Archiv soutěží: 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·

OTEVŘENO x ZAVŘENO 2016

Otevřené úřady, úřady neposkytující informace, zákony s dopadem na ne/otevřenost státu, aplikace zjednodušující orientaci v datech státní správy, omezení svobody projevu, výjimečně aktivní občané…

30. červen byl posledním dnem, kdy ještě bylo možné posílat nominace do soutěže Otevřeno x Zavřeno - a poslali jste jich opravdu hodně - když odečteme 4 nominace, kterými jsme testovali funkčnost přijímacího formuláře, celkem se nám sešlo rekordních 162 nominací, což je o 20 víc než byl doposud nejvyšší počet nominací - 142 v roce 2014.

DĚKUJEME!

Nominace právě ověřujeme

Soutěž Otevřeno x Zavřeno s vaší pomocí již čtrnáct let hodnotí otevřenost úřadů, dalších institucí veřejné správy i jednotlivců.

Co soutěž hodnotí?

Zejména:

přístup k informacím,

účast na rozhodování,

svobodu projevu

a otevřená data.

Předmětem nominace je jednotlivý čin, který přispěl ke zlepšení nebo zhoršení otevřenosti veřejné správy, měl dopad na svobodu slova, možnost občanů ovlivnit veřejné dění, orientaci veřejnosti v datech státu apod.

Koho lze nominovat?

Nominovány mohou být nejen klasické úřady, ale také firmy ovládané státem či krajem, obcí, a též veřejné nemocnice, školy, výzkumné instituce, profesní komory, zdravotní pojišťovny a další povinné subjekty. Cenu Otevřeno navíc mohou získat i nestátní neziskové organizace, jednotlivci či skupiny politiků, kteří se významně zasloužili o rozvoj otevřenosti.

