Archiv soutěží: 2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 ·

Archiv 2013

OTEVŘENO

Nové Město na Moravě

Pravděpodobně nejlepší rozklikávací rozpočet úřadu v ČR, který ukazuje, že i menší město může veřejnosti prezentovat své hospodaření precizně a zcela srozumitelně.


 

Nejvyšší správní soud

Průlomový rozsudek NSS zpřístupnil informace o (ne)vymáhání uložených pokut.


 

Liberecký kraj

Jako první mezi kraji používá registr smluv, a dokazuje, že zveřejňování všech smluv stojí minimum času - desetitisícinu toho, co se na úřadě odpracuje.


 

otevřená dataPsáry

Úřad průběžně zveřejňuje seznam vydaných faktur nad 20.000 Kč s metadaty (číslo, dodavatel, cena, kdo schválil), s proklikem na samotné faktury a související výběrová řízení a s vyhledáváním podle ceny, dodavatele, druhu zakázky a odpovědného úředníka.

cena veřejnosti - Krajský úřad Libereckého kraje

Za zveřejňování smluv v registru smluv.


 

Zvláštní cena za „úplnou změnu názoru“ - Úřad pro ochranu osobních údajů

V loňském roce totiž vyhrál v kategorii ZAVŘENO za překroucený výklad ochrany osobních údajů, jímž bránil zveřejňovat videozáznamy z jednání zastupitelstev. “Předseda úřadu Igor Němec nás za negativní cenu hlasitě napadl, ale po prohraných soudních sporech úřad v tichosti změnil postoj a vydal opačnou metodiku. V ní převzal závěry naší analýzy, kterou předtím odmítal. Je to pro nás inspirace, že lze věci měnit” dodává Oldřich Kužílek. 

ZAVŘENO

přístup k informacím - Magistrát hl.m. Prahy

Za mimořádně rozsáhlou systematickou obstrukci. Magistrát už 12x zopakoval administrativní ping-pong v kauze informací o odměnách vysokých úředníků (dodnes 844 dnů, 2,3 roku). Ačkoliv nadřízený orgán (MV) rozhodnutí vždy zrušil, vyslovil právní názor, že informace se mají poskytnout, a zoufale upozorňuje magistrát, že „jeho postoj i postup je neudržitelný, a že záměrným a trvajícím zásahem krátí žadatele na ústavně garantovaném právu“, magistrát zatvrzele vydává metodou „copy-paste“ stejná odmítnutí.

účast na rozhodováníPopůvky

Obec zveřejňuje pozvánky na zastupitelstvo pozdě, v rozporu se zákonem. Naposledy pouze na webu ve 21:37 hod. s termínem ráno - bydliště starosty v 7:00.


 

svoboda projevu - Šestajovice

V periodiku opakovaně chybí alternativní názory. Nevyváženost, poškozování oponentů a zneužívání veřejných prostředků k sebepropagaci místostarosty a s ním spojených osob.

cena veřejnosti - Cheb

Za to, že neprojednal veřejně prodej pozemků pro polyfunkční dům určenému zájemci.