Archiv soutěží: 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·

Archiv 2011

OTEVŘENO

 

Nejvyšší správní soud

Rozsudek č. j. 5 As 57/2010 – 79 ze dne 27. května 2011, podle kterého mají úřady povinnost poskytnout informace o platech a odměnách ve veřejné správě. NSS tímto rozsudkem přiblížil ČR k obvyklé praxi poskytování těchto informací v demokratických státech.

 

Ústavní soud ČR

Automatizovaný informační systém Nalus má rozhraní, ze kterého lze získávat data jednoduše statisticky zpracovatelná v el. podobě, jak databázový soubor.

 

Kuřim

Zcela nadstandardní úroveň informování. Kuřím prolamuje mnohá zdánlivá tabu (např. podklad pro jednání ZM předem na webu, podpora konkurujících sdělovacích prostředků mimo radnici).

 

cena veřejnosti - Ing. Jiří Kotek, odvolaný radní Karlových Varů

Za prosazení změn na Magistrátu (zlepšení jednacího řádu ZM - vystoupení veřejnosti, zavedení diskuse v periodiku, zlepšení zadávání veřejných zakázek (od 50 tis. Kč do zákonného rámce),  živé přenosy jednání ZM a archiv, odhalování korupce a nehospodárnosti včetně dotahování k soudu (rušení nevýhodných smluv a náhrad škody).

 

zvláštní cena za veřejné zakázky a dotace - Kraj Vysočina

 

E-dotace kraje Vysočina - zveřejnění všech krajských dotací. Internetový rejstřík krajských příspěvkových organizací.

 

 

 

ZAVŘENO

 

účast veřejnosti na rozhodování - Šestajovice

Za Vyloučení opozičních zastupitelů z tzv. neveřejných pracovních porad zastupitelstva, aby nevynášeli informace veřejnosti.

 

přístup k informacím – Městské statní zastupitelství Praha

Za to, že odmítalo zveřejňovat poskytnuté informace. Absurdita, kdy orgán, vymáhající jménem státu uplatňování zákonů, je sám nedodržoval.

 

přístup k informacím - Městský soud Praha

Za to, že odmítá zveřejňovat poskytnuté informace - jednoduše dané ustanovení zákona ignoruje. Soud ani po zjištění, že porušuje zákony, nezjednal nápravu (trvá dosud). Pohrdání právem, jehož prosazováním je pověřen.

svoboda projevu, šíření informací - MČ Praha 11

Rada MČ Praha 11 rozhodla, že znepřístupní staré přenosy ze zastupitelstva a nové nebude pořizovat. Učinila tak po konání mimořádných bouřlivých zastupitelstev k prošetření činnosti ABL. Výrazně tak snížila transparentnost.

 

cena veřejnosti - Správa Národního parku a  Chráněné krajinné oblasti Šumava

Zneužívá svůj web a Facebook k jednostranné propagandě o problému kůrovce. Publikovala stanovisko jedné ("vzbouřené") buňky Strany zelených, aniž by uvedla i jiný názor této strany.