Seznam nominací

166. Michal Kubáň - Národní koordinátor otevřených dat Otevřená data Otevřeno Prosadil návrh nařízení vlády se seznamem povinných otevřených dat zahrnujících nejžádanější data. Neúnavně obchází orgány veřejné správy a přesvědčuje je k otevírání dat. ověřuje se
165. Policejní prezidium Přístup k informacím Zavřeno Policejní prezídium nezveřejňuje na webových stránkách poskytnuté informace z let 2014 až 2010. Pouze zde je informace o tom, zda byla informace poskytnuta, nebo nebyla, ale poskytnutá informace samotná chybí. ověřuje se
164. Policejní prezidium Účast na rozhodování Zavřeno Za přístup v kauze policejní reformy - slučování útvarů ÚOOZ a ÚOKFK. Zcela netransparentní postup celé reorganizace. Utajování koncepce před novináři, veřejností, policisty i státními zástupci. ověřuje se
163. Městský úřad Miletín Přístup k informacím Zavřeno MěÚ Miletín neodpovídá na dotaz a namísto toho sděluje nekonkrétní údaje, které nebyly požadovány a to i po odvolání a v odpovědi na stížnost je zpochybněna konkrétnost dotazu a odp. všeobec. ověřuje se
162. Starostka Prahy 3, Vladislava Hujová Účast na rozhodování Zavřeno Neumožnění vystoupení občanek a občanů na mimořádném zastupitelstvu ke Klinice ověřuje se
161. Město Mníšek pod Brdy Účast na rozhodování Zavřeno Úřad nehospodaří podle rozpočtu, podala jsem připomínky k závěrečnému účtu přes zastupitele. Poctivá práce občana versus kulaté razítko auditora. ověřuje se
160. MČ Praha 12 Svoboda projevu Zavřeno Noviny Prahy 12 nezajištují pluralitu názorů a nezprostředkovávají objektivní a vyvážené informace, opozice má velmi omezený prostor. Koalice naopak ještě z veřejných peněz financuje svůj pozitivní mediální obraz v jiných mediích. ověřuje se
159. Statutární město Prostějov Účast na rozhodování Zavřeno Občané nemohli vystupovat na jednáních zastupitelstva vždy když na to měli právo ověřuje se
158. Praha 12 Účast na rozhodování Zavřeno U nás v DeveloVepřově ověřuje se
157. Obecní zastupitelstvo Krmelín Účast na rozhodování Zavřeno O nás bez nás .Pan starosta neslyší na potřeby obyvatel.Prosazuje výstavbu hal a průmyslovou zónu,k zadávání smluv nedodržuje transparentní výběru firem..... ověřuje se
156. Městský úřad Napajedla Svoboda projevu Zavřeno OZV ověřuje se
155. Městská část Praha 5 Přístup k informacím Zavřeno MČ Praha 5 brání vedení školy zajistit bezpečnost v prostorách školního areálu, které má škola pronajaté a kde musí uplatnit plnou odpovědnost za život a zdraví studentů. ověřuje se
154. Městský úřad Bohumín Svoboda projevu Zavřeno Rada města držící pevně v rukou otěže veškerého dění ve městě Bohumín, místní média nevyjímaje, se neštítí ničeho. ověřuje se
153. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor majetkový Přístup k informacím Zavřeno Úřad odmítá poskytnout informace o auditu k pronajatému majetku kraje. Nevypořádává žádost o informaci celou a nevydává rozhodnutí o odepření žádosti o informace. ověřuje se
152. Město Černošice Přístup k informacím Otevřeno transparentnost - zveřejňování smysluplných informací ověřuje se
151. Petr Duchek, zastupitel MČ Praha 21, 1. místopředseda spolku Oko SÚL a Patrioti - Volba pro Prahu 21 Svoboda projevu Zavřeno Manipulace s fakty, svalování viny, fabulace a nálepkování v tiskovinách, distribuovaných do schránek Praha 21 - Újezd nad Lesy ověřuje se
150. FTV Prima, spol. s.r.o. Svoboda projevu Zavřeno Vedení televize nařídilo svým redaktorům zobrazovat uprchlíky jako hrozbu. "Vedení televize má názor a vy jej budete respektovat." - Výroky, které padly na poradě vedení s redaktory mluví za vše. ověřuje se
149. Exekutorská komora ČR Přístup k informacím Zavřeno Povinné informace nezveřejňuje vůbec, nebo zcela nedostatečně. ověřuje se
148. Česká pošta Přístup k informacím Zavřeno Česká pošta odmítá poskytnout informaci o platu bývalého ministra pana Žáka, zaměstnaného jako poradce. ověřuje se
147. MČ Praha 8 Účast na rozhodování Otevřeno MČ zřídila na webových stránkách sekci Zapojte se! , ve které jsou zveřejňovány výzvy k zapojování občanů do spolurozhodování a připomínkování nejrůznějších záměrů. ověřuje se
146. MČ Praha 8 Účast na rozhodování Otevřeno Nominace za sérii 7 kulatých stolů s občany v různých částech městské části pro získání podnětů pro strategický plán a konání Veřejného fóra občanů. ověřuje se
145. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Přístup k informacím Zavřeno Úřad nechce zveřejnit základní statistické údaje o jednotlivých porodnicích – procento císařských řezů, poranění po porodu... ověřuje se
