Archiv soutěží: 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·

Archiv 2014

OTEVŘENO

Magistrát města Hradec Králové za rozklikávací rozpočet

Primátor Hradce Králové Zdeněk Fink převzal hlavní cenu za rozklikávací rozpočet, kterým město začalo v minulém roce zveřejňovat podrobnosti svého hospodaření na webu. Poskytuje tak souhrnné i detailní informace o stavu jednotlivých rozpočtových akcí ve formě interaktivního stromu včetně grafického znázornění a meziročního srovnání. Obsluha aplikace nevyžaduje pokročilé znalosti ani registraci.  


 

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy za mapové aplikace

Institut stále rozšiřuje nabídku map umožňujících vizualizovat mnoho skutečností o Praze. Aplikace nabízí identifikaci slabých a silných stránek města, např. možnost rychle zjistit úroveň hluku či rozmístění toalet. Umožní rychle najít informace potřebné ke kontrole samosprávy – např. o vlastnické struktuře. Nabízí i mapu volebních výsledků. Součástí portálu je i možnost poskytovat zdrojová data, i když omezeně.


 

starosta Dolních Břežan za diskuzi s občany

Starosta ing. Věslav Michalík v diskuzním fóru na webu obce rozsáhle, trpělivě a bezodkladně již 10 let odpovídá občanům na jejich otázky (někdy se opakující a občas značně naivní). Věnuje tomu mnoho hodin týdně - vysvětluje různé situace, opravy komunikací, záměry apod.


 

zvláštní cena za otevřená data - Město Děčín

Město jako jedno z mála v ČR publikuje na svých webových stránkách data z rozpočtů, veřejných zakázek, majetku města, z oblasti geodat, účetních výkazů ve formátu otevřených dat se základními metadaty a podmínkami užití. Město Děčín se připojilo mezi prvními k  iniciativě Společně otevírejme data.


 

cena veřejnosti – MČ Praha – Zbraslav za radniční noviny

Zbraslavské noviny tisknou bez jakéhokoli omezení i kritické příspěvky o vedení obce. Dlouho před volbami daly letos bezplatně prostor všem kandidujícím subjektům. V mnoha číslech 2014 byly otištěny články silně kritizující vedení radnice. Např. v čísle 2014/4 redakce umožnila rozsáhlou ostrou polemiku k problematickému využití městského pozemku.


 

cena veřejnosti - Česká obchodní inspekce za otevřená data

ČOI proaktivně zveřejňuje výsledky kontrol, seznam sankcí i zakázaných výrobků. Aktivita vznikla zdola a byla podpořená vedením ČOI. Open Data jsou pro ČOI priorita, odkaz na ně uvádí na hlavní stránce v sekci "nejdůležitější odkazy". ČOI je inspirací i v zahraničí. V prezentaci na konferenci ISSS tiskový mluvčí ČOI na otázku "Proč Otevřená data?" odpověděl: "A proč vlastně ne?".

ZAVŘENO

svoboda projevu - Magistrát Ústí n. L. za umlčení Činoherního studia

Vedení města postupně umlčelo tradiční divadlo Činoherní studio. Důvody nejsou zřejmé, roli hrála skutečnost, že se několik členů souboru otevřeně a kriticky vyjadřovalo k vedení města. V říjnu 2013 město v tichosti vyměnilo správní radu Činoherního divadla o.p.s. a poté ho zrušilo zcela. Zastupitelstvo pak těsně před koncem svého funkčního období schválilo dotaci ve výši 24 mil. Kč spolku založenému jen měsíc předtím členy a příznivci vládní koalice bez zkušeností s divadelním provozem.


 

právo na informace - pro Ředitelství vodních cest ČR za obstrukce Infozákona

ŘVC se dopouští systematické obstrukce Infozákona. Při vyřizování 19 žádostí za rok bylo nutné podat 19 stížností proti nezákonnému postupu, 3 stížnosti proti úhradě za informace, 7 odvolání a 17 žalob proti nečinnosti. ŘVC opakovaně požaduje absurdní úhrady nákladů za informace, nerespektuje zrušující rozhodnutí nadřízeného Ministerstva dopravy, znovu vydává téměř stejná odmítavá rozhodnutí. ŘVC bylo negativně nominováno s obdobnými obstrukcemi v r. 2012 a 2013.


 

účast na rozhodování - pro Magistrát města Pardubice za matení veřejnosti

Úřad 17 měsíců lhal o záměru vybudovat vodní plochu u zámku v rámci revitalizace Tyršových sadů. Tento záměr kritizovala veřejnost i odborníci. Na žádosti o informace a na veřejném jednání úřad tvrdil, že se od záměru upustilo. Přesto v projektu zůstal a vodní plocha má vzniknout. Aplikuje metodu něco slíbit, ale nakonec udělat něco jiného.


 

cena veřejnosti - Česká televize

ČT za veřejné prostředky získává data z objednaných sociologických průzkumů. Získaná data ve smlouvě umožňuje chránit jako obchodní tajemství a tím se soustavně brání jejich zveřejňování. Přitom jiné obdobné organizace taková data zveřejňují (např. Český rozhlas). ČT zároveň zdrojová data z průzkumů poskytuje exkluzivně vybraným zájemcům (FF UK). Porušuje tak Infozákon a Směrnici EU o opakovaném použití informací veřejného sektoru, které takovou exkluzivitu zakazují.


 

cena veřejnosti - Magistrát města Brna za odpor k diskuzi

Primátor dává malý prostor pro vyjádření veřejnosti k bodům, u kterých je zájem o diskusi, např. u kauzy logistického centra Amazon. Na jednáních zastupitelstva mají občané jen 1x dvě minuty, což pro sdělení stanoviska často nestačí. Přitom někteří developeři dostanou prostor větší. Magistrát porušuje zákon tím, že ve zveřejněných zápisech neuvádí celý skutečně schválený program. Tato nominace získala nejvyšší počet hlasů od veřejnosti (1114).

cena veřejnosti - Magistrát Ústí n. L. za umlčení Činoherního studia