Archiv soutěží: 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·

Archiv 2016

Hodnocení veřejnosti

Výsledek

103.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Přístup k informacím

Zveřejnil různorodé údaje o státním majetku a analytické reporty formou otevřených dat.

Popis pro porotu

Úřad se v nedávné době otevřel veřejnosti: zveřejňuje data o státním majetku a jeho využití, např. všechny nemovitosti, které má ve své správě anebo veškerý majetek, který si navzájem nabízejí všechny státní úřady (tato povinnost je stanovena zákonem). Majetek prodává většinou výběrovým řízením, zpřístupnil veřejnosti otevírání obálek ve výběrových řízeních na prodej majetku i ve veřejných zakázkách (možnost účasti veřejnosti na otevírání obálek se při každém oznámení zveřejní). Na portále Otevřených dat Ministerstva financí zveřejnil „surová“ dat z Centrálního registru administrativních budov, a dále analytické reporty o budovách v majetku státu, výdajích státních institucí na komerční nájem i provoz.

Hodnocení organizátora

Velmi přínosné je zveřejňování otevřených dat - veřejnost může zjistit detailní údaje o státních budovách i vynakládaných prostředcích, například: celkovou a volnou plochu jednotlivých objektů, průměrnou plochu kanceláří na jednoho zaměstnance, počet umístěných zaměstnanců, výdaje za provoz a údržbu nebo placené nájemné.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

 Výroční zpráva: ANO

 

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

254 hlasů

139.

Zastupitelský klub Pirátů hl.m. Prahy

Přístup k informacím

Zveřejnili faktury Prahy a Metropolitní plán. Klub je transparentní; své odměny a majetková přiznání pravidelně zveřejňují na webu.

Popis pro porotu

Pomocí Infozákona získali a zveřejnili v mapě faktury Prahy a městských částí. Jednáním získali a publikovali Metropolitní plán hlavního města Prahy. Veškerou komunikaci s úřady vedou veřejně, informují veřejnost pravidelně o svých odměnách a zveřejňují i vlastní majetková přiznání. Svojí komunikaci s úřady a žádání informací také zveřejňují.

Hodnocení organizátora

Unikátní hypertransparentní fungování klubu zástupců občanů, které jim zároveň slouží jako pracovní prostor a zjednodušení vlastní agendy. Odpovědnost volených zástupců je zde dovedena do dokonalosti – každý volič může sledovat výkon jejich mandátů.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

---

Více

93 hlasů

96.

Jan Farský

Přístup k informacím

Navrhl a spolu s dalšími pomohl prosadit zákon o registru smluv.

Popis pro porotu

Jen deset nových paragrafů zásadně zvyšuje transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Smlouvy na plnění nad 50 000 Kč uzavřené veřejnými subjekty budou zveřejňovány na internetu ve formátu umožňujícím vyhledávání dat, pod jednoduchou a účinnou sankcí neplatnosti smlouvy. Otevírá se prostor všem, kdo mají k nakládání s veřejnými prostředky co říct (firmám, neziskovým organizacím apod.). Za prosazením zákona stojí jeho iniciátor Jan Farský, Rekonstrukce státu a další podporovatelé.

Hodnocení organizátora

Bez hodnocení (střet zájmů)

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

---

Více

91 hlasů

152.

Černošice

Přístup k informacím

Na webu zveřejňují všechny podstatné informace o transparentním hospodaření a rozhodování, např. včetně rozpočtu až do faktur.

Popis pro porotu

Na webu zveřejňuje všechny podstatné informace vypovídající o transparentním hospodaření a rozhodování obce – zápisy rady, podklady, zápisy a usnesení zastupitelstva, klikací rozpočet včetně pohledu na jednotlivé faktury, fulltextově prohledatelné smlouvy, transparentní účet, veřejné zakázky.

Hodnocení organizátora

Černošice jsou stále jedním z nejvíce otevřených měst ve své kategorii. Jeden z posledních kroků bylo zavedení rozklikávacího rozpočtu, který patří k nejpřehlednějším a nejdetailnějším.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO 

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

79 hlasů

60.

Hustopeče

Přístup k informacím

Ukázkové a rychlé poskytování kompletních informací, i nad rámec povinnosti.

Popis pro porotu

Požádal jsem o poskytnutí informací k dopravnímu značení a kontrole provedené městskou policií, včetně platů a odměn strážníků. Ve lhůtě bez jakýchkoliv obstrukcí úřad poskytl vše, co měl k disposici, v souladu s InfZ, uvádí jak obsah žádosti, tak i postup - odpověď. Starostka Potměšilová, ač jsem o to nežádal, po prověření situace a následných řízení mě informovala nad rámec InfZ o dalším věcném postupu. I další žádost o další informace k předešlé žádosti byla vyřízena opětovně plně v souladu s InfZ.

Povinný subjekt na svých stránkách zveřejnil v souladu s InfZ obě informace a jsou tedy dohledatelné.

Hodnocení organizátora

Informování i nad rámec Infozákona svědčí o pojetí veřejné správy jako služby občanům.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

76 hlasů

13.

Žďár nad Sázavou

Přístup k informacím

Nové komplexní Zásady transparentnosti přinesly zásadní posun, např. předem program rady s anotacemi bodů.

Popis pro porotu

Město loni přijalo rozsáhlé zásady transparentnosti a na jejich základě zveřejňuje: smlouvy ve strojově čitelné podobě (již od září 2015), materiály do zastupitelstva ve stejnou chvíli jako zastupitelům, program zastupitelstva i rady s anotacemi 3 dny v předstihu s možností automatické notifikace. Dříve býval jen program v podobě obecných souhrnných bodů - např. "Majetkoprávní úkony". Následně se zveřejňují materiály jednání rady, audiozáznam z jednání zastupitelstva rozdělený podle projednávaných bodů. Komise rozvoje a životního prostředí nově zveřejňuje i audiozáznamy.

Hodnocení organizátora

Zdařilé systematické řešení přístupnosti materiálů projednávaných orgány města a velký posun v transparentnosti města. Uživatelsky přívětivé a velmi přehledné. Například je k disposici přihlášení pro upozornění e-mailem na nově zveřejněné materiály pro jednání RM a ZM.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (často pouze sdělení o poskytnutí)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

58 hlasů

62.

Kolín

Přístup k informacím

Online přenosy ze zastupitelstev a jejich komfortní možnost přehrávání v archivu na webu.

Popis pro porotu

Město Kolín začalo od prosince 2015 zveřejňovat online přenosy ze zastupitelstev, včetně možnosti zpětného přehrání v archivu na webu města. Již tento kladný fakt ještě umocňuje i komfortnost a uživatelská přívětivost aplikace. Součástí videa jsou jak titulky právě hovořících řečníku tak i jejich politického zařazení. Video lze přehrávat i dle načasování podle jednotlivých bodů programu.

Hodnocení organizátora

Záznamy zastupitelstev sice zveřejňuje více měst a obcí, ovšem toto technické provedení je velmi uživatelsky přívětivé – velmi snadno se vyhledá jednotlivé zasedání zastupitelstva i bod jednání. Automatizovaný systém záznamu snižuje náklady.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: Zčásti (poskytnuté informace často v nezveřejněné příloze)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

45 hlasů

27.

Velké Březno

Přístup k informacím

Zásadní zvýšení transparentnosti podle přijatého plánu Transparentní radnice, zveřejnění významných a průkopnických informací na webu.

Popis pro porotu

2014 nové zastupitelstvo schválilo koncepci a vytvoření nových obecních internetových stránek v duchu Otevřené radnice. Nové stránky jsou výrazně přehlednější a přinesly například tyto nové informace: Přehledná evidence smluv, výpis faktur a objednávek, seznam budov a pozemků v majetku obce (včetně mapového vyjádření), investiční akce, dluhy a pohledávky, přehled kontejnerů včetně nákladů na komunální odpad a mnoho dalšího.

Hodnocení organizátora

Obrovský skok v transparentnosti města. Například evidence smluv je mimořádně přehledná, umožňuje bleskové třídění podle typu smlouvy, protistrany nebo výše plnění. Zajímavý je též přehled nákladů na opravu a údržbu obecních bytů, ceny jejich nájmů a další.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO (s nesprávnou položkou za vyhledávání)

Povinné informace: 2

Více

43 hlasů

23.

Nové Město na Moravě

Přístup k informacím

Možnost sledovat pohyb služebních aut městského úřadu a dalších městských organizací na internetu.

Popis pro porotu

Město používá systém Car control a poskytuje výstup z něj veřejnosti. Každý se tedy může podívat na aktuální polohu služebních vozidel v mapové aplikaci. Řidiči jsou (pokud jsou přihlášeni ke služební jízdě) označeni kódem.

Hodnocení organizátora

Specifický způsob zveřejnění informací o používání veřejných prostředků. Radnice reagovala na „pomluvy“, že pracovníci zneužívají služební vozidla k soukromým účelům.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Město je známé vysokou transparentností, v r. 2013 získalo hlavní cenu Otevřeno nejlepší rozklikávací rozpočet úřadu v ČR. Zveřejňuje již mnoho let všechny smlouvy vč. zřizovaných organizací, podklady pro jednání zastupitelstva 5 dní předem a další.
Povinné informace: 3

Více

30 hlasů

3.

JUDr. Iva Kaňáková, Obvodní soud pro Prahu 7

Přístup k informacím

Dobře odůvodněný rozsudek, ukládající poskytnout zadostiučinění za nekonečné obstrukce Krajského úřadu Středočeského kraje.

Popis pro porotu

Rozsudek správně označil rozsáhlou obstrukci Kr. úřadu za šikanu žadatele, kvalitně odůvodnil, v čem obstrukce a šikana spočívaly, vyvrátil alibistické tvrzení, že judikatura k poskytování informací o platech se ustálila až v r. 2014, a podle sazebníku Min. spravedlnosti k odškodňování průtahů v řízení stanovil odškodnění za průtahy v délce 29 měsíců na 75 000 Kč. Zohlednil, že šlo o jednoduchou informaci, nevyžadující složité vyhledání.

Hodnocení organizátora

Pražské soudy obecně odmítají odškodnění za obstrukce při žádostech o informace, zejména vůči konkrétnímu žadateli, jenž podává velká množství žádostí. Dochází tak k nerovnosti při aplikaci práva. Nominovaný rozsudek správně uplatnil právo bez ohledu na „proslulost“ žadatele a přispěl tak k prosazení práva „padni komu padni“. Je však otázka, zda odvolací soud tento postoj zachová.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Soud zveřejňuje povinné informace zčásti správně, žádosti vyřizuje relativně správně.
2-

Více

27 hlasů

108.

Praha 12

Přístup k informacím

webová stránka Nová radnice transparentně - zveřejnění dokumentů a popis vývoje zakázky, včetně časové osy a spolupráce s opozicí

Popis pro porotu

Příprava nové radnice Praha 12 probíhala netransparentně. Nyní MČ zřídila speciální informační  webové stránky. Zde nahrává související dokumenty, studie apod. Snaží se informovat opozici. Uvádí časovou osu, otázky financování a zveřejňuje související dokumenty. Zakázky šetřil i ÚOHS a konstatoval, že vše je v pořádku. 

Hodnocení organizátora

Zřízení speciální stránky nepochybně výrazně zvýšilo transparentnost procesu.

Kritici uvádějí, že některé informace však chybí: na poradenské služby nebyla jen jedna, ale dvě zakázky - právní a technická, ale na stránkách je popsána jen jedna. Radnice neinformovala opozici o výsledku obou zpracovávaných analýz v listopadu 2015, technickou dostali až v únoru těsně před zastupitelstvem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností).

 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 
1

Více

22 hlasů

19.

Dolní Kounice

Přístup k informacím

Nové webové stránky města nabízejí mnoho informací jako videozáznamy zastupitelstva či registr smluv. Periodikum lépe a vyváženěji informuje.

Popis pro porotu

Web města se zásadně zpřehlednil, nově obsahuje množství nepovinných informací: registr smluv, zápisy a videozáznamy z jednání zastupitelstva, rozklikávací rozpočet, územní plán, informace o investicích a opravách.

Dříve jsem marně žádala vedení radnice, aby se pořizovaly videozáznamy, odmítali, že je to protizákonné, nyní se pořizují, takže vedení zveřejňuje i vlastní kritiku ze strany opozice a svoji reakci na ni.

Nové periodikum vychází mnohem častěji, otiskuje i sdělení opozičních zastupitelů, velmi kritická k vedení – např. č. 2016/6 str. 5 . Jsou stanovena jasná pravidla pro zařazení jejich příspěvků.

Nové jsou i facebookové stránky města, , kde je občanům umožněna i kritická diskuze.

Hodnocení organizátora

Sada opatření nepochybně zvýšila transparentnost města.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

21 hlasů

98.

hl.m. Praha

Přístup k informacím

Mapa přístupnosti budov v Praze pro vozíčkáře.

Popis pro porotu

Projekt zobrazuje mapu přístupnosti jednotlivých budov v Praze, včetně podrobných informací, jak jsou budovy vybaveny zařízením pro vozíčkáře. Představuje podrobnou a velmi užitečnou službu. Chybí však ve formě otevřených dat.

Hodnocení organizátora

Projektu je možné nyní vytknout jen to, že data nejsou navíc k dispozici jako otevřená, tj. aby příslušné informace pro handicapované nebo rodiče s kočárky mohli ve svých projektech využít i tvůrci jiných aplikací či projektů. To je možné ale jednoduše napravit.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (chybný formát)

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO  (chybný formát)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

16 hlasů

35.

Praha 6

Přístup k informacím

Úřad aktivně odpovídá na dotazy občanů, radnice je otevřená.

Popis pro porotu

Na webu v rubrice Otázky a odpovědi s archivem do r . 2002 kladou občané konkrétní otázky, radní je většinou rychle zodpovědí. Dobře funguje ojedinělá rubrika Vaším pohledem, kde občané prostřednictvím MMS zasílají fota míst, kde je problém. Radnice má zpětnou vazbu a pokud možno věc řeší. Mám též dobrou osobní zkušenost z některých odborů (výstavby a životního prostředí), setkal jsem se s maximální vstřícností. Oceňuji příjemné prostředí budovy radnice, otevřený prostor vstupu a prosklené stěny kanceláří vyznačuje otevřenost.

Hodnocení organizátora

Bez hodnocení (vyloučení střetu zájmů organizátora)

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

15 hlasů

104.

Vláda ČR a Úřad vlády ČR

Přístup k informacím

Knihovna vládní legislativy s průběhem projednávání zákonů rozšířila přístup veřejnosti i k připomínkovému řízení a stanoviskům Legislativní rady vlády.

Popis pro porotu

Vláda zpřístupňuje Elektronickou knihovnu připravované legislativy (návrhy zákonů i jejich záměrů, vyhlášek, nařízení). Až dosud bylo možné dohledat pouze konečné výstupy. Nově lze průběžně sledovat i dokumenty z připomínkového řízení, tedy jak se který resort k návrhu vyjádřil a jaké předložil změny. Kromě legislativních materiálů jsou přístupné i jednotlivé verze nelegislativních dokumentů ovlivňujících normotvorbu. Veřejnost může sledovat životní cyklus legislativních materiálů včetně postupných verzí od jejich vzniku až ke schválení nebo zamítnutí.
Nově se zveřejňují také stanoviska Legislativní rady vlády.

Hodnocení organizátora

Další významný posun v transparentnosti legislativního procesu a možnosti sledovat tzv. „legislativní stopu“, která brání snadnému vylobbování zájmů úzkých skupin. Bohužel chybí licenční podmínky (uvádí se jen na webu copyright Vláda ČR), což je pro skutečná otevřená data důležitý detail.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

eKLEP byl v soutěži oceněn hlavní cenou již v r. 2009 (Vláda České republiky -  Za "Knihovnu připravované legislativy" Zveřejňování dokumentů legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády). Nyní se nominuje jeho další otevírání veřejnosti.

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO
Sazebník: ANO
Povinné informace: 2

Více

14 hlasů

25.

Městský soud v Praze

Přístup k informacím

Poskytnutí zvukového záznamu ve formátu .mp3 podle Infozákona.

Popis pro porotu

Městský soud v Praze poskytl (bezplatně) zvukový záznam z jednání (anonymizovaný) ve formátu .mp3, byť až po zrušujícím rozhodnutí ze strany nadřízeného ministerstva spravedlnosti. 

Hodnocení organizátora

Poskytování zvukových záznamů by mělo být běžné, technika "vypípání" osobních údajů není až tak náročná.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO 
Povinné informace:
3

Více

6 hlasů

29.

Středočeský kraj - odbor správních agend

Přístup k informacím

Podané stížnosti a odvolání podle Infozákona posuzuje vždy pečlivě, nestranně a ve všech podstatných souvislostech.

Popis pro porotu

Jeho rozhodnutí jsou vždy dobře uvážená s ohledem na všechny okolnosti a vyčerpávajícím způsobem odůvodněná, nad rámec zákona uvádí v závěru rozhodnutí očekávaný postup povinného subjektu ve všech případných variantách. Například u žádosti k povolení přechodů pro chodce výslovně uvedl pro povinný subjekt, že „buďto sdělí, který předpis stanovuje, že přechody pro chodce se zřizují v místech silné intenzity pěšího provozu (v zájmu právní jistoty v takovém případě žadateli současně poskytne citaci předmětné části dokumentu), nebo sdělí, že to žádný předpis nestanovuje“.

Hodnocení organizátora

Osvícený přístup nadřízeného orgánu, který se snaží přimět povinné subjekty k neobstrukčnímu přímočarému poskytování informací.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (zpravidla jen informace o poskytnutí)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

4 hlasy

14.

Jihomoravský kraj, Oddělení posuzování vlivů OŽP

Přístup k informacím

Úřad do druhého dne vyřídil žádost o informace – osm dokumentů ze zjišťovacího řízení.

Popis pro porotu

Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí na Jihomoravském krajském úřadu bez zbytečných průtahů poskytuje informace. Žádost o informace našeho spolku vyřídil do druhého dne. Šlo o čtyři dokumenty a čtyři grafické přílohy. Odbor tak nevyužívá plnou lhůtu, nedělá zbytečné průtahy. Stejnou zkušenost jsme měli i dříve.

Hodnocení organizátora

Lhůta by se měla naplno využít jen výjimečně, úřad má poskytnout informaci ihned, jakmile je to možné. Jde tedy o příkladný postup.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

3 hlasy

Výsledek

34.

Děčín

Sloučené

Město ukázkovým způsobem otevřeně iniciovalo a za aktivní účasti veřejnosti projednává trasu přivaděče k dálnici, publikuje všechny informace.

Popis pro porotu

Město dlouhodobě prosazuje otevřenost, na webu je rozklikávací rozpočet, videozáznamy ze zastupitelstva (i on-line) včetně podkladů, zápisy z výborů a komisí, otevřená data. Má mobilní aplikaci a komunikuje na sociálních sítích. Významným činem byla participace při plánování dálničního přivaděče, což se pro komplikovanou situaci nedařilo desítky let. Město vytvořilo s Děčínským fórem občanských spolků, sousedním městem Jílové, hygienickou stanicí, autodopravci, Agenturou ochrany přírody a Hospodářskou radou okresu pracovní skupinu. Studie proveditelnosti porovnala varianty, zveřejnila se a použila pro stanovisko města jak pro svůj, tak i pro krajský územní plán.  Byla i přílohou závěrečného vyjádření kraje k EIA 2015 k nalezení nejvhodnější varianty přeložky tranzitní silnice.

Hodnocení organizátora

I další prvky odpovídají velké otevřenosti: program otevřených dat je v ČR mezi městy jeden z nejširších, Zpravodaj publikuje názory i opozice, před volbami dal všem stranám stejný prostor, radnice umožnuje občanům bez omezení počtu příspěvků a jejích délky vystupovat na schůzi zastupitelstva.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (jen oznámení o poskytnutí)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

184 hlasů

119.

Lanškroun

Sloučené

Série opatření pro transparentnost - 1) Zavedení vyvážených městských novin, 2) Zveřejňování smluv, 3) Záložka Otevřená radnice na městském webu.

Popis pro porotu

V radničních novinách se zavedla systémová opatření k vyšší pluralitě, objektivitě a vyváženosti - funkci redakční rady plní mediální výbor zastupitelstva vč. zástupce opozice a občanů, přijat Statut poskytující rovnocenný prostor v každém čísle každému zastupiteli. Prostor mají i občané (vyčleněna jedna strana) Názory, které se nevejdou, se publikují jako příloha elektronicky. Redakce aktivně vyhledává a publikuje i protichůdné názory.

Již od r. 2015 a nyní i nad rámce zákona o registru smluv se zveřejňují všechny smlouvy města a jeho obchodních společností (u těch nad 25 000.-).

Na webu se sjednotily všechny výstupy týkající se transparentnosti (např. zápisy z rady, zastupitelstva, výborů a komisí, které se zveřejňovaly i dříve) na jednu přehlednou stránku „Otevřená radnice“. Jako novinka jsou před zastupitelstvem zveřejněna všechna navrhovaná usnesení s podklady.

Hodnocení organizátora

Lanškroun byl za otevřenost oceněn již v r. 2010. Nové vedení nyní opět posouvá otevřenost do dalšího patra. Změna a vyšší vyváženost periodika se opírá o systémové změny doporučené neziskovými projekty. Zveřejňování VŠECH smluv, pomocí nástroje státního registru smluv podle zákona, nejen nad 50 000, jak ukládá zákon, svědčí také o systémovém pojetí.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

125 hlasů

85.

Praha Zbraslav

Sloučené

Vzorově provedená forma účasti veřejnosti - participativní rozpočet 600 tis. Kč v rukách občanů.

Popis pro porotu

Obec vyčlenila z rozpočtu částku 600 tisíc Kč a dala obyvatelům možnost transparentně rozhodnout, na co částku použít. Proběhla výzva k předkládání návrhů, na základě které veřejnost nominovala své návrhy-projekty. Proběhlo veřejné setkání, kde nominanti své návrhy představili. Ve dnech 14.3. - 18.3. proběhlo veřejné elektronické hlasování. V pořadí podle hlasování budou projekty podpořené do avizované částky 600 tisíc Kč. 

Hodnocení organizátora

Vzorová ukázka jedné z forem rozvoje účasti veřejnosti na rozhodování

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (jen oznámení o poskytnutí)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

99 hlasů

146.

Praha 8

Sloučené

Série 7 kulatých stolů s občany v různých částech městské části pro získání podnětů pro strategický plán a konání Veřejného fóra občanů.

Popis pro porotu

Občané se mohli zapojit do tvorby strategického plánu přímo v lokalitě svého bydliště. MČ zvolila 7 lokalit namísto jedné prezentace v centrálním  kulturním domě, občané tak mohli řešit své problémy přímo v místě svého bydliště.
Městská část také poprvé pořádala Veřejné fórum občanů dle metodiky Národní sítě Zdravých měst, což dává občanům naději, že jejich podněty a požadavky budou i v budoucnu brány na zřetel a budou městskou částí řešeny.

Hodnocení organizátora

Možnost občanů vyjádřit názory a doporučení blízko svého bydliště zvyšuje přitažlivost této formy participace. Veřejného fóra se zúčastnilo Více než 100 občanů, což svědčí o schopnosti radnice alespoň zčásti veřejnost aktivizovat.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO
Sazebník: ANO (zčásti nesprávně)
Povinné informace: 2

Více

22 hlasů

86.

Praha 12

Sloučené

Radnice prezentuje závažné záměry a projekty občanům při veřejných setkáních, na webu a sociálních sítích.

Popis pro porotu

Radnice zajišťuje včasnou prezentaci závažných záměrů a projektů při veřejných setkáních, na webu a sociálních sítích (za 2 roky 16 takových prezentací). Využívá pravidla pro investory o příspěvku na vybudování infrastruktury pro obyvatele.
Starostka D. Rázková se u soudu aktivně podílela na obhajobě práv občanů při sporu o úpravě směrné části územního plánu. Tu soud zrušil kvůli předimenzování nové zástavby.

Hodnocení organizátora

Jde o významnou změnu postoje radnice k veřejnosti, v předchozím období rada rozhodovala bez takového informování a získání postojů od veřejnosti (např. nestandardně souhlasila s úpravou kódu míry využití v území, bez seznámení obyvatel okolních domů s projektem). Kritici uvádějí, že nejde o plnou participaci, ale o ukázky záměru. Též uvádějí, že veřejné prezentace a pravidla pro investory existovaly již dříve.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností).

 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 1

Více

20 hlasů

107.

Praha 12, Rada městské části

Sloučené

Vedení radnice je otevřené požadavkům občanů, komunikuje i přes spolky, bytová družstva a SVJ.

Popis pro porotu

Starostka s pomocí členů rady přispěla k ukončení mnohaletého sporu mezi investorem Central Group a.s. a obyvateli sídliště Kamýk. Došlo k dohodě, která ukončila soudní spory. Central Group a.s. vybuduje 133 veřejných parkovacích stání a převede je na město. V rámci narovnání dobrých sousedských vztahů převedli i zbudovaná kontejnerová stání.

Hodnocení organizátora

Příspěvek radnice k možnosti veřejnosti ovlivnit i rozhodování soukromých developerů.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností).

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 
1

Více

17 hlasů

11.

Praha 20 - Horní Počernice

Sloučené

Periodikum zvýšilo prostor pro vyjádření opozice a občanů.

Popis pro porotu

Po nominaci Hornopočernického zpravodaje v roce 2014 do kategorie Zavřeno v soutěži Otevřeno x Zavřeno za střet zájmů redaktorky a po auditu zpravodaje od Otevřené společnosti v roce 2015 periodikum v roce 2015 dostalo novou podobu. Nová redaktorka s žurnalistickou zkušeností již není zastupitelkou, střet zájmů tedy byl odstraněn. Periodikum nyní umožňuje přímá vyjádření občanů a zastupitelů, včetně silné kritiky vedení. Snížil se také počet článků starostky a počet zmínek  o ní a fotografií .

Hodnocení organizátora

Zlepšení a vyšší vyváženost zpravodaje je patrné. Reakce starostky na kritiku jsou věcné a nezneužívají poskytnutý prostor.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Horní Počernice zveřejňují nadstandardní informace o nakládání s veřejnými prostředky, např. plnění rozpočtu, náhrady vyplacené členům zastupitelstva, smlouvy (již od r. 2013).
Povinné informace: 3

Více

14 hlasů

Výsledek

166.