144. Úřad MČ Praha 6 Přístup k informacím Zavřeno Vyřizování v řádu let místo 15 dnů. Obstrukční ping pong. Podvodné jednání s výzvami dotčených osob. ověřuje se
143. MČ Praha 21 Otevřená data Otevřeno Znáte organizaci, která zveřejnila kompletní přehled faktur za posledních pět let? Teď už ano :-D ověřuje se
142. Radnice Praha 12 - Modřany Účast na rozhodování Otevřeno Naše otevřená radnice Prahy 12 představuje všechny zájmy developerů. činí to při prezentaci záměru široké veřejnosti. Děje se to hlavně v Modřanském biografu - v místě, které je dobře dostupné ze všech lokalit Prahy 12. ověřuje se
141. Poslanecká sněmovna Účast na rozhodování Zavřeno Na jednání bezpečnostního výboru nebyli připuštěni všichni, kteří měli zájem ověřuje se
140. Statutární město Prostějov Účast na rozhodování Zavřeno Město řadu let porušovalo petiční zákon ověřuje se
139. Zastupitelský klub Pirátů Přístup k informacím Otevřeno Piráti zveřejnili faktury hlavního města Prahy a Metropolitní plán. Jejich klub funguje transparentně; své odměny a majetková přiznání pravidleně zveřejňují na webu ověřuje se
138. Magistrát města Prostějova Účast na rozhodování Zavřeno Tajemník zakryl porušení zákona ze strany bývalého primátora ověřuje se
137. Ministerstvo vnitra Přístup k informacím Zavřeno Reorganizace policie - chaotické, zmatené až podezřelé poskytování informací o zásadní reformě policie. ověřuje se
136. MČ Praha 12 Přístup k informacím Zavřeno Netransparentní postup rady,která schválila finanční dary neuvolněným koaličním zastupitelům a již rok odmítá opozici sdělit, o jaké činnosti šlo,přestože bez toho nelze posoudit, zda oprávněně.Mlčí i obdarovaní. ověřuje se
135. Rada města Pardubic Svoboda projevu Zavřeno Rada města Pardubic odmítla uhradit škodu, kterou způsobilo předchozí vedení města ověřuje se
134. Obec Bzová Účast na rozhodování Zavřeno Pronájem dvou obecních rybníků obcí Bzová neexistujícímu sdružení za cenu v místě a čase neobvyklou bez odůvodnění. ověřuje se
133. Obec Bzová Přístup k informacím Zavřeno Výběrové řízení obce Bzová na obsazení pracovní pozice Technický pracovník obce. ověřuje se
132. Obec Bzová Přístup k informacím Zavřeno Tvrzení zastupitelky obce Bzová Jaroslavy Aronové: „Já bych chtěla říct jedno. Že když někdo dostane informaci podle stošestky, tak je to informace pouze pro něj! A zneužití je trestné.“ ověřuje se
131. Karviná Přístup k informacím Zavřeno Město Karviná schválilo nový jednací řád, na základě kterého jsou zvukové záznamy z jednání zastupitelstva smazány po zhotovení zápisu z tohoto jednání. ověřuje se
130. České dráhy a.s. Přístup k informacím Zavřeno Administrativní ping-pong jako nástroj Českých drah na zabránění realizace práva na informace. ověřuje se
129. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s. Přístup k informacím Zavřeno Nemocnice odmítá zveřejnit plat ředitele ověřuje se
128. Parlament ČR Svoboda projevu Zavřeno Novela zákona o trestní odpovědnosti firem ověřuje se
127. Jihomoravský kraj Přístup k informacím Zavřeno 3 roky čekání na informace k pronájmu tuřanského letiště. ověřuje se
126. Parlament ČR Účast na rozhodování Zavřeno Novela zákona o veřejných zakázkách ověřuje se
125. Parlament ČR Přístup k informacím Otevřeno Zákon o registru smluv ověřuje se
124. Parlament ČR Přístup k informacím Otevřeno Novela z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ověřuje se
123. město Kouřim Přístup k informacím Zavřeno Úřad ani po půl roce neposkytl informaci, kde lze vyhledat ucelený soubor zápisů z jednání rady města za rok 2015. Informaci jednou poskytl "leteckou poštou", ale po 33 dnech přestal existovat. ověřuje se
122. Český telekomunikační úřad Otevřená data Otevřeno První úřad, který se rozhodl uspořádat hackathon nad svými otevřenými daty. ověřuje se
121. Ministerstvo financí ČR Otevřená data Otevřeno Zdejší open datový tým podněcuje k otevírání dat i ostatní ministerstva - mj. i tím, že jim nabízí k využití vlastní aplikace, vytvořené v open source. ověřuje se
120. Krajský úřad Jihomoravského kraje Přístup k informacím Zavřeno Šikanózní obstrukce KÚ JmK, který v roce 2016 odmítá vyřídit 10 žádostí, protože prý neví, který spolek žádosti podal a kdo je zastupuje, i když všechny jsou podepsané elektronicky zaručeným podpisem. ověřuje se
119. Město Lanškroun Přístup k informacím Otevřeno Série transparentních opatření - 1) Zavedení vyvážených městských novin, 2) Zveřejňování smluv, 3) Záložka Otevřená radnice na městském webu. ověřuje se výzva
