Archiv soutěží: 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·

Archiv 2008

OTEVŘENO

Semily

Za plnění volebního programu v oblasti otevřenosti: transparentnost výběrových řízení, úplný obrazový záznam zastupitelstva a další.

Veřejný ochránce práv

 Za aktivní prosazování práv občanů při jednání zastupitelstev obcí a krajů.

Němčovice

Za dlouhodobý a trvalý přístup k informacím o činnosti obce.

Grygov

Za naprosto bezchybné zveřejnění povinných informací na webu.

 

cena veřejnosti - obec Němčovice

 

ZAVŘENO

přístup k informacím - Karlovy Vary Magistrát - stavební úřad

Za mimořádně rozsáhlou obstrukci soustavným (6x) odepíráním informace v rozporu s opakovaným rozhodnutím nadřízeného orgánu.

 

svoboda projevu, šíření informací, účast veřejnosti a otevřenost rozhodování a „web úřadu" - Lhotka nad Labem

Za vyplácení "darů" z obecního rozpočtu občanům za to, že se nevyjadřují kriticky, za konání neveřejných jednání zastupitelstva, z nichž jsou vyloučeni i opoziční zastupitelé a za bezobsažný web, který přes upozornění starosty nemá ani informace povinné dle zákona.

 

cena veřejnosti - Ministerstvo pro místní rozvoj