Archiv soutěží: 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·

Archiv 2003

OTEVŘENO

 

Kraj Vysočina

Za zveřejňování podkladů pro jednání rady a zastupitelstva na webu.

 

Městský úřad v Českém Krumlově

Za to, že úředníci zodpověděli všechny body žádosti, bez finančních požadavků za práci úředníků. Za naprosto vzorové jednání pracovníků, jejich ochotný a vstřícný přístup.


Městský úřad Mariánské Lázně - paní Hanselová pracující na referátu sociálních věcí

Za to, že pro tuto pracovnici státní správy není nic problémem. Problémy nevytváří, pomáhá je řešit.

 

ZAVŘENO


Vrchní soud v Praze  za neznalost zákona

Při svém rozhodování vyšel z ustanovení, které již nebylo součástí právního řádu České republiky.

 

Fond národního majetku

Za sdělení, že odměny čelných představitelů FNM jsou interní záležitostí dle LN z 18.9. 2003.

FNM ale změnil stanovisko a večer v 19.54 téhož dne ve své tiskové zprávě pro ČTK uvedl odměny desetičlenného výkonného výboru, součtem také odměny prezídia a dozorčí rady. 

Soutěž je pojata jako hodnocení konkrétních činů v oblasti přístupu k informacím a to bez ohledu na to, zda a jak rychle byly tyto činy posléze napraveny a změněny. Takže cenu Zavřeno udělujeme a zároveň velmi vítáme tento rychlý obrat FNM v informování veřejnosti.

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Za to, že do dnešního dne nebyl tento úřad schopen v souladu se zákonem vyřídit žádost o informace podanou dne 18.1. 2000, tedy krátce po vstoupení zákona v účinnost. Jednalo se o kopii zprávy „Dopady vysílání Rádia Svobodná Evropa na zahraniční obchod ČR s Íránem a Irákem - současný stav".