Archiv soutěží: 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·

Archiv 2012

OTEVŘENO

Město Černošice

Za aktivní zveřejňování unikátního rozsahu informací: chystaná rozhodnutí, granty, všechny smlouvy, majetek.

Město Semily

Za online registr dokumentů - zveřejňování každé koruny veřejných financí na webu města.

Nejvyšší správní soud

Za průlomový rozsudek přikazující povinným subjektům na základě žádosti o informace vytvořit a poskytnout takové informace, které nemá, ač je k plnění svých úkolů nutně potřebuje.

cena veřejnosti - radnice Litomyšle

Za zveřejňování smluv, veřejných zakázek a zápisů z jednání.


 

ZAVŘENO

otevřenost rozhodování - Úřad pro ochranu osobních údajů

Za to, že brání transparentnosti samospráv překrouceným výkladem ochrany osobních údajů a nepodloženými požadavky, aby úřady nezveřejňovaly záznamy z jednání (zejména zastupitelstev, ale i jiných).

svoboda projevu, šíření informací - Vestec u Prahy

Za cenzuru radničního periodika a vyškrtnutí možnosti zařadit do něj příspěvky občanů i zastupitelů.

přístup k informacím - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT

Za to, že tvrdohlavě odmítá poskytnout informace ke státním maturitám, a to po 30 měsících procesu a i přes rozsudek a příkaz nadřízeného (MŠMT).

cena veřejnosti - MČ Brno – jih

Za cenzuru v radničních novinách.