora

Jednoznačné hrubé porušení práva na informace. Povinný subjekt byl povinen do 15 dnů od právní moci rozsudku, který mu přikázal informace poskytnout, tak učinit. Podáním kasační stížnosti se této povinnosti nijak nezprostil. Navazující nečinnost je obstrukcí, naštěstí ji však brzy napravil.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne.
Zveřejnění odpovědí: Celkem 2 za poslední 3 roky.
Sazebník: Ne.
Hodnocení: 4

Více

8 hlasů

69.

Miletín

Přístup k informacím

Obec opakovaně zdržuje informace na žádost tím, že reaguje až po podání stížnosti na nečinnost, kdy náhle bez problému odpoví.

Popis pro porotu

Obec opakovaně (4x) reaguje až tehdy, kdy po nečinnosti na žádost o informace žadatel podá stížnost. 

Hodnocení organizátora

Obec „šetří energii“ ve vztahu k  žádostem konkrétního žadatele, které považuje za obtěžující. Nejsou však přehnané: cca 5 žádostí za 8 měsíců. Odpovědi, které poté podá, jsou stručné a zjevně nezaberou příliš času. Starosta situaci odůvodňuje: „jsme velmi malý úřad, pokud má někdo dovolenou nebo nemoc, nemá ho kdo nahradit a odpověď se protáhne.“ 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Povinné informace: 5 
web obce nesplňuje vůbec žádné požadavky zákona, neuvádí vůbec nic z povinných informací.

Více

7 hlasů

85.

Nýřany

Přístup k informacím

Úřad obstruuje poskytnutí informací, zda stavba spalovny odpadů po zrušení stavebního povolení protiprávně nepokračuje pod pláštíkem „konzervace“. Žádá neoprávněnou úhradu a odepírá dokumentaci „konzervace“.

Popis pro porotu

Žadatel 27. 5. 2015 požádal o informace o výstavbě spalovny odpadů v Chotíkově, které Krajský soud zrušil pravomocné územní rozhodnutí i pravomocné stavební povolení. MěÚ Nýřany (který územní i stavební rozhodnutí vydal), požadoval (aniž měl zveřejněný sazebník) úhradu kopií, ačkoliv se žádala elektronická forma, a za vyhledání informací dalších 130 Kč, což mu nadřízený orgán vzápětí zrušil.
Dále odmítl poskytnout Projekt konzervace stavby s přílohami, že prý žadatel potřebuje souhlas projektanta, aniž k tomu vydal zákonem předvídané rozhodnutí.

Hodnocení organizátora

Úřad, nejspíše zaskočený zrušením územního a stavebního povolení, se do kauzy zapojuje na straně stavebníka a snaží se podpořit jej v další stavbě, proto obstruuje poskytnutí informací, které by mohly prokázat nesprávnost dalšího postupu. Neoprávněně požaduje úhradu a odepírá dokumentaci údajné „konzervace“ s odkazem na stavební zákon, který ale odepření dokumentace konzervace nepřipouští.
Odepření informace bez vydaného rozhodnutí je vážným prohřeškem, v této situaci navíc vyvolává podezření, že takový projekt buď neexistuje, anebo obsahuje něco jiného, než konzervaci.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ne.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 4

Více

7 hlasů

14.

Zlobice

Přístup k informacím

Dva roky blokuje informaci za roky 2011, 2012, 2013, a 2014 o celkové částce vyplacené hospodářkám obce.

Popis pro porotu

V květnu 2013 jsem si podal žádost o informace - celkovou částku vyplacenou hospodářkám OÚ za rok 2012 a poté i za roky 2011, 2013 a 2014. Žádosti obec odmítla kvůli ochraně osobních údajů, vzhledem k pouze 2 hospodářkám, které s poskytnutím nesouhlasí, a je prý možno je identifikovat. Nadřízený orgán opakovaně mnohokrát zrušil vadná rozhodnutí, vyjádřil názor, že informace je třeba poskytnout (10x), kritizuje OÚ za používání neplatných zákonů a špatný výklad práva a judikatury NSS. OÚ nadále odmítá vydat informace.

Hodnocení organizátora

Rozsáhlá obstrukce a úřední rebelie, dosahující intenzity trestného činu maření úkolu úřední osoby. Zlobice již byly vícekrát nominovány v soutěži OxZ za činy, zřetelně porušující právo na informace. Např. v r. 2014: Obec opakovaně obstruuje: odepřela podklady k udělení dotace soukromého obchodu, smlouvu o pojištění majetku obce, informaci o souhrnné částce na platy dvou účetních, přes jasné instrukce Kraj. úřadu, který její postup označil za obstrukci.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Z velké části jde pouze o konstatování, že odpověď byla poskytnuta či "žadateli bylo vydáno rozhodnutí" = žádost byla odmítnuta. Podle výroční zprávy Obec více než polovinu žádostí odmítla, důvody nejsou vysvětleny.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 3

Více

6 hlasů

19.

Praha 1

Přístup k informacím

Osm měsíců obstruuje úplné poskytnutí informace o odměňování vedoucích úředníků, odstrašuje neoprávněnou úhradou, i přes názor nadřízeného orgánu, který opakovaně vadná rozhodnutí ruší.

Popis pro porotu

22. 12. 2014 jsem požádal o informace: vedoucích pracovníci pěti odborů Úřadu od r. 2009, jejich plat po měsících v členění plat, příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek, odměna a cílová odměna, případně její zdůvodnění. Nejdříve poskytli jen část, což se po zásahu nadřízeného orgánu opakovalo. Po další zrušení nadřízeným orgánem požadovali úhradu 20 400 Kč za vyhledání informací. Po dvou stížnostech ji snížili na 19 216 Kč a poté na 9 851 Kč. Naposledy nadřízený orgán sdělil, že informace  o  výši  příplatku  za  vedení  každému  vedoucímu  za  jednotlivé kalendářní měsíce není mimořádně rozsáhlé vyhledávání, a u jakéhosi  „výtisku  z tiskárny  počítače“ v rozsahu  sto  čtyř  stran  za 312,-  Kč není jasné, z jakého  důvodu  byl pořízen, když žadatel žádá o poskytnutí datové schránky, tj. elektronicky.

Hodnocení organizátora

Úřad zřetelně obstruuje a pokouší se „trestat“ žadatele za jeho žádost. Již od počátku bylo zřejmé, že informace se mají poskytnout a že jejich „vytažení“ s elektronických evidencí nemůže představovat takové vyhledávání a náklady, jaké se úřad snaží předstírat.
Na druhou stranu podat takto strukturovanou žádost dva dny před Vánoci není od žadatele ohleduplné.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano. 120 otázek a odpovědí přehledně zveřejněno, někdy však pouze konstatováno, že informace byly poskytnuty.
Sazebník: Ano. Sazba za mimořádné vyhledávání se může zdát nadsazená (278 Kč), na druhou stranu se první hodina práce neúčtuje.
Hodnocení: 2

Více

6 hlasů

66.

Městský soud v Praze

Přístup k informacím

Soud obstruuje poskytnutí rozsudků neoprávněnou úhradou a po zmatcích nově tvrdí, že informace vůbec neexistují.

Popis pro porotu

Soud požaduje úhradu 3600 Kč za poskytnutí rozsudků o žádostech o informace, kterými soud zrušil tři typy vadných rozhodnutí správního orgánu: o odložení pro nezaplacení, o potvrzení postupu k podané stížnosti a o odmítnutí žádosti o informace. Údajně je eviduje tak, že musí ručně projít všechna rozhodnutí příslušných senátů, tj. 1066, a vyhledat v nich odpovídající typ rozhodnutí. Po zmateném prohraném „mezi-sporu“ o odložení žádosti pro neuhrazení soud nově rozhodl, že takto požadované informace vůbec neexistují a musel by je nově vytvořit.

Ovšem např. Krajský soud v Praze takto podané žádosti vyřídil bez problémů a rychle: za  r. 2010 + 2011 do 10 dnů (5 případů), za r. 2012 do 19 dnů (2 případy), za r. 2013 do 7 dnů (1 případ).

Hodnocení organizátora

I když MS Praha má rozsáhlejší agendu než KS Praha, je nepravděpodobné, že by nemohl postupovat srovnatelně jako KS Praha, případně vyžádat řádově nižší úhradu a informace poskytnout. Požadované rozlišení případů je aspoň zčásti nezbytné pro řádné rozhodování soudu, jinak by nebyly různé senáty schopny ve srovnatelných případech rozhodovat obdobně. Informace k disposici jsou (jak dokládá postup KS Praha), rozhodnutí o tom, že neexistují, je tedy obstrukcí a protiprávní.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Nedohledatelné.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 3

Více

6 hlasů

49.

Krajský soud v Praze

Přístup k informacím

Soud nedomyšleně a povrchně odmítl možnost uplatnit stížnost proti nečinnosti při podnětu člena zastupitelstva podle obecního zákona.

Popis pro porotu

Jako člen zastupitelstva jsem podal podnět předsedovi finančního výboru dle § 82 písm. b) zákona o obcích k prošetření účelnosti vynaložení finančních prostředků na právní zastoupení obce“. Ten měl povinnost písemně odpovědět do 30ti dnů, což se nestalo, proto jsem podal stížnost dle § 16a InfZ. (uplatnitelnost opravných prostředků InfZ na postup dle obecního zákona uvedl rozsudek NSS 8 Aps 5/2012-47). Ani na stížnost předseda FV nereagoval. Podal jsem u KS v Praze žalobu proti nečinnosti. Soud (46 A 1/2015) rozhodl, že tento postup nelze použít, když nejde o poskytnutí informace, ale o podnět. Momentálně je ve věci podána kasační stížnost u NSS v Brně.

Hodnocení organizátora

Rozhodnutí soudu je vadné v logické úvaze, že neodlišilo věcný obsah podnětu od procesní stránky. I vyřízení podnětu představuje poskytnutí informace – přinejmenším té, že předseda FV je povinen na podnět odpovědět, což je informace. Postup stížnosti proti nečinnosti dle InfZ a následně žaloby by se tedy měl uplatnit na tuto „informační stránku“ vyřízení podnětu, tedy domáhat se touto cestou, aby předseda FV alespoň nějak odpověděl a nesetrval v nečinnosti. Jinak by ustanovení zákona o obcích o možnosti zastupitele podat podnět ztrácelo smysl. Tímto postupem samozřejmě nebude možné přezkoumat „správnost“ vyřízení podnětu, což ale na věci nic nemění. Úvaha soudu tedy je povrchní a nedomyšlená.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Nedohledatelné.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 3

Více

5 hlasů

Hodnocení poroty

Výsledek

74.

Česká obchodní inspekce

Otevřená data

Instituce již od roku 2013 pravidelně zveřejňuje databáze kontrol, sankcí, pokut, zajištění a další informace, kterou jsou ze zákona dané ve formátu RDF včetně metadat.

Popis pro porotu

Od roku 2013 pokračuje v pravidelném zveřejnění databáze kontrol a jejich zaměření, sankcí, pokut, zákazů prodeje, zajištění zboží a další informace, ve formátu otevřených dat. Jako jediná česká instituce je zveřejňuje ve formátu RDF, včetně metadat.  Současně pravidelně reaguje na připomínky ze stran veřejnosti a vylepšuje kvalitu svých dat.

Hodnocení organizátora

Průkopník otevřených dat pokračuje v systematickém zveřejňování. Datasety umožňují vzájemnou kontrolu mezi jednotlivými orgány ČOI a kontrolory, jaké jsou zákazy a sankce, zlepšuje se tak i vnitřní fungování úřadu. Formát RDF významně usnadňuje analytické zpracování libovolnými uživateli, pomáhá propojovat  data napříč dalšími kontrolními orgány v České republice spolu s dalšími subjekty veřejné správy  a institucemi, zefektivňuje jejich činnost. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Sazebník: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano. Včetně příloh. 
Hodnocení: 1

Více

194 hlasů

78.

Český telekomunikační úřad

Otevřená data

ČTU pokračuje v systematickém zveřejňování datasetů se všemi metadaty, podmínky užití a většina datasetů je registrována v Národním open data katalogu.

Popis pro porotu

Úřad opět v r. 2014/15 rozšířil pod samostatnou záložkou katalog otevřených dat ze své činnosti, například Ceny za vybrané maloobchodní a regulované velkoobchodní služby, Přehled televizních vysílačů ad. Data jsou na jednom místě ve vlastním katalogu otevřených dat. Úřad jasně definuje podmínky jejich užití. Rovněž sbírá podněty od návštěvníků stránek, aby i oni psali zpětnou vazbu a navrhovali, jaká konkrétní data by měl úřad publikovat.

Hodnocení organizátora

Umožňuje informovat o činnostech ČTU, fungování úřadu včetně jeho agendy. Každý subjekt má přístup do databází přidělených kmitočtů, přehledy udělených licencí a tudíž si může okamžitě ověřit platnost udělení licence i zda dané vysílače nejsou nelegální atd. Současně může uživatel dat ověřit statistiky kvality pokrytí sítě v ČR poskytovanou operátory atd.  Dobý příklad úřadu, který v určité strategii postupně zveřejnil množství dat zajímavých pro podnikání i veřejnost. 
Současně ČTÚ podporuje vznik nových aplikací nad svými otevřenými daty, např. Interaktivní mapu využití radiového spektra, která usnadňuje jeho efektivní plánování i kontrolu efektivního hospodaření s kmitočtovými pásmy.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano.
zveřejnění odpovědi: Ano.
sazebník: Ano.
hodnocení: 1

Více

176 hlasů

77.

Nejvyšší kontrolní úřad

Otevřená data

NKU zveřejňuje ve formátu otevřených dat mnoho zajímavých datasetů o kontrolní a další činnosti, včetně personální oblasti (v ČR neobvyklé).

Popis pro porotu

NKU zveřejňuje ve formátu otevřených dat seznamy všech plánovaných kontrol, Přehled kontrolovaných osob, auditů, data z personální oblasti, rozpočet a jeho plnění, přehled členů kolegia, počet žádostí o součinnost od orgánů činných v trestním řízení a další. Uvádí licence použití včetně struktury metadat. viz. http://data.nku.cz/

Hodnocení organizátora

Umožňuje kontrolovat a zjišťovat si informace o kontrolovaných subjektech a fungování úřadů. NKU ukazuje možnosti vyžívání otevřených dat a výhody při publikování ve formátu otevřených dat v ostatních státech EU, což by umožnilo větší přeshraniční kontrolu a spolupráci.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Sazebník: Ano. 
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Hodnocení: 1

Více

169 hlasů

79.

Ministerstvo financí

Otevřená data

MF ČR jako první ministerstvo v České republice začalo publikovat své informace ve formátu otevřených dat na vlastním portálu otevřených dat.

Popis pro porotu

Od ledna 2015 MF ČR jako první ministerstvo systematicky publikuje otevřená data, včetně metadat, podmínek užití a katalogizačních záznamů. Sbírá podněty od veřejnosti a na jejich základě vybraná data publikuje, jako jedni z mála používají výborný systém DKAN. Publikují seznam smluv, faktur, objednávek, provozní náklady MF, daňové statistiky, daňové úlevy, fiskální výhledy, makroekonomické predikce, seznamy technických zařízení, seznamy provozovatelů herních zařízení, daňové a různé další finanční statistiky. Velkým počinem je zveřejňování informací Centrálního registru administrativních budov (CRAB). 

Hodnocení organizátora

Jedno z nejkomplexnějších i technicky a organizačně nejpropracovanější publikování otevřených dat. Pravidelná komunikace s veřejností jej průběžně upřesňuje a zlepšuje. Zveřejnění dat CRAB poprvé umožnilo celkový pohled veřejnosti na administrativní budovy ve vlastnictví státu, včetně výdajů ze státního rozpočtu za jejich provoz a údržbu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano.
zveřejnění odpovědi: Pouze zlomek.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3

Více

158 hlasů

82.

Děčín

Otevřená data

Jedno z mála českých měst publikující část svých dat ve formátu otevřených dat na svém lokálním katalogu otevřených dat i v Národním katalogu otevřených dat.