118. MČ Praha 8 Otevřená data Otevřeno Úřad nevynechal jediný krok při rozhodování o otevření svých dat a vytvořil tak užitečnou sadu rozhodnutí a dokumentů, jimiž se můžou inspirovat ostatní. ověřuje se
117. Městská část Praha 2 Svoboda projevu Zavřeno Cenzura v radničních novinách Prahy 2 (Noviny Prahy 2) ověřuje se
116. Statutární město Prostějov Přístup k informacím Zavřeno Nezaznamenávají se jmenovitá hlasování radních ověřuje se
115. Sociální web Prahy 12 Přístup k informacím Zavřeno Sociální web Prahy 12 je dobrý obchod. ověřuje se
114. Magistrát hlavního města Prahy Přístup k informacím Zavřeno Přažský magistrát "ztratil" majetková přiznání Pavla Béma a Petra Hulinského. Ve vlastním šetření dospěl k závěru, že za to nikdo nemůže. ověřuje se
113. Ministerstvo spravedlnosti Přístup k informacím Zavřeno Stížnost na výši úhrady za poskytnutí informace povinným subjektem vyřídilo Ministerstvo spravedlnosti v expresním termínu téměř dvou let ověřuje se
112. Policie ČR Svoboda projevu Zavřeno Brutální zásah policie 1.7.2015 ověřuje se
111. Městská část Praha 12 Přístup k informacím Zavřeno (Ne)otevřená a (ne)vstřícná radnice Prahy 12 prezentuje všechny závažné záměry a projekty občanům při veřejných setkáních převážně v Modřanském biografu a na webu městské části a sociálních sítích. ověřuje se
110. MČ Praha 12 Přístup k informacím Zavřeno webová stránka Nová radnice NEtransparentně - zveřejnění dokumentů a popis vývoje zakázky, včetně časové osy a spolupráce s opozicí ověřuje se
109. Nejvyšší kontrolní úřad Otevřená data Otevřeno Online rozpočet úřadu ověřuje se
108. MČ Praha 12 Přístup k informacím Otevřeno webová stránka Nová radnice transparentně - zveřejnění dokumentů a popis vývoje zakázky, včetně časové osy a spolupráce s opozicí ověřuje se
107. Rada městské části Praha 12 Účast na rozhodování Otevřeno Vedení radnice je otevřené požadavkům a dobrým nápadům občanů. Je možné s vedením radnice komunikovat a zajímá se o potřeby obyvatel i přes kontakty občanských sdružení, bytových družstev a SVJ. ověřuje se
106. Jihomoravský Kraj - Krajský Úřad Účast na rozhodování Zavřeno Sběratel funkcí Hašek ověřuje se
105. Jihomoravský kraj Přístup k informacím Zavřeno Ani po 3 letech hejtman nedodal informace k tuřanskému letišti ověřuje se
104. Vláda ČR a Úřad vlády ČR Otevřená data Otevřeno eKLEP pro veřejnost ověřuje se
103. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Přístup k informacím Otevřeno Zvýšení transparentnosti úřadu ověřuje se
102. Ministerstvo vnitra Přístup k informacím Zavřeno Nesystematičnost a intriky vyvolávající otazníky ověřuje se
101. Jihomoravský kraj Přístup k informacím Zavřeno informace k pronájmu tuřanského letiště ověřuje se
100. Žít Brno Přístup k informacím Otevřeno Vstřícnost a transparentnost vůči obyvatelům města ověřuje se
99. MČ Praha 12 Účast na rozhodování Zavřeno Zrušení rozklikávacího rozpočtu,že je prý příliš drahý a málo navštěvovaný. Formální projednávání změn územního plánu s veřejností, podivný přístup k veřejnosti vystupující na zastupitelstvu. ověřuje se
98. Město Praha Přístup k informacím Otevřeno Mapa přístupnosti www.mapapristupnosti.cz ověřuje se
97. Novela zákona o veřejných zakázkách Přístup k informacím Zavřeno Novela zákona o veřejných zakázkách ověřuje se
96. Jan Farský Přístup k informacím Otevřeno Registr smluv ověřuje se
95. Ministerstvo vnitra Otevřená data Otevřeno Zavedení otevřených dat do infozákona ověřuje se
94. Hl. m. Praha Otevřená data Otevřeno Geoportál hl. m. Prahy ověřuje se
93. Město Vsetín Přístup k informacím Zavřeno Přenos jednání ze zastupitelstva a mrhání Jiřího Čunka s penězi daňových poplatníků ověřuje se
92. Český telekomunikační úřad Otevřená data Otevřeno Otevřená data ČTÚ ověřuje se
91. Česká obchodní inspekce Otevřená data Otevřeno Otevřená data České obchodní inspekce ověřuje se
90. Ministerstvo financí Otevřená data Otevřeno Otevřená data Ministerstva financí ověřuje se
89. Nejvyšší soud Přístup k informacím Zavřeno Rozsudek NS 30 Cdo 344/2014 ze dne 29.9.2015 zřejmě odradí vytrvalé žadatele. ověřuje se
88. Městys Divišov Přístup k informacím Zavřeno Za nejdelší obstrukce konečně musí zaplatit - téměř 4 letý spor o informace je konečně v konci. ověřuje se
87. Ministerstvo financí Přístup k informacím Zavřeno Chceš informace o podnikání ministra, tak se připrav, že hodně zaplatíš. ověřuje se
86. Městská část Praha 12 Účast na rozhodování Otevřeno Otevřená a vstřícná radnice Prahy 12 prezentuje všechny závažné záměry a projekty občanům při veřejných setkáních převážně v Modřanském biografu a na webu městské části a sociálních sítích. ověřuje se