Michal Kubáň - Národní koordinátor otevřených dat

Otevřená data

Prosadil do seznamu povinných otevřených dat (nařízení vlády) nejžádanější data. Neúnavně přesvědčuje orgány veřejné správy k otevírání dat.

Popis pro porotu

Stojí za projednávanou novelou zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterým se ukládá státním úřadům zveřejňovat konkrétní sady otevřených dat. Mezi ně v nařízení vlády prosadil zásadní datové sady jako je ARES a jízdní řády. Podporuje a přesvědčuje veřejné instituce v otevírání svých dat. Příkladem může být Dopravní podnik hl. m. Prahy, Český hydrometeorologický ústav, Registr práv a povinností, Ministerstvo spravedlnosti a další.

Hodnocení organizátora

xxx

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

xxx

Více

166 hlasů

22.

Lukáš Svoboda, autor webu mapasamospravy.cz

Otevřená data

Díky přehlednému zobrazení v mapě mi neuteče žádná podstatná informace z radnice v mém okolí.

Popis pro porotu

Web mapasamospravy.cz umožňuje jednoduše dohledat dokumenty z 1200 radnic podle adresy. Přehledně je zobrazí v mapě. Lze sledovat zvýrazněné objekty, kde se něco děje, například záměr výstavby, prodej obecní nemovitosti nebo informaci o plánovaném čištění ulice. Má i notifikaci - lze vybrané oblasti "nechat hlídat" a kdykoliv obec vydá dokument k zahrnutým adresám, uživatel se o tom ihned dozví e-mailem.

Hodnocení organizátora

Interaktivní mapa čerpá data z aplikace edesky.cz. Programátor ji vytvořil na základě osobní zkušenosti - podat včas nabídku na garáž, o kterou měl zájem, znamenalo každý den kontrolovat úřední desku a projít obrovské množství dokumentů. Ukázal, že město může svoje dokumenty a data poskytovat občanům v uživatelsky vstřícnější a přehlednější podobě.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

---

Více

93 hlasů

21.

Magistrát města Děčín

Otevřená data

Rozsáhlá nabídka otevřených dat města zcela prakticky využitelná.

Popis pro porotu

Město veřejnosti nabízí veškerá možná geografická i textová data ke stažení v normálním formátu. Jsem vývojář, vyvíjím mobilní aplikaci, která ukáže nejbližší sběrnou nádobu na tříděný odpad v celé ČR dle GPS vč. dalších údajů. Jinde než v Děčíně jsem veřejně tato data nesehnal. Jejich otevřená data ve formátu SHP - GIS mají v popisu dat a metadat i počet svozů, jaké dny atd. Nabídnutý formát je jednoduše využitelný, data jsou volně a zdarma, postavit aplikaci není složité. 

Hodnocení organizátora

Děčín je průkopníkem otevřených dat nejen formálně (počet zveřejněných datasetů), ale také s dobře zacíleným praktickým využitím.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (jen oznámení o poskytnutí)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

90 hlasů

122.

Český telekomunikační úřad

Otevřená data

Průkopnický úřad, který se jako první rozhodl uspořádat hackathon nad svými otevřenými daty, tedy soutěž „co z nich dovedete vytěžit“.

Popis pro porotu

ČTÚ má obecně vstřícný postoj k otevřeným datům. Letos učinil významný krok, když jako první instituce veřejné správy uspořádal hackathon nad svými daty, otevřený účastníkům mimo struktury ČTÚ (Hackathon je akce, při níž programátoři intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu.) Jedním z témat byla i "otevřená data ČR". ČTÚ tak vstoupil v oblasti otevřených dat na další neprobádané území, svou zkušenost otevřeně sdílel s lidmi z mnoha dalších institucí veřejné správy. Účastnilo se asi 40 programátorů.

Hodnocení organizátora

Jakkoli výstupy nebyly nijak oslnivé a nezískaly tak příliš mediální pozornosti, iniciativa ČTÚ zaslouží ocenění - ukazuje ostatním, že podobné aktivity "zdola" mají své místo i na úřadech veřejné správy a že v oblasti ICT je obrovský potenciál pro participaci veřejnosti, který lze nastartovat právě zpřístupňováním dat.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

84 hlasů

95.

Ministerstvo vnitra

Otevřená data

Zavedení otevřených dat do Infozákona.

Popis pro porotu

Novela Infozákona z r. 2013 zavedla možnost žádat o pravidelné poskytování datasetů které se v průběhu času mění, obnovují, doplňují nebo opakovaně vytváří, držených veřejnými subjekty v otevřených a strojově zpracovatelných formátech. Posílila se možnost sdílení veřejně přístupných dat z databází a umožnění on-line dálkového přístupu k nim. Probíhající novelizace v r. 2016 poprvé v zákoně definuje, co jsou to otevřená data, vznik národního katalogu otevřených dat. Byl připraven také seznam klíčových datových sad, které budou zpřístupněny zřejmě v průběhu roku 2016.

Hodnocení organizátora

Provedené změny činí z práva na informace obor budoucnosti i pro komerční využití hromadných dat, nové aplikace a rozvoj ICT businessu. Otevřená data jsou bohužel omezena jen na okruh datasetů, které určí vláda, chybí postup pro vyžádání datasetu otevřených dat přímo uživateli.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

56 hlasů

109.

Nejvyšší kontrolní úřad

Otevřená data

Online rozpočet poskytuje aktuální informace o hospodaření úřadu.

Popis pro porotu

Úřad poskytuje aktuální informace o hospodaření prostřednictvím "klikacího rozpočtu".

Hodnocení organizátora

Klikací rozpočet na adrese http://www.nku.cz/scripts/rozpocet/default.asp je relativně jednoduchý nástroj zobrazení plánovaného a průběžného hospodaření. Jde jen do úrovně Rozpočtová položka. Více úřadů již nabízí takovéto nebo i mnohem podrobnější klikací rozpočty, některé až do úrovně faktur.
Bohužel chybí licence. Data se nedají stáhnout.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3 (většinou chybí)

Více

40 hlasů

58.

Hlavní město Praha

Otevřená data

V iniciativě zastupitele Ondřeje Profanta magistrát zprovoznil celopražský katalog otevřených dat, který nabízí publikaci dat i jednotlivým městským částem a městským organizacím.

Popis pro porotu

V katalogu je nyní 171 datasetů, což znamená největší městský katalog otevřených dat v ČR. Obsahuje datasety Institutu plánování a rozvoje, pražské ZOO, Operátora ICT (správce Opencard a Lítačky), jízdní řády dopravního podniku, a také datasety zapojených městských částí (např. faktury Prahay 6).

Jako technické řešení se použil opensource CKAN. Katalog má unikatní decentralizovanou organizaci.

Hodnocení organizátora

Otevírání dat samospráv je v ČR zatím na začátku, magistrát hl.m. jde v otevírání dat příkladem ostatním městům a radnicím.

Decentralizace zajišťuje, že pokud data nelze získat, není tím blokován celý projekt.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (v chybném formátu)

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

35 hlasů

118.

Praha 8

Otevřená data

Úřad nevynechal jediný krok při rozhodování o otevření svých dat a vytvořil tak užitečnou sadu rozhodnutí a dokumentů, jimiž se můžou inspirovat ostatní.

Popis pro porotu

Úřad publikuje z městských částí v Praze nejvíce datasetů (14). Publikuje například Sběrná místa pro odpad a umístění kontejnerů, Veřejné toalety v MČ vč. polohy GPS, Dlouhodobý nehmotný majetek. Úřad věnoval velké úsilí tomu, aby své rozhodnutí publikovat otevřená data provedl procesně správně - tj. toto rozhodnutí projednal v radě, přijal k němu odpovídající usnesení, jehož součástí je publikační plán a příslušná směrnice. 

Hodnocení organizátora

Rozhodnutí MČ Praha 8 publikovat otevřená data má cenu zejména v tom, že bylo "neaktivistické". Jeho zpracované a zveřejněné procesní postupy usnadňují cestu k otevřeným datům dalším radnicím, které mají pochybnosti o tom, co otevření dat pro radnici znamená.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO (zčásti nesprávně)

Povinné informace: 2

Více

21 hlasů

39.

Ministerstvo financí

Otevřená data

Ministerstvo financí pokračuje v bezprecendentním rozsahu ve zveřejňování a také využívání otevřených dat.

Popis pro porotu

Na začátku roku 2015 MF spustil portál http://data.mfcr.cz., např. otevřeli veškeré faktury MFČR.V dalším (nominovaném)  období zveřejnili další datové sady např. makroekonomické statistiky, data z oblasti hazardu či výsledky kontrol.

MF open data též propaguje: twitterový účet, připravil 2 aplikace, která data prezentují občanům a využívají je sami úředníci ministerstva - Přezkum hospodaření (interaktivní mapa hospodaření samospráv), a Supervizor (vizualizace faktur MFČR - Podle kategorií lze dohledat jednotlivá data z faktur, kde je ihned vidět částka, dodavatel, předmět faktury a další informace).

Vše je ukotvené ve vnitřní směrnici.  

Hodnocení organizátora

Data, která MF získává ze své dozorové, kontrolní, povolovací i další činnosti, jsou velmi cenná a důležitá, používá je např. člen zastupitelstva Hl. m. Prahy jako podklad k zasedání zastupitelstva.
Trvalé rozšiřování datových zdrojů je významné, ocenitelná je také snaha s daty pracovat pro praktické využití a jejich pohodlné strojové zpracování.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO
Sazebník: ANO
Povinné informace: 1

Více

18 hlasů

94.

hl. m. Praha

Otevřená data

Geoportál hl. m. Prahy nabízí řadu prakticky použitelných datových sad.

Popis pro porotu

Praha poskytuje v otevřených formátech mnoho datových sad v oblasti geoinformací: Územní plán, 3D modely, hlukové mapy, ale třeba i rozmístění veřejných toalet a odpadkových košů anebo technickou mapu Prahy se zakreslením sítí.

Hodnocení organizátora

Jeden z portálů pražských prakticky využitelných otevřených dat. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (v chybném formátu)

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

18 hlasů

121.

Ministerstvo financí

Otevřená data

Zdejší open datový tým podněcuje k otevírání dat i ostatní ministerstva - mj. i tím, že jim nabízí k využití vlastní aplikace, vytvořené v open source.

Popis pro porotu

Tým otevřených dat na ministerstvu stojí za úspěchem otevřených dat MF, ale rovněž jako autoři např. za aplikací Supervizor, která slouží k vizualizaci zaplacených faktur. Zobrazuje agregaci dat podle typů výdajů a dále je zobrazuje až na úroveň jednotlivých faktur. V nejbližší době ji převezme několik dalších ministerstev, mohla by se tak stát robustním zdrojem informací o výdajích státu. 

Hodnocení organizátora

Aplikace je publikovaná v open source, její další využití napříč veřejnou správou je tedy zdarma a na jejím zdokonalování může pracovat kdokoliv (což se už nyní děje).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO
Sazebník: ANO
Povinné informace: 
1

Více

18 hlasů

143.

Praha 21

Otevřená data

Zveřejnila přehled faktur za posledních pět let a soupis majetku.

Popis pro porotu

Na pražském portálu otevřených dat zveřejnila detailní přehled veškerého majetku a kompletní přehled faktur za roky 2010 -2015.

Hodnocení organizátora

Městská část v sekci otevřených dat dále zveřejňuje objednávky a smlouvy. Zařazuje se tak otevřenějším městským částem Prahy.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO (s neoprávněnými položkami)

Povinné informace: 2

Více

16 hlasů

Výsledek

145.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Přístup k informacím

Úřad nechce zveřejnit základní statistické údaje o jednotlivých porodnicích – procento císařských řezů, poranění po porodu...

Popis pro porotu

Rok a půl trvalo, než ÚZIS alespoň detailně odůvodnil odmítnutí (tři zrušená rozhodnutí a nečinnost nadřízeného Ministerstva zdravotnictví). Odmítnutí stojí na nepřehledné spleti úpravy v zákoně o zdravotních službách, o statistické službě a Infozákona. V zásadě uvádí, že jde o důvěrné statistické údaje, které lze poskytnout jen se souhlasem dané porodnice.

Hodnocení organizátora

Výklad nepřehledné právní úpravy ÚZIS aplikuje protiústavně, neexistuje důvod, podřaditelný pod ústavní výjimky z práva na informace, kvůli kterému by veřejnost nemohla znát statistické údaje o zdravotních aspektech porodů. Alespoň u veřejných porodnic, které jsou též povinnými subjekty a údaje by musely poskytnout i samy, nelze ve světlle Listiny základních práv aplikovat ochranu statistických informací, vypovídající pouze o činnosti povinných subjektů – porodnic.

V ČR takto souhrnná data o porodnicích má jen ÚZIS, samotné porodnice je nesledují. ÚZIS s daty nepracuje dobře, nepoukazuje na porodnice, kde provádějí příliš mnoho některých výkonů (třeba právě nástřih hráze - doporučení WHO max. do 10 % porodů, u nás někde až 80 % porodů). ÚZIS tak případy špatné péče kryje namísto toho, aby porodnice kontaktoval a chtěl vysvětlení.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

 

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: NE

Povinné informace: 2

Více

583 hlasů

66.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Přístup k informacím

Ministryně školství byla opakovaně veřejně vyzvána, aby zpřístupnila anonymizované individuální výsledky žáků u státní maturity. Její úřad to opakovaně odmítá, aby data nebyla „chybně interpretována“.

Popis pro porotu

Data s výsledky žáků u státní maturity existují, jejich anonymizace je relativně snadná. Správcem dat je MŠMT. Školský zákon (§ 183c) zakazuje poskytnout data na žádost dle Infozákona, ovšem nic nebrání správci zveřejnit z vlastní iniciativy. Ministerstvo o to bylo vícekrát požádáno, Úřad pro ochranu osobních údajů vyjádřil souhlas. MŠMT však stále odmítá s odůvodněním, že je třeba „eliminovat neodborné, mediálně zajímavé nakládání s výsledky“ a že „bezbřehé zveřejňování dat je ke škodě věci“ (Citace z dopisu nám. Fidrmuce z 21.10.2015).

Hodnocení organizátora

V době otevřených dat je postup MŠMT „pravěký“, obava z „neodborného nakládání s výsledky“ jednak principiálně lichá, jednak protiústavní. Protiústavní je též ustanovení školského zákona, zakazující poskytnutí dat na žádost, které MŠMT prosadilo v r. 2015 v reakci na žádosti, kterým by jinak muselo vyhovět.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: NE (naposledy v červnu 2015)
Sazebník: ANO
Povinné informace: 3

Více

194 hlasů

20.

ČEZ, a.s.

Přístup k informacím

Navzdory řadě rozsudků ČEZ odmítá, že je povinným subjektem a informace neposkytuje.

Popis pro porotu

ČEZ opakovaně odmítá, že je povinným subjektem dle zák. č. 106/1999. V reakci na žádost o informace dokonce uvedl odkaz na nejnovější rozhodnutí NSS, podle kterého povinný subjekt je. Uvedl: „Společnost ČEZ, a.s. není povinným subjektem, a to i přes nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2016 (č. j. 2 As 155/2015-84).“

Hodnocení organizátora

ČEZ se přímočaře a otevřeně vzpírá opakovaným rozhodnutím NSS, který ho za povinný subjekt označuje. Jde o rebelii proti právnímu státu, kdy k výkladu norem je povolán soud. NSS se podrobně vypořádal se všemi námitkami ČEZu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

ČEZ v souladu se svým názorem, že není povinným subjektem, neplní žádné povinnosti podle Infozákona.

zn. 5

Více

75 hlasů

41.

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Přístup k informacím

Opakovaně odepřela významné části zápisů Rady Správy úložišť a ze Zprávy o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení.

Popis pro porotu

Správa úložišť opakovaně odepřela s nedostatečným odůvodněním významné části zápisů Rady a ze Zprávy o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení. Odůvodňuje to tím, že jde o vnitřní pokyny mezi Radou Správy úložišť a Správou, případně mezi ministerstvem a Správou. Nijak ale neodůvodnila, jaký zájem by se informacemi ohrozil. Kompetence Rady představují společenskou kontrolu, nezabývá se „tajnými“ věcmi, spíše efektivitou a plněním úkolů,  její výstupy by tak měly být v zásadě veřejné. Odmítnutí částí Zprávy o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení je také přehnané. Veřejnost by cela jistě měla dostat informaci, zda finanční rezervy, které ČEZ odkládá na budoucí vyřazování svých jaderných elektráren, jsou v potřebné výši.

Hodnocení organizátora

Uváděné právní důvody, jak „vnitřní předpisy“, tak v případě Zprávy o kontrole tvorby rezerv informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti“, jsou nejspíše chybné (utajené části nelze konfrontovat, Správa utajení neodůvodnila). Spor je tak o rozsah začernění, které se jeví jako výrazně přehnané.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (nedostatečně)
Zveřejnění poskytnutých informací: NE
Sazebník: ANO
Povinné informace: 2

Více

58 hlasů

79.

Albrechtice

Přístup k informacím

Úřad téměř půl roku odmítal poskytnout kopii dokumentu, vyřízení zatěžuje osobními komentáři. Vyvolává zbytečnou korespondenci.

Popis pro porotu

Úřad neoprávněně odepíral informace s odkazem na to, že obsahují také osobní údaje. Odepírá je i proto, že prý už je jednou poskytl, ve skutečnosti však informace poskytnuta nebyla, ale poskytnutí bylo odmítnuto.

Úřad též zatěžuje vyřízení žádostí množstvím vedlejších komentářů k motivacím a vztahům žadatelky.

Informace poskytl až po rozhodnutí nadřízeného krajského úřadu.

Hodnocení organizátora

Nadřízený orgán odmítnutí žádostí zrušil, upozornil, že v případě osobních údajů nejsou důvodem pro odepření celého dokumentu, ale pouze k anonymizaci. Pokud žádost byla již jednou odmítnuta, nic nebrání požádat o stejnou informaci znovu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

56 hlasů

56.

Ministerstvo financí ČR

Přístup k informacím

MF čtyři měsíce neoprávněně odepíralo poskytnout žadateli studii k zavedení EET.

Popis pro porotu

Žadatel požádal o studii k zavedení EET od firmy BDO. Někteří novináři ji měli k disposici, stejně jako někteří i opoziční poslanci. MF ji poskytlo přehnaně začerněnou, s odůvodněním „výhradně interní informace“ a „důvěrné“. Po odvolání (ministr zrušil vadně odůvodněné rozhodnutí) ji poskytlo stále z velké části zabělenou s odůvodněním zejména obchodním tajemstvím. Mezitím však byla studie třetí osobou zveřejněna na internetu, ochrana tedy zanikla, MF ji proto poskytlo celou. Celkem tedy trvalo zveřejnění studie, kterou již měli novináři a poslanci k dispozici měsíce před podáním žádosti, více jak 4 měsíce.

Hodnocení organizátora

Poněkud přepjaté počáteční utajování. Označení za výhradně interní informace pomocí pojmu „důvěrné“ je v rozporu s InfZ i zákonem o ochraně utajovaných informací. Obchodní tajemství zpracovávající firmy mohlo být chráněno oprávněně.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

47 hlasů

149.

Exekutorská komora ČR

Přístup k informacím

Povinné informace nezveřejňuje vůbec, nebo zcela nedostatečně.

Popis pro porotu

Exekutorská komora soustavně nezveřejňuje řadu povinných informací, jako informace poskytnuté na žádost nebo výroční zprávy o počtu žádostí o informace. Již několik let namísto toho uvádí -sekci připravujeme-. Naopak „ceník za poskytování informací“ nechybí, obsahuje však neoprávněnou položku – poplatek 105 Kč za jakékoliv vyhledání informace, resp. 210 za hodinu vyhledávání. Prakticky neexistují ani informace o rozpočtu. Jsou skryty v Sekci "Aktuality", obsahují pouhá 3 čísla (Příjmy, Výdaje a rozdíl těchto dvou čísel).

Hodnocení organizátora

Komora porušuje Infozákon, protože uvedené informace má povinnost zveřejnit.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: NE

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

44 hlasů

33.

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka

Přístup k informacím

Ředitel Klezla rok odmítá sdělit odměny vedoucích pracovníků včetně svého partnera, kterého jmenoval vedoucím oddělení.

Popis pro porotu

Nadřízený Magistrát hl. m. Prahy třikrát marně přikázal žádost vyřídit. Nejdříve ředitel uvedl, že zveřejnění odměn by ochromilo fungování školy, pak se snažil vyloučit pro podjatost. Pedagog, který o odměny vedoucích pracovníků dle InfZ požádal, dostal v pololetí výpověď pro nadbytečnost.

Hodnocení organizátora

Ředitel v koncepci školy sliboval otevřenou a transparentní komunikaci, nyní porušuje nejen Infozákon, ale i správní řád, když nerespektuje právní názor nadřízeného orgánu (a zároveň zřizovatele školy). Zájem na informacích je legitimní i pro střet zájmů ředitele. Výpověď pomocí účelové reorganizace je odplatou za uplatnění základního lidského práva, což zakazuje Listina v čl. 3 odst. 3: „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

V minulém ročníku soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO získal ředitel Klezla v kategorii Zavřeno – Svoboda projevu 2. cenu veřejnosti a 3. cenu odborné poroty za neoprávněné uložení povinnosti mlčenlivosti v pracovním řádě školy.

Výroční zpráva: NE

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 4

Více

43 hlasů

114.

Magistrát hl. m. Prahy a kontrolní výbor

Přístup k informacím

Pražský magistrát "ztratil" majetková přiznání Pavla Béma a Petra Hulinského. Ve vlastním šetření dospěl k závěru, že za to nikdo nemůže.

Popis pro porotu

V srpnu 2015 jsem požádali o o majetková přiznání bývalého primátora Béma a radního Petra Hulinského podle etického kodexu zastupitele. Úřad sdělil, že jsou v trezoru předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva, ale nezaslal je. Ministerstvo vnitra po stížnosti přikázalo žádost vyřídit. V listopadu magistrát sdělil, že přiznání se ztratila, není ani záznam o skartaci. Po odvolání věc šetřil i Archiv hl.m. Prahy, konstatoval mnohá porušení předpisů, ale nezjistil pachatele přestupku. Pracovnice, která naposledy přiznání přejímala, již na magistrátu nepracuje.

Hodnocení organizátora

Případ vypovídá o nedostačených pravidlech a organizaci činnosti sekretariátu výboru, kdy pro tuto netypickou agendu Magistrát nevytvořil jasné mechanismy. Nastává pak kolektivní nezodpovědnost, žádný z dřívějších předsedů kontrolního výboru o osudu přiznání nic neví.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (chybný formát)

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO  (chybný formát)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

41 hlasů

83.

Praha 1

Přístup k informacím

Úřad vyžádal úhradu 2,5 milionu korun za poskytnutí tabulkového přehledu faktur 2010-2015, data poskytl neúplně.

Popis pro porotu

Za poskytnutí strojově čitelného seznamu uhrazených faktur za roky 2010-2015 požádal úřad o  úhradu nákladů ve výši 2,5 milionu Kč, protože prý data nelze z účetního systému automaticky exportovat a musejí se sestavit ručně po položkách. Po stížnosti nadřízený Magistrát hl. města Prahy toto zcela odmítl, vyzval přenastavit účetní systém a přehodnotit výši úhrady. Magistrát doslova uvedl: „Zcela určitě není nutné, aby musel každou jednotlivou fakturu zpracovávat mechanicky, aby získal a mohl poskytnout poptávané údaje“.

Úřad poté snížil požadavek tisíckrát na částku 3,5 tisíce Kč. Po úhradě a po pěti měsících pak data poskytl - ovšem neúplná, chybělo klíčové IČ dodavatele, dle kterého lze data řadit a analyzovat.
 
 

Hodnocení organizátora

Notorický obstrukční postup úřadu Prahy 1 (Již loni byl úřad nominován za odstrašovací úhrady -  20 400 Kč za plat pěti vedoucích pracovníků za několik let.) Jde o rekordní výši protiprávně požadované „odstrašovací“ úhrady. Účetní systém jistě umí data plně exportovat. Požadovaná úhrada tak byla zcela nereálná, účelová ve snaze informaci odepřít. To dokládá reakce více jak 130 úřadů v České republice, které žadatel obdobně o faktury požádal. Asi  2/3 z nich je poskytly obratem zcela zdarma, ostatní za úhradu řádově nižší než Praha 1. Mnohé úřady takové přehledy samy aktivně zveřejňují.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano. Dotazy a odpovědí přehledně zveřejněny, někdy však pouze konstatováno, že informace byly poskytnuty.
Sazebník: Ano. Sazba za mimořádné vyhledávání se může zdát nadsazená (278 Kč), na druhou stranu se první hodina práce neúčtuje.
Hodnocení: 2

Více

38 hlasů

43.

Prostějov

Přístup k informacím

Magistrát zprvu odmítl poskytnout informace žadateli, neboť je mu teprve patnáct let.

Popis pro porotu

Úřad místo poskytnutí informací k žádosti patnáctiletého občana (žádal kopie právní analýzy a důvodové zprávy k usnesení Rady města) napsal jeho rodičům, ať písemně potvrdí, že s jeho žádostí souhlasí. Po zásahu nadřízeného orgánu informaci poskytl.

Hodnocení organizátora

Nadřízený orgán, když přikázal prostějovské radnici vyřídit žádost, uvedl, že  „vyžadováním souhlasu zákonných zástupců byl porušen občanský zákoník a zákon o svobodném přístupu k informacím.“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.

Zveřejnění poskytnutých informací: Ano

Sazebník: Ano.

Povinné informace: 2

Více

30 hlasů

78.

hl. m. Praha

Přístup k informacím

Škody za prohrané spory o informace po nikom nevymáhá, povinné informace zveřejňuje v strojově nečitelném formátu, v rozporu se zákonem.