Popis pro porotu

Děčín patří mezi průkopníky otevřených dat mezi městy a dlouhodobě zveřejňuje rozpočet, finanční data, grafická a mapové data, data z benchmarkingu, účetní výkazy, SWOT analýzy ve formátu otevřených dat na svém lokálním open data katalogu postaveném na technologii DKAN. http://data.mmdecin.cz/. Datová sada o rozpočtu Děčína je jediná mezi datasety z řad města a obcí registrována v Národním katalogu otevřených dat.

Hodnocení organizátora

Pokračuje aktivní zveřejňovaní datasetů a přibývají některé další. Nově se zveřejňuje Výslednost Městské policie Děčín, Benchmarking 2010 – 2013 nebo výsledky SWOT analýzy 2013, posuzující v číselných zpracovatelných hodnotách různé aspekty života ve městě.
Bohužel datasety nejsou moc aktuální.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva:Ano.  
Sazebník: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Bez příloh. 
Hodnocení: 2
 

Více

142 hlasů

81.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Otevřená data

IPR na základě konzultací s odbornou veřejností při přípravě směrnice pro Otevřená data zveřejnil velké množství geografických otevřených dat z Geoportálu Prahy.

Popis pro porotu

IPR konzultoval Interní směrnici pro publikaci Otevřených dat včetně technické publikace geografických dat s odbornou veřejností, pak publikoval velké množství geodat a zpřístupnil je vývojářům, firmám, hackerům. Pravidelně konzultuje publikaci dat s veřejností a přidává další datové sady, kterých je momentálně kolem stovky. Je otevřen veřejnost v konzultacích a otevírání dalších datových zdrojů. Dobře komunikuje na sociálních síti, byl nominován na prestižní mezinárodní cenu Open Data Awards 2015 v kategorii Publisher Award, kde se dostal do užšího výběru.

Hodnocení organizátora

IPR slouží jako příklad dobré praxe pro městské části, obce, města v oblasti publikování otevřených dat. Rozsah nabídky je unikátní.

Směrnice se zatím nevypořádala s právním rámcem (u poskytování Otevřených dat podléhá Infozákonu) a proto v některých pasážích zčásti omezuje přístup k informacím (neoprávněně požadované podmínky, neoprávněná výše úhrady).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Rozpočet: ano
Výroční zprávy: ano
Sazebník: ano, ale se zásadními vadami:
1) bez právního důvodu vyjímá poskytování dat a výstupů z datových souborů ze Sazebníku a určuje je podle "Pravidel pro poskytování dat a výstupů z datových souborů", který je zčásti mimo právní rámec a  v některých pasážích zčásti omezuje přístup k informacím.
2) neoprávněně požaduje úhradu 100 Kč /15 min za každé vyhledávání
Zveřejnění odpovědí:ano
Hodnocení: 3

Více

127 hlasů

84.

Kraj Vysočina

Otevřená data

Kraj Vysočina zveřejňuje databáze z jednání zastupitelstva, metropolitní sítě, informace o příspěvkových organizací Kraje, seznamy zastávek a geografická data ve formátu otevřených dat.

Popis pro porotu

Zveřejňuje ve formátu otevřených dat metropolitní sítě (přehled optických sítí v kraji), informace o příspěvkových organizacích, seznamy zastávek a geografická data, účetní výkazy, veřejné zakázky a další ve formátu otevřených dat. Zveřejňuje též databáze z jednání zastupitelstva v html, pdf, doc formátu,  tudíž je sice volně dostupná a zčásti zpracovatelná, ale nejedná se o otevřená data.

Hodnocení organizátora

Sestava datasetů je zaměřena i na praktické využití – například přehled zastávek obsahuje zeměpisné souřadnice a lze je využít k mobilním aplikacím. Výsledovky a rozvahy příspěvkových organizací umožňují analyzovat jejich hospodaření.    

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Sazebník: Ano. 
Zveřejnění odpovědí: Kompletní přehled, ale bez příloh. 
Hodnocení: 2 

Více

120 hlasů

Výsledek

10.

Mgr. Milan Polehla, soudce Okresního soudu ve Zlíně

Sloučené

Formuloval rozsudek o zadostiučinění za dvouletou obstrukci ve výši 40 000 Kč, který zlepší vymahatelnost práva na informace.

Popis pro porotu

Od září 2012 žádám Krajský úřad Zlínského kraje o informace o platech a odměnách ředitele a vedoucích odborů. 15 x odmítnuli v rozporu s nadřízeným orgánem. V únoru 2015 jsem podal žalobu o přiznání zadostiučinění za nesprávný úřední postup. Soudce stanovil pravidlo pro výpočet zadostiučinění, přiznal částku 15 tisíc korun za rok do vydání jednoznačného rozsudku NSS o platech, a poté 20 tisíc korun, zvýšenou o 50% za dobu, kdy byla definitivně postavena na jisto vadnost přístupu KrÚ, tedy 30 tisíc korun za rok. Odsoudil úřad k zaplacení zadostiučinění 40 tisíc korun. Pokud by se v rámci regresu vymáhalo od pracovníků, kteří nezákonná rozhodnutí vydali, bude to významný průlom v přístupu k informacím, často blokovaném osobní umanutostí úředníků.

Hodnocení organizátora

Velmi významný a velmi dobře odůvodněný rozsudek, jenž může značně přispět k vymahatelnosti práva na informace. Soudce v odůvodnění prokázal, že se dokonale seznámil s věcným obsahem sporu o informace, uplatnil všechny zásadní závěry klíčového rozsudku NSS o platech. Uvedl, že „nemajetková újma vzniká v důsledku nepřiměřené délky řízení, … spočívá ve stavu nejistoty ohledně výsledku řízení, do níž byl poškozený v důsledku nepřiměřeně dlouze vedeného řízení uveden“. K otázce, zda by postačilo jen konstatování porušení práva a omluva, uvedl „toto řešení by jistě přicházelo v úvahu v době, kdyby soud rozhodoval poté, co odvolací orgán poprvé zrušil rozhodnutí žalovaného, tedy časově někdy v polovině listopadu 2012, nikoliv až v dubnu 2015 po šestnácti takových zrušovacích rozhodnutích !!!“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Poslední výroční zpráva zveřejněna za rok 2011.
Zveřejnění odpovědí na žádosti: Nejsou zveřejněny.
Sazebník: Ne.
Hodnocení: 5
 

Více

205 hlasů

13.

Klášterec nad Ohří

Sloučené

Město má více prvků otevřenosti – zapojení občanů do hodnotících komisí, podrobné zápisy rady, dotazy a odpovědi na facebooku ad.

Popis pro porotu

Web v kontaktech nabízí fotografie zaměstnanců, facebookový profil města s dotazy a odpověďmi (např. chat se starostou, ředitelem příspěvkové organizace), zápisy a další informace rady, podle předpisu k veřejným zakázkám jsou občané v hodnotících komisích.

Hodnocení organizátora

Ocenit lze zejména úplnost a přehlednost informací o jednání Rady i Zastupitelstva – u každého je uvedeno na samostatných záložkách: členové, jednací řád, usnesení, komise, plán zasedání, zápisy. Zápisy rady jsou obsažné, s popisem argumentace, zvyšují odpovědnost členů rady a umožňují občanům znát důvody rozhodnutí, a dále plán zasedání na celý rok. Zveřejněním fotografií pracovníků úřadu vystoupili z anonymity, což  přineslo i vyšší vstřícnost.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano. (všech 8 odpovědí zveřejněno)
Sazebník: Ano. Některé částky v sazebníku (50 Kč za technický nosič dat) se zdají lehce nadsazené, ale informace v roce 2014 byly poskytnuty bez poplatku.
Hodnocení: 1

Více

135 hlasů

112.

Úvaly

Sloučené

Zveřejňuje mnoho informací o hospodaření, vstřícně komunikuje s občany, kteří mají možnost spolurozhodovat.

Popis pro porotu

Město zveřejňuje neobvyklý rozsah informací: smlouvy, objednávky, faktury, Seznam projektů od začátku roku 2010 nebo Plánované investice Města, s podrobnými popisy zamýšlených akcí. K disposici jsou záznamy všech veřejných projednávání a diskusí, např.  k projektu "Lesní čtvrť v Úvalech" z 8.6.2015. Funkční a živá je i sekce Ptáte se starosty, jenž odpovídá bez průtahů (i ten den, nebo druhý den po vložení dotazu), v případě stížností uzná nedostatek, případně se omluví, odpovědi jsou pozitivně laděny, poučené a konkrétní, žádné vytáčky nebo obecnosti. Oceňuji také periodikum měsíčník Život Úval (ŽÚ), včetně příspěvků nesouhlasných, bez sebechvály radnice.

Hodnocení organizátora

Zveřejňují se také podklady pro zastupitelstvo (včetně smluv, mapových podkladů ad.), zápisy včetně jmenovitého hlasování.

Jde o vysoce nadstandardní rozsah zveřejňovaných informací. Občané mají možnost skutečné kontroly jak hospodaření, tak též rozhodování vedení města.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Povinné informace: známka 2

Více

131 hlasů

109.

Sdružení INDOC

Sloučené

Sdružení INDOC úspěšně žalovalo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který utajoval svá nepravomocná rozhodnutí.

Popis pro porotu

Právní názory ke konkrétním případům ÚOHS jsou nepřehledné, kupí se nepravomocná rozhodnutí, následně rušena a popírána rozklady. Rozhodování se zacyklí, dobrat se k pravomocnému rozhodnutí trvá měsíce i roky. ÚOHS žádné z mezitímních rozhodnutí nepublikuje až do pravomocného ukončení. O dvě z nich jsme požádali, ÚOHS žádost i odvolání odmítl. Žalobě Krajský soud v Brně vyhověl a vyslovil, že ÚOHS má nepravomocná rozhodnutí poskytnout. Uvedl např., že ani § 123 zákona o veřejných zakázkách, ani neveřejnost správního řízení, ani žádný jiný legitimní cíl neznemožňuje poskytování nepravomocných rozhodnutí.

Hodnocení organizátora

Tajení nepravomocných rozhodnutí přiživuje nekonzistenci a netransparentnost rozhodování ÚOHS. Proto je užitečné vidět, jak některá nepravomocná rozhodnutí vypadají. INDOC vybojoval rozsudek, který bude mít precedenční dopad a přispěje k transparentnosti rozhodování ÚOHS.

Více

130 hlasů

53.

Krajský soud v Praze

Sloučené

Krajský soud Praha urychleně a správně rozhodl o nezákonném postupu Městského soudu, který obstruoval poskytnutí informace.

Popis pro porotu

Městský soud Praha požadoval úhradu za informaci, žadatel podal stížnost, nadřízený orgán (MSpr) bylo nečinné, soud po 60 dnech žádost pro nezaplacení úhrady žádost odložil, ač po dobu vyřizování stížnosti lhůta pro zaplacení neběží. Vyvolal tak časově náročnou obstrukci, protože neexistuje opravný prostředek, pouze žaloba. Tu naštěstí Krajský soud Praha projednal ve zkrácené době (vč. přikázání do 4 měsíců), jako by se jednalo o žalobu proti nečinnosti. Zrušil vadné rozhodnutí a přikázal do 15 dnů informaci poskytnout nebo věc nově projednat.

Hodnocení organizátora

Vedle svižného přístupu Krajského soudu Praha je třeba ocenit jeho vyjasnění, že při nečinnosti nadřízeného orgánu u stížnosti proti výši úhrady nelze věc odložit, šedesátidenní lhůta pro zaplacení úhrady nákladů počíná běžet až po vydání rozhodnutí. Krajský soud též správně naznačil Městskému soudu, že v případě nečinnosti nadřízeného orgánu by měl konat a najít cestu, jak vyhovět ústavnímu požadavku na přístup k informacím (například informace poskytnout a úhrad nežádat anebo ponechat na dalším vývoji).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano. (112 vyřízeno, žádná odmítnuta v roce 2014)
zveřejnění odpovědi: Ne.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3

Více

124 hlasů

91.

Mnichovo Hradiště

Sloučené

Transparentní účet města a mnoho dalších nových prvků otevřené komunikace s občany, zaváděné starostou

Popis pro porotu

Mnoho prvků komunikace s občany: podklady pro zastupitelstva zveřejněny před jednáním (současně kdy obdrží zastupitelé), zápis se jmenovitým hlasováním, videozáznamy, diskuse s vedením na facebooku, nově městské noviny. Dále transparentní účet, zpřehlednění webu na základě ankety a testovací skupiny občanů, další ankety.

Hodnocení organizátora

Velmi hodnotné jsou podklady zastupitelstva zveřejněné v předstihu, anebo transparentní účet, kde lze vidět všechny výdaje města (např: „20. 8. 2015 Bc.Tomas Velich-architekt, sadove upravy u kaplicky na Sychrove - 28 956,51 Kč). Celkově viditelný zásadní obrat k vysoké transparentnosti zaměřené na komunikaci s občany.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

povinné informace známka 2

Více

123 hlasů

75.

Nejvyšší správní soud

Sloučené

NSS zrušil chybný rozsudek MS Praha, že na informace o odměnách vyšších úředníků obce nemají občané právo.

Popis pro porotu

Podle Městského  soudu  v Praze  vedoucí odborů velké městské části (Praha 6, 100 000 obyvatel) „nejsou veřejně známými osobami“, jsou „řadovými zaměstnanci“ a „úředníky na nejnižší úrovni státní správy“. Proto prý úřad správně provedl tzv. test proporcionality, podle nějž právo na soukromí převažuje, a informace se neposkytnou. NSS však rozhodnutí změnil a ve smyslu své dlouhodobé judikatury rozhodl, že tito zaměstnanci zcela nepochybně patří do výčtu osob, o jejichž platech je třeba informace poskytnout bez dalšího. MS Praha poté „obrátil“, nařídil informace poskytnout, což se nakonec stalo.

Hodnocení organizátora

Projev sjednocujícího působení NSS, který svou judikaturou „ukázňuje“ poněkud zpozdilé rozsudky některých krajských soudů. NSS z dopadu práva na informace vyloučil jen odměňování zaměstnanců na nejnižší, tj. pomocné a servisní úrovni.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano.
zveřejnění odpovědi: Ano.
sazebník: Ano.
hodnocení: 1

Více

118 hlasů

129.

Praha 8

Sloučené

Nově založená městská firma MČ Praha 8 byla schválena s nadstandardními stanovami, které posilují její transparentnost a odpovědnost radě i zastupitelstvu.

Popis pro porotu

Městská část založila společnost s ručením omezeným Správa tepelného hospodářství a v zakládací listině zakotvila několik prvků, zajišťujících transparentnost: s.r.o. je výslovně povinným subjektem dle Infozákona, jednatel je povinen informovat na žádost finanční výbor MČ, zakázky malého rozsahu je povinen realizovat podle předpisu MČ. Je povinen nadstandardně informovat radu i zastupitelstvo o významných skutečnostech.

Hodnocení organizátora

Na podobě zakladatelské listiny společnosti spolupracovala MČ Praha 8 s iniciativou Oživení. Stanovy společnosti posílí informovanost občanů i obce o hospodaření společnosti, definují nadstandardním způsobem povinnosti jednatele, omezí jeho pravomoci a posílí je naopak politicky zodpovědné radě městské části.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1    

Více

116 hlasů

54.

Městský soud v Praze, senát 9A

Sloučené

Soud zrušil rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Praze odmítnout informace k trestné činnosti advokátů.

Popis pro porotu

Soud rozsudkem 9A 184/2012-107 z 19.12.2014 zrušil nezákonné rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Praze, které potvrdilo odmítnutí žádosti o informace o trestné činnosti advokátů Městským státním zastupitelstvím v Praze. To tvrdilo, že jde o neexistující informace, ačkoliv trestní řád je výslovně ukládá vytvářet a poskytovat ministrovi a předsedovi advokátní komory.

Hodnocení organizátora

Soud vadné rozhodnutí zrušil kvůli rozpornosti a tedy nepřezkoumatelnosti, protože MSZ i VSZ uváděl zároveň, že informace neexistují, zároveň že kdyby je sestavili, „vyžadovalo by to dlouhé a pracné vytváření informací prohlížením všech dozorových spisů“, a zároveň z trestního řádu plyne povinnost takové informace vytvářet a předávat.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano. (497 podáno, 390 vyřízeno kladně)
zveřejnění odpovědi: Pouhý zlomek na Infodesce.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3

Více

114 hlasů

131.