85. Městská část Praha Zbraslav Účast na rozhodování Otevřeno Paticipativní rozpočet Praha Zbraslav 2016 ověřuje se
84. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje Přístup k informacím Zavřeno Absolutní neznalost InfZ - nebo úmysl? ověřuje se
83. Úřad městské části Praha 1 Přístup k informacím Zavřeno Úřad zpoplatnil seznam uhrazených faktur za léta 2010-2015 požadovaný ve formě tabulkového souboru částkou 2,5 milionu korun ověřuje se
82. Praha 12 Přístup k informacím Zavřeno Nominaci do Zavřeno 2014 považuje za důvod k odmítnutí informace, porušuje zákon č. 106 obstrukcemi, nedodržováním lhůt. ověřuje se
81. MČ Praha 12 Přístup k informacím Zavřeno Nominaci do Zavřeno 2014 považuje za důvod k odmítnutí informace, porušuje zákon č. 106 obstrukcemi, nedodržováním lhůt. ověřuje se
80. Magistrát hl. m. Prahy Přístup k informacím Zavřeno Exekuce za neuhrazení nákladů InfZ sporu. Nevymáhání škod po chybujících úřednících. Očerňování žadatele. ověřuje se
79. Obecní úřad Albrechtice Přístup k informacím Zavřeno Obecní úřad mi téměř půl roku odmítal poskytnout kopii dokumentu. Stálo to mnoho času a zbytečné korespondence. ověřuje se
78. Magistrát hl. m. Prahy Svoboda projevu Zavřeno Zatajování nákladů na exekuce a externí advokáty ve výročních zprávách. ověřuje se
77. Městys Divišov Přístup k informacím Zavřeno Veřejnost je potřeba držet stranou a v žádném případě jednání zastupitelstva nenahrávat. ověřuje se
76. Úřad MČ Praha 6 Přístup k informacím Zavřeno nerespektování právního názoru nadřízeného orgánu ověřuje se
75. Úřad MČ Praha 6 Přístup k informacím Zavřeno nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) za odepírání práva na informace ověřuje se
74. Česká národní banka Přístup k informacím Zavřeno Odmítá poskytnout detaily o odměnách a benefitech členů bankovní rady, prostředky banky prý nejsou „veřejnými prostředky“, ale vlastními prostředky banky. ověřeno
73. Kancelář Poslanecké sněmovny PČR Přístup k informacím Zavřeno Kancelář namísto poskytnutí běžných informací jde s banálním sporem k soudu, nechá se za veřejné peníze zastupovat velkou advokátní kanceláří. ověřuje se výzva
72. Městský soud v Praze Přístup k informacím Zavřeno Senát MS v Praze 5A uvedl v rozsudku, že povinný nemusí poskytnout informaci v souladu s žádostí, že postačí odkaz a žadatel si má dohledávat informace sám. ověřuje se výzva
71. Česká obchodní inspekce Přístup k informacím Otevřeno Ač se do světa tváří jako otevřená, tak úmyslně odepírá poskytnout informace. ověřuje se
70. Dolní Kounice Přístup k informacím Zavřeno Opatření technického nosiče dat - DVD za 100Kč ověřuje se výzva
69. Automotodrom Brno Svoboda projevu Zavřeno Podivné hospodaření firmy s městskou účastí a neprůhledné audity ověřuje se výzva
68. Statutární město Prostějov Svoboda projevu Zavřeno Příspěvek opozičního zastupitele byl nezveřejněn ověřuje se výzva
67. Městská část Praha 13 Přístup k informacím Zavřeno Protiprávní odepření a skartování záznamů z jednání zastupitelstva městské části. ověřeno
66. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Přístup k informacím Zavřeno Ministryně školství byla opakovaně veřejně vyzvána, aby zpřístupnila anonymizované individuální výsledky žáků u státní maturity. Její úřad to opakovaně odmítá, aby data nebyla „chybně interpretována“. ověřuje se výzva
65. Zastupitelstvo města Lanškroun Účast na rozhodování Zavřeno Zastupitelstvo ignoruje názory občanů, rezignuje na dobrou praxi otevřenosti veřejné správy. nezařazeno
64. Ministerstvo spravedlnosti Přístup k informacím Zavřeno za vydání instrukce 13/2008- SOSV-SP, kterou se provádějí některá ustanovení InfZ, ve znění pozdějších změn ověřuje se výzva
63. Úřad městské části Praha 5 Přístup k informacím Zavřeno Rozhodující informace opatření odboru dopravy ukrývá do nezveřejněných příloh, jež jsou "nedílnou součástí" dokumentů zveřejněných na úřední desce. ověřeno
62. Městský úřad Kolín Přístup k informacím Otevřeno Online přenosy ze zastupitelstev a jejich následná možnosti přehrávání v archivu na webu. ověřuje se
61. Nejvyšší správní soud v Brně Přístup k informacím Zavřeno Senát NSS 3As svým chybným rozsudkem znemožnil zastupitelům řádně se bránit nečinnosti radních, předsedů výborů a dalších funkcí po dotazech dle § 82 písm. b) zákona o obcích. ověřeno
60. Město Hustopeče Přístup k informacím Otevřeno Ukázkové poskytování informací ověřuje se
59. UMČ Brno-Líšeň Přístup k informacím Zavřeno Stavební úřad UMČ Brno-Líšeň tají před účastníky předmět řízení nezařazeno