Popis pro porotu

Magistrát přes postoj vedení města nadále vědomě prohrával soudní spory, čímž vznikla v r. 2015 škoda na soudních nákladech až ve výši 74 000 Kč, včetně exekučních nákladů. Po chybujících úřednících škody nevymáhá. Poskytnuté informace zveřejňuje neoprávněně ve strojově nečitelném formátu. Stejně tak Výroční zprávu zveřejňuje převážně v nečitelném pdf, v obrovské velikosti přes 30 MB. Neobsahovala údaje o nákladech na soudní spory, což magistrát po upozornění napravil.

Hodnocení organizátora

Jde o porušení zákona, protože povinné subjekty jsou povinny podle Infozákona zveřejnit tyto dokumenty ve strojově čitelném formátu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (chybný formát)

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO  (chybný formát)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

26 hlasů

130.

České dráhy a.s.

Přístup k informacím

Odmítají poskytnout informace o angažmá J. Kleslové obstrukcí – 4x zopakovaným administrativním ping-pongem.

Popis pro porotu

Žadatel požádal na podzim 2015 České dráhy o údaje o působení bývalé starostky Prahy 10 R. Kleslové ve společnosti. ČD žádost odmítly s odkazem na osobní údaje a obchodní tajemství, nadřízený (předseda představenstva) po odvolání žadatele odmítnutí zrušil s požadavkem lépe odmítnutí odůvodnit. ČD lépe odůvodnily, nadřízený opět zrušil prakticky stejným dokumentem. To se opakovalo 4x, žadateli se tak ČD koordinovaným postupem pokouší formou administrativního ping-pongu znemožnit soudní ochranu a věc protahovat. Žadatel podal proto žalobu proti rozhodnutí nadřízeného, jelikož jeho pravá podstata je obstrukční.

Hodnocení organizátora

Požadované informace, zejména smlouva s R. Kleslovou a předmět „poradenství“ pro ČD, nemohou být chráněnými osobními údaji nebo obchodním tajemstvím, případné drobnosti bylo třeba vyloučit dle § 12 Infozákona a zbytek poskytnout.

Jde o zřetelný pokus obstrukčně a šikanózně znemožnit přístup k informacím zřetelného veřejného zájmu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 4

Více

24 hlasů

136.

Praha 12

Přístup k informacím

Vedení radnice již rok odmítá opozici sdělit u finančních darů neuvolněným koaličním zastupitelům, za jaké činnosti je udělilo. Mlčí i obdarovaní.

Popis pro porotu

Rada odměnila 6 členů zastupitelstva darem 10 000 Kč za činnosti mimo výkon mandátu, neposkytla však konkrétní odůvodnění, jaké to byly činnosti. Úřad též s odkazem na ochranu osobních údajů odmítl poskytnout přehled příjmů členů zastupitelstva na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

Hodnocení organizátora

Neposkytnutí informací o odůvodnění darů svědčí o netransparentnosti odměňování za činnosti mimo mandát, což u členů zastupitelstva je rizikové z hlediska střetu zájmů. Odepření příjmů členů zastupitelstva kvůli ochraně soukromí je protiprávní, protože podle § 8b Infozákona tyto údaje jednoznačně lze poskytovat, navíc je-li žadatelem člen zastupitelstva.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností).

 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 
1

Více

24 hlasů

7.

Český hydrometeorologický ústav

Přístup k informacím

Ústav tají historické informace o počasí.

Popis pro porotu

ČHMÚ odmítá poskytovat data o historických měřeních počasí. Uvádí, že to „jsou  data  a  produkty,  nikoli informace ve smyslu uvedeného zákona.“ Je ochotný přistoupit pouze na předražený prodej těchto dat. Není úplně jasné, co vlastně mají a mohou či jsou ochotni prodávat.

Postoj ČHMÚ potvrdilo i Ministerstvo životního prostředí, které tvrdí, že informace o počasí nemají pro veřejnost žádný význam a pro absenci "znaku veřejnoprávnosti" tvrdí, že informace o počasí nepodléhají infozákonu.

Hodnocení organizátora

ČHMÚ a s ním i MŽP postupují hrubě v rozporu s Infozákonem a implementací Směrnice EU o opakovaném použití informací. „Kreativně“ vytvořili zcela nový nezákonný důvod pro odmítnutí žádosti. Data o počasí však jsou nepochybně běžnou informací, kterou je ČHMÚ povinen poskytovat. Směrnice výslovně uvádí i meteorologické informace jako ty, které se mají poskytovat i pro účely služeb s digitálním obsahem (bod 4 a 8 recitativu Směrnice). Jde o mimořádně absurdní postup. ČHMÚ porušuje zákon také tím, že nezveřejňuje sazebník úhrad za poskytnutí těchto informací, nezveřejňuje vzor licenční smlouvy. Namísto toho požaduje zaslání objednávky, kterou poté bez jasných pravidel nacení. Ve vyjádření k nominaci postoj potvrdil, zejména že na žádost neuplatňuje Infozákon.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

ČHMÚ nemá zveřejněny žádné povinné informace, vyjma Sazebníku, jenž je nesprávný. Neuveřejňuje ani výroční zprávu.

Povinné informace: 5

Více

17 hlasů

73.

Kancelář Poslanecké sněmovny PČR

Přístup k informacím

Kancelář poskytla jen část informací o cenách ve Sněmovně a odměnách.

Popis pro porotu

Kancelář PS PČR mi v r. 2012 poskytla jen část žádaných informací (např. jen jeden z více ceníků jídel a nápojů v restauracích sněmovny, namísto celkové cifry odměn zaměstnanců za r. 2011 a 2012 odpověděla jen obecně). U soudu jsem pak vyhrál, informace mi následně poskytli.

Hodnocení organizátora

Bez hodnocení (vyloučení střetu zájmů)

KPSP k výzvě sdělila, že u ceníků se jednalo o omyl a nedorozumění, právním zastoupením u soudu nevznikly další náklady, neboť je placeno paušálně.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

17 hlasů

74.

Česká národní banka

Přístup k informacím

Odmítá poskytnout detaily o odměnách a benefitech členů bankovní rady, prostředky banky prý nejsou „veřejnými prostředky“, ale vlastními prostředky banky.

Popis pro porotu

Žádost o detailní údaje o mzdě, odměnách a dalších benefitech členů bankovní rady v členění po měsících ČNB odmítla s tím, že nelze aplikovat ust. § 8b Infz, protože nejsou příjemci veřejných prostředků. ČNB prý nakládá pouze se svými vlastními prostředky, nezávisle na veřejných rozpočtech. Poskytla jen přehled ročních mezd členů BR, jejichž zveřejnění ukládá zákon o ČNB. Stejně rozhodl nadřízený orgán – bankovní rada o rozkladu, který vydal rozhodnutí až po 3 měsících po doručení rozkladu. 

Hodnocení organizátora

Argumentace, že prostředky ČNB nejsou napojeny na veřejné rozpočty, že banka má finanční nezávislost, že prostředky vznikají převážně emisní činností (banka si peníze sama tiskne), jsou jen slovní šarádou. Je-li ČNB veřejnou institucí a povinným subjektem, nutně i její prostředky, byť je generuje specificky, jsou veřejnými prostředky, podobně jako zdravotní pojištění pro pojišťovny. Banka zbytečně obstruuje a vymýšlí i další pseudoprávní důvody odepírání informací.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

17 hlasů

82.

Praha 12

Přístup k informacím

Porušuje Infozákon, obstruuje výzvami k upřesnění, nominaci do Zavřeno 2014 uvádí mezi důvody k odmítnutí informace.

Popis pro porotu

MČ Praha 12 porušuje Infozákon při vyřizování žádostí: odmítnula žádost o odměnu právníka, kdy  mj. argumentuje nominací v soutěži Otevřeno x Zavřeno 2014, a zveřejněním jeho některých zákl. osobních údajů v Poradně Otevřené společnosti, což prý vede ke zneužití práva. Obstruuje výzvami k upřesnění srozumitelných pojmů, jako je " odměna ", " trvalý pracovní poměr“ a „na kolik hodin ". Odkazuje se i na mlčenlivost. Nezveřejňuje poskytnutí informace, což ukládá § 5 odst. 3 InfZ, pouze uvádí, že je žadateli zaslala.

Hodnocení organizátora

Zneužívání výzev k upřesnění banálních pojmů nastalo ve více případech. Informace o odměně je nutno bez dalšího poskytnout, zájem žadatelky – členky zastupitelstva, nominaci v soutěži ani zveřejnění nechráněných osobních údajů není zneužití práva. Mlčenlivostí nelze argumentovat.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností), webová stránka Nová radnice transparentně.

 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 
1

Více

17 hlasů

148.

Česká pošta s.p.

Přístup k informacím

Česká pošta odmítá poskytnout informaci o platu bývalého ministra Žáka, zaměstnaného jako poradce.

Popis pro porotu

Pošta odmítla poskytnout, jaký má plat a za co ho dostává poradce - bývalý ministr. Zatímco majetek státu, s nímž hospodaří, uznává za „veřejný prostředek“, výnos dalšího hospodaření už ne a zaměstnanci tak prý nejsou příjemci veřejných prostředků. Dále uplatňuje test proporcionality a nadřazuje ochranu soukromí. Dále uvádí, že „není cílem žalobce zajistit transparentnost vynakládání veřejných prostředků, nýbrž účelově získat informaci bez dalšího kontextu, která sama o sobě nijak neprokazuje účelnost jejich vynakládání…“ Smlouvu odmítá poskytnout proto, že je součástí osobního spisu.
 

Hodnocení organizátora

Pošta uplatňuje argumentaci, mnohokrát zřetelně vyvrácenou rozsudky Nejvyššího správního soudu. Například test proporcionality se dle judikatury neprovádí, cíl žadatele o informace nelze hodnotit, osobní spis není překážkou poskytnutí smlouvy, všechny prostředky státního podniku jsou veřejnými.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 5

Více

17 hlasů

153.

Jihomoravský kraj

Přístup k informacím

Majetkový odbor krajského úřadu odmítá poskytnout informace o auditu smluv o pronájmu letiště z majetku kraje, opomenul řešit část žádosti.

Popis pro porotu

Požádali jsme o audit smlouvy o nájmu letiště Brno-Tuřany. Kraj odmítl, odůvodnil jednak autorským právem k auditu, jednak tím, že jde o přípravnou informaci k přijetí rozhodnutí. Odmítl i další body žádosti, resp. se jimi vůbec nezabýval, kterými jsme žádali alespoň některé d dílčí údaje, jako je počet stran a výčet kapitol nebo závěrečné zjištění.

Hodnocení organizátora

Odepření z uvedených důvodů je nesprávné (nadřízený orgán je k odvolání zrušil). Právní posudek těžko může být autorským dílem, neboť nemá rys jedinečnosti, ale naopak, vždy směřuje ke stejným závěrům. Nejde ani o přípravný podklad, protože není plánované rozhodnutí, které by se mělo auditem řídit, alespoň je kraj nijak v odůvodnění neuvádí. Poskytnutí dílčích informací nebrání už zhola nic. Odmítnutí tak spíše vypadá jako obstrukce a snaha utajit nepříjemná zjištění.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

17 hlasů

165.

Policejní prezidium

Přístup k informacím

Policejní prezídium nezveřejňuje na webu všechny poskytnuté informace z let 2010 až 2014.

Popis pro porotu

Policejní prezídium za roky 2010 až 2014 zveřejňuje spíše jen přehled poskytnutých informací. U mnohých je zde pouze informace o tom, zda byla informace poskytnuta, nebo nebyla, ale informace samotná chybí.

Hodnocení organizátora

Infozákon výslovně ukládá zveřejnit poskytnutou informaci, Např. v případě, kdy žadatel žádal kopie faktur, které Policejní prezidium proplatilo společnosti Fujitsu Technology Solutions, s.r.o., zveřejnění textu „Policie České republiky žadateli vyhověla a poskytla mu požadované kopie pěti faktur proplacených Policejním prezidiem České republiky v požadovaném období“ není řádným splněním zákona.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO (s nominovanou výhradou)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

17 hlasů

6.

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Přístup k informacím

Dopravní podnik pro špatnou smlouvu nemůže poskytovat on-line data o poloze vozidel, ač to je technicky možné.

Popis pro porotu

DPP odmítá poskytovat informace o pohybu vozidel MHD v Praze, které generuje v systému DORIS. Původně argumentoval vším od ohrožení bezpečnosti po ochranu soukromí řidičů. Následně se při žalobě ukázalo, že za vším je vendor lock u podezřelého dodavatele dispečerského systému (Xanthus). Podle ČT Interní audit DP prokazuje, že dopravce se vazbou na Xanthus ocitl v pasti.

Hodnocení organizátora

Vyčlenit ze systému informace o aktuální poloze vozu je programátorsky možné a relativně snadné. Je však nutná softwarová úprava dodavatelskou firmou (tzn. existuje vendor lock). Tomu brání nedořešený smluvní vztah s dodavatelskou firmou, který se intenzivně řeší, DPP předpokládá dořešení v letošním roce.

Právo na informace zde odhalilo chybnou závislost na produktu konkrétního dodavatele. Založili jej programátoři DPP, kteří využili interní informace svého zaměstnavatele.
V Brně poskytování on-line dat bez problémů funguje.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

16 hlasů

120.

Jihomoravský kraj

Přístup k informacím

Krajský úřad šikanuje a obstruuje, když nesmyslně a neoprávněně zpochybnil identitu žadatele a proto nevyřídil 10 žádostí.

Popis pro porotu

Krajský úřad mnoho let bez problému vyřizoval žádosti žadatele – pobočného spolku, podepisované stále stejně. Náhle usoudil, že kvůli jedné zmínce, připomínající název jiného pobočného spolku, zpochybní, kdo je vlastně žadatelem, a namísto vyřízení zasílá výzvy k doplnění údajů, a požaduje též listinu, opravňující zástupce spolku jednat. Přitom ze zaručeného elektronického podpisu žádosti a dalších údajů byl žadatel jasně identifikovatelný a jeho oprávnění zastupovat prokazatelné.

Hodnocení organizátora

Z podání žádostí je jednoznačné, kdo je žadatelem. I kdyby byli dva žadatelé, není to překážkou řádného vyřízení. Min. vnitra při vyřízení stížnosti označilo postup krajského úřadu za šikanu, kdy: „povinný subjekt bez jakéhokoli důvodu vyzve k doplnění žádosti žadatele, s nímž „komunikuje“ několik let, a který musí být povinnému subjektu dobře znám.“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

15 hlasů

71.

Česká obchodní inspekce

Přístup k informacím

ČOI se prezentuje jako otevřená, ale neoprávněně odepřela informace o platu, odměně, benefitech a délce praxe čtyř pracovníků.

Popis pro porotu

ČOI odepřela poskytnout uvedené informace se zcela nesmyslným odůvodněním, v rozporu s ustálenou judikaturou NSS.  Nadřízené Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodnutí zrušilo. Teprve až poté ČOI informace poskytla. Tento postup je v rozporu s tím, že jinak se ČOI prezentuje jako otevřená (např. publikací otevřených dat o kontrolách).

Hodnocení organizátora

Právní odůvodnění odmítnutí žádosti bylo tak „mimo“, že vzbuzuje dojem manipulativního odkazování na dávno překonanou judikaturu a nesprávný výklad literatury. Část odepřených informací ani nezdůvodnilo (délka praxe).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

14 hlasů

101.

Ing. Martin Slavík, tajemník MČ Prahy 10

Přístup k informacím

odmítá skoro 2 roky poskytnout informace o platu a odměnách vedoucích odborů a sebe sama

Popis pro porotu

Žadatel o informace poslal infožádost o platy vedoucích odborů a tajemníka před 1,5 rokem. Dodnes informaci nedostal, tajemník ji 13x odmítl poskytnout. Nadřízený magistrát již 12x vadné rozhodnutí zrušil a nyní žadatel čeká na 13. zrušení.

Hodnocení organizátora

Příklad velmi rozsáhlé úřední rebelie proti právnímu státu. Tajemník již sepsal 36 stran pseudoprávního odůvodnění, proč jeho názor, opačný oproti názoru nadřízeného orgánu a konstantní judikatury, je správný.

Žadatel by však měl podat žalobu, aby soud mohl přikázat informace poskytnout a nekonečný ping pong rozetnout. Tajemník by měl být odpovědný za způsobené škody, jak na nákladech správního případně soudního řízení, tak na hrozícím finančním zadostiučinění za průtahy řízení, které by soud mohl žadateli přiřknout.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (často jen informace o poskytnutí)

Sazebník: ANO (s chybnou položkou za vyhledání)

Povinné informace: 3

Více

14 hlasů

116.

Statutární město Prostějov

Přístup k informacím

Nezveřejňují se jmenovitá hlasování radních, ač jsou zaznamenána.

Popis pro porotu

V zápisech jednání rady zveřejněných na webu se neuvádí jmenovité hlasování rady, ačkoliv se hlasovacím zařízením zaznamenává a je součástí originálního zápisu (ten je k nahlédnutí členům zastupitelstva obce) . Uvádí se pouze, že pro byla většina. I když zveřejnění zápisu není povinné a zveřejňuje-li ho město nad rámec povinností, může si určit, v jakém rozsahu údaje ze zápisu zveřejní, je to zvláštní a spíše neobvyklá praxe.

Hodnocení organizátora

Poněkud neobvyklý postup, který sice neporušuje zákony ani již zavedenou dobrou praxi v tomto městě, přesto ale zbytečně snižuje informační hodnotu zápisu (např. zda šlo o jednomyslný souhlas rady nebo byla rada rozdělena). Vyvolává se tak dojem, že se radní obávají, že by veřejnost znala jejich přesné postoje. Přitom každý, kdo o záznam jmenovitého hlasování požádá podle Infozákona, musí ho dostat, město ho pak musí zveřejnit a žadatel ho též může zveřejnit.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.

Zveřejnění poskytnutých informací: Ano

Sazebník: Ano.

Povinné informace: 2

Více

14 hlasů

63.

Praha 5

Přístup k informacím

Rozhodující informace opatření odboru dopravy ukrývá do nezveřejněných příloh, jež jsou "nedílnou součástí" dokumentů zveřejněných na úřední desce.

Popis pro porotu

Na úřední desce zveřejněné na webu trvale umísťuje dokumenty odboru dopravy, které mají podstatné informace, zejména nákresy situace, skryty v příloze, která sice je "nedílnou součástí" nicméně vždy oddělenou a nedostupnou. 

Hodnocení organizátora

Z hlediska zákona je sice povinnost zveřejnit na úřední desce tyto dokumenty splněna, ale jiné městské části (např. Praha 6) kupříkladu zveřejňují dopravní opatření včetně nákresu situace, který jediný opatření konkrétně vyjadřuje.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (ale není strojově čitelná)
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO ANO (ale není strojově čitelné)
Sazebník: ANO
Povinné informace: 2

Více

11 hlasů

163.

Městský úřad Miletín

Přístup k informacím

Starosta obstruuje nekonkrétním sdělením namísto poskytnutí konkrétně požadované informace.

Popis pro porotu

Starosta neodpovídá na dotaz, namísto toho sděluje nekonkrétní informace, které nebyly požadovány. Opakuje to i po odvolání a stížnosti. Na dotaz „Kdo zodpovídá za  ochranu majetku Města Miletín před neoprávněnými zásahy a je za to odměňován?“ nejprve sdělil, že „činnost obce se řídí zákonem o obcích“. Po odvolání a stížnosti sdělil naopak všechny pracovníky Městského úřadu, a uvedl: „Váš dotaz, který vůbec nekonkretizoval, že Vás zajímají osoby přesně. Z Vašeho dotazu nevyplývalo, že chcete znát konkrétní osoby.“

Hodnocení organizátora

Obstrukční postup, který nepředstavuje poskytnutí žádané informace. Osoba, která nepochopí takto jednoduchý dotaz, je buď intelektuálně nevhodná pro funkci starosty, anebo jde o úmyslnou šaškárnu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: NE

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 5 (namísto nich je uvedena např. Nadmořská výška)

Více

10 hlasů

76.

Praha 6

Přístup k informacím

Úřad nerespektoval právní názor nadřízeného orgánu

Popis pro porotu

Žadatel požádal o informaci o předmětu soudního sporu vedeného městskou částí. Informaci dostal až po 11 měsících. Úřad opakovaně odmítal v průběhu soudního sporu informace poskytnout s odkazem na ust. § 11 odst. 4 písm. b) InfZ, podle kterého se neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudu. Nadřízený orgán s tím nesouhlasil a rozhodnutí rušil, úřad Prahy 6 nerespektoval názor nadřízeného orgánu, který označil za nesprávný a alibistický. Informaci poskytl až formou pravomocného rozsudku po skončení soudu. 

Hodnocení organizátora

Pro případný střet zájmů bez hodnocení

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

9 hlasů

64.

Ministerstvo spravedlnosti

Přístup k informacím

Instrukce MSp k poskytování informací neoprávněně zužovala rozsah povinného zveřejnění informací poskytnutých na žádosti.

Popis pro porotu

MSp v r. 2012 změnilo instrukci k výkladu Infozákona tak, že informace poskytnuté žadatelům se podle § 5 odst. 3 Infozákona měly zveřejňovat „jen tehdy, mají-li obecný význam pro širší okruh žadatelů. Povinný subjekt zajistí dostupnost takto zveřejněných informací po dobu jednoho roku.“ Zákon přitom takové omezení z hlediska obsahu ani času nestanoví.

Hodnocení organizátora

Ustanovení Směrnice 13/2008- SOSV-SP, kterou se provádějí některá ustanovení InfZ, bylo protiprávní. V současnosti se již Směrnice uvádí do souladu se zákonem, aktuálně se tyto informace zveřejňují na elektronické úřední desce.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (OK: výzva k vyjádření)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

8 hlasů

129.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s.

Přístup k informacím

Nemocnice odmítá zveřejnit plat ředitele a obstruuje

Popis pro porotu

Jako novinář jsem se benešovskou nemocnici, vlastněnou Středočeským krajem, požádal o informace ohledně odměny ředitele. Nemocnice využila formální chyby, protože jsem se ptal na mzdu a odpověděli mi, že mzda ředitele je nula. Když jsem se podruhé, již správně, zeptal na plat ředitele, nemocnice již vůbec neodpověděla a zůstala od března dosud v nečinnosti. 

Hodnocení organizátora

Nemocnice nejen porušila zákon, ale obstruuje v rozporu s pravidly dobré správy - záměna slov mzda a plat neopravňuje nevyřídit žádost podle jejího zjevného smyslu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: NE

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 5

Více

8 hlasů

24.

Mirošovice

Přístup k informacím

Za nahlédnutí na 1 stránkový dokument vyžádala 174 Kč za vyhledání, balné a kopii.

Popis pro porotu

Žádost o nahlédnutí do anonymního dopisu z roku 2014 o činnosti jídelny MŠ Mirošovice zpoplatnil starosta úhradou 174 Kc (150 za vyhledávání, 20 balné a 4 kopie). Přitom šlo o nahlédnutí, kdy balné není nutné. Námitky byly bezúspěšné, žadatelka částku uhradila, ale podala stížnost, na kterou nadřízený Krajský úřad rozhodl o vrácení celé částky, což se po telefonické urgenci stalo.

Hodnocení organizátora

Jak uvedl nadřízený orgán, nelze zpoplatnit jakékoliv vyhledávání (které v tomto případě trvalo jistě jen okolo deseti minut), ale jen mimořádně rozsáhlé. Nelze požadovat balné a úhradu kopie, když se nahlédnutím zpřístupnil původní dopis (žadatelka kopii obdržela). Postup starosty tak byl poněkud nemotornou snahou žadatelku odradit.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO (s protiprávní položkou za vyhledávání)

Povinné informace: 3

Více

7 hlasů

48.

Česká konference rektorů

Přístup k informacím

Rektoři VŠ se složili na lobbing za vyjmutí části smluv z povinného zveřejňování

Popis pro porotu

Rektoři vysokých škol z veřejných peněz složili částku asi 450 tisíc korun pro lobbistickou firmu na prosazení pozměňovacího návrhu k zákonu o registru smluv, aby v něm vysoké školy nemusely zveřejnovat část smluv (se soukromými subjekty o výzkumných aktivitách). Návrh předložil poslanec Pleticha (CSSD). Aktivitu inicioval a koordinoval rektor VŠCHT Karel Melzoch, který uvedl: "Kdyby Škodovka vyvíjela nový typ automobilu, těžko se smíří s tím, že se někdo dozví detaily o vývoji a jeho nákladech. I přes anonymizaci by v registru zůstalo dost citlivých údajů." Kolegům z jiných univerzit doporučil bez výběrového řízení i konkrétní firmu - PAN Solutions.
 

Hodnocení organizátora

Pozměňovací návrh je širší – zahrnoval by i jakékoliv jiné než základní činnosti VŠ a výzkumných institucí. Jejich transparentnost by se tak velmi snížila např. v oblasti pronájmů. Využití veřejných peněz na ovlivnění zákona je pochybné. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Konference rektorů jako povinný subjekt neuvádí žádné povinné informace.
Povinné informace 5
 

Více

7 hlasů

50.

Okresní soud Klatovy

Přístup k informacím

Na stížnost soud (kvůli nedorozumění) odpověděl, že informace poskytl a podáním se již nebude zabývat.

Popis pro porotu

Na základě nedorozumění kvůli nejasné formulaci žádosti se předseda soudu domnívá, že informaci poskytl. Nesprávně považuje žádost za neformální dotaz mimo postup dle Infozákona. Proto neprocesně odmítá zabývat se stížností.

Hodnocení organizátora

I přes nedorozumění má zejména soud v případě, kdy dojde stížnost, postupovat procesně řádně a stížnost vyřídit. Chyba vznikla tím, že na počátku spolehl na jeden možný výklad žádosti a nevyžádal její upřesnění.

K žádosti o vyjádření soud mj. uvedl: „Vzhledem k tomu, že jinou odpověď, než odpovědi předchozí, nebylo možné žadateli poskytnout, bylo mu na základě třetí totožné žádosti sděleno, že na další jeho podání shodného obsahu, již nebude ze strany soudu reagováno, a to prostě a jen z toho důvodu, že by žadatel obdržel zase stejnou odpověď.“

 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO.

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: NE

Povinné informace: 2

Více

7 hlasů

42.