Michal Berg

Sloučené

Opoziční zastupitel Vsetína prosadil mnoho prvků vstřícné, otevřené a transparentní obce, např. elektronické podklady zastupitelstva nebo zveřejnění majetkových přiznání.

Popis pro porotu

Díky jeho iniciativě se za poslední půlrok výrazně mění fungování vsetínské samosprávy k otevřenosti vůči občanům. Ač opozice, inicioval, podpořil a prosadil 1) zveřejňování elektronických podkladů k jednání zastupitelstva (dříve podklady nebyly přístupné občanům v žádné podobě), 2) přesun zastupitelstva na 15:00 (dříve 10:00), 3) veřejné videozáznamy a textové online přenosy zastupitelstva (od září bude realizovat město, dříve pouze kusý zápis z jednání), 4) dobrovolné zveřejnění majetkových přiznání takřka u všech zastupitelů, 5) změny jednacích řádů kontrolního a finančního výboru k otevřenosti (dříve jednání neveřejná), 6) zveřejnění veškerých smluv na Centrálním registru, 7) zřízení a předsedání komise rady města pro otevřenost.

Vedle toho dlouhodobě pracuje na tématu transparentní veřejné správy a otevřených dat.

Hodnocení organizátora

Nutno ocenit, že vedle věcné a odborné znalosti bylo potřebné i vyjednávání a schopnost přesvědčit z pozice předsedy opozičního klubu koalici, aby uvedené změny přijala a ztotožnila se s nimi. Případ ukazuje, že otevřenost lze prosadit i bez výkonných pravomocí.

Nominaci podal blízký spolupracovník M. Berga ze Strany zelených.

Více

112 hlasů

138.

Chomutov

Sloučené

Zveřejňuje množství informací o hospodaření, smlouvách, zakázkách, ratingu, účetní a rozpočtové výkazy a další.

Popis pro porotu

V přehledných strukturách a u tabulek ve využitelných formátech (xls) město zveřejňuje řadu jinak neobvyklých údajů a informací: audity, finanční zdraví města, rating hospodaření, rozklikávací rozpočet, rozpočtové výhledy, smlouvy v členění na několik skupin včetně podrobně strukturovaných dotací, účetní výkazy.

Hodnocení organizátora

Jde o relativní nadstandard z hlediska typů aktivně zveřejňovaných informací o hospodaření. Data sice nejsou poskytována ve kvalitě otevřených dat, ale tabulková podání umožňují další zpracování. Přidanou hodnotou je přehledné členění podle různých účelů, například smlouvy o dotacích jsou ve skupinách 1) podporované sporty 2) na projekt/činnost 3) dotace rady 4) granty ad. 5) mim granty 6) dary.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano. Ze 40 38 vyřízeno kladně.
zveřejnění odpovědi : Ano.
sazebník: Ano.
hodnocení: 1

Více

106 hlasů

65.

Obvodní soud pro Prahu 4

Sloučené

Soud bezproblémově poskytl informaci o počtu prodlužování lhůty pro odůvodnění rozsudků, což ostatní soudy nesmyslně odmítají.

Popis pro porotu

Obvodní soud pro Prahu 4 poskytl informace „počet prodloužení prodloužena lhůta pro vypracování rozhodnutí v senátu 29C v roce 2015, sdělení sp.zn., důvodu prodloužení, data rozhodnutí o prodloužení a délky prodloužení, samotných kopií těchto rozhodnutí.“
Soud tyto informace bez problému poskytl tím, že poskytl kopie schválených 14 „žádanek“ soudců o prodloužení, které všechny požadované informace automaticky obsahovaly. Ostatní soudy (např. OS Praha 2) takovou informaci odmítají s tím, že ji neevidují v systému a musely by ji vyhledávat.

Hodnocení organizátora

Velmi rozumný přístup místopředsedy soudu, protože žádané informace není třeba „tahat“ z informačního systému, když jsou k disposici tímto snadným technický způsobem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano. 97 podáno, 88 vyhověno.
zveřejnění odpovědi: Ne.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3

Více

102 hlasů

23.

Liberecký kraj

Sloučené

Sestava prvků otevřenosti, např. informace o hospodaření, podrobné zápisy rady vč. hlasování.

Popis pro porotu

Kraj zveřejňuje množství informací o hospodaření, například formou klikacího rozpočtu, evidenci smluv a objednávek, též informace o podřízených organizacích, např. transparentní účet SPRÁVY SILNIC, veřejné zakázky nemocnice. Zveřejňuje zápisy rady včetně jmenovitého hlasování, zápisy výborů a komisí. 

Hodnocení organizátora

Poměrně solidní sestava zveřejňovaných informací. Ocenitelné je, že ovládané organizace respektují, že jsou povinnými subjekty a zveřejňují povinné informace o sobě. Velmi podrobné zápisy rady s uváděním příspěvků,  argumentace a jmenovitým hlasováním.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano. V roce 2014 bylo podáno celkem 54 žádostí o poskytnutí informace podle Infozákona, vydána 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1     

Více

97 hlasů

18.

Litomyšl

Sloučené

Zveřejňuje na webu výběrová řízení, podrobný rozpočet s komentáři, dotační programy, rezervační systém.

Popis pro porotu

Na  webu města je podrobný rozpočet města s vysvětlivkami. Město též rozšířilo Rezervační systém městského úřadu o agendu pasů, takže nyní nabízí rezervaci v agendách řidičských průkazů, registru vozidel, cestovních pasů a občanských průkazů.

Hodnocení organizátora

Zveřejněn rozpočet, který je podrobný a informativní – položky popisuje pro občana srozumitelně a konkrétně (například 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - Příspěvek na pořádání MOF Smetanova Litomyšl (1.730 tisíc Kč).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Litomyšl byla podobně nominována již v r. 2012 (veřejné zakázky, dotace, podrobné zápisy zastupitelstva), kdy získala cenu veřejnosti, v hlasování poroty získala 6. místo. Nyní se nově nominuje rozpočet a rozšíření rezervačního systému, ostatní části nominace již nelze nominovat znovu a nebyly proto zařazeny. 

Výroční zpráva: Ano. 15 poskytnuto, 0 zamítnuto
Zveřejnění odpovědí: Pouze zlomek zveřejněn (za rok 2014 2 odpovědi)
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2 – 3
 

Více

96 hlasů

68.

Cheb

Sloučené

Úřad zveřejňuje na webu kompletní dokumenty zastupitelstva a rady města, včetně zápisů z jednání výborů a komisí a hlasování ve formátu umožňujícím vyhledávání.

Popis pro porotu

Rada na žádost občana začala od ledna 2015 zveřejňovat zápisy z komisí RM, na její doporučení pak zastupitelstvo zveřejňuje zápisy z výborů, na opoziční návrh v otevřeném formátu umožňujícím vyhledávání. Cheb zveřejňuje též kompletní podklady pro jednání rady i zastupitelstva, termíny zasedání, usnesení, pozvánky, zápisy, zvukové záznamy, hlasování, vše ve formátu umožňujícím vyhledávání. 

Hodnocení organizátora

Velmi dobrý další krok k otevřenosti, protože na úrovni komisí a výborů se nejvíce veřejnost může seznámit s věcnou stránkou řešených otázek. Zveřejnění jmenovitých hlasování zastupitelstva zvyšuje odpovědnost zastupitelů.
Podklady pro jednání rady jsou bohužel v nečitelném pdf v jednom, velmi velkém souboru, což komplikuje vyhledávání.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: 53 žádostí, 33 zodpovězeno, 9 částečně
zveřejnění odpovědi: ano
sazebník: ano
hodnocení: 1 

Více

90 hlasů

11.

Čebín

Sloučené

Starosta obce Tomáš Kříž se zasloužil o zvýšení informovanosti o činnosti úřadu a dění v obci s vysokou mírou transparentnosti.

Popis pro porotu

Dříve bylo pouze hlášení obecního rozhlasu, které málokdo slyšel (cca 10x měsíčně). Od r. 2014 (nový starosta Kříž) přibyly tyto informační kanály: 1) hlášení rozhlasu vyvěšena na internetových stránkách, 2) možnost si na stránkách obce zvolit rubriky oblasti a nechat si posílat na e-mail nejenom hlášení ale i  další informace a dokumenty, 3) Čebínský zpravodaj i do minulosti nově dostupný na internetových stránkách obce. 

Může to vypadat, že se jedná o informovanost v dnešní době již běžnou.  Kladně hodnotím její otevřenost, srozumitelnost pro všechny i praktické informace navíc (např. rubrika právnických rad ve zpravodaji). 

Hodnocení organizátora

Snadná dostupnost informací nenásilně vede k zájmu o dění v obci i k případné osobní angažovanosti.Začaly se zveřejňovat i zápisy zastupitelstva, bohužel však posledních pět chybí.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Povinné informace: známka 4

Výroční zpráva: Nedohledatelná.
Zveřejnění odpovědí: Ne.
Sazebník: Ne.
Hodnocení: 5
 

Více

79 hlasů

55.

Městské státní zastupitelství v Praze

Sloučené

Městské státní zastupitelství poskytlo informace o trestně stíhaných advokátech

Popis pro porotu

V červnu 2015 poskytlo Městské státní zastupitelství na žádost podanou v říjnu 2012 (po prohraném soudním sporu a vyčerpání mnoha opravných prostředků) jmenovité informace o trestně stíhaných advokátech.

Hodnocení organizátora

Kladně lze hodnotit, že MSZ nadále upustilo od případných obstrukcí a přehled advokátů, byť jej dosud považovalo za cosi „tajného“, poskytlo včetně jmen (anonymizovalo pouze další osobní údaje, jako data narození a adresy advokátů). Nicméně vyřízení žádosti tak trvalo 2,5 roku. Navíc MSZ stále poskytnuté informace řádně nezveřejňuje na webu podle § 5/3 InfZ (nominace v OxZ 2011). 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MSZ stále pouze částečně a nepřehledně zveřejňuje poskytnuté informace na webu podle § 5/3 InfZ (nominace v OxZ 2011 za nezveřejňování).

výroční zpráva: Ano, z 28 žádostí vyhověno 20.
zveřejnění odpovědi: Zveřejněna pouze část na Infodesce.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3
 

Více

61 hlasů

50.

Brandýs n.L.

Sloučené

Úřad rychle reaguje na podnět občana pomocí webu „Lepší místo“ a odstranil skládku.

Popis pro porotu

Narazil jsem na černou skládku a v aplikaci Lepší místo umístil odkaz. Po 5 dnech reagoval zástupce firmy AVE CZ odpadové hospodářství a do měsíce zástupce MěÚ ve spolupráci s firmou skládku odstranili. Volali na mobil, aby dohledali přesné místo. 

Hodnocení organizátora

Dobrý příklad jak výměny informací, tak zapojení veřejnosti do činnosti radnice (a organizace služeb), při využití moderního elektronického nástroje.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano.
zveřejnění odpovědi: Kompletně zveřejněno.
sazebník: Ano.
hodnocení: 1

Více

61 hlasů

108.

Poslanec Martin Novotný

Sloučené

Poslanec nasazuje autoritu pro získání informací, umožňujících odlišit zneužívání cannabis (konopí) od jejího povoleného (netrestného) využití k léčebným a výzkumným účelům.

Popis pro porotu

Snaží se, aby stát podal jasné informace, umožňující odlišit zneužívání cannabis (konopí) od jejího povoleného (netrestného) využití k léčebným a výzkumným účelům. Pomocí interpelace a dopisů představitelům státních složek se snaží získat jasné informace vyjasňující netransparentní a nepředvídatelný zákon o návykových látkách a trestní zákoník, i jejich souvislost v rámci mezinárodních smluv a evropské judikatury.

Hodnocení organizátora

Policie represivně zasahuje proti growshopům a pěstitelům pro léčebné účely, zabavuje majetkové hodnoty, což narušuje i léčebné postupy konkrétních osob. Proto je mimořádně důležité vyjasnit nejen přesný výklad českých předpisů a metodik, ale i to, zda a v jaké míře se oprávněně opírají o mezinárodní dohody, evropskou judikaturu, zda a jak je možno podrobit kroky české exekutivy a zákonodárství přezkumu. Získání těchto informací poslanec napomáhá svou autoritou, protože veřejné úřady běžnému žadateli příliš jasně a přesně neodpovědí.
 

Více

59 hlasů

56.

Městský soud v Praze, senát 6A

Sloučené

Soud zrušil nezákonné rozhodnutí Magistrátu k odmítnutí informací o platech a odměnách vedoucích představitelů úřadu Prahy 4.

Popis pro porotu

Soud rozsudkem 6A 179/2012-90 z 18.12.2014 zrušil nezákonné rozhodnutí Magistrátu, které potvrdilo odmítnutí informací o platech a odměnách vedoucích představitelů úřadu Prahy 4. To uvádělo, že § 8b Infozákona míří jen na různé dotace, ne však na platy, že právo na soukromí převažuje, že věc je již upravena zákonem o střetu zájmů ad. Soud tyto argumenty odmítl a plně aplikoval klíčový rozsudek NSS o platech.

Hodnocení organizátora

Dnes již v zásadě standardní rozsudek, navazující na klíčový rozsudek NSS o platech, který odmítá veškeré pseudoargumenty, které Magistrát, městské části a mnoho dalších úřadů v mezidobí vytvořily. Odmítl zejména test proporcionality, protože je u úrovně vedoucích odborů nepotřebný a vyřešený již přímo v Infozákonu. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

výroční zpráva: Ano. (497 podáno, 390 vyřízeno kladně)
zveřejnění odpovědi: Pouhý zlomek na Infodesce.
sazebník: Ano.
hodnocení: 3

Více

48 hlasů

96.

Městská část Praha 5

Sloučené

Jednání komisí a výborů je veřejné, zveřejňují se náhrady zastupitelů, odměny poradců.

Popis pro porotu

Jednání komisí a výborů je veřejné, občané se na nich mohou účastnit diskuse. Úřad také na webu uveřejňuje náhrady zastupitelů, zveřejnil i rámcové platy tzv. poradců radních. 

Hodnocení organizátora

Aktivní zveřejnění některých informací o odměňování je významným pozitivním krokem. Bohužel zároveň tajemník v květnu 2015 odmítl zveřejnit platy a odměny vedoucích pracovníků úřadu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

U některých zveřejněných anonymizovaných dotazů text (osobní údaje) čitelný i po anonymizaci. 
Odpovědi zveřejněny bez příloh. 
Výroční zpráva: Ano
Sazebník: Ano. 
Hodnocení: 2 -
 

Více

33 hlasů

Výsledek

72.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Svoboda projevu

Úřad podporuje utajení sponzorů politických stran

Popis pro porotu

Úřad nesouhlasil se zveřejněním sponzorů politických stran na internetu bez jejich souhlasu s odůvodněním, že se jedná o citlivé informace. A to navzdory faktu, že tyto informace jsou podle zákona 424/1991 Sb. veřejně dostupné v parlamentní knihovně, a navzdory tomu, že podpora pol. stran je veřejnou činností, na kterou pamatuje výjimka z ochrany osobních údajů (§ 5/2/f zák, o ochraně OÚ)
Údaje jsme na politickefinance.cz zveřejnili navzdory stanovisku úřadu, a dali to úřadu na vědomí. V souladu se svým předchozím stanoviskem nekonal, ale ani nevyjádřil opačný názor.

Hodnocení organizátora

ÚOOÚ pravidelně vyjadřuje podivně neformální stanoviska, že se nic nesmí zveřejnit, zastrašuje, a přitom vždy opomine uplatnit některou ze zákonem předvídaných výjimek z ochrany OÚ. Postupy ÚOOÚ jsou vědomě či nevědomě zřetelně zaměřeny na podporu korupce, klientelismu. Skrytě podporuje některé politické postoje, například z programů politických stran. ÚOOÚ dlouhodobě selhává ve schopnosti rozlišovat mezi ochranou osobních údajů v soukromé sféře od oblasti, kdy jde o vstup soukromých osob do veřejného prostoru.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ne.
Hodnocení: 3

Více

218 hlasů

25.

Kladno

Svoboda projevu

Koalice vyhrožuje opozičnímu zastupiteli odvoláním z výboru za to, že zveřejnil jinak zcela veřejný a banální dokument.