58. Magistrát hlavního města Prahy Otevřená data Otevřeno Magistrát hl.m. zprovoznil v říjnu 2015 celopražský katalog otevřených dat pod vedením zastupitele a člena ICT komise Ondřeje Profanta. Katalog nabízí možnost publikace dat i jednotlivým městským částem, PO a souvisejícím institucím. ověřuje se
57. Městská část Praha 12 Svoboda projevu Zavřeno Vyloučení Radou MČ Prahy 12 občana z Komise pro územní rozvoj za kritiku dělení zakázek na podlimitní zakázky a omezení počtu firem, při zadávání na přípravu výstavby nové radnice ověřuje se výzva
56. Ministerstvo financí ČR Přístup k informacím Otevřeno Boj za zveřejnění studie o EET ověřuje se
55. Starosta města Lanškroun Přístup k informacím Zavřeno Starosta opakovaně odpírá právo na písemnou odpověď na dotaz zastupitele. ověřuje se výzva
54. OÚ Vestec Svoboda projevu Zavřeno Aktivní občan nahlásil obecním strážníkům lumpárnu šéfredaktora cenzurovaného obecního periodika a poté byl Policií ČR označen jako osoba podezřelá ze spáchání přestupku slouceno
53. RaM a část ZaM Města Litomyšl Přístup k informacím Zavřeno Sabotování kontrolní činnosti Finančního výboru ověřuje se výzva
52. OÚ Vestec Svoboda projevu Zavřeno Aktivní občan nahlásil obecním strážníkům lumpárnu šéfredaktora cenzurovaného obecního periodika a poté byl Policií ČR označen jako osoba podezřelá ze spáchání přestupku nezařazeno
51. OÚ Vestec Svoboda projevu Zavřeno Aktivní občan nahlásil obecním strážníkům lumpárnu šéfredaktora cenzurovaného obecního periodika a poté byl Policií ČR označen jako osoba podezřelá ze spáchání přestupku nezařazeno
50. Martin Matějíček, předseda Okresního soudu Klatovy Přístup k informacím Zavřeno po opakované stížnosti pro neposkytnutí informace předseda soudu napíše, že nebude na žádost/stížnost dále reagovat ověřuje se výzva
49. Pražská správa sociálního zabezpečení Přístup k informacím Zavřeno při podávání informací o bezdlužnosti vůči ČSSZ pomocí portálu se zaměstnanci neřídí daty a dávají výpisy “od oka” nezařazeno
48. Česká konference rektorů Přístup k informacím Zavřeno Rektoři VŠ se složili na lobbing za vyjmutí části smluv z povinného zveřejňování ověřeno
47. OÚ Vestec Svoboda projevu Zavřeno Aktivní občan nahlásil obecním strážníkům lumpárnu šéfredaktora cenzurovaného obecního periodika a poté byl Policií ČR označen jako osoba podezřelá ze spáchání přestupku nezařazeno
46. OÚ Vestec Svoboda projevu Zavřeno Redaktor radničního periodika zastrašoval aktivního občana na facebooku obce. ověřeno
45. Jihomoravský kraj Přístup k informacím Zavřeno Neprůhledný pronájem brněnského letiště. Jihomoravský kraj odmítá zveřejnit text auditu smluv o pronájmu brněnského letiště. ověřuje se výzva
44. Ceska freerekno scena Svoboda projevu Otevřeno Za dvacet let existence vychovala nespocet svobodomyslnych a jinym rozsirila obzory. ověřuje se
43. Magistrát města Prostějov Přístup k informacím Zavřeno Magistrát odmítl poskytnout informace patnáctiletému, prý je na to moc mladý ověřuje se výzva
42. obec Zlobice Přístup k informacím Zavřeno Opakované nevydání informace i přes několik judikátů Nejvyššího správního soudu ověřeno
41. Správa úložišť radioaktivních odpadů Přístup k informacím Zavřeno Opakované zamítnutí částí informací ze zápisů Rady Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a ze zprávy o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení. ověřuje se výzva
40. IPR Přístup k informacím Otevřeno instituce roku ověřuje se
39. Ministerstvo financí ČR Otevřená data Otevřeno Ministerstvo financí otevřelo mnoho dat ze svého rezortu. Jako první velká instituce odkryly veškeré faktury a to ve zcela bezprecendentním rozsahu. A pokračují dále! ověřuje se
38. Obecní živnostenský úřad Příbram Přístup k informacím Zavřeno Úřad správně nerozhodl ani po druhém odvolání, přestože mu to nadřízený úřad nařídil. nezařazeno
37. ÚMČ Praha 12 Svoboda projevu Zavřeno Omezení práva na vyjádření se k diskutovanému bodu na zasedání zastupitelstva ověřuje se výzva
36. ÚMČ Praha 12 Účast na rozhodování Zavřeno Netransparentní směna pozemků v Komořanech nezařazeno
35. Úřad městské části Praha 6 Přístup k informacím Otevřeno Úřad aktivně odpovídá na dotazy občanů ověřuje se
34. Statutární město Děčín Přístup k informacím Otevřeno Za otevřenou radnici a zřízení pracovní skupiny přivaděč ověřuje se
33. Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Přístup k informacím Zavřeno Ředitel Klezla odmítl zveřejnit výši odměn vedoucích pracovníků, protože by to mohlo vést k naprostému ochromení fungování školy. Pedagog žádající informace dostal zanedlouho výpověď pro nadbytečnost. ověřuje se výzva