Zlobice

Přístup k informacím

Rozsáhlá obstrukce – 17x opakované odmítnutí žádosti o informace v rozporu s nadřízeným orgánem a judikáty

Popis pro porotu

V roce 2013 jsem požádal OÚ Zlobice o poskytnutí informace o vyplacení celkové částky administrativním pracovníkům a hospodářkám a účetním na OÚ Zlobice za rok 2012. OÚ Zlobice 17x rozhodlo o odmítnutí žádosti s odůvodněním, že se jedná o ochranu osobních údajů a šikanózní chování z mé strany jakož to žadatele. Krajský úřad vždy po mém odvolání chybná rozhodnutí ruší a vrací obci k novému projednání, poukazuje na to, že obec svá tvrzení neprokázala.

Hodnocení organizátora

Pokračující rozsáhlá obstrukce a úřední rebelie, dosahující intenzity trestného činu maření úkolu úřední osoby. Zlobice již byly vícekrát nominovány v soutěži OxZ za činy, zřetelně porušující právo na informace. Např. v r. 2014: Obec opakovaně obstruuje: odepřela podklady k udělení dotace soukromého obchodu, smlouvu o pojištění majetku obce, informaci o souhrnné částce na platy dvou účetních, přes jasné instrukce Kraj. úřadu, který její postup označil za obstrukci. Přitom – jak uvádí nadřízený orgán – požadovanou informaci uvádí ve zveřejněném závěrečném účtu a není tedy jasné, proč ji žadateli neposkytne.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Z velké části jde pouze o konstatování, že odpověď byla poskytnuta či "žadateli bylo vydáno rozhodnutí" = žádost byla odmítnuta. Podle výroční zprávy Obec více než polovinu žádostí odmítla, důvody nejsou vysvětleny.
Sazebník: Ano,  nesprávný.
Hodnocení: 3

Více

6 hlasů

55.

Starosta Lanškrouna

Přístup k informacím

Starosta překročil lhůtu pro poskytnutí informace zastupiteli.

Popis pro porotu

Došlo k prodlení v řádu jednotek týdnů v poskytnutí informace členovi zastupitelstva. Starosta se omluvil a odůvodnil rozsahem požadovaného zpracovávaného materiálu.

Hodnocení organizátora

Město dlouhodobě rozvíjející transparentnost by mělo mít mechanismy pro dodržení lhůt při poskytování informací členům svého zastupitelstva. Hrozí-li překročení lhůty, lze to alespoň avizovat a vysvětlit, aby nešlo o úplnou nečinnost.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

6 hlasů

84.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Přístup k informacím

Odmítali poskytnout informaci o platu a odměně dvou pracovníků

Popis pro porotu

Požádal jsem o informace o platu a odměně dvou pracovníků, informaci odmítli poskytnout. Odůvodnili to tím, že jde o řadové zaměstnance (silniční technik, cestmistr), a právo na soukromí proto převažuje nad právem na informace. Nadřízený Krajský úřad proto rozhodnutí zrušil, pak informace poskytli.

Hodnocení organizátora

KSUS nerespektoval judikaturu Nejvyššího správního soudu, který uvedl, že i u řadových pracovníků, kteří se podílejí na plnění úkolů povinného subjektu, se tyto informace poskytnou.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: NE

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 5

Více

6 hlasů

113.

Ministerstvo spravedlnosti

Přístup k informacím

Stížnost na výši úhrady požadovanou správou soudu vyřídilo nadřízené Ministerstvo spravedlnosti až téměř po dvou letech.

Popis pro porotu

Sloučené nominace:
1) Koncem května 2014 dostalo ministerstvo mou stížnost proti výši úhrady (soud v Příbrami mě vyzval k uhrazení 4.000 Kč za výpis z informačního systému). Nic se nedělo, po roce a půl jsem v prosinci 2015 požádal o opatření proti nečinnosti. Stížnost Ministerstvo vyřídilo v dubnu 2016, téměř za dva roky.
2) Dne 19.8.2015 jsem podal žádost (dotaz na stav stížnosti na úředníka). Po nečinnosti a vršení několika stížností proti ní jsem nakonec obdržel informaci až v říjnu. MSp stále porušuje lhůty při řešení žádostí o informace a vyřizování stížností proti nečinnosti.

Ministr Pelikán by měl personálně posílit oddělení vyřizující agendu Infozákona na Ministerstvu spravedlnosti.
 

Hodnocení organizátora

Dlouho se opakující problémy Ministerstva spravedlnosti, které pro rozsah agendy nestíhá vyřizovat podání. Je nadřízeným orgánem celkem 101 povinného subjektu (což je unikátní stav).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (OK: výzva k vyjádření)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

5 hlasů

28.

Říčany - odbor dopravy

Přístup k informacím

Dlouhodobě odmítá poskytnout informaci o povolení přechodu pro chodce, vybudovaného nejspíš načerno.

Popis pro porotu

Pro zřízení přechodu v naší obci požaduje odbor dopravy doklad o předpokládané intenzitě chodců. Požádal jsem o tentýž doklad k přechodu realizovanému nejspíše načerno před 8 lety u sousední obce (na stejné silnici). OD jej odmítl poskytnout s opakovanými výmluvami, že přechod byl povolen v rámci jiné stavby o mnoho dříve, a že k této stavbě vzhledem k uplynulé době příslušné dokumenty nemá. Ve skutečnosti byl přechod nejspíše zřízen načerno a povolen dodatečně před měsícem až na základě této kauzy – a bez dokumentu, který se nyní požaduje pro jiný přechod. Úřad při vyřízení dalšího odvolání sdělil, že u již existujících přechodů se takový dokument nepožaduje.

Hodnocení organizátora

K verzi, že jde o maskování protiprávně vzniklého stavu, se přiklání též nadřízený úřad. Ze snahy maskovat pak lze dovodit podíl na vzniku protiprávního stavu. Pokud dožádaný úřad zjistil, že přechod vznikl načerno, měl při vyřízení žádosti toto žadateli sdělit a protiprávní stav řešit. Namísto toho obstrukčně „mlží“ o údajném spojení s jinou stavbou a nepředání dokumentů, a především se vyhýbá sdělení, že přechod vznikl protiprávně.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Říčany zveřejňují nadstandardní rozsah informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky. Zapojují veřejnost do rozhodování.
Povinné informace 1-

Více

4 hlasy

70.

Dolní Kounice

Přístup k informacím

V sazebníku uvádí opatření technického nosiče dat - DVD za 100Kč

Popis pro porotu

Projekt sledující výši úhrad za informace zjistil, že Sazebník na webu obce uvádí, že data dle žádosti 106 neposkytuje město na přenosná záznamová zařízení žadatele (flashdisk, dvd, ..), a zároveň opatření média DVD je zpoplatněno 100Kč. Zákon č. 106 počítá s úhradou skutečně vynaložených nákladů, cena je ve skutečnosti okolo 10 Kč.

Hodnocení organizátora

Cena je samozřejmě přehnaná. Jde o pozůstatek předchozího vedení z r. 2011. Starostka k naší výzvě k vyjádření obratem sdělila, že okamžitě sjedná nápravu, na nejbližší zasedání Rady města předloží návrh na aktualizaci tak, aby Sazebník odpovídal současným cenám (4 Kč - 15 Kč za DVD).
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO (s přehnanou položkou)

Povinné informace: 2

Více

2 hlasy

Výsledek

137.

Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium

Účast na rozhodování

Chaotické, zmatené, podezřelé a nedostatečné informování o zásadní reformě policie.

Popis pro porotu

Vládní koncepce policie do 2020 reorganizaci policejních útvarů nepředpokládala. Když LN 2.6. poprvé zveřejnily reorganizaci, MV ČR uvedlo, že o ní netuší. Policejní prezidium připustilo, že ji chystá, odmítlo však poskytnout informace. Až po rostoucím tlaku 8.6. uspořádalo tiskovou konferenci, kam nepozvalo Lidové noviny, poskytlo minimum informaci a umožnilo otázku jen 3 vybraným novinářům. Krátce poté svolalo další krátkou TK, otázku nemohl položit vůbec nikdo, policejní prezident byl nervózní a zpocený. Nejvyšší státní zástupce předložil 13 připomínek, ovšem jak uvedl bez znalosti reformy. Jednu z mála informací, které MV poskytlo – že reforma startuje 1.7.2016, nakonec změnilo na 1.8.2016. Ministerstvo vnitra a Policie tedy celkově téměř nijak nekomunikovalo anebo jen chaoticky.

Hodnocení organizátora

Základem důvěry v právní stát je odpovědné poskytování informací o zásadních změnách ve státních orgánech.  § 22 kompetenčního zákona uvádí, že „Ministerstva … o návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost“. Ministerstvo vnitra ovšem začalo prezentovat reformu policie natolik zmatečným způsobem, že informace o této reformě nezískala odborná veřejnost ani aktivní občané a spíše byli svědky pokračujícího chaosu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

211 hlasů

4.

Předslavice

Účast na rozhodování

Úřad déle než čtvrt roku znemožňoval zastupiteli nahlédnout do hospodaření obce.

Popis pro porotu

Starostka neoprávněně odepřela zastupitelům nahlédnutí do hospodaření obce. Následně, když požádali podle  Infozákona, narychlo obec přijala Sazebník, aby se poskytnutí informací mohlo zpoplatnit. Nakonec požadované smlouvy a cestovní příkazy poskytla nahlédnutím na jednání kontrolního výboru.

Hodnocení organizátora

Zpoplatňování poskytnutí informací členovi zastupitelstva obce porušuje § 82 zákona o obcích, neboť ten takovou možnost nepřipouští. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Zastupitel měl požadované informace obdržet ihned (formou kopií).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: NE (jen 2015)

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

67 hlasů

97.

Parlament, posl. Birke a Výbor pro veřejnou správu

Účast na rozhodování

Novela zákona o veřejných zakázkách, která ztěžuje podání podnětu

Popis pro porotu

V novele zákona o veřejných zakázkách na návrh posl. Birkeho a Výboru pro veřejnou správu Parlament zavedl, že podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je absurdně zpoplatněn částkou 10 000 Kč. To ztěžuje možnost podání podnětu k úřadu, zejména občané či neziskové organizace nebudou moci takový podnět podat.

Hodnocení organizátora

Jde o podivnou reakci na situaci, kdy neziskové organizace upozornily ÚOHS na množství chyb na profilech zadavatele, aby upozornily na nedostatečnou kontrolu. Úřadu prý zahltil, ve skutečnosti ale ke zpomalení činnosti nedošlo a Úřad naopak potvrdil meritum podnětu tím, že prohlašuje chybějící údaje za správní delikt. Zpoplatnění tedy vzniklo na základě mylné poplašné zprávy, bez ohledu na reálný problém a snahu ho řešit.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

---

Více

43 hlasů

67.

Praha 13

Účast na rozhodování

Protiprávní odepření a skartování záznamů z jednání zastupitelstva městské části.

Popis pro porotu

Městská část Praha 13 odmítla vydat svému zastupiteli na žádost dle zák. o Praze a Infozákona záznam z jednání zastupitelstva (odkázala přitom na zrušený rozsudek), nabídla jen prezenční poslech. Po odvolání sdělila, že záznam skartovala (přes upozornění zastupitele vyčkat do skončení řízení o žádosti), což porušilo skartační plán a znamenalo přestupek proti archivnímu zákonu. V rozporu s tvrzením o skartacích ihned po vyhotovení zápisu se některé záznamy po medializaci náhle nalezly.

Hodnocení organizátora

Jde zjevně o obstrukci a snahu ztížit výkon mandátu opozičního zastupitele. Záznam je MČ povinna zastupiteli ihned poskytnout. Pokud probíhá řízení o žádosti o informace, není přípustné ji skartovat. Obecná lhůta pro skartaci záznamu má být 5 let.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

35 hlasů

61.

Nejvyšší správní soud

Účast na rozhodování

Senát NSS 3 As svým chybným rozsudkem znemožnil zastupitelům řádně se bránit nečinnosti radních, předsedů výborů a dalších funkcí po dotazech dle § 82 písm. b) zákona o obcích.

Popis pro porotu

V únoru 2016 vydal NSS rozsudek č.j. 3 As 70/2015, potvrzující rozsudek KS v Praze. Chybně v něm rozhodl, že na postup při vyřízení dotazu zastupitele (§ 82 písm. b) zákona o obcích) se nepoužije proces podle Infozákona. Přitom dotaz jako forma interpelačního práva vždy zahrnuje i žádost o informace, a podle jiného rozsudku NSS se InfZ použije při žádosti zastupitele o informace. Nesprávně se též zabýval otázkou, zda nečinnost při „poskytnutí odpovědi“, uložené zákonem do 30 dnů, není zásahem do práv a povinností žalobce, ačkoliv sama nečinnost alespoň v rovině informací takovým zásahem je, jak NSS též potvrdil.

Hodnocení organizátora

NSS chybnou úvahou vyloučil jakoukoliv možnost obrany proti porušení zákona ze strany členů rady, předsedů výborů, statutárních orgánů právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a vedoucích příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Vážně zkomplikoval výkon mandátu zastupitelů, kteří využívají interpelačního práva.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

NSS vícekrát získal cenu Otevřeno za průlomové rozsudky v prospěch přístupu k informacím.

Výroční zpráva: ANO.

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

34 hlasů

140.

Prostějov

Účast na rozhodování

Interní směrnice v rozporu se zákonem dovolovala prodloužit lhůtu vyřízení petice.

Popis pro porotu

V radniční interní směrnici bylo stanoveno, že primátor může prodloužit lhůtu pro vyřízení petice až na 60 dnů, zákon však ukládá petici vyřídit do 30 dnů.

Hodnocení organizátora

Protiprávní ustanovení se nikdy neuplatnilo. Směrnice by však měla být v naprostém souladu se zákonem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

27 hlasů

131.

Karviná

Účast na rozhodování

Město Karviná schválilo nový jednací řád, na základě kterého jsou zvukové záznamy z jednání zastupitelstva smazány po zhotovení zápisu z tohoto jednání.

Popis pro porotu

Město Karviná dříve uchovávalo zvukové záznamy z jednání zastupitelstva po celé volební období. Následně několikrát schválilo změny jednacího řádu tak, že se záznamy průběžně likvidují po zhotovení ověřeného zápisu. Mnozí občané bohužel se jednání zastupitelstva nemohou zúčastnit z důvodů pracovních povinnosti, záznam by přivítali. Záznamy si musí zhotovovat samotní občané a zveřejňovat na kanále youtube.

Hodnocení organizátora

Významné zhoršení již zavedené dobré praxe znamená snížení transparentnosti a odklon od dobré praxe. Výmluvy na obtížnost anonymizace neobstojí, velké množství měst a obcí záznamy běžně zveřejňují bez problémů. Důvodem tak může být spíše snaha moci v písemném zápise vhodně upravit vyznění případných sporných situací.

Radnice odůvodňuje likvidaci záznamů tím, že se pořizují přepisy. Ty však nemusejí být přesné a proto je záznamy vhodné uchovávat.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO
Sazebník: ANO
Povinné informace: 2

Více

23 hlasů

138.

Prostějov

Účast na rozhodování

Tajemník opomenul porušení zákona ze strany bývalého primátora.

Popis pro porotu

Bývalý primátor Pišťák po rezignaci nepodal oznámení o střetu zájmů. Přestupkem je však až nedodržení dodatečné lhůty, tu mu ale tajemník magistrátu opomenul stanovit. Jakmile byl upozorněn, ihned vyzval p. Pišťáka, který obratem přiznání předložil. Jinak by mu hrozila pokuta až 50 tisíc.

Hodnocení organizátora

Hodnocení organizátora:

Opomenutí snížilo transparentnost v oblasti střetu zájmů, kde p. Pišťák čelil obvinění z přijímání podivných darů od firem. Těžko odhadnout, zda šlo o úmysl nebo jen nedbalost.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

19 hlasů

77.

Divišov

Účast na rozhodování

Zastupitelstvo odmítlo pořizovat záznamy jednání.

Popis pro porotu

Zastupitelstvo obce odmítlo návrh zastupitele, aby se začaly pořizovat audiovizuální záznamy jednání zastupitelstva.

Hodnocení organizátora

Pořizování záznamů a jejich poskytnutí občanům na webu je dnes již natolik součástí dobré praxe, i když nejde o právní povinnost, že odmítnutí lze považovat za krok proti otevřenosti rozhodování.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO,  jen za 2015, předchozí chybí

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

18 hlasů

134.

Obec Bzová

Účast na rozhodování

Pronájem dvou obecních rybníků obcí Bzová neexistujícímu sdružení.

Popis pro porotu

Obec pronajala dva obecní rybníky neexistujícímu občanskému sdružení (údajně se nyní přeregistrovává na spolek) za mimořádně výhodnou cenu (50 Kč ročně) bez odůvodnění, proč je cena za pronájem v místě a čase neobvyklá.

Hodnocení organizátora

Nájem neexistující "právnické osobě" bez právní subjektivity je netransparetní. Pronájem za mimořádně výhodnou cenu je podle starostky odůvodnitelný tím, že "sdružení" se bezplatně věnuje údržbě rybníků a okolí, což však údajně zdarma není. O nájmu rozhodla starostka v roli rady, odůvodnění ve smlouvě není. K vyhlášenému záměru na pronájem se však nikdo jiný nepřihlásil.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

15 hlasů

8.

Strančice

Účast na rozhodování

Odmítání zveřejnit upravenou podobu zápisů ze zasedání zastupitelstva.

Popis pro porotu

Starosta i přes opakované výzvy odmítá doplnit ke dvěma zápisům ze zasedání zastupitelstva zveřejněným na webu obce námitky proti zápisům od členů zastupitelstva, které byly následným zastupitelstvem schváleny. Na webových stránkách jsou tak zveřejněny dokumenty, které neodpovídají skutečně schválenému zápisu.

Hodnocení organizátora

Zveřejnění zápisů na webu není povinné, starosta s touto záminkou na webu nechává dva nesprávné zápisy, které neobsahují později doplněné usnesení a upřesnění. Porušuje tak princip dobré praxe, že veřejné úřady samozřejmě mají vždy pracovat se správnými, úplnými a pravdivými dokumenty.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Strančice podle kontroly provedené Ministerstvem vnitra v mnoha ohledech porušovaly zákon o obcích. 

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

12 hlasů

26.

Klášterec nad Ohří

Účast na rozhodování

Vedení v jednacím řádu zrušilo archivaci záznamů.

Popis pro porotu

Vedení města prosadilo změnu jednacího řádu, že se záznamy již nebudou archivovat. Údajně na doporučení MV ČR.

Hodnocení organizátora

Zrušení archivace záznamu je výrazným zhoršením dobré praxe. Záznamy se běžně nejen archivují, ale jsou též k disposici na webech mnoha měst a obcí.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka
 2

Více

12 hlasů

Výsledek

128.

Parlament ČR

Svoboda projevu

Náhubkový zákon - rozšíření trestní odpovědnosti firem o pomluvu významně omezí svobodu projevu

Popis pro porotu

Parlament (obě komory) souhlasily s návrhem komunistického poslance Ondráčka zařadit pomluvu mezi trestné činy, za které lze firmě uložit sankci v podobě zákazu činnosti až na 20 let a v některých případech ji i zrušit. Hrozba drakonických trestů tak povede k obavám médií z otvírání kontroverzních témat a ve výsledku k významnému omezení svobody projevu, základního předpokladu práce médií.

Hodnocení organizátora

Významně se zvyšuje riziko cenzury ze strany vydavatelství a mediálních domů, které na riziko sankce vůči sobě zareagují vyšší opatrností, než při riziku vůči redaktorovi nebo kvůli omluvě a občanskoprávnímu vymáhání finančního zadostiučinění. Návrh popírá princip subsidiarity trestního postihu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Bez hodnocení (nesouvisí s kancelářemi komor Parlamentu)

Více

203 hlasů

57.

Praha 12

Svoboda projevu

Z komise pro územní rozvoj Rada vyloučila občana za kritiku přípravy výstavby nové radnice, kdy vyjádřil podezření na dělení zakázek na podlimitní zakázky a omezení počtu firem.

Popis pro porotu

Člen komise pro územní rozvoj v článku v novinách Naše Praha 4 ostře kritizoval, že postup radnice při přípravě projektu nové radnice není transparentní. Polemizoval s  detaily projektu, např. údajně dělení zakázky na podlimitní, které se však po přezkoumání ÚOHS ukázaly v pořádku (nezahájil žádné šetření). Za tuto kritiku byl odvolán z komise.

 

Aktuální radnice naopak k projektu nového sídla zavedla nebývalý rozsah informování na speciální webové stránce.

Hodnocení organizátora

Hodnocení organizátora:
V kritickém článku člen komise neuvedl žádné nepravdivé faktické tvrzení, pouze polemické a kritické názory. Pokud jsou členy komise záměrně i členové opozice, nelze požadovat, aby tím byli omezeni v projevení svých názorů. Odvolání tak má povahu odplaty za kritiku. Politici by měli počítat i s vyostřenou či neoprávněnou kritikou a řešit ji argumentací, nikoli personálním opatřením.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností), webová stránka Nová radnice transparentně.

 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 1

Více

77 hlasů

46.

Vestec u Prahy

Svoboda projevu

Redaktor radničního periodika zastrašoval aktivního občana na facebooku obce.

Popis pro porotu

Radnice i její periodikum je v dlouhodobém sporu s aktivním občanem, odmítá mu zveřejnit některé články. Redaktor radničního periodika zveřejnil na oficiálním facebookovém profilu obce fotografii jeho domu s kamerou, a opakovaně zdůraznil, že je atrapa. Následně zveřejnil i výhrůžku násilím. Obec na žádost o odstranění zmínek z facebooku odkázala na správce facebooku, který správu pro obec vykonává na základě dohody a za úplatu, k nápravě ale nedošlo.

Hodnocení organizátora

Zveřejnění fotografií s uvedeným popisem je zásahem do ochrany soukromí. Obec měla zajistit, aby zmínky byly odstraněny. Namísto toho tolerovala pokračování tohoto zásahu vyhýbavými odpověďmi. Situaci lze považovat za odvetu či zastrašování za aktivity občana při snaze zlepšit informování o činnosti radnice.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Vestec byl „úspěšně“ nominován již v r. 2012 a 2013, kdy  V soutěži Zavřeno - Svoboda projevu získal 1.místo a 2. místo.

 Výroční zpráva: ANO.

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (jen přehled)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

69 hlasů

68.

Prostějov

Svoboda projevu

Redakce radničního periodika nesprávně odmítla zveřejnit příspěvek opozičního zastupitele o odměně mediálního poradce města.

Popis pro porotu

Opoziční zastupitel chtěl publikovat příspěvek o tom, jak na radnici působil mediální poradce a kolik se takto vynaložilo peněz. Konkrétní údaje čerpal z oprávněně zveřejněné smlouvy. Redaktorka jako zástupce vydavatele příspěvek odmítla zveřejnit kvůli obavě, že by se zveřejněním odměny porušil zákon o ochraně osobních údajů a vydavatel by nesl odpovědnost.

Hodnocení organizátora

Zveřejnění údaje o odměně (měsíčně a v přepočtu na hodinu), poskytnutého též na žádost dle Infozákona a řádně zveřejněné na webu, by nebylo porušením zákona o ochraně osobních údajů, natož v případě významné pozice mediálního poradce města. I když bylo vedeno obavou z porušení ochrany osobních údajů, jde o nesprávný postup, který má fakticky (byť nechtěně) povahu přímé cenzury. Ta je výslovně zakázána článkem 17 Listiny, a je též porušením povinnosti vydavatele podle § 4a tiskového zákona. Článek navíc redakce mohla publikovat bez přímého uvedení údaje, o jehož právní povaze si nebyla jista.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.

Zveřejnění poskytnutých informací: Ano

Sazebník: Ano.

Povinné informace: 2

Více

56 hlasů

117.

Praha 2

Svoboda projevu

Vypuštění názoru z článku opozičního zastupitele v radničním periodiku

Popis pro porotu

V jednom čísle periodika redakční rada neoprávněně vypustila část věty opozičního zastupitele o údajné cenzuře v periodiku.

Hodnocení organizátora

I když cenzura v periodiku není prokazatelná (např. v dotčeném čísle o rozpočtu dostaly všechny kluby dostatečný prostor a navíc byl otištěn i ostře kritický článek jiného opozičního zastupitele), vypuštění názorového soudu nebylo namístě, i když by byl nesprávný -  názor si mají učinit čtenáři.
Další tři stručná faktická tvrzení, která nebyla pravdivá a dotýkala se cti osob a dobrých mravů, redakční rada vypustila oprávněně a v souladu s tiskovým zákonem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO (zčásti jen sdělení bez poskytnutých   informací)
Sazebník: ANO (nesprávný)
Povinné informace: 2

Více

15 hlasů

160.

Praha 12

Svoboda projevu

Noviny Prahy 12 nezajišťují plnou pluralitu názorů, opozice má omezený prostor.

Popis pro porotu

Prostor opozice v periodiku je mírně omezený tím, že se zařazuje jen jedno okénko zastupitele s poměrně malým rozsahem - asi osminy strany A3 (necelých 2000 znaků). Někdy k němu bývá reakce vedení radnice, občas i delší, byť zpravidla věcná a korigující nesprávné informace. Opozice však někdy článek ani nedodá. Pravidelně dostává prostor v anketách k významným otázkám.

Hodnocení organizátora

Prostor pro zastupitele by se neměl omezovat jedním „okénkem“. Reakce vedení by měla být zcela uměřená a pouze korigovat nesprávná fakta. Periodikum je však nyní vyváženější než v předchozích volebních obdobích.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností).
 
Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 1

Více

15 hlasů

Hodnocení poroty

Výsledek

139.

Zastupitelský klub Pirátů hl.m. Prahy

Přístup k informacím

Zveřejnili faktury Prahy a Metropolitní plán. Klub je transparentní; své odměny a majetková přiznání pravidelně zveřejňují na webu.

Popis pro porotu

Pomocí Infozákona získali a zveřejnili v mapě faktury Prahy a městských částí. Jednáním získali a publikovali Metropolitní plán hlavního města Prahy. Veškerou komunikaci s úřady vedou veřejně, informují veřejnost pravidelně o svých odměnách a zveřejňují i vlastní majetková přiznání. Svojí komunikaci s úřady a žádání informací také zveřejňují.