Popis pro porotu

Zastupitel města T. Meisner zveřejnil na facebooku dokument „Rozpočtová změna“ o vyčlenění 990 tis. Kč na údržbu chodníků, který obdržel jako člen finančního výboru. Předseda výboru Bureš mu následně zaslal dopis, v němž ho vyzýval ke stažení a zakazoval cokoli z výboru zveřejňovat, a vyhrožoval odvoláním z výboru. O dokumentu psal jako o „neveřejném dokumentu z neveřejného jednání“ a tvrdil, že zveřejněním byl porušen § 69 a § 89 zákona o obcích a jednací řád. O zveřejnění dokonce za peníze města nechal sepsat notářský zápis.

Hodnocení organizátora

Všechny dokumenty, projednávané na výborech, jsou z principu veřejné, pouze pokud by obsahovaly skutečně chráněné informace (např. osobní údaje), což se tohoto dokumentu naprosto netýká. Představa, že v jednacím řádu lze uložit zákaz šířit určité informace, je ztřeštěná a vypovídá o neznalosti ústavního zakotvení práva na svobodné šíření informací. Odkazy na § 69 a § 89 (slib zastupitele, povinnost hájit zájmy občanů) jsou irelevantní. Výhrůžka odvoláním je vážným zásahem do ústavně chráněného práva na svobodu projevu a mohla by dosáhnout intenzity zneužití pravomoci úřední osoby. Listina v čl. 3 odst. 3 uvádí, že „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Částečné (8 chybí). U některých nelze zjistit obsah informace (jde o zkopírovanou korespondenci bez přílohy).
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

185 hlasů

71.

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka

Svoboda projevu

Ředitel školy Eduard Klezla v pracovním řádě protiprávně zavázal zaměstnance mlčenlivostí, jejíž porušení je považováno za závažné porušení pracovní kázně.

Popis pro porotu

Před zvolením ředitel Klezla uvedl: „Naprosto otevřená a transparentní komunikace je základem klidné a tvůrčí práce na půdě této instituce.“ Později však odmítl zveřejnit svou koncepci rozvoje školy. Magistrát ji proto odepíral, poskytl ji až po více než roku obstrukcí a po sedmi rozhodnutích Ministerstva vnitra.
Navíc v Pracovním řádu školy, v rozporu se zákoníkem práce a se svobodou projevu podle Listiny, nutí ředitel zaměstnance zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám“, porušení se prý považuje za závažné porušení pracovní kázně. Navíc si „vyhrazuje právo kontroly e-mailové korespondence zaměstnance, pokud má důvodné podezření na únik důvěrných informací ze školy“.

Hodnocení organizátora

Kauza magistrátu odpírajícího vítěznou koncepci školy byla úspěšně nominována v loňském ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno. Mlčenlivost nelze ukládat pracovním řádem nad rámec zákonů. Ředitel v obou případech omezuje transparentnost, kterou před zvolením proklamoval. Kontrola e-mailů kvůli úniku důvěrných informací v prostředí školy je absurdní a protiprávní.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne.
Zveřejnění odpovědí: Pouze 2 za rok 2015.
Sazebník: Neúplný.
Hodnocení: 4

Více

177 hlasů

30.

Strančice

Svoboda projevu

Radniční noviny jsou otevřeně cenzurovány starostou obce, zastupiteli odmítá uveřejnit uměřené články, např. o jednání zastupitelstva.

Popis pro porotu

Rada obce zavedla usnesením cenzuru radničních novin tím, že pověřila starostu dohledem nad finální verzí obsahové a vizuální stránky Strančického zpravodaje. Jako zastupiteli obce mi odmítli otisknout články komentující výsledky veřejného zasedání či fakta o trestním stíhání bývalého místostarosty. Pracovnice úřadu to odůvodnila tím, že „obsahují dle názoru redakční rady zpravodaje některé nepřesnosti a také např.  informace, které by mohly zavdat dojem, že jde o vědomou dehonestaci (causa bývalého  místostarosty Strančic). Informace z jednání zastupitelstva navíc uvádí starosta obce ve svém úvodním slově na první straně zpravodaje.“ Obec neotiskla ani doplňující informaci podle § 11a tiskového zákona - bez odůvodnění.

Hodnocení organizátora

Vydavatel radničního periodika nemůže odepřít zastupiteli právo zveřejnit stanoviska. Důvodem nemůžou být údajné „nepřesnosti“ (ty lze nanejvýše korigovat doplňujícím sdělením). V článku o bývalém místostarostovi nebyla obsažena žádná dehonestace. Zveřejnění nelze odmítnout ani proto, že již starosta údajně o jednání zastupitelstva a informuje – jeho podání může být odlišné.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

139 hlasů

111.

Újezd n.L. - Praha 21

Svoboda projevu

Periodikum se s novou radnicí mění v manipulativní nástroj a PR tiskovinu místního hnutí ANO a loajálních zájmových skupin.

Popis pro porotu

Po změně vedení radnice se změnila redakce i redakční rada periodika. Šéfredaktor ihned zveřejnil, že „nebude prostor pro vulgarismy a podlé osobní útoky“ a zároveň zařadil článek starosty, který bez možnosti současné reakce bulvárně napadl spolek, který se stará o životní prostředí. Periodikum posílilo „lifestylový“ charakter, přičemž v rámci něj se preferuje spolky loajální k současnému vedení (rozsáhlé články v posledních číslech). Neotiskl však tradičně zveřejňovanou pozvánku k pravidelnému úklidu lesa, pořádanému neloajálním spolkem.

Hodnocení organizátora

Začaly se objevovat oslavné články starosty (např. rozhovor „Chci něco vybudovat“ v 6/2015). Napadení spolku, že prý má uklízet odpadkové koše z parku, který prosadil a o který pečuje, je trapné. Zároveň nutno uznat, že se stále (jako dříve) otiskují i opoziční a kritické názory ve vymezeném rozsahu, ovšem periodikum se spíše stává manipulativním nástrojem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ne (v naprosté většině zveřejněny pouze otázky ve výroční zprávě).
Sazebník: Ano. Podle sazebníku se účtuje jakékoli vyhledání informací (ačkoli podle výročky byla zpoplatněna pouze jedna odpověď). Úřad si navíc účtuje absurdní poplatek za odeslání informace elektronickou poštou.
Hodnocení: 4

Více

117 hlasů

46.

Čelákovice

Svoboda projevu

Redakční rada odmítla otisknout článek kritizující vyúčtování dotace.

Popis pro porotu

Chtěl jsem zveřejnit článek ve Zpravodaji města Čelákovice o udělování dotací, ale byl zamítnut, údajně pro to, že „nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se osobních sporů občanů či skupin občanů“. Článek popisuje z mého pohledu nesprávné vyúčtování dotace udělené městem, nejde o osobní spor. Redakční radu vede místostarosta Ing. Petr Studnička, který připravoval podklady pro schválení předmětného usnesení, a zasedá v ní také člen dotyčného spolku.

Hodnocení organizátora

V článku není nic o „osobních sporech občanů či skupin občanů“, naopak kritika se týká poskytování veřejných prostředků a jejich vyúčtování. Ustanovení „Zásad pro vydávání Zpravodaje“ byla překroucena a použita pro cenzuru nepohodlného tvrzení, osoby v redakční radě byly ve střetu zájmů, aniž by splnily povinnost dle zákona o obcích a upozornily na to.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano, ale např. chybí důvody podání a popis vyřízení stížnosti.
Zveřejnění odpovědí: Jen částečné. Navíc jde často o pouhé konstatování, že informace byla poskytnuta.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

94 hlasů

42.

Praha 3

Svoboda projevu

Nezávislost radničních novin se snížila zmenšením rozsahu pro opozici a přesunem pravomoci k radě MČ.

Popis pro porotu

V předchozím volebním období výslednou podobu novin schvalovala redakční rada, po volbách 2014 výslednou podobu schvaluje rada městské části. Prostor na vyjádření každého zvoleného subjektu byl omezen z 2500 na 1500 znaků.

Hodnocení organizátora

Jde o systémové zhoršení, není však jasné, zda se promítá do realizované různosti názorů. Směřování by mělo být opačné, k odstínění vlivu exekutivy na redakci. Členové RMČ by měli své připomínky vznášet přes redakční radu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale včetně jmen žadatelů.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

87 hlasů

Výsledek

8.

Praha 13

Účast na rozhodování

Koalice ODS, ANO a ČSSD brání části opozice v účasti na rozhodování a kontrole, brání vyšší informovanosti a zapojení veřejnosti.

Popis pro porotu

Koalice ODS, ANO a ČSSD na Praze 13 vyřazuje z kontrolních procesů a účasti na rozhodování část opozice (klub Zelení a Piráti pro 13, 5 z 35 mandátů), účasti v radničních mediích. Nikdo ze zastupitelů ZaP13 nebyl vpuštěn do žádného výboru ZMČ, ani kontrolního a finančního, ani v redakční radě.
Koalice odmítla zavedení online přenosů ze ZMČ.

Hodnocení organizátora

Umožnit opozici účast v poradních orgánech je sice nepsané, ale velmi důležité pravidlo demokracie. Zejména kontrolní výbor má být veden opozicí.
On-line přenosy nepředstavují žádný problém, nejde o zpracování osobních údajů a technické řešení je snadné. Mnoho měst přenosy nabízí.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Pouze zhruba třetina odpovědí. Navíc Úřad zveřejňuje žádosti s osobními údaji žadatele (adresa, podpis, datum narození), popř. anonymizováné takovým způsobem, že údaje lze přečíst.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 3

Více

186 hlasů

31.

Strančice

Účast na rozhodování

Vítězná strana ignoruje opozici: obsadila všechna místa v komisích i výborech členy jedné strany, znemožňuje opozici i ověřovat zápis jednání zastupitelstva.

Popis pro porotu

Vítězná strana obsadila všechny orgány (komise i výbory, a to i kontrolní), nezvolila do nich ani jednoho člena z opozice. Odmítá zvolit člena opozice i jako ověřovatele zápisu ze zasedání ZO, když se to jednou podařilo prosadit, odmítla mu zápis poslat ke kontrole elektronicky, že se musí ověřit fyzicky na úřadě, a znemožnila mu tak zápis včas ověřit.

Hodnocení organizátora

Umožnit opozici účast v poradních orgánech je sice nepsané, ale velmi důležité pravidlo demokracie. Zejména kontrolní výbor má být veden opozicí. Stejně tak role ověřovatele bývá svěřena opozici. Neschopnost či neochota zaslat ověřovateli elektronicky návrh zápisu včas k ověření znamená další blokování transparentního rozhodování, které může opozice sledovat a kontrolovat.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

157 hlasů

61.

Moravský Beroun

Účast na rozhodování

Starostka porušuje povinnost zveřejnit 7 dní předem program zastupitelstva tím, že zveřejní jen obecnou strukturu programu, a skutečný program, mnohonásobně obsáhlejší, předloží až těsně před jednáním.

Popis pro porotu

Starostka namísto 7 dní předem zveřejněného programu zastupitelstva zveřejňuje pouze obecnou strukturu programu. Pod „Ekonomické a majetkové záležitosti“ se skrývá okolo 20 bodů, např. závěrečný účet, rozpočtová opatření, převod nemovitostí, smlouva o zřízení svazku obcí. Zastupitelé obdrží podrobný návrh programu e-mailem až ráno v den zastupitelstva, občané až papírově na zastupitelstvu. Nemají možnost se seznámit s navrženými body, zapojit se do jednání. Nepoměr mezi strukturou a body programu je ZŘETELNÝ: např. na  pozvánce je 7  bodů, schválený program má 35 bodů. Jde o pravidelný stav, přesto že zastupitel opakovaně žádal usnesením o podrobný program 7 dnů před jednáním.
 

Hodnocení organizátora

Jde o porušení povinnosti podle § 93 odst. 1 zákona o obcích, zejména kvůli zásadnímu nepoměru mezi zveřejněnou strukturou a skutečným programem.  Veřejnost jednání zastupitelstva je narušena, je zpochybněna legitimita a legalita zastupitelstva, přijatá usnesení lze zpochybňovat. Ústavní soud vyslovil, že ust. § 94 zákona o obcích má být z důvodů transparentnosti a možnosti účasti občanů při projednávání ad hoc vznesených  návrhů  využíváno zdrženlivým  a uváženým  způsobem, nevzbuzujícím  podezření  o  jejich  účelovém  předkládání  "na  poslední  chvíli".“ Není podstatné, zda k nedostatku dochází úmyslně nebo při dobré vůli kvůli nevhodné organizaci přípravy.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

144 hlasů

103.

Újezd n.L. - Praha 21

Účast na rozhodování

Po změně na radnici se výrazně snížilo zapojení veřejnosti, komunikace s ní a transparentnost úřadu.

Popis pro porotu

Došlo ke  zhoršení otevřenosti: významně klesl počet veřejně projednaných projektů, skončily neformální diskuse občanů se starostou („Čaj o páté se starostou“, 1-2x měsíčně), omezily se aktivity MA21. Zhoršilo se zastoupení spolků v komisích, včetně selektivního vyřazení osob, které v komisích dlouhodobě viditelně pracovali, ale podpořili jiné uskupení. Snížila informační hodnota zápisů zastupitelstva - jsou jen seznamem jmen vystupujících, zkreslují obsah – vynechává například kritické připomínky k řízení schůze (březen 2015), kvůli neshodám ověřovatelů (o úplnosti obsahu) zveřejněn až velmi opožděně. Tajemník, vedoucí dvou odborů i další referenti jsou aktivní politici (kandidovali i na vyšších místech).

Hodnocení organizátora

Újezd v minulém období (starosta za Otevřený újezd) zásadně zvýšil otevřenost a zapojení občanů do rozhodování. Po odchodu do opozice (volby 2014) opouští radnice mnoho vytvořených nástrojů transparentnosti a mění se v stranicko-politicky řízený úřad. Do změny byly zápisy ZMČ zřetelně informativnější, uváděly stručně věcný obsah projednávaných bodů a předkládaných návrhů. Změna znemožňuje občanům ze zápisů zjistit, jak a o čem zastupitelstvo rozhoduje.

Složení komisí by nemělo podléhat politickému klíči, aktivní občané, kteří to prokázali velkou předchozí dobrovolnou činností, by měli mít i přes politické rozdíly možnost participovat na práci poradních orgánů.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ne (v naprosté většině zveřejněny pouze otázky ve výroční zprávě).
Sazebník: Ano. Podle sazebníku se účtuje jakékoli vyhledání informací (ačkoli podle výročky byla zpoplatněna pouze jedna odpověď). Úřad si navíc účtuje absurdní poplatek za odeslání informace elektronickou poštou.
Hodnocení: 4

Více

141 hlasů

41.

Praha 3

Účast na rozhodování

Úřad odmítá poskytovat prostory budov městské části pro setkávání opozičních zastupitelů s veřejností.

Popis pro porotu

Vedení MČ Praha 3 zamítlo žádost opozičních zastupitelů klubu Žižkov nejen sobě na využití sálu v radnici pro setkání opozice s veřejností dne 20. 5. 2015. Tajemník napsal, že je lze využít jen pro akce pořádané přímo městskou částí. Přitom dříve bylo možné místnosti využít pro setkání s voliči.

Hodnocení organizátora

Majetek obce nepatří jen koalici či úřadu, ale též zastupitelstvu včetně opozice. Proto by měla mít možnost v rámci otevřenosti využít prostory i pro své akce, zejména setkání s veřejností. Jde o zhoršení dobré praxe, která již dříve fungovala.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale včetně jmen žadatelů.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

110 hlasů

89.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Účast na rozhodování

Antimonopolní úřad odmítl poskytnout zásadní metodickou informaci, na které závisí úspěšnost podání, a která ze zákona nijak srozumitelně neplyne.

Popis pro porotu

Stížnost lze u ÚOHS podat jen s kaucí odvozenou procentem z ceny zakázky, zákon však nespecifikuje, zda s DPH nebo bez DPH. Jde o zásadní otázku, není-li kauce složena v pořádku, ÚOHS přezkum zastavuje. Požádali jsme o její zodpovězení, ÚOHS v květnu 2015 žádost zamítl s tím, že nemá povinnost vytvářet nové informace nebo vyjadřovat názory. Postup byl nepochopitelný, snahou Úřadu by mělo být informovat navrhovatele, jak mají skládat kauce a vyhnout se tak riziku, že správní řízení bude zastaveno.