32. MHMP_p.Dolinek Účast na rozhodování Otevřeno Doprava ověřuje se
31. UMC Praha 3 Účast na rozhodování Zavřeno Hurá developerum ověřuje se výzva
30. Městský úřad Holešov Svoboda projevu Zavřeno Omezení přístupu občanů k zvřejňování kritických připomínek, odmítání zveřejnit emailové a osobní adresy zastupitelů města a také fotografii referentů města na web stránkách města nezařazeno
29. Středočeský kraj - odbor správních agend Přístup k informacím Otevřeno Podané stížnosti a odvolání podle Infozákona posuzuje vždy pečlivě, nestranně a ve všech podstatných souvislostech. ověřuje se
28. Říčany - odbor dopravy Přístup k informacím Zavřeno Úřad dlouhodobě odmítá poskytnout informaci o povolení přechodu pro chodce, vybudovaného nejspíš načerno. ověřeno
27. Obecní úřad Velké Březno Přístup k informacím Otevřeno Nové obecní stránky v duchu politiky Transparentní radnice. ověřuje se
26. Město Klášterec nad Ohří Přístup k informacím Zavřeno Zvukový záznam z jednání zastupitelstva města NEPOSKYTNUT, neboť v té době nebyla zastupitelkou. ověřuje se
25. Městský soud v Praze Přístup k informacím Otevřeno poskytnutí zvukového záznamu ve formátu .mp3 podle InfZ ověřuje se výzva
24. obecni urad Mirosovice Přístup k informacím Zavřeno Cena za kopii 1 stranky dokumentu 174 Kc ověřuje se výzva
23. Město Nové Město na Moravě Přístup k informacím Otevřeno Možnost sledovat pohyb služebních aut městského úřadu a dalších městských organizací na internetu. ověřeno
22. Mgr. Lukáš Svoboda Otevřená data Otevřeno Díky přehlednému zobrazení v mapě mi neuteče žádná podstatná informace z radnice v mém okolí. ověřuje se výzva
21. Magistrát města Děčín Otevřená data Otevřeno otevřená data ověřuje se výzva
20. ČEZ, a.s. Přístup k informacím Zavřeno Nejsme povinný subjekt rozsudku NSS navzdory ověřeno
19. Město Dolní Kounice Přístup k informacím Otevřeno Vznikly nové www města – zdroj informací (videozáznamy ze zastupitelstva, rozklikávací rozpočet, periodikum, registr smluv, facebookové stránky, ÚP, investice..) Veliký skok, který město udělalo. ověřuje se výzva
18. Oddělení styku s veřejností - agenda zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím Ministerstva spravedlnosti Přístup k informacím Zavřeno vedoucí odd. styku s veř. - agenda 106/99 o sv. přístupu k informacím, opakovaně zakládá žádosti o informace stížnosti na svoji osobu (=tají před nadřízenými), nakonec zameteno pod stůl ověřuje se výzva
17. Město Klášterec nad Ohří Svoboda projevu Zavřeno Odmítnutí zveřejnění příspěvku odvolaného tajemníka městského úřadu, jako reakce na informaci v Kláštereckých novinách, z důvodu údajného politického podtextu. nezařazeno
16. Město Klášterec nad Ohří Přístup k informacím Zavřeno Lhůta nedodržena, ale starosta konstatuje, že se o porušení zákona nejedná. nezařazeno
15. Město Klášterec nad Ohří Účast na rozhodování Zavřeno Starosta na otázku KDY odpověděl PODLE JAKÉHO ZÁKONA ověřuje se výzva
14. Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí OŽP JMK Přístup k informacím Otevřeno Rychlé vypořádání žádostí o informace. ověřuje se výzva
13. Město Žďár nad Sázavou Přístup k informacím Otevřeno Město Žďár přijalo komplexní Zásady transparentnosti ověřuje se výzva
12. o.s. Podněty.cz Účast na rozhodování Otevřeno NDOP-národní databáze občanských podnětů. Celosvětově přístupný portál, prostřednictvím něhož mohou občané zadávat podněty k nápravě stavu věcí veřejných. nezařazeno
11. Městská část Praha 20 Svoboda projevu Otevřeno Periodikum zvýšilo prostor pro vyjádření opozice a občanů. ověřeno
10. Uřad vlády ČR Přístup k informacím Otevřeno VeKLEP ověřuje se výzva
8. Obec Strančice Přístup k informacím Zavřeno Odmítání zveřejnit upravenou podobu zápisů ze zasedání zastupitelstva. ověřuje se výzva
7. Český hydrometeorologický ústav Přístup k informacím Zavřeno Státní hydrometeorologický ústav tají historické informace o počasí ověřuje se výzva
6. DOpravní podnik hlavního města Prahy Přístup k informacím Zavřeno Dopravní podnik odmítá poskytovat on-line data o poloze vozidel, ač to je technicky možné. ověřeno
4. Obec Předslavice Přístup k informacím Zavřeno Úřad déle než čtvrt roku znemožňoval nahlédnout zastupiteli k informacím. ověřuje se výzva
3. JUDr. Iva Kaňáková, Obvodní soud pro Prahu 7 Přístup k informacím Otevřeno rozsudek k poskytnutí zadostiučinění za nekonečné obstrukce Krajského úřadu Středočeského kraje sp.zn. 14C 65/2014 ověřeno
Rozbalit více
Tady může být taky instituce, kterou nominujete Vy. Nominace právě ověřujeme