Hodnocení organizátora

Unikátní hypertransparentní fungování klubu zástupců občanů, které jim zároveň slouží jako pracovní prostor a zjednodušení vlastní agendy. Odpovědnost volených zástupců je zde dovedena do dokonalosti – každý volič může sledovat výkon jejich mandátů.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

---

Více

152 hlasů

3.

JUDr. Iva Kaňáková, Obvodní soud pro Prahu 7

Přístup k informacím

Dobře odůvodněný rozsudek, ukládající poskytnout zadostiučinění za nekonečné obstrukce Krajského úřadu Středočeského kraje.

Popis pro porotu

Rozsudek správně označil rozsáhlou obstrukci Kr. úřadu za šikanu žadatele, kvalitně odůvodnil, v čem obstrukce a šikana spočívaly, vyvrátil alibistické tvrzení, že judikatura k poskytování informací o platech se ustálila až v r. 2014, a podle sazebníku Min. spravedlnosti k odškodňování průtahů v řízení stanovil odškodnění za průtahy v délce 29 měsíců na 75 000 Kč. Zohlednil, že šlo o jednoduchou informaci, nevyžadující složité vyhledání.

Hodnocení organizátora

Pražské soudy obecně odmítají odškodnění za obstrukce při žádostech o informace, zejména vůči konkrétnímu žadateli, jenž podává velká množství žádostí. Dochází tak k nerovnosti při aplikaci práva. Nominovaný rozsudek správně uplatnil právo bez ohledu na „proslulost“ žadatele a přispěl tak k prosazení práva „padni komu padni“. Je však otázka, zda odvolací soud tento postoj zachová.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Soud zveřejňuje povinné informace zčásti správně, žádosti vyřizuje relativně správně.
2-

Více

144 hlasů

13.

Žďár nad Sázavou

Přístup k informacím

Nové komplexní Zásady transparentnosti přinesly zásadní posun, např. předem program rady s anotacemi bodů.

Popis pro porotu

Město loni přijalo rozsáhlé zásady transparentnosti a na jejich základě zveřejňuje: smlouvy ve strojově čitelné podobě (již od září 2015), materiály do zastupitelstva ve stejnou chvíli jako zastupitelům, program zastupitelstva i rady s anotacemi 3 dny v předstihu s možností automatické notifikace. Dříve býval jen program v podobě obecných souhrnných bodů - např. "Majetkoprávní úkony". Následně se zveřejňují materiály jednání rady, audiozáznam z jednání zastupitelstva rozdělený podle projednávaných bodů. Komise rozvoje a životního prostředí nově zveřejňuje i audiozáznamy.

Hodnocení organizátora

Zdařilé systematické řešení přístupnosti materiálů projednávaných orgány města a velký posun v transparentnosti města. Uživatelsky přívětivé a velmi přehledné. Například je k disposici přihlášení pro upozornění e-mailem na nově zveřejněné materiály pro jednání RM a ZM.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (často pouze sdělení o poskytnutí)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

135 hlasů

29.

Středočeský kraj - odbor správních agend

Přístup k informacím

Podané stížnosti a odvolání podle Infozákona posuzuje vždy pečlivě, nestranně a ve všech podstatných souvislostech.

Popis pro porotu

Jeho rozhodnutí jsou vždy dobře uvážená s ohledem na všechny okolnosti a vyčerpávajícím způsobem odůvodněná, nad rámec zákona uvádí v závěru rozhodnutí očekávaný postup povinného subjektu ve všech případných variantách. Například u žádosti k povolení přechodů pro chodce výslovně uvedl pro povinný subjekt, že „buďto sdělí, který předpis stanovuje, že přechody pro chodce se zřizují v místech silné intenzity pěšího provozu (v zájmu právní jistoty v takovém případě žadateli současně poskytne citaci předmětné části dokumentu), nebo sdělí, že to žádný předpis nestanovuje“.

Hodnocení organizátora

Osvícený přístup nadřízeného orgánu, který se snaží přimět povinné subjekty k neobstrukčnímu přímočarému poskytování informací.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (zpravidla jen informace o poskytnutí)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

133 hlasů

103.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Přístup k informacím

Zveřejnil různorodé údaje o státním majetku a analytické reporty formou otevřených dat.

Popis pro porotu

Úřad se v nedávné době otevřel veřejnosti: zveřejňuje data o státním majetku a jeho využití, např. všechny nemovitosti, které má ve své správě anebo veškerý majetek, který si navzájem nabízejí všechny státní úřady (tato povinnost je stanovena zákonem). Majetek prodává většinou výběrovým řízením, zpřístupnil veřejnosti otevírání obálek ve výběrových řízeních na prodej majetku i ve veřejných zakázkách (možnost účasti veřejnosti na otevírání obálek se při každém oznámení zveřejní). Na portále Otevřených dat Ministerstva financí zveřejnil „surová“ dat z Centrálního registru administrativních budov, a dále analytické reporty o budovách v majetku státu, výdajích státních institucí na komerční nájem i provoz.

Hodnocení organizátora

Velmi přínosné je zveřejňování otevřených dat - veřejnost může zjistit detailní údaje o státních budovách i vynakládaných prostředcích, například: celkovou a volnou plochu jednotlivých objektů, průměrnou plochu kanceláří na jednoho zaměstnance, počet umístěných zaměstnanců, výdaje za provoz a údržbu nebo placené nájemné.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

 Výroční zpráva: ANO

 

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

130 hlasů

27.

Velké Březno

Přístup k informacím

Zásadní zvýšení transparentnosti podle přijatého plánu Transparentní radnice, zveřejnění významných a průkopnických informací na webu.

Popis pro porotu

2014 nové zastupitelstvo schválilo koncepci a vytvoření nových obecních internetových stránek v duchu Otevřené radnice. Nové stránky jsou výrazně přehlednější a přinesly například tyto nové informace: Přehledná evidence smluv, výpis faktur a objednávek, seznam budov a pozemků v majetku obce (včetně mapového vyjádření), investiční akce, dluhy a pohledávky, přehled kontejnerů včetně nákladů na komunální odpad a mnoho dalšího.

Hodnocení organizátora

Obrovský skok v transparentnosti města. Například evidence smluv je mimořádně přehledná, umožňuje bleskové třídění podle typu smlouvy, protistrany nebo výše plnění. Zajímavý je též přehled nákladů na opravu a údržbu obecních bytů, ceny jejich nájmů a další.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO (s nesprávnou položkou za vyhledávání)

Povinné informace: 2

Více

129 hlasů

96.

Jan Farský

Přístup k informacím

Navrhl a spolu s dalšími pomohl prosadit zákon o registru smluv.

Popis pro porotu

Jen deset nových paragrafů zásadně zvyšuje transparentnost nakládání s veřejnými prostředky. Smlouvy na plnění nad 50 000 Kč uzavřené veřejnými subjekty budou zveřejňovány na internetu ve formátu umožňujícím vyhledávání dat, pod jednoduchou a účinnou sankcí neplatnosti smlouvy. Otevírá se prostor všem, kdo mají k nakládání s veřejnými prostředky co říct (firmám, neziskovým organizacím apod.). Za prosazením zákona stojí jeho iniciátor Jan Farský, Rekonstrukce státu a další podporovatelé.

Hodnocení organizátora

Bez hodnocení (střet zájmů)

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

---

Více

125 hlasů

35.

Praha 6

Přístup k informacím

Úřad aktivně odpovídá na dotazy občanů, radnice je otevřená.

Popis pro porotu

Na webu v rubrice Otázky a odpovědi s archivem do r . 2002 kladou občané konkrétní otázky, radní je většinou rychle zodpovědí. Dobře funguje ojedinělá rubrika Vaším pohledem, kde občané prostřednictvím MMS zasílají fota míst, kde je problém. Radnice má zpětnou vazbu a pokud možno věc řeší. Mám též dobrou osobní zkušenost z některých odborů (výstavby a životního prostředí), setkal jsem se s maximální vstřícností. Oceňuji příjemné prostředí budovy radnice, otevřený prostor vstupu a prosklené stěny kanceláří vyznačuje otevřenost.

Hodnocení organizátora

Bez hodnocení (vyloučení střetu zájmů organizátora)

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

116 hlasů

152.

Černošice

Přístup k informacím

Na webu zveřejňují všechny podstatné informace o transparentním hospodaření a rozhodování, např. včetně rozpočtu až do faktur.

Popis pro porotu

Na webu zveřejňuje všechny podstatné informace vypovídající o transparentním hospodaření a rozhodování obce – zápisy rady, podklady, zápisy a usnesení zastupitelstva, klikací rozpočet včetně pohledu na jednotlivé faktury, fulltextově prohledatelné smlouvy, transparentní účet, veřejné zakázky.

Hodnocení organizátora

Černošice jsou stále jedním z nejvíce otevřených měst ve své kategorii. Jeden z posledních kroků bylo zavedení rozklikávacího rozpočtu, který patří k nejpřehlednějším a nejdetailnějším.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO 

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

109 hlasů

23.

Nové Město na Moravě

Přístup k informacím

Možnost sledovat pohyb služebních aut městského úřadu a dalších městských organizací na internetu.

Popis pro porotu

Město používá systém Car control a poskytuje výstup z něj veřejnosti. Každý se tedy může podívat na aktuální polohu služebních vozidel v mapové aplikaci. Řidiči jsou (pokud jsou přihlášeni ke služební jízdě) označeni kódem.

Hodnocení organizátora

Specifický způsob zveřejnění informací o používání veřejných prostředků. Radnice reagovala na „pomluvy“, že pracovníci zneužívají služební vozidla k soukromým účelům.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Město je známé vysokou transparentností, v r. 2013 získalo hlavní cenu Otevřeno nejlepší rozklikávací rozpočet úřadu v ČR. Zveřejňuje již mnoho let všechny smlouvy vč. zřizovaných organizací, podklady pro jednání zastupitelstva 5 dní předem a další.
Povinné informace: 3

Více

103 hlasů

104.

Vláda ČR a Úřad vlády ČR

Přístup k informacím

Knihovna vládní legislativy s průběhem projednávání zákonů rozšířila přístup veřejnosti i k připomínkovému řízení a stanoviskům Legislativní rady vlády.

Popis pro porotu

Vláda zpřístupňuje Elektronickou knihovnu připravované legislativy (návrhy zákonů i jejich záměrů, vyhlášek, nařízení). Až dosud bylo možné dohledat pouze konečné výstupy. Nově lze průběžně sledovat i dokumenty z připomínkového řízení, tedy jak se který resort k návrhu vyjádřil a jaké předložil změny. Kromě legislativních materiálů jsou přístupné i jednotlivé verze nelegislativních dokumentů ovlivňujících normotvorbu. Veřejnost může sledovat životní cyklus legislativních materiálů včetně postupných verzí od jejich vzniku až ke schválení nebo zamítnutí.
Nově se zveřejňují také stanoviska Legislativní rady vlády.

Hodnocení organizátora

Další významný posun v transparentnosti legislativního procesu a možnosti sledovat tzv. „legislativní stopu“, která brání snadnému vylobbování zájmů úzkých skupin. Bohužel chybí licenční podmínky (uvádí se jen na webu copyright Vláda ČR), což je pro skutečná otevřená data důležitý detail.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

eKLEP byl v soutěži oceněn hlavní cenou již v r. 2009 (Vláda České republiky -  Za "Knihovnu připravované legislativy" Zveřejňování dokumentů legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády). Nyní se nominuje jeho další otevírání veřejnosti.

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO
Sazebník: ANO
Povinné informace: 2

Více

103 hlasů

19.

Dolní Kounice

Přístup k informacím

Nové webové stránky města nabízejí mnoho informací jako videozáznamy zastupitelstva či registr smluv. Periodikum lépe a vyváženěji informuje.

Popis pro porotu

Web města se zásadně zpřehlednil, nově obsahuje množství nepovinných informací: registr smluv, zápisy a videozáznamy z jednání zastupitelstva, rozklikávací rozpočet, územní plán, informace o investicích a opravách.

Dříve jsem marně žádala vedení radnice, aby se pořizovaly videozáznamy, odmítali, že je to protizákonné, nyní se pořizují, takže vedení zveřejňuje i vlastní kritiku ze strany opozice a svoji reakci na ni.

Nové periodikum vychází mnohem častěji, otiskuje i sdělení opozičních zastupitelů, velmi kritická k vedení – např. č. 2016/6 str. 5 . Jsou stanovena jasná pravidla pro zařazení jejich příspěvků.

Nové jsou i facebookové stránky města, , kde je občanům umožněna i kritická diskuze.

Hodnocení organizátora

Sada opatření nepochybně zvýšila transparentnost města.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

99 hlasů

60.

Hustopeče

Přístup k informacím

Ukázkové a rychlé poskytování kompletních informací, i nad rámec povinnosti.

Popis pro porotu

Požádal jsem o poskytnutí informací k dopravnímu značení a kontrole provedené městskou policií, včetně platů a odměn strážníků. Ve lhůtě bez jakýchkoliv obstrukcí úřad poskytl vše, co měl k disposici, v souladu s InfZ, uvádí jak obsah žádosti, tak i postup - odpověď. Starostka Potměšilová, ač jsem o to nežádal, po prověření situace a následných řízení mě informovala nad rámec InfZ o dalším věcném postupu. I další žádost o další informace k předešlé žádosti byla vyřízena opětovně plně v souladu s InfZ.

Povinný subjekt na svých stránkách zveřejnil v souladu s InfZ obě informace a jsou tedy dohledatelné.

Hodnocení organizátora

Informování i nad rámec Infozákona svědčí o pojetí veřejné správy jako služby občanům.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

94 hlasů

14.

Jihomoravský kraj, Oddělení posuzování vlivů OŽP

Přístup k informacím

Úřad do druhého dne vyřídil žádost o informace – osm dokumentů ze zjišťovacího řízení.

Popis pro porotu

Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí na Jihomoravském krajském úřadu bez zbytečných průtahů poskytuje informace. Žádost o informace našeho spolku vyřídil do druhého dne. Šlo o čtyři dokumenty a čtyři grafické přílohy. Odbor tak nevyužívá plnou lhůtu, nedělá zbytečné průtahy. Stejnou zkušenost jsme měli i dříve.

Hodnocení organizátora

Lhůta by se měla naplno využít jen výjimečně, úřad má poskytnout informaci ihned, jakmile je to možné. Jde tedy o příkladný postup.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

87 hlasů

62.

Kolín

Přístup k informacím

Online přenosy ze zastupitelstev a jejich komfortní možnost přehrávání v archivu na webu.

Popis pro porotu

Město Kolín začalo od prosince 2015 zveřejňovat online přenosy ze zastupitelstev, včetně možnosti zpětného přehrání v archivu na webu města. Již tento kladný fakt ještě umocňuje i komfortnost a uživatelská přívětivost aplikace. Součástí videa jsou jak titulky právě hovořících řečníku tak i jejich politického zařazení. Video lze přehrávat i dle načasování podle jednotlivých bodů programu.

Hodnocení organizátora

Záznamy zastupitelstev sice zveřejňuje více měst a obcí, ovšem toto technické provedení je velmi uživatelsky přívětivé – velmi snadno se vyhledá jednotlivé zasedání zastupitelstva i bod jednání. Automatizovaný systém záznamu snižuje náklady.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: Zčásti (poskytnuté informace často v nezveřejněné příloze)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

81 hlasů

108.

Praha 12

Přístup k informacím

webová stránka Nová radnice transparentně - zveřejnění dokumentů a popis vývoje zakázky, včetně časové osy a spolupráce s opozicí

Popis pro porotu

Příprava nové radnice Praha 12 probíhala netransparentně. Nyní MČ zřídila speciální informační  webové stránky. Zde nahrává související dokumenty, studie apod. Snaží se informovat opozici. Uvádí časovou osu, otázky financování a zveřejňuje související dokumenty. Zakázky šetřil i ÚOHS a konstatoval, že vše je v pořádku. 

Hodnocení organizátora

Zřízení speciální stránky nepochybně výrazně zvýšilo transparentnost procesu.

Kritici uvádějí, že některé informace však chybí: na poradenské služby nebyla jen jedna, ale dvě zakázky - právní a technická, ale na stránkách je popsána jen jedna. Radnice neinformovala opozici o výsledku obou zpracovávaných analýz v listopadu 2015, technickou dostali až v únoru těsně před zastupitelstvem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností).

 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 
1

Více

80 hlasů

98.

hl.m. Praha

Přístup k informacím

Mapa přístupnosti budov v Praze pro vozíčkáře.

Popis pro porotu

Projekt zobrazuje mapu přístupnosti jednotlivých budov v Praze, včetně podrobných informací, jak jsou budovy vybaveny zařízením pro vozíčkáře. Představuje podrobnou a velmi užitečnou službu. Chybí však ve formě otevřených dat.

Hodnocení organizátora

Projektu je možné nyní vytknout jen to, že data nejsou navíc k dispozici jako otevřená, tj. aby příslušné informace pro handicapované nebo rodiče s kočárky mohli ve svých projektech využít i tvůrci jiných aplikací či projektů. To je možné ale jednoduše napravit.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (chybný formát)

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO  (chybný formát)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

59 hlasů

25.

Městský soud v Praze

Přístup k informacím

Poskytnutí zvukového záznamu ve formátu .mp3 podle Infozákona.

Popis pro porotu

Městský soud v Praze poskytl (bezplatně) zvukový záznam z jednání (anonymizovaný) ve formátu .mp3, byť až po zrušujícím rozhodnutí ze strany nadřízeného ministerstva spravedlnosti. 

Hodnocení organizátora

Poskytování zvukových záznamů by mělo být běžné, technika "vypípání" osobních údajů není až tak náročná.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO 
Povinné informace:
3

Více

53 hlasů

Výsledek

34.

Děčín

Sloučené

Město ukázkovým způsobem otevřeně iniciovalo a za aktivní účasti veřejnosti projednává trasu přivaděče k dálnici, publikuje všechny informace.

Popis pro porotu

Město dlouhodobě prosazuje otevřenost, na webu je rozklikávací rozpočet, videozáznamy ze zastupitelstva (i on-line) včetně podkladů, zápisy z výborů a komisí, otevřená data. Má mobilní aplikaci a komunikuje na sociálních sítích. Významným činem byla participace při plánování dálničního přivaděče, což se pro komplikovanou situaci nedařilo desítky let. Město vytvořilo s Děčínským fórem občanských spolků, sousedním městem Jílové, hygienickou stanicí, autodopravci, Agenturou ochrany přírody a Hospodářskou radou okresu pracovní skupinu. Studie proveditelnosti porovnala varianty, zveřejnila se a použila pro stanovisko města jak pro svůj, tak i pro krajský územní plán.  Byla i přílohou závěrečného vyjádření kraje k EIA 2015 k nalezení nejvhodnější varianty přeložky tranzitní silnice.

Hodnocení organizátora

I další prvky odpovídají velké otevřenosti: program otevřených dat je v ČR mezi městy jeden z nejširších, Zpravodaj publikuje názory i opozice, před volbami dal všem stranám stejný prostor, radnice umožnuje občanům bez omezení počtu příspěvků a jejích délky vystupovat na schůzi zastupitelstva.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (jen oznámení o poskytnutí)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

174 hlasů

119.

Lanškroun

Sloučené

Série opatření pro transparentnost - 1) Zavedení vyvážených městských novin, 2) Zveřejňování smluv, 3) Záložka Otevřená radnice na městském webu.

Popis pro porotu

V radničních novinách se zavedla systémová opatření k vyšší pluralitě, objektivitě a vyváženosti - funkci redakční rady plní mediální výbor zastupitelstva vč. zástupce opozice a občanů, přijat Statut poskytující rovnocenný prostor v každém čísle každému zastupiteli. Prostor mají i občané (vyčleněna jedna strana) Názory, které se nevejdou, se publikují jako příloha elektronicky. Redakce aktivně vyhledává a publikuje i protichůdné názory.

Již od r. 2015 a nyní i nad rámce zákona o registru smluv se zveřejňují všechny smlouvy města a jeho obchodních společností (u těch nad 25 000.-).

Na webu se sjednotily všechny výstupy týkající se transparentnosti (např. zápisy z rady, zastupitelstva, výborů a komisí, které se zveřejňovaly i dříve) na jednu přehlednou stránku „Otevřená radnice“. Jako novinka jsou před zastupitelstvem zveřejněna všechna navrhovaná usnesení s podklady.

Hodnocení organizátora

Lanškroun byl za otevřenost oceněn již v r. 2010. Nové vedení nyní opět posouvá otevřenost do dalšího patra. Změna a vyšší vyváženost periodika se opírá o systémové změny doporučené neziskovými projekty. Zveřejňování VŠECH smluv, pomocí nástroje státního registru smluv podle zákona, nejen nad 50 000, jak ukládá zákon, svědčí také o systémovém pojetí.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

174 hlasů

85.

Praha Zbraslav

Sloučené

Vzorově provedená forma účasti veřejnosti - participativní rozpočet 600 tis. Kč v rukách občanů.

Popis pro porotu

Obec vyčlenila z rozpočtu částku 600 tisíc Kč a dala obyvatelům možnost transparentně rozhodnout, na co částku použít. Proběhla výzva k předkládání návrhů, na základě které veřejnost nominovala své návrhy-projekty. Proběhlo veřejné setkání, kde nominanti své návrhy představili. Ve dnech 14.3. - 18.3. proběhlo veřejné elektronické hlasování. V pořadí podle hlasování budou projekty podpořené do avizované částky 600 tisíc Kč. 

Hodnocení organizátora

Vzorová ukázka jedné z forem rozvoje účasti veřejnosti na rozhodování

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (jen oznámení o poskytnutí)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

157 hlasů

146.

Praha 8

Sloučené

Série 7 kulatých stolů s občany v různých částech městské části pro získání podnětů pro strategický plán a konání Veřejného fóra občanů.

Popis pro porotu

Občané se mohli zapojit do tvorby strategického plánu přímo v lokalitě svého bydliště. MČ zvolila 7 lokalit namísto jedné prezentace v centrálním  kulturním domě, občané tak mohli řešit své problémy přímo v místě svého bydliště.
Městská část také poprvé pořádala Veřejné fórum občanů dle metodiky Národní sítě Zdravých měst, což dává občanům naději, že jejich podněty a požadavky budou i v budoucnu brány na zřetel a budou městskou částí řešeny.

Hodnocení organizátora

Možnost občanů vyjádřit názory a doporučení blízko svého bydliště zvyšuje přitažlivost této formy participace. Veřejného fóra se zúčastnilo Více než 100 občanů, což svědčí o schopnosti radnice alespoň zčásti veřejnost aktivizovat.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO
Sazebník: ANO (zčásti nesprávně)
Povinné informace: 2

Více

113 hlasů

11.

Praha 20 - Horní Počernice

Sloučené

Periodikum zvýšilo prostor pro vyjádření opozice a občanů.

Popis pro porotu

Po nominaci Hornopočernického zpravodaje v roce 2014 do kategorie Zavřeno v soutěži Otevřeno x Zavřeno za střet zájmů redaktorky a po auditu zpravodaje od Otevřené společnosti v roce 2015 periodikum v roce 2015 dostalo novou podobu. Nová redaktorka s žurnalistickou zkušeností již není zastupitelkou, střet zájmů tedy byl odstraněn. Periodikum nyní umožňuje přímá vyjádření občanů a zastupitelů, včetně silné kritiky vedení. Snížil se také počet článků starostky a počet zmínek  o ní a fotografií .

Hodnocení organizátora

Zlepšení a vyšší vyváženost zpravodaje je patrné. Reakce starostky na kritiku jsou věcné a nezneužívají poskytnutý prostor.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Horní Počernice zveřejňují nadstandardní informace o nakládání s veřejnými prostředky, např. plnění rozpočtu, náhrady vyplacené členům zastupitelstva, smlouvy (již od r. 2013).
Povinné informace: 3

Více

110 hlasů

107.

Praha 12, Rada městské části

Sloučené

Vedení radnice je otevřené požadavkům občanů, komunikuje i přes spolky, bytová družstva a SVJ.

Popis pro porotu

Starostka s pomocí členů rady přispěla k ukončení mnohaletého sporu mezi investorem Central Group a.s. a obyvateli sídliště Kamýk. Došlo k dohodě, která ukončila soudní spory. Central Group a.s. vybuduje 133 veřejných parkovacích stání a převede je na město. V rámci narovnání dobrých sousedských vztahů převedli i zbudovaná kontejnerová stání.

Hodnocení organizátora

Příspěvek radnice k možnosti veřejnosti ovlivnit i rozhodování soukromých developerů.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností).

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 
1

Více

105 hlasů

86.

Praha 12

Sloučené

Radnice prezentuje závažné záměry a projekty občanům při veřejných setkáních, na webu a sociálních sítích.

Popis pro porotu

Radnice zajišťuje včasnou prezentaci závažných záměrů a projektů při veřejných setkáních, na webu a sociálních sítích (za 2 roky 16 takových prezentací). Využívá pravidla pro investory o příspěvku na vybudování infrastruktury pro obyvatele.
Starostka D. Rázková se u soudu aktivně podílela na obhajobě práv občanů při sporu o úpravě směrné části územního plánu. Tu soud zrušil kvůli předimenzování nové zástavby.

Hodnocení organizátora

Jde o významnou změnu postoje radnice k veřejnosti, v předchozím období rada rozhodovala bez takového informování a získání postojů od veřejnosti (např. nestandardně souhlasila s úpravou kódu míry využití v území, bez seznámení obyvatel okolních domů s projektem). Kritici uvádějí, že nejde o plnou participaci, ale o ukázky záměru. Též uvádějí, že veřejné prezentace a pravidla pro investory existovaly již dříve.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností).

 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 1

Více

97 hlasů

Výsledek

22.

Lukáš Svoboda, autor webu mapasamospravy.cz

Otevřená data

Díky přehlednému zobrazení v mapě mi neuteče žádná podstatná informace z radnice v mém okolí.