Hodnocení organizátora

ÚOHS po odmítnutí žádosti následně k věci vypracoval stanovisko a jeho zveřejněním informaci (konečně) poskytl. Ovšem i v tomto mezidobí měl respektovat základní zásady činnosti správních orgánů („veřejná správa je službou veřejnosti“ a „správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.“) Tím, že Úřad formalisticky odmítl poskytnout základní a zásadní informaci, postupoval v rozporu s účelem, pro který byl zřízen. Navíc šlo o informaci, bez které nemohl vykonávat svou působnost, takže i kdyby ji formálně neměl („na papíře“), byl povinen ji vytvořit a poskytnout, jak plyne z judikatury NSS k „neexistující informaci“.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano. Sazba za mimořádné vyhledávání je přemrštěná (činí 238 Kč za každou započatou půlhodinu).
Hodnocení: 1

Více

104 hlasů

136.

Hradec Králové

Účast na rozhodování

Urychlený postup při řešení vlekoucího se řešení fotbalového stadionu za 400 mil. Kč snižuje transparentnost a vylučuje odbornou i laickou veřejnost.

Popis pro porotu

Vedení města chce rychle řešit dlouho se vlekoucí přestavbu stadionu po odstoupení partnera. Transparentnost se tak snižuje: zadání studie proveditelnosti, projednání postupu projednáno jen s předsedy klubů (namísto výboru, navíc jeden uvádí, že nebyl osloven), bod byl na jednání zastupitelstva zařazen dvakrát jako mimořádný, veřejnost je tak hůře informována, neprošel obvyklým schvalováním ve výboru pro územní plánování a rozvoj. Zastupitel a člen představenstva FC Hradec Králové V. Víška napadl vystoupení občana (prosazujícího architektonickou soutěž), že citoval z důvodové zprávy, ke které by občané neměli mít před jednáním přístup. O dopisu ČKA s výzvou k soutěži o návrh nebyli zastupitelé dostatečně informováni.

Hodnocení organizátora

Vedení argumentuje zrychlený postup tím, že město má za 20 let řešení k dispozici již několik studií, z nichž má jasnou vizi, mnohokrát projednanou v pracovních skupinách, výborech a komisích . Architektonická soutěž by znamenala náklady, zdržení a přerušení kontinuity, zkušenost s ní není jen pozitivní. O rychlém postupu rozhodlo zastupitelstvo prakticky jednomyslně. Nyní probíhá soutěž na projektanta (otevřené nadlimitní řízení).
I přes uvedené problémy není vhodné, že projednání se na zastupitelstvo zařazuje mimořádně, takže veřejnost o něm není dostatečně informována. Podkladové materiály (důvodová zpráva) má být veřejně dostupná.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

78 hlasů

6.

Litoměřice

Účast na rozhodování

Rada města váhala zařadit včas podané návrhy opozice na jednání zastupitelstva

Popis pro porotu

Rada města Litoměřic nejprve nezařadila na zastupitelstvo čtyři body navržené včas a podle jednacího řádu opozičními zastupiteli (zveřejňování zápisu zastupitelstva, zřízení redakční rady, audit Zahrady Čech a zveřejňování jmenovitého hlasování zastupitelů). O nezařazení se zastupitelé dozvěděli až z programu zastupitelstva.  Body rada zařadila až na mimořádném jednání rady po odeslání stížnosti a dotazech novinářů. Podle vedení města byla důvodem „nejasnost dopadu návrhů na organizační strukturu městského úřadu a ekonomiku města.  Po doplnění chybějících informací byly všechny body doplněny, a stížnosti to neměly žádný vliv.“

Hodnocení organizátora

Povinností Rady je zařadit navržené body bez ohledu na to, co nich soudí – to musí posoudit až zastupitelstvo.

Podklady včetně navrženého doplnění byly ale nakonec včas zveřejněny v rámci podkladů pro jednání zastupitelstva, což je vysoce nadstandardní postup.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale některé bez příloh nebo skutečného obsahu (např informace o platech).
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

76 hlasů

119.

Prostějov

Účast na rozhodování

Primátor nepřipustil vystoupení občana v bodě Dotazy zastupitelů k závažnému majetkovému rozhodnutí.

Popis pro porotu

Koalice po nepřehledném řízení schůze s nápovědou neznalé právničky města hodinu řešila, zda občan smí vystoupit ke schvalování programu. Primátor poté, co ho opozice upozornila na rozsudek Nejvyššího správního soudu, nakonec toto právo uznal. Bod navržený opozičními zastupiteli – záměr zbourat či naopak rekonstruovat Jezdecká kasárna -  koalice nezařadila. O věci hovořili zastupitelé v bodě Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva, ovšem primátor v tomto bodě nepřipustil vystoupení občanů (např. studenta architektury, který na možnost vystoupit čekal 11 hodin).
 

Hodnocení organizátora

Významné investice, které vzbuzuji kontroverze, by nepochybně měly být předmětem veřejné debaty a to zvlášť v případě, že se sami občané hlásí o slovo. I v bodě Dotazy členů zastupitelstva mají občané právo vystoupit. Ve vyjádření pro Otevřenou společnost primátor uvedl, že materiál, pokud jej autor předloží k projednání prostřednictvím některého člena zastupitelstva města, bude zaslán členům zastupitelstva a v příslušném bodu projednán.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, u některých odpovědí chybí obsah, ale většinou zveřejněny odpovědi včetně příloh, např. smlouv.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

72 hlasů

Výsledek

7.

Zlínský kraj

Přístup k informacím

V jedné z nejrozsáhlejších rebelií proti právnímu státu úřad 3 roky odepírá informace o odměnách vedoucích odborů a ředitele úřadu, nerespektuje zákon, nadřízený orgán ani soudy.

Popis pro porotu

Úřad 17x protiprávně odepřel informace o odměnách vedoucích odborů a ředitele. Všechna jeho rozhodnutí nadřízený orgán (MV) vždy zrušil, úřad však zcela ignoroval jeho právní názor, že má informace poskytnout. V nyní podané žalobě mířící k rozseknutí obstrukčního ping-pongu samo žalované MV navrhuje žalobě vyhovět a kraji nařídit poskytnout informace.
Zároveň se žadatel domáhá finančního zadostiučinění za nesprávný úřední postup a rozsudek 1. stupně mu přiznal 40 000 Kč.

Hodnocení organizátora

Jedna z nejrozsáhlejších obstrukcí a rebelií úřednictva proti právnímu státu. Svévole a pohrdání právní povinností řídit se právním názorem nadřízeného orgánu dosáhla rozsahu trestného činu maření úkolu úřední osoby. Výše zadostiučinění přiznaného nezávislým soudem ukazuje hloubku porušení nejen právních, ale i společenských povinností úřadu, který je primárně službou veřejnosti.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Již loni byl krajský úřad nominován s touto kauzou, která letos gradovala tím, že v říjnu 2014 bylo vydáno rozhodnutí rozšířeného senátu NSS, již zcela jednoznačně vyjasňující otázky informací o platech. Neustoupil ani poté, co prohrál (zatím nepravomocně) soud o zadostiučinění.

Výroční zpráva: Ne. Poslední zveřejněná za rok 2013.
Zveřejnění odpovědí: Často zveřejněno pouze konstatování, že informace byla poskytnuta (např. výše odměn ředitele Úřadu). Úřad zveřejňuje osobní informace žadatelů včetně adresy a čísla datové schránky (většinou pouze naskenuje odpověď na žádost).
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 5

Více

242 hlasů

38.

Kancelář prezidenta republiky

Přístup k informacím

Kancelář prezidenta republiky tají minulost prezidentova poradce Martina Nejedlého.

Popis pro porotu

KPR setrvale odmítá zveřejnit životopis prezidentova blízkého spolupracovníka a poradce  (nejen) pro energetiku Martina Nejedlého. I jako externí poradce má Nejedlý na Hradě významnou pozici. Aktivně se účastní mezinárodních jednání, má vliv na prezidenta republiky a přitom není jasné, čím se v minulosti zabýval, není nic známo o podstatě jeho působení v Rusku...

Hodnocení organizátora

KPR v této i v dalších věcech s arogantní neznalostí porušuje právo na informace, zde například podřazuje životopis pod utajované skutečnosti. Ústavní soud dovodil, že soudy, i když nemají údaj o soudci, zda byl v KSČ, jsou povinny se jej na to doptat a informaci poskytnout. Obdobně i v případě „externího“ poradce, byť není zaměstnancem Hradu, je povinnost mít k disposici údaje o takto významných pozicích a poskytovat je veřejnosti. Pokud Hrad umožňuje zásadní vliv osob, o nichž nemá oficiální informace, šlo by též o vážné bezpečnostní riziko.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano. Ale neúplné informace ohledně stížností.
Zveřejnění odpovědí: Zveřejněn jen zlomek odpovědí.
Sazebník: Ano. Sazba 300 Kč/hod za mimořádné vyhledávání je neúměrně vysoká v porovnání s obvyklou částkou.
Hodnocení: 4

Více

198 hlasů

44.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Přístup k informacím

Úřad často chybně odepírá informace: např. nepravomocná rozhodnutí o veřejných zakázkách, důvody rozhodnutí, proč je konkrétní veřejná zakázka v pořádku, či "výhružné dopisy", jimiž prý Praze hrozil, že nemůže zakázat velkoplošnou reklamu.

Popis pro porotu

1) žádost o nepravomocné rozhodnutí o přezkumu veřejné zakázky ÚOHS odmítl, že mu to zákon o VZ zakazuje, když mu ukládá (§ 123 ZVZ) uveřejňovat pravomocná rozhodnutí. Předseda ÚOHS postup potvrdil. Mezitím jiný žadatel o nepravomocné rozhodnutí uspěl s žalobou, soud rozcupoval argumentaci Úřadu.
2) Podal jsem podnět k prošetření veřejné zakázky za tři čtvrtě miliardy, jejíž podivný průběh byl doložen i nezávislým posudkem Frank Bold. Po osmi měsících ÚOHS odpověděl, že neshledal důvody k zahájení správního řízení. Požádal jsem dvakrát o jakékoliv zdůvodnění. Podle Úřadu však zdůvodnění neexistuje, požadovanou informaci nemůže poskytnout.
3) ÚOHS odmítl poskytnout čtyři "výhružné dopisy", jimiž dle nám. Stropnického Praze hrozil, že zákaz velkoplošné reklamy v Pražských stavebních předpisech by ohrozil hospodářskou soutěž a platnost předpisů. Dopisy prý obsahují citlivé informace, které by zmařily předběžné šetření.

Hodnocení organizátora

1) Odmítnutí nepravomocného rozhodnutí kvůli aktivně zveřejněným pravomocným rozhodnutím je překroucení zákona. Hraničí s obstrukcí, je iracionální a porušuje elementární logiku, jak uvedl soud. ÚOHS nechápe princip publicity, když odepření formuluje tak, že „není oprávněn“ poskytnout, aniž by uvedl, co mu poskytnutí zakazuje. 
2) Postup ÚOHS je sice formálně správný, požadované odůvodnění není. Ovšem žádost odhalila těžko přijatelnou situaci: vůbec neexistuje odůvodnění, proč úřad shledal zadání veřejné zakázky v pořádku. Není žádný záznam, z jakých podkladů vycházel a jakými úvahami se v rámci správního uvážení řídil. To je v rozporu s požadavkem transparentnosti veřejné správy.
3) Nelze si představit, jaké citlivé informace, ohrožující účel šetření, mohly dopisy obsahovat, zejména ve vztahu k přípravě obecných předpisů. ÚOHS to v odmítnutí ani nenaznačuje. Argumentuje neveřejností řízení, která však podle judikatury nebrání poskytnutí informací. Odůvodnění působí jako účelové.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

ÚOHS v chybné praxi pokračuje i po prohraném soudním sporu, sdělil, že „se s rozsudkem Krajského soudu v Brně obecně neztotožňuje a podal proti němu kasační stížnost. Zveřejněním rozhodnutí, které není z právního hlediska finální, by mohla být podstatně narušena procesní práva účastníků řízení.“
 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano. Sazba za mimořádné vyhledávání, která činí 238 Kč za každou započatou půlhodinu, je přemrštěná.
Hodnocení: 1


 

Více

172 hlasů

19.

Praha 1

Přístup k informacím

Osm měsíců obstruuje úplné poskytnutí informace o odměňování vedoucích úředníků, odstrašuje neoprávněnou úhradou, i přes názor nadřízeného orgánu, který opakovaně vadná rozhodnutí ruší.

Popis pro porotu

22. 12. 2014 jsem požádal o informace: vedoucích pracovníci pěti odborů Úřadu od r. 2009, jejich plat po měsících v členění plat, příplatek za vedení, zvláštní příplatek, osobní příplatek, odměna a cílová odměna, případně její zdůvodnění. Nejdříve poskytli jen část, což se po zásahu nadřízeného orgánu opakovalo. Po další zrušení nadřízeným orgánem požadovali úhradu 20 400 Kč za vyhledání informací. Po dvou stížnostech ji snížili na 19 216 Kč a poté na 9 851 Kč. Naposledy nadřízený orgán sdělil, že informace  o  výši  příplatku  za  vedení  každému  vedoucímu  za  jednotlivé kalendářní měsíce není mimořádně rozsáhlé vyhledávání, a u jakéhosi  „výtisku  z tiskárny  počítače“ v rozsahu  sto  čtyř  stran  za 312,-  Kč není jasné, z jakého  důvodu  byl pořízen, když žadatel žádá o poskytnutí datové schránky, tj. elektronicky.

Hodnocení organizátora

Úřad zřetelně obstruuje a pokouší se „trestat“ žadatele za jeho žádost. Již od počátku bylo zřejmé, že informace se mají poskytnout a že jejich „vytažení“ s elektronických evidencí nemůže představovat takové vyhledávání a náklady, jaké se úřad snaží předstírat.
Na druhou stranu podat takto strukturovanou žádost dva dny před Vánoci není od žadatele ohleduplné.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano. 120 otázek a odpovědí přehledně zveřejněno, někdy však pouze konstatováno, že informace byly poskytnuty.
Sazebník: Ano. Sazba za mimořádné vyhledávání se může zdát nadsazená (278 Kč), na druhou stranu se první hodina práce neúčtuje.
Hodnocení: 2

Více

138 hlasů

57.

Magistrát hl. m. Prahy

Přístup k informacím

Magistrát už od roku 2012 rebeluje a odmítá žádosti o platy a odměny ředitelů pražských institucí.

Popis pro porotu

Magistrát i přesto, že ho k tomu vyzval kontrolní výbor Zastupitelstva a kdy poskytování přislíbila primátorka na zastupitelstvu a uvedla, že dala pokyn k poskytování informací, se odmítá řídit zákonem, judikátem Nejvyššího správního soudu a závazným právním názorem v rozhodnutí Ministerstva vnitra a stále obstruuje poskytování informací o platech vysokého managementu. Dokonce už ani nepíše nová rozhodnutí, ale doslovně kopíruje text svých předchozích rozhodnutí, která byla zrušena pro nezákonnost.
Konkrétně v případě jedné žádosti už tak vydal 16 opakovaných rozhodnutí, která byla Ministerstvem vnitra zrušena pro nezákonnost. Odmítá poskytovat informace i v případě ředitelky, která s tím souhlasila.

Hodnocení organizátora

Postup magistrátu je svévolnou rebelií, dosahující úrovně trestného činu maření úkolu úřední osoby. Svévole úředníků vzdoruje i pokynům nadřízených, primátorka asi nemá schopnost rebelii překonat a potrestat.
Magistrát byl za tento postup již několikrát negativně hodnocen v soutěž Otevřeno x Zavřeno.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale často uvedeno pouze konstatování, že byla informace poskytnuta (typicky platy), jiné odpovědi zveřejněné i s přílohami.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

138 hlasů

14.

Zlobice

Přístup k informacím

Dva roky blokuje informaci za roky 2011, 2012, 2013, a 2014 o celkové částce vyplacené hospodářkám obce.