Kdo bude letos hodnotit?

Tomáš Němeček

Novinář, který prošel redakcemi týdeníku Respekt, Hospodářských novin i Lidových novin. Od září 2013 vedoucí právník Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Hana Marvanová

Bývalá poslankyně a místopředsedkyně poslanecké sněmovny. Po odchodu z vrcholné politiky působí jako advokátka. Je aktivní v platformě Vraťte nám stát.

František Korbel

Advokát a vysokoškolský učitel, specialista na právo na informace. Jako náměstek ministrů spravedlnosti byl spolutvůrcem nového občanského zákoníku.

Daniela Göttelová

Bývalá zastupitelka a místostarostka města Černošice. V roce 2011 převzala cenu Bílé lilie za prosazování principu transparentnosti ve veřejné správě. 

František Vyskočil

Advokát, který se specializuje zejména na autorské právo, reklamní právo a ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. 

Emília Sičáková-Beblavá

Bývalá prezidentka Transparency Int. Slovensko, dnes předsedkyně správní rady. Působí na Fakultě sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského.

Jaroslav Winter

Provozovatel Helpnet.cz a organizátor konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami. Bývalý organizátor kampaně Březen -  měsíc internetu.

Jiří Boudal

Bývalý manažer Rekonstrukce státu. Napomáhal zrušení doživotní poslanecké imunity a anonymních akcií. Prosazoval povinné zveřejňování státních smluv.

Petr Kolman

Vysokoškolský pedagog Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.  Specializuje se na právo na informace, správní řízení, veřejné zakázky a územní samosprávu.

Tomáš Holenda

Dlouholetý ředitel odboru informatizace veřejné správy ministerstva vnitra (1998 - 2009). Na ČÚZK je od roku 2010 vedoucím projektu RÚIAN (digitální registr adres a územní identifikace).

Lenka Franková

V o. s. Oživení vede projekty zaměřené zejména na hospodaření samospráv, svobodný přístup k informacím, whistleblowing a financování politických stran.

Břetislav Rychlík

Režisér, herec, scenárista a publicista. Spolupracuje s řadou nadací a občanských sdružení. 

Nominujte otevřené a zavřené instituce do naší soutěže

Nominace právě ověřujeme

Za podporu v roce 2016 děkujeme