Popis pro porotu

Web mapasamospravy.cz umožňuje jednoduše dohledat dokumenty z 1200 radnic podle adresy. Přehledně je zobrazí v mapě. Lze sledovat zvýrazněné objekty, kde se něco děje, například záměr výstavby, prodej obecní nemovitosti nebo informaci o plánovaném čištění ulice. Má i notifikaci - lze vybrané oblasti "nechat hlídat" a kdykoliv obec vydá dokument k zahrnutým adresám, uživatel se o tom ihned dozví e-mailem.

Hodnocení organizátora

Interaktivní mapa čerpá data z aplikace edesky.cz. Programátor ji vytvořil na základě osobní zkušenosti - podat včas nabídku na garáž, o kterou měl zájem, znamenalo každý den kontrolovat úřední desku a projít obrovské množství dokumentů. Ukázal, že město může svoje dokumenty a data poskytovat občanům v uživatelsky vstřícnější a přehlednější podobě.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

---

Více

171 hlasů

21.

Magistrát města Děčín

Otevřená data

Rozsáhlá nabídka otevřených dat města zcela prakticky využitelná.

Popis pro porotu

Město veřejnosti nabízí veškerá možná geografická i textová data ke stažení v normálním formátu. Jsem vývojář, vyvíjím mobilní aplikaci, která ukáže nejbližší sběrnou nádobu na tříděný odpad v celé ČR dle GPS vč. dalších údajů. Jinde než v Děčíně jsem veřejně tato data nesehnal. Jejich otevřená data ve formátu SHP - GIS mají v popisu dat a metadat i počet svozů, jaké dny atd. Nabídnutý formát je jednoduše využitelný, data jsou volně a zdarma, postavit aplikaci není složité. 

Hodnocení organizátora

Děčín je průkopníkem otevřených dat nejen formálně (počet zveřejněných datasetů), ale také s dobře zacíleným praktickým využitím.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (jen oznámení o poskytnutí)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

156 hlasů

39.

Ministerstvo financí

Otevřená data

Ministerstvo financí pokračuje v bezprecendentním rozsahu ve zveřejňování a také využívání otevřených dat.

Popis pro porotu

Na začátku roku 2015 MF spustil portál http://data.mfcr.cz., např. otevřeli veškeré faktury MFČR.V dalším (nominovaném)  období zveřejnili další datové sady např. makroekonomické statistiky, data z oblasti hazardu či výsledky kontrol.

MF open data též propaguje: twitterový účet, připravil 2 aplikace, která data prezentují občanům a využívají je sami úředníci ministerstva - Přezkum hospodaření (interaktivní mapa hospodaření samospráv), a Supervizor (vizualizace faktur MFČR - Podle kategorií lze dohledat jednotlivá data z faktur, kde je ihned vidět částka, dodavatel, předmět faktury a další informace).

Vše je ukotvené ve vnitřní směrnici.  

Hodnocení organizátora

Data, která MF získává ze své dozorové, kontrolní, povolovací i další činnosti, jsou velmi cenná a důležitá, používá je např. člen zastupitelstva Hl. m. Prahy jako podklad k zasedání zastupitelstva.
Trvalé rozšiřování datových zdrojů je významné, ocenitelná je také snaha s daty pracovat pro praktické využití a jejich pohodlné strojové zpracování.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO
Sazebník: ANO
Povinné informace: 1

Více

154 hlasů

58.

Hlavní město Praha

Otevřená data

V iniciativě zastupitele Ondřeje Profanta magistrát zprovoznil celopražský katalog otevřených dat, který nabízí publikaci dat i jednotlivým městským částem a městským organizacím.

Popis pro porotu

V katalogu je nyní 171 datasetů, což znamená největší městský katalog otevřených dat v ČR. Obsahuje datasety Institutu plánování a rozvoje, pražské ZOO, Operátora ICT (správce Opencard a Lítačky), jízdní řády dopravního podniku, a také datasety zapojených městských částí (např. faktury Prahay 6).

Jako technické řešení se použil opensource CKAN. Katalog má unikatní decentralizovanou organizaci.

Hodnocení organizátora

Otevírání dat samospráv je v ČR zatím na začátku, magistrát hl.m. jde v otevírání dat příkladem ostatním městům a radnicím.

Decentralizace zajišťuje, že pokud data nelze získat, není tím blokován celý projekt.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (v chybném formátu)

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

145 hlasů

166.

Michal Kubáň - Národní koordinátor otevřených dat

Otevřená data

Prosadil do seznamu povinných otevřených dat (nařízení vlády) nejžádanější data. Neúnavně přesvědčuje orgány veřejné správy k otevírání dat.

Popis pro porotu

Stojí za projednávanou novelou zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterým se ukládá státním úřadům zveřejňovat konkrétní sady otevřených dat. Mezi ně v nařízení vlády prosadil zásadní datové sady jako je ARES a jízdní řády. Podporuje a přesvědčuje veřejné instituce v otevírání svých dat. Příkladem může být Dopravní podnik hl. m. Prahy, Český hydrometeorologický ústav, Registr práv a povinností, Ministerstvo spravedlnosti a další.

Hodnocení organizátora

xxx

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

xxx

Více

120 hlasů

122.

Český telekomunikační úřad

Otevřená data

Průkopnický úřad, který se jako první rozhodl uspořádat hackathon nad svými otevřenými daty, tedy soutěž „co z nich dovedete vytěžit“.

Popis pro porotu

ČTÚ má obecně vstřícný postoj k otevřeným datům. Letos učinil významný krok, když jako první instituce veřejné správy uspořádal hackathon nad svými daty, otevřený účastníkům mimo struktury ČTÚ (Hackathon je akce, při níž programátoři intenzivně pracují na zadaném softwarovém projektu.) Jedním z témat byla i "otevřená data ČR". ČTÚ tak vstoupil v oblasti otevřených dat na další neprobádané území, svou zkušenost otevřeně sdílel s lidmi z mnoha dalších institucí veřejné správy. Účastnilo se asi 40 programátorů.

Hodnocení organizátora

Jakkoli výstupy nebyly nijak oslnivé a nezískaly tak příliš mediální pozornosti, iniciativa ČTÚ zaslouží ocenění - ukazuje ostatním, že podobné aktivity "zdola" mají své místo i na úřadech veřejné správy a že v oblasti ICT je obrovský potenciál pro participaci veřejnosti, který lze nastartovat právě zpřístupňováním dat.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

116 hlasů

94.

hl. m. Praha

Otevřená data

Geoportál hl. m. Prahy nabízí řadu prakticky použitelných datových sad.

Popis pro porotu

Praha poskytuje v otevřených formátech mnoho datových sad v oblasti geoinformací: Územní plán, 3D modely, hlukové mapy, ale třeba i rozmístění veřejných toalet a odpadkových košů anebo technickou mapu Prahy se zakreslením sítí.

Hodnocení organizátora

Jeden z portálů pražských prakticky využitelných otevřených dat. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (v chybném formátu)

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

108 hlasů

118.

Praha 8

Otevřená data

Úřad nevynechal jediný krok při rozhodování o otevření svých dat a vytvořil tak užitečnou sadu rozhodnutí a dokumentů, jimiž se můžou inspirovat ostatní.

Popis pro porotu

Úřad publikuje z městských částí v Praze nejvíce datasetů (14). Publikuje například Sběrná místa pro odpad a umístění kontejnerů, Veřejné toalety v MČ vč. polohy GPS, Dlouhodobý nehmotný majetek. Úřad věnoval velké úsilí tomu, aby své rozhodnutí publikovat otevřená data provedl procesně správně - tj. toto rozhodnutí projednal v radě, přijal k němu odpovídající usnesení, jehož součástí je publikační plán a příslušná směrnice. 

Hodnocení organizátora

Rozhodnutí MČ Praha 8 publikovat otevřená data má cenu zejména v tom, že bylo "neaktivistické". Jeho zpracované a zveřejněné procesní postupy usnadňují cestu k otevřeným datům dalším radnicím, které mají pochybnosti o tom, co otevření dat pro radnici znamená.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO (zčásti nesprávně)

Povinné informace: 2

Více

105 hlasů

121.

Ministerstvo financí

Otevřená data

Zdejší open datový tým podněcuje k otevírání dat i ostatní ministerstva - mj. i tím, že jim nabízí k využití vlastní aplikace, vytvořené v open source.

Popis pro porotu

Tým otevřených dat na ministerstvu stojí za úspěchem otevřených dat MF, ale rovněž jako autoři např. za aplikací Supervizor, která slouží k vizualizaci zaplacených faktur. Zobrazuje agregaci dat podle typů výdajů a dále je zobrazuje až na úroveň jednotlivých faktur. V nejbližší době ji převezme několik dalších ministerstev, mohla by se tak stát robustním zdrojem informací o výdajích státu. 

Hodnocení organizátora

Aplikace je publikovaná v open source, její další využití napříč veřejnou správou je tedy zdarma a na jejím zdokonalování může pracovat kdokoliv (což se už nyní děje).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO
Sazebník: ANO
Povinné informace: 
1

Více

97 hlasů

95.

Ministerstvo vnitra

Otevřená data

Zavedení otevřených dat do Infozákona.

Popis pro porotu

Novela Infozákona z r. 2013 zavedla možnost žádat o pravidelné poskytování datasetů které se v průběhu času mění, obnovují, doplňují nebo opakovaně vytváří, držených veřejnými subjekty v otevřených a strojově zpracovatelných formátech. Posílila se možnost sdílení veřejně přístupných dat z databází a umožnění on-line dálkového přístupu k nim. Probíhající novelizace v r. 2016 poprvé v zákoně definuje, co jsou to otevřená data, vznik národního katalogu otevřených dat. Byl připraven také seznam klíčových datových sad, které budou zpřístupněny zřejmě v průběhu roku 2016.

Hodnocení organizátora

Provedené změny činí z práva na informace obor budoucnosti i pro komerční využití hromadných dat, nové aplikace a rozvoj ICT businessu. Otevřená data jsou bohužel omezena jen na okruh datasetů, které určí vláda, chybí postup pro vyžádání datasetu otevřených dat přímo uživateli.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

92 hlasů

143.

Praha 21

Otevřená data

Zveřejnila přehled faktur za posledních pět let a soupis majetku.

Popis pro porotu

Na pražském portálu otevřených dat zveřejnila detailní přehled veškerého majetku a kompletní přehled faktur za roky 2010 -2015.

Hodnocení organizátora

Městská část v sekci otevřených dat dále zveřejňuje objednávky a smlouvy. Zařazuje se tak otevřenějším městským částem Prahy.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO (s neoprávněnými položkami)

Povinné informace: 2

Více

75 hlasů

109.

Nejvyšší kontrolní úřad

Otevřená data

Online rozpočet poskytuje aktuální informace o hospodaření úřadu.

Popis pro porotu

Úřad poskytuje aktuální informace o hospodaření prostřednictvím "klikacího rozpočtu".

Hodnocení organizátora

Klikací rozpočet na adrese http://www.nku.cz/scripts/rozpocet/default.asp je relativně jednoduchý nástroj zobrazení plánovaného a průběžného hospodaření. Jde jen do úrovně Rozpočtová položka. Více úřadů již nabízí takovéto nebo i mnohem podrobnější klikací rozpočty, některé až do úrovně faktur.
Bohužel chybí licence. Data se nedají stáhnout.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3 (většinou chybí)

Více

60 hlasů

Výsledek

20.

ČEZ, a.s.

Přístup k informacím

Navzdory řadě rozsudků ČEZ odmítá, že je povinným subjektem a informace neposkytuje.

Popis pro porotu

ČEZ opakovaně odmítá, že je povinným subjektem dle zák. č. 106/1999. V reakci na žádost o informace dokonce uvedl odkaz na nejnovější rozhodnutí NSS, podle kterého povinný subjekt je. Uvedl: „Společnost ČEZ, a.s. není povinným subjektem, a to i přes nejnovější rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 3. 2016 (č. j. 2 As 155/2015-84).“

Hodnocení organizátora

ČEZ se přímočaře a otevřeně vzpírá opakovaným rozhodnutím NSS, který ho za povinný subjekt označuje. Jde o rebelii proti právnímu státu, kdy k výkladu norem je povolán soud. NSS se podrobně vypořádal se všemi námitkami ČEZu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

ČEZ v souladu se svým názorem, že není povinným subjektem, neplní žádné povinnosti podle Infozákona.

zn. 5

Více

167 hlasů

7.

Český hydrometeorologický ústav

Přístup k informacím

Ústav tají historické informace o počasí.

Popis pro porotu

ČHMÚ odmítá poskytovat data o historických měřeních počasí. Uvádí, že to „jsou  data  a  produkty,  nikoli informace ve smyslu uvedeného zákona.“ Je ochotný přistoupit pouze na předražený prodej těchto dat. Není úplně jasné, co vlastně mají a mohou či jsou ochotni prodávat.

Postoj ČHMÚ potvrdilo i Ministerstvo životního prostředí, které tvrdí, že informace o počasí nemají pro veřejnost žádný význam a pro absenci "znaku veřejnoprávnosti" tvrdí, že informace o počasí nepodléhají infozákonu.

Hodnocení organizátora

ČHMÚ a s ním i MŽP postupují hrubě v rozporu s Infozákonem a implementací Směrnice EU o opakovaném použití informací. „Kreativně“ vytvořili zcela nový nezákonný důvod pro odmítnutí žádosti. Data o počasí však jsou nepochybně běžnou informací, kterou je ČHMÚ povinen poskytovat. Směrnice výslovně uvádí i meteorologické informace jako ty, které se mají poskytovat i pro účely služeb s digitálním obsahem (bod 4 a 8 recitativu Směrnice). Jde o mimořádně absurdní postup. ČHMÚ porušuje zákon také tím, že nezveřejňuje sazebník úhrad za poskytnutí těchto informací, nezveřejňuje vzor licenční smlouvy. Namísto toho požaduje zaslání objednávky, kterou poté bez jasných pravidel nacení. Ve vyjádření k nominaci postoj potvrdil, zejména že na žádost neuplatňuje Infozákon.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

ČHMÚ nemá zveřejněny žádné povinné informace, vyjma Sazebníku, jenž je nesprávný. Neuveřejňuje ani výroční zprávu.

Povinné informace: 5

Více

147 hlasů

33.

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka

Přístup k informacím

Ředitel Klezla rok odmítá sdělit odměny vedoucích pracovníků včetně svého partnera, kterého jmenoval vedoucím oddělení.

Popis pro porotu

Nadřízený Magistrát hl. m. Prahy třikrát marně přikázal žádost vyřídit. Nejdříve ředitel uvedl, že zveřejnění odměn by ochromilo fungování školy, pak se snažil vyloučit pro podjatost. Pedagog, který o odměny vedoucích pracovníků dle InfZ požádal, dostal v pololetí výpověď pro nadbytečnost.

Hodnocení organizátora

Ředitel v koncepci školy sliboval otevřenou a transparentní komunikaci, nyní porušuje nejen Infozákon, ale i správní řád, když nerespektuje právní názor nadřízeného orgánu (a zároveň zřizovatele školy). Zájem na informacích je legitimní i pro střet zájmů ředitele. Výpověď pomocí účelové reorganizace je odplatou za uplatnění základního lidského práva, což zakazuje Listina v čl. 3 odst. 3: „Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

V minulém ročníku soutěže OTEVŘENO x ZAVŘENO získal ředitel Klezla v kategorii Zavřeno – Svoboda projevu 2. cenu veřejnosti a 3. cenu odborné poroty za neoprávněné uložení povinnosti mlčenlivosti v pracovním řádě školy.

Výroční zpráva: NE

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 4

Více

122 hlasů

83.

Praha 1

Přístup k informacím

Úřad vyžádal úhradu 2,5 milionu korun za poskytnutí tabulkového přehledu faktur 2010-2015, data poskytl neúplně.

Popis pro porotu

Za poskytnutí strojově čitelného seznamu uhrazených faktur za roky 2010-2015 požádal úřad o  úhradu nákladů ve výši 2,5 milionu Kč, protože prý data nelze z účetního systému automaticky exportovat a musejí se sestavit ručně po položkách. Po stížnosti nadřízený Magistrát hl. města Prahy toto zcela odmítl, vyzval přenastavit účetní systém a přehodnotit výši úhrady. Magistrát doslova uvedl: „Zcela určitě není nutné, aby musel každou jednotlivou fakturu zpracovávat mechanicky, aby získal a mohl poskytnout poptávané údaje“.

Úřad poté snížil požadavek tisíckrát na částku 3,5 tisíce Kč. Po úhradě a po pěti měsících pak data poskytl - ovšem neúplná, chybělo klíčové IČ dodavatele, dle kterého lze data řadit a analyzovat.
 
 

Hodnocení organizátora

Notorický obstrukční postup úřadu Prahy 1 (Již loni byl úřad nominován za odstrašovací úhrady -  20 400 Kč za plat pěti vedoucích pracovníků za několik let.) Jde o rekordní výši protiprávně požadované „odstrašovací“ úhrady. Účetní systém jistě umí data plně exportovat. Požadovaná úhrada tak byla zcela nereálná, účelová ve snaze informaci odepřít. To dokládá reakce více jak 130 úřadů v České republice, které žadatel obdobně o faktury požádal. Asi  2/3 z nich je poskytly obratem zcela zdarma, ostatní za úhradu řádově nižší než Praha 1. Mnohé úřady takové přehledy samy aktivně zveřejňují.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano. Dotazy a odpovědí přehledně zveřejněny, někdy však pouze konstatováno, že informace byly poskytnuty.
Sazebník: Ano. Sazba za mimořádné vyhledávání se může zdát nadsazená (278 Kč), na druhou stranu se první hodina práce neúčtuje.
Hodnocení: 2

Více

113 hlasů

42.

Zlobice

Přístup k informacím

Rozsáhlá obstrukce – 17x opakované odmítnutí žádosti o informace v rozporu s nadřízeným orgánem a judikáty

Popis pro porotu

V roce 2013 jsem požádal OÚ Zlobice o poskytnutí informace o vyplacení celkové částky administrativním pracovníkům a hospodářkám a účetním na OÚ Zlobice za rok 2012. OÚ Zlobice 17x rozhodlo o odmítnutí žádosti s odůvodněním, že se jedná o ochranu osobních údajů a šikanózní chování z mé strany jakož to žadatele. Krajský úřad vždy po mém odvolání chybná rozhodnutí ruší a vrací obci k novému projednání, poukazuje na to, že obec svá tvrzení neprokázala.

Hodnocení organizátora

Pokračující rozsáhlá obstrukce a úřední rebelie, dosahující intenzity trestného činu maření úkolu úřední osoby. Zlobice již byly vícekrát nominovány v soutěži OxZ za činy, zřetelně porušující právo na informace. Např. v r. 2014: Obec opakovaně obstruuje: odepřela podklady k udělení dotace soukromého obchodu, smlouvu o pojištění majetku obce, informaci o souhrnné částce na platy dvou účetních, přes jasné instrukce Kraj. úřadu, který její postup označil za obstrukci. Přitom – jak uvádí nadřízený orgán – požadovanou informaci uvádí ve zveřejněném závěrečném účtu a není tedy jasné, proč ji žadateli neposkytne.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Z velké části jde pouze o konstatování, že odpověď byla poskytnuta či "žadateli bylo vydáno rozhodnutí" = žádost byla odmítnuta. Podle výroční zprávy Obec více než polovinu žádostí odmítla, důvody nejsou vysvětleny.
Sazebník: Ano,  nesprávný.
Hodnocení: 3

Více

111 hlasů

48.

Česká konference rektorů

Přístup k informacím

Rektoři VŠ se složili na lobbing za vyjmutí části smluv z povinného zveřejňování

Popis pro porotu

Rektoři vysokých škol z veřejných peněz složili částku asi 450 tisíc korun pro lobbistickou firmu na prosazení pozměňovacího návrhu k zákonu o registru smluv, aby v něm vysoké školy nemusely zveřejnovat část smluv (se soukromými subjekty o výzkumných aktivitách). Návrh předložil poslanec Pleticha (CSSD). Aktivitu inicioval a koordinoval rektor VŠCHT Karel Melzoch, který uvedl: "Kdyby Škodovka vyvíjela nový typ automobilu, těžko se smíří s tím, že se někdo dozví detaily o vývoji a jeho nákladech. I přes anonymizaci by v registru zůstalo dost citlivých údajů." Kolegům z jiných univerzit doporučil bez výběrového řízení i konkrétní firmu - PAN Solutions.
 

Hodnocení organizátora

Pozměňovací návrh je širší – zahrnoval by i jakékoliv jiné než základní činnosti VŠ a výzkumných institucí. Jejich transparentnost by se tak velmi snížila např. v oblasti pronájmů. Využití veřejných peněz na ovlivnění zákona je pochybné. 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Konference rektorů jako povinný subjekt neuvádí žádné povinné informace.
Povinné informace 5
 

Více

99 hlasů

149.

Exekutorská komora ČR

Přístup k informacím

Povinné informace nezveřejňuje vůbec, nebo zcela nedostatečně.

Popis pro porotu

Exekutorská komora soustavně nezveřejňuje řadu povinných informací, jako informace poskytnuté na žádost nebo výroční zprávy o počtu žádostí o informace. Již několik let namísto toho uvádí -sekci připravujeme-. Naopak „ceník za poskytování informací“ nechybí, obsahuje však neoprávněnou položku – poplatek 105 Kč za jakékoliv vyhledání informace, resp. 210 za hodinu vyhledávání. Prakticky neexistují ani informace o rozpočtu. Jsou skryty v Sekci "Aktuality", obsahují pouhá 3 čísla (Příjmy, Výdaje a rozdíl těchto dvou čísel).

Hodnocení organizátora

Komora porušuje Infozákon, protože uvedené informace má povinnost zveřejnit.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: NE

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

95 hlasů

101.

Ing. Martin Slavík, tajemník MČ Prahy 10

Přístup k informacím

odmítá skoro 2 roky poskytnout informace o platu a odměnách vedoucích odborů a sebe sama

Popis pro porotu

Žadatel o informace poslal infožádost o platy vedoucích odborů a tajemníka před 1,5 rokem. Dodnes informaci nedostal, tajemník ji 13x odmítl poskytnout. Nadřízený magistrát již 12x vadné rozhodnutí zrušil a nyní žadatel čeká na 13. zrušení.

Hodnocení organizátora

Příklad velmi rozsáhlé úřední rebelie proti právnímu státu. Tajemník již sepsal 36 stran pseudoprávního odůvodnění, proč jeho názor, opačný oproti názoru nadřízeného orgánu a konstantní judikatury, je správný.

Žadatel by však měl podat žalobu, aby soud mohl přikázat informace poskytnout a nekonečný ping pong rozetnout. Tajemník by měl být odpovědný za způsobené škody, jak na nákladech správního případně soudního řízení, tak na hrozícím finančním zadostiučinění za průtahy řízení, které by soud mohl žadateli přiřknout.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (často jen informace o poskytnutí)

Sazebník: ANO (s chybnou položkou za vyhledání)

Povinné informace: 3

Více

94 hlasů

74.

Česká národní banka

Přístup k informacím

Odmítá poskytnout detaily o odměnách a benefitech členů bankovní rady, prostředky banky prý nejsou „veřejnými prostředky“, ale vlastními prostředky banky.

Popis pro porotu

Žádost o detailní údaje o mzdě, odměnách a dalších benefitech členů bankovní rady v členění po měsících ČNB odmítla s tím, že nelze aplikovat ust. § 8b Infz, protože nejsou příjemci veřejných prostředků. ČNB prý nakládá pouze se svými vlastními prostředky, nezávisle na veřejných rozpočtech. Poskytla jen přehled ročních mezd členů BR, jejichž zveřejnění ukládá zákon o ČNB. Stejně rozhodl nadřízený orgán – bankovní rada o rozkladu, který vydal rozhodnutí až po 3 měsících po doručení rozkladu. 

Hodnocení organizátora

Argumentace, že prostředky ČNB nejsou napojeny na veřejné rozpočty, že banka má finanční nezávislost, že prostředky vznikají převážně emisní činností (banka si peníze sama tiskne), jsou jen slovní šarádou. Je-li ČNB veřejnou institucí a povinným subjektem, nutně i její prostředky, byť je generuje specificky, jsou veřejnými prostředky, podobně jako zdravotní pojištění pro pojišťovny. Banka zbytečně obstruuje a vymýšlí i další pseudoprávní důvody odepírání informací.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

79 hlasů

130.

České dráhy a.s.

Přístup k informacím

Odmítají poskytnout informace o angažmá J. Kleslové obstrukcí – 4x zopakovaným administrativním ping-pongem.

Popis pro porotu

Žadatel požádal na podzim 2015 České dráhy o údaje o působení bývalé starostky Prahy 10 R. Kleslové ve společnosti. ČD žádost odmítly s odkazem na osobní údaje a obchodní tajemství, nadřízený (předseda představenstva) po odvolání žadatele odmítnutí zrušil s požadavkem lépe odmítnutí odůvodnit. ČD lépe odůvodnily, nadřízený opět zrušil prakticky stejným dokumentem. To se opakovalo 4x, žadateli se tak ČD koordinovaným postupem pokouší formou administrativního ping-pongu znemožnit soudní ochranu a věc protahovat. Žadatel podal proto žalobu proti rozhodnutí nadřízeného, jelikož jeho pravá podstata je obstrukční.

Hodnocení organizátora

Požadované informace, zejména smlouva s R. Kleslovou a předmět „poradenství“ pro ČD, nemohou být chráněnými osobními údaji nebo obchodním tajemstvím, případné drobnosti bylo třeba vyloučit dle § 12 Infozákona a zbytek poskytnout.

Jde o zřetelný pokus obstrukčně a šikanózně znemožnit přístup k informacím zřetelného veřejného zájmu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 4

Více

76 hlasů

6.

Dopravní podnik hl. m. Prahy

Přístup k informacím

Dopravní podnik pro špatnou smlouvu nemůže poskytovat on-line data o poloze vozidel, ač to je technicky možné.

Popis pro porotu

DPP odmítá poskytovat informace o pohybu vozidel MHD v Praze, které generuje v systému DORIS. Původně argumentoval vším od ohrožení bezpečnosti po ochranu soukromí řidičů. Následně se při žalobě ukázalo, že za vším je vendor lock u podezřelého dodavatele dispečerského systému (Xanthus). Podle ČT Interní audit DP prokazuje, že dopravce se vazbou na Xanthus ocitl v pasti.