Popis pro porotu

V květnu 2013 jsem si podal žádost o informace - celkovou částku vyplacenou hospodářkám OÚ za rok 2012 a poté i za roky 2011, 2013 a 2014. Žádosti obec odmítla kvůli ochraně osobních údajů, vzhledem k pouze 2 hospodářkám, které s poskytnutím nesouhlasí, a je prý možno je identifikovat. Nadřízený orgán opakovaně mnohokrát zrušil vadná rozhodnutí, vyjádřil názor, že informace je třeba poskytnout (10x), kritizuje OÚ za používání neplatných zákonů a špatný výklad práva a judikatury NSS. OÚ nadále odmítá vydat informace.

Hodnocení organizátora

Rozsáhlá obstrukce a úřední rebelie, dosahující intenzity trestného činu maření úkolu úřední osoby. Zlobice již byly vícekrát nominovány v soutěži OxZ za činy, zřetelně porušující právo na informace. Např. v r. 2014: Obec opakovaně obstruuje: odepřela podklady k udělení dotace soukromého obchodu, smlouvu o pojištění majetku obce, informaci o souhrnné částce na platy dvou účetních, přes jasné instrukce Kraj. úřadu, který její postup označil za obstrukci.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Z velké části jde pouze o konstatování, že odpověď byla poskytnuta či "žadateli bylo vydáno rozhodnutí" = žádost byla odmítnuta. Podle výroční zprávy Obec více než polovinu žádostí odmítla, důvody nejsou vysvětleny.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 3

Více

138 hlasů

48.

Divišov

Přístup k informacím

Úřad po rozsáhlé obstrukci poskytl informace o odměnách za dohody o práci až po téměř 4 rocích, další informace po několikerém odmítání skartoval a znemožnil tak poskytnutí.

Popis pro porotu

Žádost o nahlédnutí do dohod za práci za rok 2010 (šlo i o rodinné příslušníky starosty) byla celkem 20x odmítnuta, což 20x nadřízený orgán (KUSK) vždy zrušil a vrátil. Úřad po celou dobu nerespektoval právní názor odvolacího orgánu. Informace poskytl až po téměř 4 letech - 1357 dnech (v lednu 2015). Úřad následně neuznal náhradu nemajetkové újmy za nesprávný úřední postup, což má další pokračování.
I další obdobnou žádost dlouhodobě obstruoval. Část poskytl až napotřetí (po zrušení nadřízeným orgánem), ale část informací měsíc po podání žádosti skartoval.

Hodnocení organizátora

Jedna z nejrozsáhlejších obstrukcí, které jsou známy. Její rozsah má povahu trestného činu maření úkolu úřední osoby. Rebelie bývalého starosty a jeho úřadu skončila až změnou vedení radnice.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Úřad vůbec nezveřejňuje výroční zprávy ohledně InfZ a ani poskytnuté informace, porušuje tak povinnost stanovenou Infozákonem.

Výroční zpráva: Ne.
Zveřejnění odpovědí: Ne.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 5

Více

135 hlasů

88.

Zlínský kraj

Přístup k informacím

Úřad 2,5 roku 15x nezákonně odpírá informace o platech a odměnách předsedy a místopředsedy své 100% vlastněné společnosti Industry Servis a.s.

Popis pro porotu

Žadatel 27.12.2012 podal žádost o informace. Úřad 15x rozhodl o odepření žádosti, žadatel se 15x odvolal, nadřízený orgán 15x rozhodnutí povinného subjektu zrušil a dramatickými formulacemi ho nabádá k dodržování zákona. Nadřízený orgán (MV) například uvádí: „Jednání Povinného subjektu, který dané informace v rozporu s informačním zákonem a v rozporu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu zadržuje, je naprosto neudržitelné a skandální.“

Hodnocení organizátora

Jedna z mnoha skandálních rebelií proti právnímu státu, které se dopouštějí zřetelně nekvalifikovaní úředníci Zlínského kraje. Nadřízený orgán též upozornil na nedávný rozsudek, který uložil Zlínskému kraji v prakticky totožné věci uhradit nemajetkovou újmu žadateli za obstrukční postup, a uvádí že povinný subjekt nejen „brání veřejné kontrole nakládání s veřejnými prostředky, ale zároveň tímto přístupem ohrožuje stav jemu svěřených veřejných prostředků zvyšujícím se rizikem četnějších civilních či správních žalob souvisejících s obstrukčním jednáním Povinného subjektu.“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne. Poslední zveřejněná za rok 2013.
Zveřejnění odpovědí: Často zveřejněno pouze konstatování, že informace byla poskytnuta (např. výše odměn ředitele Úřadu). Úřad zveřejňuje osobní informace žadatelů včetně adresy a čísla datové schránky (většinou pouze naskenuje odpověď na žádost).
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 5

Více

116 hlasů

117.

Bývalá náměstkyně MV Adriana Krnáčová

Přístup k informacím

Z pozice náměstkyně MV v létě 2014 Adriana Krnáčová vedla přípravu koaličního návrhu zákona o registru smluv, který by oproti původní verzi umožnil zveřejňování začerněných smluv.

Popis pro porotu

U dlouho projednávaného návrhu zákona o registru smluv se v červenci 2014 koalice shodla na výsledné úpravě. Zapracováním změn do zákona pověřil premiér Ministerstvo vnitra, v kompetenci náměstkyně A. Krnáčové. Po odkladech MV připravilo zcela pozměněnou verzi v rozporu se zadáním.  Rezignovala na strojově zpracovatelný formát, nechránila některé zákonem chráněné informace, narušovala samovynutitelný mechanismus neplatnosti a vyjmenovaný okruh metadat (konkrétních údajů ze smlouvy) již neměl být podmínkou zveřejnění. To znamenalo volnou cestu k obejití zákona, neboť by umožňovalo zatajit i zcela základní informace (smluvní strana, cena, předmět smlouvy) a uveřejňovat tak pouze „prázdný papír“. Návrh obsahoval další změny, snižující účinnost úpravy.

Hodnocení organizátora

Organizátor, jelikož se podílel na komentování uvedeného sporu, neuvádí zde pro střet zájmů své hodnocení.
A. Krnáčová reagovala na spor např. ZDE.

Více

92 hlasů

51.

Český rozhlas

Přístup k informacím

Vedení instituce neoprávněně odmítá poskytnout informace o platech a odměnách náměstků gen. ředitele a šéfredaktorů stanic i další informace.

Popis pro porotu

Požádal jsem o informace o platech náměstků GŘ ČRo a šéfredaktorů celoplošných stanic. Nejprve právní odbor arogantně a zmateně sdělil, že nejde o žádost. Pak ČRo žádost odmítl. Odvolání gen. ředitel zamítl. ČRo argumentuje, že "mzda zaměstnanců ČRo je vyplácena nikoliv ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů ČRo.“, a že nemá souhlas uvedených zaměstnanců.

ČRo odmítá poskytovat i jiné informace – například počet odehrání písní Zory Jandové na stanici Rádio Junior, jíž paní Jandová vede, a v programu stanic ČRo 2013 a 2014, ČRo původně odmítl, což odůvodnil mlčenlivostí vůči kolektivnímu správci.

Hodnocení organizátora

Neznalost či nesprávný postup ČRo je podtržen tím, že v prakticky stejné věci (platy vrcholných manažerů) soud u České televize jednoznačně rozhodl, že koncesionářské poplatky jsou veřejnými prostředky a že informace o odměňování vrcholného managementu je nutno poskytnout. Argumentace, se kterou ČRo informace odepírá, je nezákonná. Mlčenlivost ke kolektivnímu správci je absurdita, což se prokázalo, když ČRo následně informace poskytl. ČRo i v dalších věcech protiprávně odmítá poskytovat informace.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano. Podrobně navíc informuje o důvodech, na základě kterých byly jednotlivé žádosti odmítnuty.
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

92 hlasů

110.

Thermal Pasohlávky a.s.

Přístup k informacím

Thermal Pasohlávky a.s. (hlavní akcionář JM Kraj – zástupce akcionáře hejtman Hašek) nevydává informace ani po dvou rozsudcích soudu. Hejtman Hašek také mlčí.

Popis pro porotu

Na mnohonásobně opakované žádosti o informace veřejnoprávní subjekt Thermal Pasohlávky a.s. (zástupce hlavního akcionáře – hejtman jihomoravského kraje Hašek) buď nereagoval nebo informace neposkytnul. Nejvyšší správní soud v souladu s ustálenou judikaturou potvrdil, že Thermal Pasohlávky a.s. je povinným subjektem. Toto rozhodnutí soudu povinný subjekt nadále zcela ignoruje i v letech 2014 a 2015. Na nově podané žádosti o informace povinný subjekt ani nereaguje. Za 6 let nevydal ani jednu informaci, ani jeden list dokumentu.

Hodnocení organizátora

Rozsáhlá a dlouhodobá obstrukce, akciová společnost i přes rozsudky NSS neuznává, že je povinným subjektem. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne.
Zveřejnění odpovědí: Ne.
Sazebník: Ne.
Hodnocení: 5

Více

90 hlasů

130.

Praha 10

Přístup k informacím

Tajemník vydal protiprávně omezující příkaz, jak (ne)poskytovat informace obce členům zastupitelstva.

Popis pro porotu

Tajemník nezákonně omezil opozičním zastupitelům přístup k informacím o fungování úřadu. Příkazem z 29.1. t.r. vyloučil z poskytnutí materiály předkládané Radě (do projednání), materiály Rady v minulých volebních období, zápisy z jednání Rady, interní normy a pracovně právní vztahy zaměstnanců úřadu. Pod záminkou ochrany osobních údajů či obchodního tajemství se dokumenty předkládané zastupitelům měly dále anonymizovat a upravovat. Zpřístupnění dokumentů podmínil podpisem poučení, ve kterém se zastupitelé měli zavázat k mlčenlivosti a podepsat kalkulaci nákladů na vyhledání a zpracování informací. Tajemník příkaz posléze odvolal.

Hodnocení organizátora

Omezit přístup k informacím nelze příkazem tajemníka, pouze zákonem. Na uvedené typy informací mají zastupitelé právo, na většinu má dokonce právo každý žadatel. Zastupitelé mají přístup i k osobním údajům a obchodnímu tajemství, anonymizace tedy není nutná. Přístup nelze podmiňovat závazkem mlčenlivosti, ta plyne ze zákona. Pokud nejde o velký rozsah, mají zastupitelé právo na informace bezplatně.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano, ale zpoplatnění každé anonymizované stránky je sporné, zvlášť pokud Úřad anonymizuje v přehnané míře (viz nominace).
Hodnocení: 2

Více

66 hlasů

32.

Exekutorská komora

Přístup k informacím

Zcela nedostatečně zveřejňuje povinné informace.

Popis pro porotu

Exekutorská komora porušuje svou povinnost, když nezveřejňuje řadu povinných informací. Například informace poskytnuté na žádost nebo výroční zprávy o počtu žádostí o informace. Již několik let namísto toho uvádí -sekci připravujeme-. Naopak „ceník za poskytování informací“ samozřejmě nechybí, obsahuje však neoprávněnou položku – poplatek 105 Kč za jakékoliv vyhledání informace, resp. 210 za hodinu vyhledávání. Prakticky neexistují ani informace o rozpočtu. Není zveřejněn rozpočet na rok 2015, roky 2014 a 2013 jsou skryty v Sekci "Aktuality", a navíc obsahují pouhá 3 čísla (Příjmy, Výdaje a rozdíl těchto dvou čísel).

Hodnocení organizátora

Zveřejnění povinných informací je vizitkou otevřenosti instituce – EK zjevně tuto stránku opomíjí. Veřejnost má právo znát podrobnější rozpočet, na jaké informace se komory lidé tážou. Chybné položky sazebníku mají odstrašit žadatele od zájmu. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne. "Sekce se připravuje"
Zveřejnění odpovědí: Ne. "Sekce se připravuje"
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 4

Více

64 hlasů

73.

Újezd n.L. - Praha 21

Přístup k informacím

Přístup k informacím se za nového vedení zřetelně zhoršil, odepírá informace zastupitelům, rezignovalo na výroční zprávy o činnosti odborů.

Popis pro porotu

1) Sekretariát starosty mi jako členu zastupitelstva upírá přílohy usnesení RMČ. Tvrdí, že materiály rady se nevztahují k výkonu mé funkce. Přitom jde o typickou samostatnou působnost, jako uzavírání smluv či odvolání ředitele školy. V seznamu smluv na webu obce některé chybějí, méně se aktualizuje.

2) V letech 2011-2013 úřad informoval veřejnost výročními zprávami o činnosti odborů, příslušné usnesení Rady stále platí, ale po volbách – přes předvolební sliby transparentnosti - už novou zprávu nevydal. Zastupitelstva se nyní konají méně často (na „minimum“), takže otázku výroční zprávy se nestíhá projednat. Jednání se přeruší a nečekaně svolá tak, že nekoaliční zastupitelé nemohli přijít, takže otázka výroční zprávy 2014 „šla do koše“.

Hodnocení organizátora

Nepochybné porušení zákona o hl.m. Praze a práva zastupitele na veškeré informace, včetně osobních údajů a obchodního tajemství. Nové vedení radnice obstruuje přístup k informacím a maří další prvky transparentnosti. Je to špatný trend poté, kdy Újezd v minulém období zažil zlepšení

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ne (v naprosté většině zveřejněny pouze otázky ve výroční zprávě).
Sazebník: Ano. Podle sazebníku se účtuje jakékoli vyhledání informací (ačkoli podle výročky byla zpoplatněna pouze jedna odpověď). Úřad si navíc účtuje absurdní poplatek za odeslání informace elektronickou poštou.
Hodnocení: 4

Více

61 hlasů

106.

Ministerstvo dopravy

Přístup k informacím

2 roky obstruuje při vyřízení žádosti o vstupy a výstupy z dopravního modelu republiky. Ministr Ťok definitivně rozhodl dopravní model za 19 milionů utajit.

Popis pro porotu

Pro porotu:

Dopravní model sloužící k prioritizaci staveb za mnoho desítek miliard korun vznikl za veřejné prostředky. Ministerstvo dopravy opakovaně (cca 7x) odmítlo vydat vstupy a výstupy (např. intenzity osobní dopravy ) s různými výmluvami (mlčenlivost, že jej nemá apod.). Předchozí ministři vadná rozhodnutí však vždy zrušili. Ministr Ťok však potvrdil odepření, vadně odůvodněné popletením, co je vstup, co výstup a co samotný zpracovávající software, nesprávným uplatněním autorské ochrany, chybným uplatněním individuálních statistických údajů. 

Hodnocení organizátora

Důvody odepření jsou zřetelně chybné, požadované vstupy a ýstupy nemají žádnou autorskou ochranu, na vstup se jistě používají agregované a ne individualizované údaje. Zadavatel by podle smlouvy měl disponovat majetkovými právy. Pokud byly některé pojmy nejasné, mělo ministerstvo vyzvat k upřesnění.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

59 hlasů

39.

Ministerstvo vnitra

Přístup k informacím

Při poskytnutí pokynu jak nakládat s DNA cenzuruje velkou část obsahu bez právního i jakéhokoliv rozumného důvodu.

Popis pro porotu

V prosinci 2013 jsme zažádali o pokyn policejního prezidenta č. 250/2013, který upravuje nakládání s DNA. Nejdříve zcela odmítli, po odvolání pak Policejní prezidium poskytlo pokyn v cenzurované verzi, další naše odvolání MV odmítlo. Správní žalobou se domáháme necenzurované verze pokynu.
Policejní prezidium a MV nesmyslně z poskytnutého pokynu cenzuruje množství banálních pasáží (např. definice pojmů nebo na co se předpis nevztahuje), jen proto, že se netýkají DNA, které však nelze z žádného důvodu odepírat. Žádná z vypuštěných pasáží není schopna ohrozit plnění úkolů Policie, jak PP a MV uvádějí, aniž to jakkoliv doložily. Zároveň není jasné, jaké části se odmítají podle dvou uváděných právních důvodů (§ 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 6 InfZ). Tvrzení, že se tyto důvody vzájemně prolínají, je v řadě případů nesmysl. Rozhodnutí je tak nepřezkoumatelné, nevíme, z jakého důvodu konkrétně bylo jaké ustanovení pokynu odmítnuto.
 

Hodnocení organizátora

MV akceptovalo, že pouhá znalost některých organizačních postupů, například které pracoviště zaznamená údaje do systému, může ohrozit plnění úkolů a snížit efektivitu odhalování trestné činnosti. To je přehnaný nesmysl. Začerňování banálních pasáží působí komicky. Naopak transparentnost nakládání se vzorky DNA je mimořádně důležitá. Nelze utajovat předpisy, kterými se řídí nakládání s tak citlivými osobními údaji, jako jsou vzorky a profily DNA. Může jít o snahu policie co nejvíc pravidel stanovovat neveřejně, aby se o jejich případném porušení veřejnost nedozvěděla.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano. Sazba 251 Kč za  mimořádně rozsáhlé vyhledávání se za první hodinu promíjí. (Z téměř 300 dotazů zpoplatněn navíc pouze 1.)
Hodnocení: 1

Více

54 hlasů

29.

Strančice

Přístup k informacím

Úřad odmítá zveřejňovat zápisy komisí a výborů, ač na to zřídil na webu příslušné rubriky, informace poskytnuté na žádost zveřejňuje chaoticky.

Popis pro porotu

Na webu jsou zveřejněné zápisy výborů a komisí z r. 2010 a 2011, pak ale toto zveřejňování přestalo, ani v novém volebním období nebylo obnoveno. Přes požadavky zastupitelů a veřejnosti je vedení obce nadále odmítá zveřejňovat.

Hodnocení organizátora

Jde o výrazné snížení již dosažené dobré praxe, občané by přivítali možnost seznamovat se podrobněji s jednáním poradních orgánů radnice.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

47 hlasů

47.

Praha 19

Přístup k informacím

Úřad přehnaně anonymizuje i údaje, které jsou veřejné, např. jméno a příjmení starosty.

Popis pro porotu

Úřad v rámci zveřejněných dokumentů rady provádí důslednou anonymizaci a to včetně jmen zastupitelů, radních, členů komisí, zaměstnanců úřadu či podnikatelů. Jde o absurdní postup, např. u

·         Usnesení č. 31/2014 /OOS – Pověření oddávajících: Rada souhlasí a pověřuje výše uvedené: pana J. P., Mgr. J. H., Ing. J. B. a Ing. R. P. jako oddávající členy zastupitelstva MČ Praha 19.

·         Rada zřizuje Komisi dopravy v tomto složení: Předseda: L. B., Členové: M. N., I. D., Ing. P. P., A. L., Bc. P. K., Ing. M. H., Z. M., J. P., Tajemník: V. B.

Takto se anonymizuje i v rámci výběrových řízení: Usnesení č. 872/2013/OŽPD Doprava v klidu: Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele projektové dokumentace parkoviště Novákova zahrada. Byly doručeny tři nabídky: 1 Ing. T. H., 150 00 Praha 5, IČO 70542881, 67.760,- Kč atd.

Hodnocení organizátora

Jde o zcela zbytečnou a přehnanou anonymizaci. Komické je, že na jiném místě jsou na webu či v zápisech zastupitelstva tyto údaje plně zveřejněny.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano. (S upozorněním, že Úřad nemá povinnost ji zveřejňovat.)
Zveřejnění odpovědí: Ne. Ve výroční zprávě jsou pouze shrnuta témata všech tří žádostí.
Sazebník: Ano. Za prvních započatých 15 min vyhledávání a zpracovávání informací si Úřad účtuje 100 Kč, za každých dalších 15 min 50 Kč. Takové stanovení poplatku, navíc neúměrně vysokého, má zřejmý účel odradit žadatele a odporuje zákonu, úhradu si může úřad účtovat jen ve výjimečných případech mimořádně rozsáhlého vyhledávání.
Hodnocení: 4

Více

47 hlasů

87.

Nýdek

Přístup k informacím

Obec zprvu protiprávně odepřela zvukový záznam zastupitelstva, zakazuje pořídit si videozáznam zastupitelstva.

Popis pro porotu

Jako občanovi obce mi úřad zprvu odepřel zvukový záznam ze zastupitelstva. Nejprve po nečinnosti, kterou musel překonat nadřízený kraj, obec záznam odmítla, kraj rozhodnutí zrušil a uvedl, že záznam je nutno poskytnout, obec jej vzápětí poskytla. Zastupitelstvo též „zakazuje“ usnesením pořizovat občanovi videozáznam.
 

Hodnocení organizátora

Zvukový záznam jako každou informaci musí úřad poskytnout, občanovi obce navíc není třeba anonymizovat prakticky žádný obsah. Po vyjasnění nadřízeným orgánem obec záznam ve lhůtě  poskytla. Pořizování videozáznamu občanem nemůže zastupitelstvo omezovat, nemá kompetenci k takovému rozhodování, jak opakovaně plyne z judikatury, metodiky MV i odborné literatury.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Za rok 2014 chybí.
Zveřejnění odpovědí: Ne.
Sazebník: Ne. Navíc jediné sdělení týkající se úhrady nákladů odporuje InfZ.
Hodnocení: 5

Více

45 hlasů

66.

Městský soud v Praze

Přístup k informacím

Soud obstruuje poskytnutí rozsudků neoprávněnou úhradou a po zmatcích nově tvrdí, že informace vůbec neexistují.

Popis pro porotu

Soud požaduje úhradu 3600 Kč za poskytnutí rozsudků o žádostech o informace, kterými soud zrušil tři typy vadných rozhodnutí správního orgánu: o odložení pro nezaplacení, o potvrzení postupu k podané stížnosti a o odmítnutí žádosti o informace. Údajně je eviduje tak, že musí ručně projít všechna rozhodnutí příslušných senátů, tj. 1066, a vyhledat v nich odpovídající typ rozhodnutí. Po zmateném prohraném „mezi-sporu“ o odložení žádosti pro neuhrazení soud nově rozhodl, že takto požadované informace vůbec neexistují a musel by je nově vytvořit.

Ovšem např. Krajský soud v Praze takto podané žádosti vyřídil bez problémů a rychle: za  r. 2010 + 2011 do 10 dnů (5 případů), za r. 2012 do 19 dnů (2 případy), za r. 2013 do 7 dnů (1 případ).

Hodnocení organizátora

I když MS Praha má rozsáhlejší agendu než KS Praha, je nepravděpodobné, že by nemohl postupovat srovnatelně jako KS Praha, případně vyžádat řádově nižší úhradu a informace poskytnout. Požadované rozlišení případů je aspoň zčásti nezbytné pro řádné rozhodování soudu, jinak by nebyly různé senáty schopny ve srovnatelných případech rozhodovat obdobně. Informace k disposici jsou (jak dokládá postup KS Praha), rozhodnutí o tom, že neexistují, je tedy obstrukcí a protiprávní.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Nedohledatelné.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 3

Více

41 hlasů

99.

Praha 4

Přístup k informacím

Úřad finguje absenci spisu, aby nemusel poskytnout informace o platech, obstruuje 3 roky.

Popis pro porotu

Žádost ze srpna 2012 o výši platu a odměn a jejich odůvodnění u vedoucích odborů a tajemníka úřad odmítl a nadřízený orgán (Magistrát) to potvrdil. Soud poté zrušil rozhodnutí nadřízeného a ten zrušil své potvrzení, a uložil úřadu oslovit též účastníky (dotčené osoby). Úřad poté „vymyslel “ nový typ obstrukce: nejprve prodloužil lhůtu o 10 dní a poté řízení nezákonně přerušil s lživým odůvodněním, že nedostal spis zpět od MHMP, a též že „vyřízení si vyžádá obsáhlé vyhledávání z více odborů a od třetích osob“. Ovšem MHMP vzápětí sdělil, že spis si úřad ponechal a MHMP pracoval jen s kopiemi, takže nebylo co vracet. InfZ nepřipouští prodloužení lhůty nad 10 dnů.

Hodnocení organizátora

Přerušení řízení není v případě vyřízení žádosti o informace vůbec přípustné, toto ustanovení správního řádu je výslovně vyloučeno v § 20 InfZ. Lhůtu nelze dále prodlužovat. Poskytnutí žádaného typu informací běžně úřady vyřizují ve lhůtě. Jde o obstrukční postup, jehož cílem je vyhnout se splnění povinnosti informaci poskytnout.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale místo odpovědi je vždy pouze konstatováno, že "informace byly žadateli poskytnuty".
Sazebník: Ano. (Některé sazby lehce nadsazené)
Hodnocení: 3

Více

40 hlasů

124.

Magistrát hl. města Prahy

Přístup k informacím

Magistrát obstruuje poskytování informací i jako nadřízený orgán městských částí - opakovaně překračuje lhůtu pro rozhodnutí o odvolání, „inspiruje“ povinný subjekt, jak dále informace obstrukčně odepírat.

Popis pro porotu

O odvolání proti odmítnutí žádosti o informace úřadem městské části Magistrát rozhodl až o 20 dní po lhůtě, zrušil sice napadené rozhodnutí (jinak ani nemohl), ale v odůvodnění nabídl MČ důvody pro další neposkytnutí požadovaných informací. Žádala jsem výkaz práce, na jehož základě byly vyplaceny odměny externistovi, a magistrát rozvinul úvahu, že takový výkaz ani nemusí existovat.

Hodnocení organizátora

Překračování lhůty je opakované, za 1. čtvrtletí 2015 překročil odbor kontrolních činností lhůty o cca 20 dní v téměř polovině případů (celkově jde o cca 1/3 případů). Na nedodržování Infozákona magistrátem upozorňovali opakovaně zastupitelé.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale často uvedeno pouze konstatování, že byla informace poskytnuta (typicky platy), jiné odpovědi zveřejněné i s přílohami.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

39 hlasů

98.

Městský soud v Praze

Přístup k informacím

Soud dlouhodobě nestíhá řešit případy tak, aby právo na informace ještě mělo smysl, postupuje neefektivně, když nevyužije shodných rozsudků.

Popis pro porotu

Městský soud v Praze již 1,5 roku „nestíhá“ zrušit zjevně nezákonné rozhodnutí správního orgánu o "preventivním" odložení žádosti. Jiný soud - Krajský soud v Praze ve zcela obdobné věci dokázal rozhodnout za 3 měsíce. MS v Praze argumentuje tím, že zatím rozhoduje žaloby z roku 2010 (přes 4 roky) a ani triviální věci nelze vyřídit dříve. Tato pomalost řízení degraduje právo na informace, které je takto zcela nevymahatelné v přiměřené lhůtě.

Hodnocení organizátora

Problém přetížení MS Praha je známý. Je však pravda, že doba 19 měsíců oproti 3 měsícům u méně zatíženého KS Praha je neobhajitelná, zejména proto, že shodnost případů umožňuje soudci ušetřit formulační a interpretační úsilí a do značné míry rozsudek KS Praha převzít (jde o spletitou otázku předčasného odložení žádosti pro nezaplacení úhrady).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Nedohledatelné.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 3

Více

37 hlasů

100.

Praha 12

Přístup k informacím

Starostka odmítla zastupitelce poskytnout informace o postavení a smlouvě nového pracovníka a pak o jeho výběru tajemníkem.

Popis pro porotu

1) Výběrové řízení na tajemníka bylo naporpvé diskriminační, napodruhé zase s výjimkou z VŠ vzdělání, která se pak opravdu použila. Zastupitelka požádala nahlédnout do podkladů.  Úřad odmítl, že  informace se nevztahují k výkonu její funkce, obsahují osobní údaje, vylučuje to zákon o úřednících, „test proporcionality“ a domněnky o úmyslech zastupitelky využít informace šikanózně k „politickému potýkání“, „vyprovokování nenávisti“ a „zneužití informací“.
2) V kanceláři nové starostky se objevil nový „pracovník“, účastnil se pohovorů se zaměstnanci  (nahlížel i do osobních složek), zpracovával úkoly pro zaměstnance. Požádala jsem o informace o jeho vztahu k Úřadu, o odměně a náplni práce, vč. výkazu práce. Úřad mimo sdělení o dohodě o provedení práce, DPP) vše odmítl, což odůvodnil nesouhlasem pracovníka a mlčenlivostí. Nadřízený orgán rozhodnutí zrušil, úřad obstruoval požadavkem upřesnit žádost s tím, že neví, co je to „výkaz práce“. Po upřesnění opět zamítl žádost s absurdním zdůvodněním, že se jedná o šikanózní výkon práva, protože bych údaje použila k vyvolání nenávisti.

Hodnocení organizátora

1) Neoprávněné odepření informací o významném výběrovém řízení. Zastupitel má přístup i k chráněným osobním údajům. Část jich ani nepodléhá ochraně, navíc je šlo anonymizovat. Zákon o úřednících přístup ke zprávě o VŘ nevylučuje. Test proporcionality nebyl namístě. Neoprávněné jsou i fantazijní důvody – údajné úmysly žadatelky.
2) Závažná obstrukce, překroucení právních předpisů a související judikatury, ke zcela opačnému výkladu. Úřad od počátku postupuje chybně, neměl žádat pracovníka o souhlas s poskytnutím údajů o tom, co vlastně vykonává za práci (!). Argumentace zneužitím práva je absurdní – žadatelka je opoziční zastupitelkou, přirozeně se dotazuje na výdaje radnice. Nejde o šikanu, využití v politické polemice je oprávněné, odepření popírá funkci zastupitelstva, zahrnující též opozici s jejím právem na informace.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 aktuálně zavádí více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností). Odepření informací o výběrovém řízení na tajemníka je součástí „boje“ mezi starým a novým vedením, kdy nové vedení se obává, že informace se zneužijí k destabilizaci řízení úřadu.
Povinné informace: známka 1

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

36 hlasů

80.

Magistrát hl. m. Prahy

Přístup k informacím

MHMP řadu let nekontroloval poskytování informací městskými částmi, umožnil tak roky zacyklené administrativní ping-pongy, kdy bezvýsledně ruší dokola opakovaná vadná rozhodnutí.

Popis pro porotu

V případě žádosti z dubna 2013 o „Zprávu o vyřizování stížností a petic 2012“ a „Zprávu o provedených vnějších kontrolách“ MHMP 8x zrušil vadné rozhodnutí ÚMČ Praha 6, odůvodněné např. tím, že jde o vnitřní informace či mlčenlivostí. Z toho musel být MHMP 5x „postrčen“ podáním stížnosti proti nečinnosti (nadřízené MV vždy vyhovělo). P6 poskytla informaci až po 23 měsících, navíc v technicky nevyhovující podobě (bez možnosti automatického vyhledávání), s přehnanou anonymizací, bez rozhodnutí o důvodech anonymizace.

Primátorka uznala nedostatek v kontrole a přislíbila nápravu.

Hodnocení organizátora

I když nyní vedení MHMP přislibuje zlepšení, nelze se divit „nedostatečné kontrole“, když MHMP (stejné úřední osoby) roky torpedovaly a obstruovaly poskytování informací a i nyní v rozhodnutích stále zařazují zmínky, zpochybňující správné poskytování informací. MHMP tak fakticky k chybné praxi spíše podněcoval a inspiroval městské části. Například v posledním rozhodnutí v uvedené věci nerespektuje ust. § 4 odst. 3 InfZ, které ukládá poskytovat informace ve strojově čitelném formátu a ironizuje žadatele „dle InfZ se poskytují informace, všem osobám (žadatelům), nikoliv všem strojům“.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale často uvedeno pouze konstatování, že byla informace poskytnuta (typicky platy), jiné odpovědi zveřejněné i s přílohami.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

33 hlasů

22.

Český úřad zeměměřický a katastrální

Přístup k informacím

Úřad odmítá poskytnout elektronická data cenových údajů z katastru nemovitostí na žádost dle Infozákona, který se prý na tyto informace nevztahuje. Požaduje postup jen podle katastrálního zákona - prokázat právní zájem.

Popis pro porotu

Úřad odmítl žádost poskytnout databázový výstup z katastru nemovitostí s cenovými údaji bez osobních údajů v elektronické podobě v běžném datovém strojově zpracovatelném formátu za katastr obce Teplice. Katastrální zákon prý vylučuje uplatnění Infozákona. I rozklad s podrobnou argumentací předseda ČÚZK odmítl, Úřad nabízí pouze listinnou podobu v rozsahu 1600 stran za cca 80.000,-Kč bez možnosti filtrace, aneb postup podle vyhlášky, kdy žadatel musí prokázat právní zájem nebo jiný vážný důvod.