Hodnocení organizátora

Vyčlenit ze systému informace o aktuální poloze vozu je programátorsky možné a relativně snadné. Je však nutná softwarová úprava dodavatelskou firmou (tzn. existuje vendor lock). Tomu brání nedořešený smluvní vztah s dodavatelskou firmou, který se intenzivně řeší, DPP předpokládá dořešení v letošním roce.

Právo na informace zde odhalilo chybnou závislost na produktu konkrétního dodavatele. Založili jej programátoři DPP, kteří využili interní informace svého zaměstnavatele.
V Brně poskytování on-line dat bez problémů funguje.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

72 hlasů

66.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Přístup k informacím

Ministryně školství byla opakovaně veřejně vyzvána, aby zpřístupnila anonymizované individuální výsledky žáků u státní maturity. Její úřad to opakovaně odmítá, aby data nebyla „chybně interpretována“.

Popis pro porotu

Data s výsledky žáků u státní maturity existují, jejich anonymizace je relativně snadná. Správcem dat je MŠMT. Školský zákon (§ 183c) zakazuje poskytnout data na žádost dle Infozákona, ovšem nic nebrání správci zveřejnit z vlastní iniciativy. Ministerstvo o to bylo vícekrát požádáno, Úřad pro ochranu osobních údajů vyjádřil souhlas. MŠMT však stále odmítá s odůvodněním, že je třeba „eliminovat neodborné, mediálně zajímavé nakládání s výsledky“ a že „bezbřehé zveřejňování dat je ke škodě věci“ (Citace z dopisu nám. Fidrmuce z 21.10.2015).

Hodnocení organizátora

V době otevřených dat je postup MŠMT „pravěký“, obava z „neodborného nakládání s výsledky“ jednak principiálně lichá, jednak protiústavní. Protiústavní je též ustanovení školského zákona, zakazující poskytnutí dat na žádost, které MŠMT prosadilo v r. 2015 v reakci na žádosti, kterým by jinak muselo vyhovět.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: NE (naposledy v červnu 2015)
Sazebník: ANO
Povinné informace: 3

Více

72 hlasů

41.

Správa úložišť radioaktivních odpadů

Přístup k informacím

Opakovaně odepřela významné části zápisů Rady Správy úložišť a ze Zprávy o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení.

Popis pro porotu

Správa úložišť opakovaně odepřela s nedostatečným odůvodněním významné části zápisů Rady a ze Zprávy o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení. Odůvodňuje to tím, že jde o vnitřní pokyny mezi Radou Správy úložišť a Správou, případně mezi ministerstvem a Správou. Nijak ale neodůvodnila, jaký zájem by se informacemi ohrozil. Kompetence Rady představují společenskou kontrolu, nezabývá se „tajnými“ věcmi, spíše efektivitou a plněním úkolů,  její výstupy by tak měly být v zásadě veřejné. Odmítnutí částí Zprávy o kontrole tvorby rezerv na vyřazování jaderných zařízení je také přehnané. Veřejnost by cela jistě měla dostat informaci, zda finanční rezervy, které ČEZ odkládá na budoucí vyřazování svých jaderných elektráren, jsou v potřebné výši.

Hodnocení organizátora

Uváděné právní důvody, jak „vnitřní předpisy“, tak v případě Zprávy o kontrole tvorby rezerv informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti“, jsou nejspíše chybné (utajené části nelze konfrontovat, Správa utajení neodůvodnila). Spor je tak o rozsah začernění, které se jeví jako výrazně přehnané.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (nedostatečně)
Zveřejnění poskytnutých informací: NE
Sazebník: ANO
Povinné informace: 2

Více

68 hlasů

43.

Prostějov

Přístup k informacím

Magistrát zprvu odmítl poskytnout informace žadateli, neboť je mu teprve patnáct let.

Popis pro porotu

Úřad místo poskytnutí informací k žádosti patnáctiletého občana (žádal kopie právní analýzy a důvodové zprávy k usnesení Rady města) napsal jeho rodičům, ať písemně potvrdí, že s jeho žádostí souhlasí. Po zásahu nadřízeného orgánu informaci poskytl.

Hodnocení organizátora

Nadřízený orgán, když přikázal prostějovské radnici vyřídit žádost, uvedl, že  „vyžadováním souhlasu zákonných zástupců byl porušen občanský zákoník a zákon o svobodném přístupu k informacím.“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.

Zveřejnění poskytnutých informací: Ano

Sazebník: Ano.

Povinné informace: 2

Více

67 hlasů

114.

Magistrát hl. m. Prahy a kontrolní výbor

Přístup k informacím

Pražský magistrát "ztratil" majetková přiznání Pavla Béma a Petra Hulinského. Ve vlastním šetření dospěl k závěru, že za to nikdo nemůže.

Popis pro porotu

V srpnu 2015 jsem požádali o o majetková přiznání bývalého primátora Béma a radního Petra Hulinského podle etického kodexu zastupitele. Úřad sdělil, že jsou v trezoru předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva, ale nezaslal je. Ministerstvo vnitra po stížnosti přikázalo žádost vyřídit. V listopadu magistrát sdělil, že přiznání se ztratila, není ani záznam o skartaci. Po odvolání věc šetřil i Archiv hl.m. Prahy, konstatoval mnohá porušení předpisů, ale nezjistil pachatele přestupku. Pracovnice, která naposledy přiznání přejímala, již na magistrátu nepracuje.

Hodnocení organizátora

Případ vypovídá o nedostačených pravidlech a organizaci činnosti sekretariátu výboru, kdy pro tuto netypickou agendu Magistrát nevytvořil jasné mechanismy. Nastává pak kolektivní nezodpovědnost, žádný z dřívějších předsedů kontrolního výboru o osudu přiznání nic neví.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (chybný formát)

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO  (chybný formát)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

65 hlasů

148.

Česká pošta s.p.

Přístup k informacím

Česká pošta odmítá poskytnout informaci o platu bývalého ministra Žáka, zaměstnaného jako poradce.

Popis pro porotu

Pošta odmítla poskytnout, jaký má plat a za co ho dostává poradce - bývalý ministr. Zatímco majetek státu, s nímž hospodaří, uznává za „veřejný prostředek“, výnos dalšího hospodaření už ne a zaměstnanci tak prý nejsou příjemci veřejných prostředků. Dále uplatňuje test proporcionality a nadřazuje ochranu soukromí. Dále uvádí, že „není cílem žalobce zajistit transparentnost vynakládání veřejných prostředků, nýbrž účelově získat informaci bez dalšího kontextu, která sama o sobě nijak neprokazuje účelnost jejich vynakládání…“ Smlouvu odmítá poskytnout proto, že je součástí osobního spisu.
 

Hodnocení organizátora

Pošta uplatňuje argumentaci, mnohokrát zřetelně vyvrácenou rozsudky Nejvyššího správního soudu. Například test proporcionality se dle judikatury neprovádí, cíl žadatele o informace nelze hodnotit, osobní spis není překážkou poskytnutí smlouvy, všechny prostředky státního podniku jsou veřejnými.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 5

Více

58 hlasů

113.

Ministerstvo spravedlnosti

Přístup k informacím

Stížnost na výši úhrady požadovanou správou soudu vyřídilo nadřízené Ministerstvo spravedlnosti až téměř po dvou letech.

Popis pro porotu

Sloučené nominace:
1) Koncem května 2014 dostalo ministerstvo mou stížnost proti výši úhrady (soud v Příbrami mě vyzval k uhrazení 4.000 Kč za výpis z informačního systému). Nic se nedělo, po roce a půl jsem v prosinci 2015 požádal o opatření proti nečinnosti. Stížnost Ministerstvo vyřídilo v dubnu 2016, téměř za dva roky.
2) Dne 19.8.2015 jsem podal žádost (dotaz na stav stížnosti na úředníka). Po nečinnosti a vršení několika stížností proti ní jsem nakonec obdržel informaci až v říjnu. MSp stále porušuje lhůty při řešení žádostí o informace a vyřizování stížností proti nečinnosti.

Ministr Pelikán by měl personálně posílit oddělení vyřizující agendu Infozákona na Ministerstvu spravedlnosti.
 

Hodnocení organizátora

Dlouho se opakující problémy Ministerstva spravedlnosti, které pro rozsah agendy nestíhá vyřizovat podání. Je nadřízeným orgánem celkem 101 povinného subjektu (což je unikátní stav).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (OK: výzva k vyjádření)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

56 hlasů

163.

Městský úřad Miletín

Přístup k informacím

Starosta obstruuje nekonkrétním sdělením namísto poskytnutí konkrétně požadované informace.

Popis pro porotu

Starosta neodpovídá na dotaz, namísto toho sděluje nekonkrétní informace, které nebyly požadovány. Opakuje to i po odvolání a stížnosti. Na dotaz „Kdo zodpovídá za  ochranu majetku Města Miletín před neoprávněnými zásahy a je za to odměňován?“ nejprve sdělil, že „činnost obce se řídí zákonem o obcích“. Po odvolání a stížnosti sdělil naopak všechny pracovníky Městského úřadu, a uvedl: „Váš dotaz, který vůbec nekonkretizoval, že Vás zajímají osoby přesně. Z Vašeho dotazu nevyplývalo, že chcete znát konkrétní osoby.“

Hodnocení organizátora

Obstrukční postup, který nepředstavuje poskytnutí žádané informace. Osoba, která nepochopí takto jednoduchý dotaz, je buď intelektuálně nevhodná pro funkci starosty, anebo jde o úmyslnou šaškárnu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: NE

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 5 (namísto nich je uvedena např. Nadmořská výška)

Více

43 hlasů

145.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Přístup k informacím

Úřad nechce zveřejnit základní statistické údaje o jednotlivých porodnicích – procento císařských řezů, poranění po porodu...

Popis pro porotu

Rok a půl trvalo, než ÚZIS alespoň detailně odůvodnil odmítnutí (tři zrušená rozhodnutí a nečinnost nadřízeného Ministerstva zdravotnictví). Odmítnutí stojí na nepřehledné spleti úpravy v zákoně o zdravotních službách, o statistické službě a Infozákona. V zásadě uvádí, že jde o důvěrné statistické údaje, které lze poskytnout jen se souhlasem dané porodnice.

Hodnocení organizátora

Výklad nepřehledné právní úpravy ÚZIS aplikuje protiústavně, neexistuje důvod, podřaditelný pod ústavní výjimky z práva na informace, kvůli kterému by veřejnost nemohla znát statistické údaje o zdravotních aspektech porodů. Alespoň u veřejných porodnic, které jsou též povinnými subjekty a údaje by musely poskytnout i samy, nelze ve světlle Listiny základních práv aplikovat ochranu statistických informací, vypovídající pouze o činnosti povinných subjektů – porodnic.

V ČR takto souhrnná data o porodnicích má jen ÚZIS, samotné porodnice je nesledují. ÚZIS s daty nepracuje dobře, nepoukazuje na porodnice, kde provádějí příliš mnoho některých výkonů (třeba právě nástřih hráze - doporučení WHO max. do 10 % porodů, u nás někde až 80 % porodů). ÚZIS tak případy špatné péče kryje namísto toho, aby porodnice kontaktoval a chtěl vysvětlení.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

 

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: NE

Povinné informace: 2

Více

41 hlasů

56.

Ministerstvo financí ČR

Přístup k informacím

MF čtyři měsíce neoprávněně odepíralo poskytnout žadateli studii k zavedení EET.

Popis pro porotu

Žadatel požádal o studii k zavedení EET od firmy BDO. Někteří novináři ji měli k disposici, stejně jako někteří i opoziční poslanci. MF ji poskytlo přehnaně začerněnou, s odůvodněním „výhradně interní informace“ a „důvěrné“. Po odvolání (ministr zrušil vadně odůvodněné rozhodnutí) ji poskytlo stále z velké části zabělenou s odůvodněním zejména obchodním tajemstvím. Mezitím však byla studie třetí osobou zveřejněna na internetu, ochrana tedy zanikla, MF ji proto poskytlo celou. Celkem tedy trvalo zveřejnění studie, kterou již měli novináři a poslanci k dispozici měsíce před podáním žádosti, více jak 4 měsíce.

Hodnocení organizátora

Poněkud přepjaté počáteční utajování. Označení za výhradně interní informace pomocí pojmu „důvěrné“ je v rozporu s InfZ i zákonem o ochraně utajovaných informací. Obchodní tajemství zpracovávající firmy mohlo být chráněno oprávněně.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

36 hlasů

76.

Praha 6

Přístup k informacím

Úřad nerespektoval právní názor nadřízeného orgánu

Popis pro porotu

Žadatel požádal o informaci o předmětu soudního sporu vedeného městskou částí. Informaci dostal až po 11 měsících. Úřad opakovaně odmítal v průběhu soudního sporu informace poskytnout s odkazem na ust. § 11 odst. 4 písm. b) InfZ, podle kterého se neposkytnou informace o rozhodovací činnosti soudu. Nadřízený orgán s tím nesouhlasil a rozhodnutí rušil, úřad Prahy 6 nerespektoval názor nadřízeného orgánu, který označil za nesprávný a alibistický. Informaci poskytl až formou pravomocného rozsudku po skončení soudu. 

Hodnocení organizátora

Pro případný střet zájmů bez hodnocení

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

34 hlasů

64.

Ministerstvo spravedlnosti

Přístup k informacím

Instrukce MSp k poskytování informací neoprávněně zužovala rozsah povinného zveřejnění informací poskytnutých na žádosti.

Popis pro porotu

MSp v r. 2012 změnilo instrukci k výkladu Infozákona tak, že informace poskytnuté žadatelům se podle § 5 odst. 3 Infozákona měly zveřejňovat „jen tehdy, mají-li obecný význam pro širší okruh žadatelů. Povinný subjekt zajistí dostupnost takto zveřejněných informací po dobu jednoho roku.“ Zákon přitom takové omezení z hlediska obsahu ani času nestanoví.

Hodnocení organizátora

Ustanovení Směrnice 13/2008- SOSV-SP, kterou se provádějí některá ustanovení InfZ, bylo protiprávní. V současnosti se již Směrnice uvádí do souladu se zákonem, aktuálně se tyto informace zveřejňují na elektronické úřední desce.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (OK: výzva k vyjádření)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

33 hlasů

129.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a.s.

Přístup k informacím

Nemocnice odmítá zveřejnit plat ředitele a obstruuje

Popis pro porotu

Jako novinář jsem se benešovskou nemocnici, vlastněnou Středočeským krajem, požádal o informace ohledně odměny ředitele. Nemocnice využila formální chyby, protože jsem se ptal na mzdu a odpověděli mi, že mzda ředitele je nula. Když jsem se podruhé, již správně, zeptal na plat ředitele, nemocnice již vůbec neodpověděla a zůstala od března dosud v nečinnosti. 

Hodnocení organizátora

Nemocnice nejen porušila zákon, ale obstruuje v rozporu s pravidly dobré správy - záměna slov mzda a plat neopravňuje nevyřídit žádost podle jejího zjevného smyslu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: NE

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 5

Více

32 hlasů

153.

Jihomoravský kraj

Přístup k informacím

Majetkový odbor krajského úřadu odmítá poskytnout informace o auditu smluv o pronájmu letiště z majetku kraje, opomenul řešit část žádosti.

Popis pro porotu

Požádali jsme o audit smlouvy o nájmu letiště Brno-Tuřany. Kraj odmítl, odůvodnil jednak autorským právem k auditu, jednak tím, že jde o přípravnou informaci k přijetí rozhodnutí. Odmítl i další body žádosti, resp. se jimi vůbec nezabýval, kterými jsme žádali alespoň některé d dílčí údaje, jako je počet stran a výčet kapitol nebo závěrečné zjištění.

Hodnocení organizátora

Odepření z uvedených důvodů je nesprávné (nadřízený orgán je k odvolání zrušil). Právní posudek těžko může být autorským dílem, neboť nemá rys jedinečnosti, ale naopak, vždy směřuje ke stejným závěrům. Nejde ani o přípravný podklad, protože není plánované rozhodnutí, které by se mělo auditem řídit, alespoň je kraj nijak v odůvodnění neuvádí. Poskytnutí dílčích informací nebrání už zhola nic. Odmítnutí tak spíše vypadá jako obstrukce a snaha utajit nepříjemná zjištění.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

31 hlasů

165.

Policejní prezidium

Přístup k informacím

Policejní prezídium nezveřejňuje na webu všechny poskytnuté informace z let 2010 až 2014.

Popis pro porotu

Policejní prezídium za roky 2010 až 2014 zveřejňuje spíše jen přehled poskytnutých informací. U mnohých je zde pouze informace o tom, zda byla informace poskytnuta, nebo nebyla, ale informace samotná chybí.

Hodnocení organizátora

Infozákon výslovně ukládá zveřejnit poskytnutou informaci, Např. v případě, kdy žadatel žádal kopie faktur, které Policejní prezidium proplatilo společnosti Fujitsu Technology Solutions, s.r.o., zveřejnění textu „Policie České republiky žadateli vyhověla a poskytla mu požadované kopie pěti faktur proplacených Policejním prezidiem České republiky v požadovaném období“ není řádným splněním zákona.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO (s nominovanou výhradou)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

28 hlasů

28.

Říčany - odbor dopravy

Přístup k informacím

Dlouhodobě odmítá poskytnout informaci o povolení přechodu pro chodce, vybudovaného nejspíš načerno.

Popis pro porotu

Pro zřízení přechodu v naší obci požaduje odbor dopravy doklad o předpokládané intenzitě chodců. Požádal jsem o tentýž doklad k přechodu realizovanému nejspíše načerno před 8 lety u sousední obce (na stejné silnici). OD jej odmítl poskytnout s opakovanými výmluvami, že přechod byl povolen v rámci jiné stavby o mnoho dříve, a že k této stavbě vzhledem k uplynulé době příslušné dokumenty nemá. Ve skutečnosti byl přechod nejspíše zřízen načerno a povolen dodatečně před měsícem až na základě této kauzy – a bez dokumentu, který se nyní požaduje pro jiný přechod. Úřad při vyřízení dalšího odvolání sdělil, že u již existujících přechodů se takový dokument nepožaduje.

Hodnocení organizátora

K verzi, že jde o maskování protiprávně vzniklého stavu, se přiklání též nadřízený úřad. Ze snahy maskovat pak lze dovodit podíl na vzniku protiprávního stavu. Pokud dožádaný úřad zjistil, že přechod vznikl načerno, měl při vyřízení žádosti toto žadateli sdělit a protiprávní stav řešit. Namísto toho obstrukčně „mlží“ o údajném spojení s jinou stavbou a nepředání dokumentů, a především se vyhýbá sdělení, že přechod vznikl protiprávně.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Říčany zveřejňují nadstandardní rozsah informací, zejména o nakládání s veřejnými prostředky. Zapojují veřejnost do rozhodování.
Povinné informace 1-

Více

25 hlasů

78.

hl. m. Praha

Přístup k informacím

Škody za prohrané spory o informace po nikom nevymáhá, povinné informace zveřejňuje v strojově nečitelném formátu, v rozporu se zákonem.

Popis pro porotu

Magistrát přes postoj vedení města nadále vědomě prohrával soudní spory, čímž vznikla v r. 2015 škoda na soudních nákladech až ve výši 74 000 Kč, včetně exekučních nákladů. Po chybujících úřednících škody nevymáhá. Poskytnuté informace zveřejňuje neoprávněně ve strojově nečitelném formátu. Stejně tak Výroční zprávu zveřejňuje převážně v nečitelném pdf, v obrovské velikosti přes 30 MB. Neobsahovala údaje o nákladech na soudní spory, což magistrát po upozornění napravil.

Hodnocení organizátora

Jde o porušení zákona, protože povinné subjekty jsou povinny podle Infozákona zveřejnit tyto dokumenty ve strojově čitelném formátu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (chybný formát)

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO  (chybný formát)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

23 hlasů

71.

Česká obchodní inspekce

Přístup k informacím

ČOI se prezentuje jako otevřená, ale neoprávněně odepřela informace o platu, odměně, benefitech a délce praxe čtyř pracovníků.

Popis pro porotu

ČOI odepřela poskytnout uvedené informace se zcela nesmyslným odůvodněním, v rozporu s ustálenou judikaturou NSS.  Nadřízené Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodnutí zrušilo. Teprve až poté ČOI informace poskytla. Tento postup je v rozporu s tím, že jinak se ČOI prezentuje jako otevřená (např. publikací otevřených dat o kontrolách).

Hodnocení organizátora

Právní odůvodnění odmítnutí žádosti bylo tak „mimo“, že vzbuzuje dojem manipulativního odkazování na dávno překonanou judikaturu a nesprávný výklad literatury. Část odepřených informací ani nezdůvodnilo (délka praxe).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

22 hlasů

63.

Praha 5

Přístup k informacím

Rozhodující informace opatření odboru dopravy ukrývá do nezveřejněných příloh, jež jsou "nedílnou součástí" dokumentů zveřejněných na úřední desce.

Popis pro porotu

Na úřední desce zveřejněné na webu trvale umísťuje dokumenty odboru dopravy, které mají podstatné informace, zejména nákresy situace, skryty v příloze, která sice je "nedílnou součástí" nicméně vždy oddělenou a nedostupnou. 

Hodnocení organizátora

Z hlediska zákona je sice povinnost zveřejnit na úřední desce tyto dokumenty splněna, ale jiné městské části (např. Praha 6) kupříkladu zveřejňují dopravní opatření včetně nákresu situace, který jediný opatření konkrétně vyjadřuje.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO (ale není strojově čitelná)
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO ANO (ale není strojově čitelné)
Sazebník: ANO
Povinné informace: 2

Více

19 hlasů

120.

Jihomoravský kraj

Přístup k informacím

Krajský úřad šikanuje a obstruuje, když nesmyslně a neoprávněně zpochybnil identitu žadatele a proto nevyřídil 10 žádostí.

Popis pro porotu

Krajský úřad mnoho let bez problému vyřizoval žádosti žadatele – pobočného spolku, podepisované stále stejně. Náhle usoudil, že kvůli jedné zmínce, připomínající název jiného pobočného spolku, zpochybní, kdo je vlastně žadatelem, a namísto vyřízení zasílá výzvy k doplnění údajů, a požaduje též listinu, opravňující zástupce spolku jednat. Přitom ze zaručeného elektronického podpisu žádosti a dalších údajů byl žadatel jasně identifikovatelný a jeho oprávnění zastupovat prokazatelné.

Hodnocení organizátora

Z podání žádostí je jednoznačné, kdo je žadatelem. I kdyby byli dva žadatelé, není to překážkou řádného vyřízení. Min. vnitra při vyřízení stížnosti označilo postup krajského úřadu za šikanu, kdy: „povinný subjekt bez jakéhokoli důvodu vyzve k doplnění žádosti žadatele, s nímž „komunikuje“ několik let, a který musí být povinnému subjektu dobře znám.“

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

18 hlasů

24.

Mirošovice

Přístup k informacím

Za nahlédnutí na 1 stránkový dokument vyžádala 174 Kč za vyhledání, balné a kopii.

Popis pro porotu

Žádost o nahlédnutí do anonymního dopisu z roku 2014 o činnosti jídelny MŠ Mirošovice zpoplatnil starosta úhradou 174 Kc (150 za vyhledávání, 20 balné a 4 kopie). Přitom šlo o nahlédnutí, kdy balné není nutné. Námitky byly bezúspěšné, žadatelka částku uhradila, ale podala stížnost, na kterou nadřízený Krajský úřad rozhodl o vrácení celé částky, což se po telefonické urgenci stalo.

Hodnocení organizátora

Jak uvedl nadřízený orgán, nelze zpoplatnit jakékoliv vyhledávání (které v tomto případě trvalo jistě jen okolo deseti minut), ale jen mimořádně rozsáhlé. Nelze požadovat balné a úhradu kopie, když se nahlédnutím zpřístupnil původní dopis (žadatelka kopii obdržela). Postup starosty tak byl poněkud nemotornou snahou žadatelku odradit.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO (s protiprávní položkou za vyhledávání)

Povinné informace: 3

Více

18 hlasů

82.

Praha 12

Přístup k informacím

Porušuje Infozákon, obstruuje výzvami k upřesnění, nominaci do Zavřeno 2014 uvádí mezi důvody k odmítnutí informace.

Popis pro porotu

MČ Praha 12 porušuje Infozákon při vyřizování žádostí: odmítnula žádost o odměnu právníka, kdy  mj. argumentuje nominací v soutěži Otevřeno x Zavřeno 2014, a zveřejněním jeho některých zákl. osobních údajů v Poradně Otevřené společnosti, což prý vede ke zneužití práva. Obstruuje výzvami k upřesnění srozumitelných pojmů, jako je " odměna ", " trvalý pracovní poměr“ a „na kolik hodin ". Odkazuje se i na mlčenlivost. Nezveřejňuje poskytnutí informace, což ukládá § 5 odst. 3 InfZ, pouze uvádí, že je žadateli zaslala.

Hodnocení organizátora

Zneužívání výzev k upřesnění banálních pojmů nastalo ve více případech. Informace o odměně je nutno bez dalšího poskytnout, zájem žadatelky – členky zastupitelstva, nominaci v soutěži ani zveřejnění nechráněných osobních údajů není zneužití práva. Mlčenlivostí nelze argumentovat.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností), webová stránka Nová radnice transparentně.

 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 
1

Více

12 hlasů

84.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Přístup k informacím

Odmítali poskytnout informaci o platu a odměně dvou pracovníků

Popis pro porotu

Požádal jsem o informace o platu a odměně dvou pracovníků, informaci odmítli poskytnout. Odůvodnili to tím, že jde o řadové zaměstnance (silniční technik, cestmistr), a právo na soukromí proto převažuje nad právem na informace. Nadřízený Krajský úřad proto rozhodnutí zrušil, pak informace poskytli.

Hodnocení organizátora

KSUS nerespektoval judikaturu Nejvyššího správního soudu, který uvedl, že i u řadových pracovníků, kteří se podílejí na plnění úkolů povinného subjektu, se tyto informace poskytnou.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: NE

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: NE

Povinné informace: 5

Více

11 hlasů

50.

Okresní soud Klatovy

Přístup k informacím

Na stížnost soud (kvůli nedorozumění) odpověděl, že informace poskytl a podáním se již nebude zabývat.

Popis pro porotu

Na základě nedorozumění kvůli nejasné formulaci žádosti se předseda soudu domnívá, že informaci poskytl. Nesprávně považuje žádost za neformální dotaz mimo postup dle Infozákona. Proto neprocesně odmítá zabývat se stížností.

Hodnocení organizátora

I přes nedorozumění má zejména soud v případě, kdy dojde stížnost, postupovat procesně řádně a stížnost vyřídit. Chyba vznikla tím, že na počátku spolehl na jeden možný výklad žádosti a nevyžádal její upřesnění.

K žádosti o vyjádření soud mj. uvedl: „Vzhledem k tomu, že jinou odpověď, než odpovědi předchozí, nebylo možné žadateli poskytnout, bylo mu na základě třetí totožné žádosti sděleno, že na další jeho podání shodného obsahu, již nebude ze strany soudu reagováno, a to prostě a jen z toho důvodu, že by žadatel obdržel zase stejnou odpověď.“

 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO.

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: NE

Povinné informace: 2

Více

9 hlasů

55.

Starosta Lanškrouna

Přístup k informacím

Starosta překročil lhůtu pro poskytnutí informace zastupiteli.

Popis pro porotu

Došlo k prodlení v řádu jednotek týdnů v poskytnutí informace členovi zastupitelstva. Starosta se omluvil a odůvodnil rozsahem požadovaného zpracovávaného materiálu.

Hodnocení organizátora

Město dlouhodobě rozvíjející transparentnost by mělo mít mechanismy pro dodržení lhůt při poskytování informací členům svého zastupitelstva. Hrozí-li překročení lhůty, lze to alespoň avizovat a vysvětlit, aby nešlo o úplnou nečinnost.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

2 hlasy

136.

Praha 12

Přístup k informacím

Vedení radnice již rok odmítá opozici sdělit u finančních darů neuvolněným koaličním zastupitelům, za jaké činnosti je udělilo. Mlčí i obdarovaní.

Popis pro porotu

Rada odměnila 6 členů zastupitelstva darem 10 000 Kč za činnosti mimo výkon mandátu, neposkytla však konkrétní odůvodnění, jaké to byly činnosti. Úřad též s odkazem na ochranu osobních údajů odmítl poskytnout přehled příjmů členů zastupitelstva na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti.

Hodnocení organizátora

Neposkytnutí informací o odůvodnění darů svědčí o netransparentnosti odměňování za činnosti mimo mandát, což u členů zastupitelstva je rizikové z hlediska střetu zájmů. Odepření příjmů členů zastupitelstva kvůli ochraně soukromí je protiprávní, protože podle § 8b Infozákona tyto údaje jednoznačně lze poskytovat, navíc je-li žadatelem člen zastupitelstva.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností).

 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 
1

Více

1 hlas

116.

Statutární město Prostějov

Přístup k informacím

Nezveřejňují se jmenovitá hlasování radních, ač jsou zaznamenána.

Popis pro porotu

V zápisech jednání rady zveřejněných na webu se neuvádí jmenovité hlasování rady, ačkoliv se hlasovacím zařízením zaznamenává a je součástí originálního zápisu (ten je k nahlédnutí členům zastupitelstva obce) . Uvádí se pouze, že pro byla většina. I když zveřejnění zápisu není povinné a zveřejňuje-li ho město nad rámec povinností, může si určit, v jakém rozsahu údaje ze zápisu zveřejní, je to zvláštní a spíše neobvyklá praxe.

Hodnocení organizátora

Poněkud neobvyklý postup, který sice neporušuje zákony ani již zavedenou dobrou praxi v tomto městě, přesto ale zbytečně snižuje informační hodnotu zápisu (např. zda šlo o jednomyslný souhlas rady nebo byla rada rozdělena). Vyvolává se tak dojem, že se radní obávají, že by veřejnost znala jejich přesné postoje. Přitom každý, kdo o záznam jmenovitého hlasování požádá podle Infozákona, musí ho dostat, město ho pak musí zveřejnit a žadatel ho též může zveřejnit.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.

Zveřejnění poskytnutých informací: Ano

Sazebník: Ano.

Povinné informace: 2

Více

0 hlasů

73.

Kancelář Poslanecké sněmovny PČR

Přístup k informacím

Kancelář poskytla jen část informací o cenách ve Sněmovně a odměnách.

Popis pro porotu

Kancelář PS PČR mi v r. 2012 poskytla jen část žádaných informací (např. jen jeden z více ceníků jídel a nápojů v restauracích sněmovny, namísto celkové cifry odměn zaměstnanců za r. 2011 a 2012 odpověděla jen obecně). U soudu jsem pak vyhrál, informace mi následně poskytli.

Hodnocení organizátora

Bez hodnocení (vyloučení střetu zájmů)

KPSP k výzvě sdělila, že u ceníků se jednalo o omyl a nedorozumění, právním zastoupením u soudu nevznikly další náklady, neboť je placeno paušálně.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

0 hlasů

79.

Albrechtice

Přístup k informacím

Úřad téměř půl roku odmítal poskytnout kopii dokumentu, vyřízení zatěžuje osobními komentáři. Vyvolává zbytečnou korespondenci.

Popis pro porotu

Úřad neoprávněně odepíral informace s odkazem na to, že obsahují také osobní údaje. Odepírá je i proto, že prý už je jednou poskytl, ve skutečnosti však informace poskytnuta nebyla, ale poskytnutí bylo odmítnuto.

Úřad též zatěžuje vyřízení žádostí množstvím vedlejších komentářů k motivacím a vztahům žadatelky.

Informace poskytl až po rozhodnutí nadřízeného krajského úřadu.

Hodnocení organizátora

Nadřízený orgán odmítnutí žádostí zrušil, upozornil, že v případě osobních údajů nejsou důvodem pro odepření celého dokumentu, ale pouze k anonymizaci. Pokud žádost byla již jednou odmítnuta, nic nebrání požádat o stejnou informaci znovu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

0 hlasů

70.

Dolní Kounice

Přístup k informacím

V sazebníku uvádí opatření technického nosiče dat - DVD za 100Kč

Popis pro porotu

Projekt sledující výši úhrad za informace zjistil, že Sazebník na webu obce uvádí, že data dle žádosti 106 neposkytuje město na přenosná záznamová zařízení žadatele (flashdisk, dvd, ..), a zároveň opatření média DVD je zpoplatněno 100Kč. Zákon č. 106 počítá s úhradou skutečně vynaložených nákladů, cena je ve skutečnosti okolo 10 Kč.

Hodnocení organizátora

Cena je samozřejmě přehnaná. Jde o pozůstatek předchozího vedení z r. 2011. Starostka k naší výzvě k vyjádření obratem sdělila, že okamžitě sjedná nápravu, na nejbližší zasedání Rady města předloží návrh na aktualizaci tak, aby Sazebník odpovídal současným cenám (4 Kč - 15 Kč za DVD).
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO (s přehnanou položkou)

Povinné informace: 2

Více

0 hlasů

Výsledek

137.

Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium

Účast na rozhodování

Chaotické, zmatené, podezřelé a nedostatečné informování o zásadní reformě policie.

Popis pro porotu

Vládní koncepce policie do 2020 reorganizaci policejních útvarů nepředpokládala. Když LN 2.6. poprvé zveřejnily reorganizaci, MV ČR uvedlo, že o ní netuší. Policejní prezidium připustilo, že ji chystá, odmítlo však poskytnout informace. Až po rostoucím tlaku 8.6. uspořádalo tiskovou konferenci, kam nepozvalo Lidové noviny, poskytlo minimum informaci a umožnilo otázku jen 3 vybraným novinářům. Krátce poté svolalo další krátkou TK, otázku nemohl položit vůbec nikdo, policejní prezident byl nervózní a zpocený. Nejvyšší státní zástupce předložil 13 připomínek, ovšem jak uvedl bez znalosti reformy. Jednu z mála informací, které MV poskytlo – že reforma startuje 1.7.2016, nakonec změnilo na 1.8.2016. Ministerstvo vnitra a Policie tedy celkově téměř nijak nekomunikovalo anebo jen chaoticky.

Hodnocení organizátora

Základem důvěry v právní stát je odpovědné poskytování informací o zásadních změnách ve státních orgánech.  § 22 kompetenčního zákona uvádí, že „Ministerstva … o návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost“. Ministerstvo vnitra ovšem začalo prezentovat reformu policie natolik zmatečným způsobem, že informace o této reformě nezískala odborná veřejnost ani aktivní občané a spíše byli svědky pokračujícího chaosu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

179 hlasů

67.

Praha 13

Účast na rozhodování

Protiprávní odepření a skartování záznamů z jednání zastupitelstva městské části.

Popis pro porotu

Městská část Praha 13 odmítla vydat svému zastupiteli na žádost dle zák. o Praze a Infozákona záznam z jednání zastupitelstva (odkázala přitom na zrušený rozsudek), nabídla jen prezenční poslech. Po odvolání sdělila, že záznam skartovala (přes upozornění zastupitele vyčkat do skončení řízení o žádosti), což porušilo skartační plán a znamenalo přestupek proti archivnímu zákonu. V rozporu s tvrzením o skartacích ihned po vyhotovení zápisu se některé záznamy po medializaci náhle nalezly.

Hodnocení organizátora

Jde zjevně o obstrukci a snahu ztížit výkon mandátu opozičního zastupitele. Záznam je MČ povinna zastupiteli ihned poskytnout. Pokud probíhá řízení o žádosti o informace, není přípustné ji skartovat. Obecná lhůta pro skartaci záznamu má být 5 let.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

148 hlasů

4.

Předslavice

Účast na rozhodování

Úřad déle než čtvrt roku znemožňoval zastupiteli nahlédnout do hospodaření obce.

Popis pro porotu

Starostka neoprávněně odepřela zastupitelům nahlédnutí do hospodaření obce. Následně, když požádali podle  Infozákona, narychlo obec přijala Sazebník, aby se poskytnutí informací mohlo zpoplatnit. Nakonec požadované smlouvy a cestovní příkazy poskytla nahlédnutím na jednání kontrolního výboru.

Hodnocení organizátora

Zpoplatňování poskytnutí informací členovi zastupitelstva obce porušuje § 82 zákona o obcích, neboť ten takovou možnost nepřipouští. Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích. Zastupitel měl požadované informace obdržet ihned (formou kopií).

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: NE (jen 2015)

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

145 hlasů

97.

Parlament, posl. Birke a Výbor pro veřejnou správu

Účast na rozhodování

Novela zákona o veřejných zakázkách, která ztěžuje podání podnětu

Popis pro porotu

V novele zákona o veřejných zakázkách na návrh posl. Birkeho a Výboru pro veřejnou správu Parlament zavedl, že podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je absurdně zpoplatněn částkou 10 000 Kč. To ztěžuje možnost podání podnětu k úřadu, zejména občané či neziskové organizace nebudou moci takový podnět podat.

Hodnocení organizátora

Jde o podivnou reakci na situaci, kdy neziskové organizace upozornily ÚOHS na množství chyb na profilech zadavatele, aby upozornily na nedostatečnou kontrolu. Úřadu prý zahltil, ve skutečnosti ale ke zpomalení činnosti nedošlo a Úřad naopak potvrdil meritum podnětu tím, že prohlašuje chybějící údaje za správní delikt. Zpoplatnění tedy vzniklo na základě mylné poplašné zprávy, bez ohledu na reálný problém a snahu ho řešit.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

---

Více

137 hlasů

26.

Klášterec nad Ohří

Účast na rozhodování

Vedení v jednacím řádu zrušilo archivaci záznamů.

Popis pro porotu

Vedení města prosadilo změnu jednacího řádu, že se záznamy již nebudou archivovat. Údajně na doporučení MV ČR.

Hodnocení organizátora

Zrušení archivace záznamu je výrazným zhoršením dobré praxe. Záznamy se běžně nejen archivují, ale jsou též k disposici na webech mnoha měst a obcí.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka
 2

Více

119 hlasů

8.

Strančice

Účast na rozhodování

Odmítání zveřejnit upravenou podobu zápisů ze zasedání zastupitelstva.

Popis pro porotu

Starosta i přes opakované výzvy odmítá doplnit ke dvěma zápisům ze zasedání zastupitelstva zveřejněným na webu obce námitky proti zápisům od členů zastupitelstva, které byly následným zastupitelstvem schváleny. Na webových stránkách jsou tak zveřejněny dokumenty, které neodpovídají skutečně schválenému zápisu.

Hodnocení organizátora

Zveřejnění zápisů na webu není povinné, starosta s touto záminkou na webu nechává dva nesprávné zápisy, které neobsahují později doplněné usnesení a upřesnění. Porušuje tak princip dobré praxe, že veřejné úřady samozřejmě mají vždy pracovat se správnými, úplnými a pravdivými dokumenty.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Strančice podle kontroly provedené Ministerstvem vnitra v mnoha ohledech porušovaly zákon o obcích. 

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

109 hlasů

61.

Nejvyšší správní soud

Účast na rozhodování

Senát NSS 3 As svým chybným rozsudkem znemožnil zastupitelům řádně se bránit nečinnosti radních, předsedů výborů a dalších funkcí po dotazech dle § 82 písm. b) zákona o obcích.

Popis pro porotu

V únoru 2016 vydal NSS rozsudek č.j. 3 As 70/2015, potvrzující rozsudek KS v Praze. Chybně v něm rozhodl, že na postup při vyřízení dotazu zastupitele (§ 82 písm. b) zákona o obcích) se nepoužije proces podle Infozákona. Přitom dotaz jako forma interpelačního práva vždy zahrnuje i žádost o informace, a podle jiného rozsudku NSS se InfZ použije při žádosti zastupitele o informace. Nesprávně se též zabýval otázkou, zda nečinnost při „poskytnutí odpovědi“, uložené zákonem do 30 dnů, není zásahem do práv a povinností žalobce, ačkoliv sama nečinnost alespoň v rovině informací takovým zásahem je, jak NSS též potvrdil.

Hodnocení organizátora

NSS chybnou úvahou vyloučil jakoukoliv možnost obrany proti porušení zákona ze strany členů rady, předsedů výborů, statutárních orgánů právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a vedoucích příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Vážně zkomplikoval výkon mandátu zastupitelů, kteří využívají interpelačního práva.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

NSS vícekrát získal cenu Otevřeno za průlomové rozsudky v prospěch přístupu k informacím.

Výroční zpráva: ANO.

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

101 hlasů

131.

Karviná

Účast na rozhodování

Město Karviná schválilo nový jednací řád, na základě kterého jsou zvukové záznamy z jednání zastupitelstva smazány po zhotovení zápisu z tohoto jednání.

Popis pro porotu

Město Karviná dříve uchovávalo zvukové záznamy z jednání zastupitelstva po celé volební období. Následně několikrát schválilo změny jednacího řádu tak, že se záznamy průběžně likvidují po zhotovení ověřeného zápisu. Mnozí občané bohužel se jednání zastupitelstva nemohou zúčastnit z důvodů pracovních povinnosti, záznam by přivítali. Záznamy si musí zhotovovat samotní občané a zveřejňovat na kanále youtube.

Hodnocení organizátora

Významné zhoršení již zavedené dobré praxe znamená snížení transparentnosti a odklon od dobré praxe. Výmluvy na obtížnost anonymizace neobstojí, velké množství měst a obcí záznamy běžně zveřejňují bez problémů. Důvodem tak může být spíše snaha moci v písemném zápise vhodně upravit vyznění případných sporných situací.

Radnice odůvodňuje likvidaci záznamů tím, že se pořizují přepisy. Ty však nemusejí být přesné a proto je záznamy vhodné uchovávat.
 

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO
Sazebník: ANO
Povinné informace: 2

Více

86 hlasů

134.

Obec Bzová

Účast na rozhodování

Pronájem dvou obecních rybníků obcí Bzová neexistujícímu sdružení.

Popis pro porotu

Obec pronajala dva obecní rybníky neexistujícímu občanskému sdružení (údajně se nyní přeregistrovává na spolek) za mimořádně výhodnou cenu (50 Kč ročně) bez odůvodnění, proč je cena za pronájem v místě a čase neobvyklá.

Hodnocení organizátora

Nájem neexistující "právnické osobě" bez právní subjektivity je netransparetní. Pronájem za mimořádně výhodnou cenu je podle starostky odůvodnitelný tím, že "sdružení" se bezplatně věnuje údržbě rybníků a okolí, což však údajně zdarma není. O nájmu rozhodla starostka v roli rady, odůvodnění ve smlouvě není. K vyhlášenému záměru na pronájem se však nikdo jiný nepřihlásil.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

82 hlasů

140.

Prostějov

Účast na rozhodování

Interní směrnice v rozporu se zákonem dovolovala prodloužit lhůtu vyřízení petice.

Popis pro porotu

V radniční interní směrnici bylo stanoveno, že primátor může prodloužit lhůtu pro vyřízení petice až na 60 dnů, zákon však ukládá petici vyřídit do 30 dnů.

Hodnocení organizátora

Protiprávní ustanovení se nikdy neuplatnilo. Směrnice by však měla být v naprostém souladu se zákonem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

79 hlasů

138.

Prostějov

Účast na rozhodování

Tajemník opomenul porušení zákona ze strany bývalého primátora.

Popis pro porotu

Bývalý primátor Pišťák po rezignaci nepodal oznámení o střetu zájmů. Přestupkem je však až nedodržení dodatečné lhůty, tu mu ale tajemník magistrátu opomenul stanovit. Jakmile byl upozorněn, ihned vyzval p. Pišťáka, který obratem přiznání předložil. Jinak by mu hrozila pokuta až 50 tisíc.

Hodnocení organizátora

Hodnocení organizátora:

Opomenutí snížilo transparentnost v oblasti střetu zájmů, kde p. Pišťák čelil obvinění z přijímání podivných darů od firem. Těžko odhadnout, zda šlo o úmysl nebo jen nedbalost.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO

Zveřejnění poskytnutých informací: ANO

Sazebník: ANO

Povinné informace: 1

Více

53 hlasů

77.

Divišov

Účast na rozhodování

Zastupitelstvo odmítlo pořizovat záznamy jednání.

Popis pro porotu

Zastupitelstvo obce odmítlo návrh zastupitele, aby se začaly pořizovat audiovizuální záznamy jednání zastupitelstva.

Hodnocení organizátora

Pořizování záznamů a jejich poskytnutí občanům na webu je dnes již natolik součástí dobré praxe, i když nejde o právní povinnost, že odmítnutí lze považovat za krok proti otevřenosti rozhodování.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO,  jen za 2015, předchozí chybí

Zveřejnění poskytnutých informací: NE

Sazebník: ANO

Povinné informace: 3

Více

49 hlasů

Výsledek

46.

Vestec u Prahy

Svoboda projevu

Redaktor radničního periodika zastrašoval aktivního občana na facebooku obce.

Popis pro porotu

Radnice i její periodikum je v dlouhodobém sporu s aktivním občanem, odmítá mu zveřejnit některé články. Redaktor radničního periodika zveřejnil na oficiálním facebookovém profilu obce fotografii jeho domu s kamerou, a opakovaně zdůraznil, že je atrapa. Následně zveřejnil i výhrůžku násilím. Obec na žádost o odstranění zmínek z facebooku odkázala na správce facebooku, který správu pro obec vykonává na základě dohody a za úplatu, k nápravě ale nedošlo.

Hodnocení organizátora

Zveřejnění fotografií s uvedeným popisem je zásahem do ochrany soukromí. Obec měla zajistit, aby zmínky byly odstraněny. Namísto toho tolerovala pokračování tohoto zásahu vyhýbavými odpověďmi. Situaci lze považovat za odvetu či zastrašování za aktivity občana při snaze zlepšit informování o činnosti radnice.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Vestec byl „úspěšně“ nominován již v r. 2012 a 2013, kdy  V soutěži Zavřeno - Svoboda projevu získal 1.místo a 2. místo.

 Výroční zpráva: ANO.

Zveřejnění poskytnutých informací: NE (jen přehled)

Sazebník: ANO

Povinné informace: 2

Více

156 hlasů

128.

Parlament ČR

Svoboda projevu

Náhubkový zákon - rozšíření trestní odpovědnosti firem o pomluvu významně omezí svobodu projevu

Popis pro porotu

Parlament (obě komory) souhlasily s návrhem komunistického poslance Ondráčka zařadit pomluvu mezi trestné činy, za které lze firmě uložit sankci v podobě zákazu činnosti až na 20 let a v některých případech ji i zrušit. Hrozba drakonických trestů tak povede k obavám médií z otvírání kontroverzních témat a ve výsledku k významnému omezení svobody projevu, základního předpokladu práce médií.

Hodnocení organizátora

Významně se zvyšuje riziko cenzury ze strany vydavatelství a mediálních domů, které na riziko sankce vůči sobě zareagují vyšší opatrností, než při riziku vůči redaktorovi nebo kvůli omluvě a občanskoprávnímu vymáhání finančního zadostiučinění. Návrh popírá princip subsidiarity trestního postihu.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Bez hodnocení (nesouvisí s kancelářemi komor Parlamentu)

Více

151 hlasů

68.

Prostějov

Svoboda projevu

Redakce radničního periodika nesprávně odmítla zveřejnit příspěvek opozičního zastupitele o odměně mediálního poradce města.

Popis pro porotu

Opoziční zastupitel chtěl publikovat příspěvek o tom, jak na radnici působil mediální poradce a kolik se takto vynaložilo peněz. Konkrétní údaje čerpal z oprávněně zveřejněné smlouvy. Redaktorka jako zástupce vydavatele příspěvek odmítla zveřejnit kvůli obavě, že by se zveřejněním odměny porušil zákon o ochraně osobních údajů a vydavatel by nesl odpovědnost.

Hodnocení organizátora

Zveřejnění údaje o odměně (měsíčně a v přepočtu na hodinu), poskytnutého též na žádost dle Infozákona a řádně zveřejněné na webu, by nebylo porušením zákona o ochraně osobních údajů, natož v případě významné pozice mediálního poradce města. I když bylo vedeno obavou z porušení ochrany osobních údajů, jde o nesprávný postup, který má fakticky (byť nechtěně) povahu přímé cenzury. Ta je výslovně zakázána článkem 17 Listiny, a je též porušením povinnosti vydavatele podle § 4a tiskového zákona. Článek navíc redakce mohla publikovat bez přímého uvedení údaje, o jehož právní povaze si nebyla jista.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: Ano.

Zveřejnění poskytnutých informací: Ano

Sazebník: Ano.

Povinné informace: 2

Více

127 hlasů

57.

Praha 12

Svoboda projevu

Z komise pro územní rozvoj Rada vyloučila občana za kritiku přípravy výstavby nové radnice, kdy vyjádřil podezření na dělení zakázek na podlimitní zakázky a omezení počtu firem.

Popis pro porotu

Člen komise pro územní rozvoj v článku v novinách Naše Praha 4 ostře kritizoval, že postup radnice při přípravě projektu nové radnice není transparentní. Polemizoval s  detaily projektu, např. údajně dělení zakázky na podlimitní, které se však po přezkoumání ÚOHS ukázaly v pořádku (nezahájil žádné šetření). Za tuto kritiku byl odvolán z komise.

 

Aktuální radnice naopak k projektu nového sídla zavedla nebývalý rozsah informování na speciální webové stránce.

Hodnocení organizátora

Hodnocení organizátora:
V kritickém článku člen komise neuvedl žádné nepravdivé faktické tvrzení, pouze polemické a kritické názory. Pokud jsou členy komise záměrně i členové opozice, nelze požadovat, aby tím byli omezeni v projevení svých názorů. Odvolání tak má povahu odplaty za kritiku. Politici by měli počítat i s vyostřenou či neoprávněnou kritikou a řešit ji argumentací, nikoli personálním opatřením.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností), webová stránka Nová radnice transparentně.

 

Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 1

Více

88 hlasů

117.

Praha 2

Svoboda projevu

Vypuštění názoru z článku opozičního zastupitele v radničním periodiku

Popis pro porotu

V jednom čísle periodika redakční rada neoprávněně vypustila část věty opozičního zastupitele o údajné cenzuře v periodiku.

Hodnocení organizátora

I když cenzura v periodiku není prokazatelná (např. v dotčeném čísle o rozpočtu dostaly všechny kluby dostatečný prostor a navíc byl otištěn i ostře kritický článek jiného opozičního zastupitele), vypuštění názorového soudu nebylo namístě, i když by byl nesprávný -  názor si mají učinit čtenáři.
Další tři stručná faktická tvrzení, která nebyla pravdivá a dotýkala se cti osob a dobrých mravů, redakční rada vypustila oprávněně a v souladu s tiskovým zákonem.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

Výroční zpráva: ANO
Zveřejnění poskytnutých informací: ANO (zčásti jen sdělení bez poskytnutých   informací)
Sazebník: ANO (nesprávný)
Povinné informace: 2

Více

56 hlasů

160.

Praha 12

Svoboda projevu

Noviny Prahy 12 nezajišťují plnou pluralitu názorů, opozice má omezený prostor.

Popis pro porotu

Prostor opozice v periodiku je mírně omezený tím, že se zařazuje jen jedno okénko zastupitele s poměrně malým rozsahem - asi osminy strany A3 (necelých 2000 znaků). Někdy k němu bývá reakce vedení radnice, občas i delší, byť zpravidla věcná a korigující nesprávné informace. Opozice však někdy článek ani nedodá. Pravidelně dostává prostor v anketách k významným otázkám.

Hodnocení organizátora

Prostor pro zastupitele by se neměl omezovat jedním „okénkem“. Reakce vedení by měla být zcela uměřená a pouze korigovat nesprávná fakta. Periodikum je však nyní vyváženější než v předchozích volebních obdobích.

Další hodnocení (netýká se vlastní nominace)

MČ P 12 zavedla více prvků otevřenosti (např. zápisy z komisí a výborů, projednávání významných záměrů s veřejností).
 
Výroční zpráva: Ano.
Zveřejnění odpovědí: Ano, přehledné a lehce dohledatelné. Ne všechny obsahují i přílohy.
Sazebník: Ano.
Povinné informace: známka 1

Více

51 hlasů