Hodnocení organizátora

Předseda ČÚZK nesprávně uvádí, že „Katastr je zdroj informaci, který může sloužit pouze k zákonným účelům vyjmenovaným v ust. § 1 odst. 2 katastrálního zákona.“ Ve skutečnosti jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace z celého rozsahu informaci, které mají, nikoli jen ty, jejichž specifický postup poskytování je popsaný ve zvláštním zákonu. Katastrální úřad je povinen poskytnout i různé jiné elektronické sestavy údajů, což mu umožňuje elektronicky vedená databáze.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

28 hlasů

97.

Industry Servis ZK, a.s.

Přístup k informacím

Společnost vlastněná Zlínským krajem téměř 3 roky odpírá informace o platech a odměnách svého předsedy a místopředsedy.

Popis pro porotu

Spolek Za zdravé a krásné Holešovsko požádal 8.11.2012 o informace o platu a odměnách předsedy a místopředsedy představenstva 100% krajem vlastněné akciové společnosti, která ji odmítla. Po marném odvolání Krajský soud nařídil informace poskytnout. Povinný subjekt se bránil kasační stížností, jež ale nemá odkladný účinek. NSS ji 23.4.2015 zamítl. Přestože právo žadatele bylo potvrzeno dvěma rozsudky, povinný subjekt mu informace vydal až po otálení.

Hodnocení organizátora

Jednoznačné hrubé porušení práva na informace. Povinný subjekt byl povinen do 15 dnů od právní moci rozsudku, který mu přikázal informace poskytnout, tak učinit. Podáním kasační stížnosti se této povinnosti nijak nezprostil. Navazující nečinnost je obstrukcí, naštěstí ji však brzy napravil.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ne.
Zveřejnění odpovědí: Celkem 2 za poslední 3 roky.
Sazebník: Ne.
Hodnocení: 4

Více

24 hlasů

49.

Krajský soud v Praze

Přístup k informacím

Soud nedomyšleně a povrchně odmítl možnost uplatnit stížnost proti nečinnosti při podnětu člena zastupitelstva podle obecního zákona.

Popis pro porotu

Jako člen zastupitelstva jsem podal podnět předsedovi finančního výboru dle § 82 písm. b) zákona o obcích k prošetření účelnosti vynaložení finančních prostředků na právní zastoupení obce“. Ten měl povinnost písemně odpovědět do 30ti dnů, což se nestalo, proto jsem podal stížnost dle § 16a InfZ. (uplatnitelnost opravných prostředků InfZ na postup dle obecního zákona uvedl rozsudek NSS 8 Aps 5/2012-47). Ani na stížnost předseda FV nereagoval. Podal jsem u KS v Praze žalobu proti nečinnosti. Soud (46 A 1/2015) rozhodl, že tento postup nelze použít, když nejde o poskytnutí informace, ale o podnět. Momentálně je ve věci podána kasační stížnost u NSS v Brně.

Hodnocení organizátora

Rozhodnutí soudu je vadné v logické úvaze, že neodlišilo věcný obsah podnětu od procesní stránky. I vyřízení podnětu představuje poskytnutí informace – přinejmenším té, že předseda FV je povinen na podnět odpovědět, což je informace. Postup stížnosti proti nečinnosti dle InfZ a následně žaloby by se tedy měl uplatnit na tuto „informační stránku“ vyřízení podnětu, tedy domáhat se touto cestou, aby předseda FV alespoň nějak odpověděl a nesetrval v nečinnosti. Jinak by ustanovení zákona o obcích o možnosti zastupitele podat podnět ztrácelo smysl. Tímto postupem samozřejmě nebude možné přezkoumat „správnost“ vyřízení podnětu, což ale na věci nic nemění. Úvaha soudu tedy je povrchní a nedomyšlená.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Nedohledatelné.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 3

Více

24 hlasů

69.

Miletín

Přístup k informacím

Obec opakovaně zdržuje informace na žádost tím, že reaguje až po podání stížnosti na nečinnost, kdy náhle bez problému odpoví.

Popis pro porotu

Obec opakovaně (4x) reaguje až tehdy, kdy po nečinnosti na žádost o informace žadatel podá stížnost. 

Hodnocení organizátora

Obec „šetří energii“ ve vztahu k  žádostem konkrétního žadatele, které považuje za obtěžující. Nejsou však přehnané: cca 5 žádostí za 8 měsíců. Odpovědi, které poté podá, jsou stručné a zjevně nezaberou příliš času. Starosta situaci odůvodňuje: „jsme velmi malý úřad, pokud má někdo dovolenou nebo nemoc, nemá ho kdo nahradit a odpověď se protáhne.“ 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Povinné informace: 5 
web obce nesplňuje vůbec žádné požadavky zákona, neuvádí vůbec nic z povinných informací.

Více

20 hlasů

123.

Státní úřad inspekce práce

Přístup k informacím

Požaduje z velkého vzorku (1071) povinných subjektů extrémně nejvyšší hodinovou sazbu za vyhledání informací – 800 Kč/h.

Popis pro porotu

Infozákon umožňuje požadovat po žadateli náklady za vyhledání informace, pokud je rozsáhlé. Podle studie Informace za zlato je SUIP subjektem s nejdražší položkou za hodinové vyhledávání. Oproti průměru (140 Kč/hod), který odpovídá i průměrné hodinové mzdě ve státní sféře si tento subjekt účtuje 800 Kč ! 

Hodnocení organizátora

Není pravděpodobné, že zaměstnanci SUIP jsou excelentními odborníky s velice nadprůměrnou mzdou, spíše se jedná o obstrukci a zastrašování tazatele neúměrně vysokým poplatkem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, většinou včetně příloh.
Sazebník: Ano, účtuje si však neúměrných 800 Kč/hod za mimořádné vyhledávání (viz nominace).
Hodnocení: 3

Více

17 hlasů

86.

Ministerstvo životního prostředí

Přístup k informacím

5 měsíců průtahů, včetně nečinnosti, trvá vyřízení žádosti o důvodech odstoupení dvou ekologických odborníků od posuzování vlivů jezu u Děčína.

Popis pro porotu

Na žádost o „doklady, které způsobily odstoupení dvou odborníků z procesu hodnocení vlivů stavby jezu u Děčína na životní prostředí“ MŽP „poskytlo“ informace, o které žadatel nežádal (že odborníci po dohodě s MŽP odstoupili od smlouvy). Po rozkladu následuje nečinnost ministra, pak vadné rozhodnutí ruší. Poté MŽP poskytlo jen „dohodu o ukončení smlouvy“ s tím, že jiné doklady nemá, přitom z dohody plyne, že k ní vedla žádost zpracovatele o odstoupení.

Hodnocení organizátora

MŽP vyřizování jednoduché žádosti zbytečně protahuje. Poskytování „salámovou metodou“ pouze některých požadovaných dokumentů zejména poté, kdy smysl žádosti žadatel zřetelně vyjasnil v rozkladu, obchází zákon. Pokud požadovaná informace neexistuje fyzicky, je třeba k tomu podat doprovodnou informaci, např. že žádost byla ústní.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale bez příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

15 hlasů

121.

Poslanec Milan Urban

Přístup k informacím

Předložil pozměňovací návrh k zákonu o registru smluv, který – ač vypadá hezky – je nášlapnou minou a nefunkčností by zákon poškodil.

Popis pro porotu

U dlouho projednávaného návrhu zákona o registru smluv se v červenci 2014 koalice shodla na výsledné úpravě. Poslanec Urban (ČSSD) předložil pozměňovací návrh, který sice na první pohled rozšiřuje okruh zveřejňování, ale jde o nášlapnou minu. Všechny své smlouvy by musela zveřejňovat i firma, která „v rozpočtovém roce bude hospodařit s finančními prostředky z veřejných rozpočtů v celkové výši nad 20 milionů Kč.“  Přitom smlouvy o dotacích by se již stejně zveřejňovaly. Návrh tedy nutí soukromé příjemce dotací zveřejňovat pouze všechny ostatní smlouvy, které s veřejnými prostředky nesouvisejí. Znamená právní nejistotu, obchodní společnosti by musely předvídat budoucnost - nevědí, zda v rozpočtovém roce obdrží nebo budou hospodařit s dotací. Návrh tak ve skutečnosti může sloužit pro zamítnutí celého návrhu zákona.

Hodnocení organizátora

Nadbytečný návrh, který v praxi legislativního procesu a náročného získávání konsensu o podobě zákona může sloužit spíše jako rozbuška a znemožnit přijetí zákona. Přitom předkladatel může tvrdit, že jeho cílem je naopak zákon „zlepšit“.

Více

14 hlasů

85.

Nýřany

Přístup k informacím

Úřad obstruuje poskytnutí informací, zda stavba spalovny odpadů po zrušení stavebního povolení protiprávně nepokračuje pod pláštíkem „konzervace“. Žádá neoprávněnou úhradu a odepírá dokumentaci „konzervace“.

Popis pro porotu

Žadatel 27. 5. 2015 požádal o informace o výstavbě spalovny odpadů v Chotíkově, které Krajský soud zrušil pravomocné územní rozhodnutí i pravomocné stavební povolení. MěÚ Nýřany (který územní i stavební rozhodnutí vydal), požadoval (aniž měl zveřejněný sazebník) úhradu kopií, ačkoliv se žádala elektronická forma, a za vyhledání informací dalších 130 Kč, což mu nadřízený orgán vzápětí zrušil.
Dále odmítl poskytnout Projekt konzervace stavby s přílohami, že prý žadatel potřebuje souhlas projektanta, aniž k tomu vydal zákonem předvídané rozhodnutí.

Hodnocení organizátora

Úřad, nejspíše zaskočený zrušením územního a stavebního povolení, se do kauzy zapojuje na straně stavebníka a snaží se podpořit jej v další stavbě, proto obstruuje poskytnutí informací, které by mohly prokázat nesprávnost dalšího postupu. Neoprávněně požaduje úhradu a odepírá dokumentaci údajné „konzervace“ s odkazem na stavební zákon, který ale odepření dokumentace konzervace nepřipouští.
Odepření informace bez vydaného rozhodnutí je vážným prohřeškem, v této situaci navíc vyvolává podezření, že takový projekt buď neexistuje, anebo obsahuje něco jiného, než konzervaci.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ne.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 4

Více

12 hlasů

128.

Úlibice

Přístup k informacím

Obec nesplnila povinnost zveřejnit informace o rozsudcích a svých výdajích, které jí vznikly exekucí kvůli neposkytnutí informace.

Popis pro porotu

Obec tají před občany rozsudky a náklady, které vyvolala soudní exekuce na vymožení informací. Údaje o tom mají být povinně na webu ve výroční zprávě. Zpráva za rok 2014, kdy byly vydány rozsudky, přikazující uhradit více než 10 000 Kč, obsahuje namísto toho jen odkaz, že byly vyvěšeny na webu, kde je však nelze najít. Zpráva za r. 2013, obsahující rozsudky ze začátku r. 2014, byla na webu skryta.

Hodnocení organizátora

Náklady exekuce, na níž se chybným postupem spolupodíleli starosta a místostarosta, tají před občany. Nejde jen o porušení povinnosti o obsahu Výroční zprávy, ale také o manipulaci, která zastírá osobní odpovědnost za zbytečné náklady obce.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano, ale neúplná (viz nominace).
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale včetně osobních údajů žadatelů (jméno, adresa, podpis).
Sazebník: Ano, přestože částky nejsou přemrštěné, Úřad z nich vždy vypočte neúměrně vysokou částku.
Hodnocení: 4

Více

8 hlasů

116.

Karviná

Přístup k informacím

Primátor a členové rady obviňují žadatele o informace z „buzerace“ a vyvolání nákladů, přitom odpovídají poštou namísto elektronicky, aby se informace nemusely zveřejnit na webu.

Popis pro porotu

Primátor na Zastupitelstvu (30. 4. 2015) obvinil spolek S.O.S. Karviná že obtěžuje záplavou dotazů podle Infozákona, zneužívá zákon, paralyzuje a neúměrně finančně zatěžuje magistrát, že jen informace pro spolek za rok 2014 a 2015 vyšly magistrát na poštovném na 15 000 Kč. Spolek za uvedený rok a půl však podal jen 14 žádostí, které se měly vyřídit elektronicky bez poštovného. Většinu si spolek osobně vyzvedl na CD. Celkově v r. 2014 bylo k magistrátu podáno 43 žádostí, za 1. pololetí 2015 46 žádostí. Magistrát přitom některé informace nedoručuje elektronicky, aby je nemusel zveřejnit na webu (např. důvodové zprávy k podkladům Rady).
Rada odmítla zveřejňovat důvodové zprávy ke svým usnesením kvůli náročnosti anonymizace.

Hodnocení organizátora

Vedení města démonizuje žadatele o informace, přitom velkou část nákladů vyvolává samo svým neznalým a nepružným postojem. Některá města důvodové zprávy Rady zveřejňují, jen malá část vyžaduje anonymizaci (např. Praha 6, Kuřim). 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, ale často bez příloh (zejména z roku 2014).
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 2

Více

6 hlasů

60.

Moravský Beroun

Přístup k informacím

Starostka a zastupitelstvo nesprávně vykládá zákon o obcích, porušuje právo zastupitelů na odpověď do 30 dnů.

Popis pro porotu

Zastupitelstvo na návrh starostky odložilo odpovědi (tzv. „vypořádání“) na dotazy, které vznesli zastupitelé na minulém zastupitelstvu, až na další zastupitelstvo, tedy za 90 dnů. Přitom na dotaz zastupitele dopadá podle § 82 zák. o obcích povinnost odpovědět mu do 30 dnů, na což před hlasováním upozornil předseda kontrolního výboru.

Starostka to vysvětluje uplatněním ustanovení, které se vztahuje na podněty občanů, a konzultací regionálním pracovníkem MV. Za r. 2015 vyřídili 110 žádostí podle § 82 v zákonné lhůtě.

Hodnocení organizátora

Povinnost odpovědět zastupiteli do 30 dnů je v zákoně zřetelná, jak potvrdilo také stanovisko ODK MV. Zodpovězení až po delší době znesnadňuje zastupitelům přístup k informacím, které potřebují v souvislosti s výkonem své funkce. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, včetně příloh.
Sazebník: Ano.
Hodnocení: 1

Více

4 hlasy

Tomáš Němeček

Novinář, který prošel redakcemi týdeníku Respekt, Hospodářských novin i Lidových novin. Od září 2013 vedoucí právník Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Hana Marvanová

Bývalá poslankyně a místopředsedkyně poslanecké sněmovny. Po odchodu z vrcholné politiky působí jako advokátka. Je aktivní v platformě Vraťte nám stát.

František Korbel

Advokát a vysokoškolský učitel, specialista na právo na informace. Jako náměstek ministrů spravedlnosti byl spolutvůrcem nového občanského zákoníku.

Daniela Göttelová

Bývalá zastupitelka a místostarostka města Černošice. V roce 2011 převzala cenu Bílé lilie za prosazování principu transparentnosti ve veřejné správě.

František Vyskočil

Advokát, který se specializuje zejména na autorské právo, reklamní právo a ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby.

Emília Sičáková-Beblavá

Bývalá prezidentka Transparency Int. Slovensko, dnes předsedkyně správní rady. Působí na Fakultě sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Jaroslav Winter

Provozovatel Helpnet.cz a organizátor konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Bývalý organizátor kampaně Březen -  měsíc internetu.

Jiří Boudal

Bývalý manažer Rekonstrukce státu. Napomáhal zrušení doživotní poslanecké imunity a anonymních akcií. Prosazoval povinné zveřejňování státních smluv.

Daniela Drtinová

Televizní moderátorka, novinářka a vystudovaná právnička. Po dlouhodobém působení v České televize založila s M. Veselovským projekt DVtv.

Petr Kolman

Vysokoškolský pedagog Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Specializuje se na právo na informace, správní řízení, veřejné zakázky a územní samosprávu.

Tomáš Holenda

Dlouholetý ředitel odboru informatizace veřejné správy ministerstva vnitra (1998 - 2009). Na ČÚZK je od roku 2010 vedoucím projektu RÚIAN (digitální registr adres a územní identifikace).

Lenka Franková

V o. s. Oživení vede projekty zaměřené zejména na hospodaření samospráv, svobodný přístup k informacím, whistleblowing a financování politických stran.

Břetislav Rychlík

Režisér, herec, scenárista a publicista. Spolupracuje s řadou nadací a občanských sdružení.